# en/ecb-en-lv.xml.gz
# lv/ecb-en-lv.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All by date > 2010 > CON / 2010/63
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Visi pēc datuma > 2010 > CON / 2010/63

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2010/63
(trg)="10"> CON / 2010/63

(src)="11"> Opinion on implementing rules regarding compensation systems at institutions and insurance companies ( CON / 2010/63 )
(trg)="11"> Atzinums par noteikumiem , ar ko ievieš kompensācijas sistēmas iestādēs un apdrošināšanas sabiedrībās ( CON / 2010/63 )

(src)="12"> Germany , 5.8.2010 , pdf 31 kB , de .
(trg)="12"> Vācija , 5.8.2010 , pdf 31 kB , de .

(src)="13"> en
(trg)="13"> en

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Legal framework User guide
(trg)="15"> Tiesiskais regulējums

(src)="16"> Search the Legal framework
(trg)="16"> Lietotāja rokasgrāmata

(src)="17"> Legal framework of the ESCB
(trg)="17"> Meklēt tiesiskajā regulējumā

(src)="18"> ECB institutional provisions
(trg)="18"> ECB institucionālie noteikumi

(src)="19"> Monetary policy and Operations Payment and settlement systems
(trg)="19"> Monetārā politika un operācijas

(src)="20"> Banknotes and coins , means of payment and currency matters
(trg)="20"> Banknotes un monētas , maksāšanas līdzekļi un valūtas jautājumi

(src)="21"> Foreign exchange and Foreign reserves
(trg)="21"> Ārvalstu valūtas maiņa un ārvalstu valūtas rezerves

(src)="22"> Statistics
(trg)="22"> Statistika

(src)="23"> Employment , conduct , fraud prevention and transparency
(trg)="23"> Nodarbinātība , ētika , krāpšanas novēršana un pārskatāmība

(src)="24"> Financial market stability
(trg)="24"> Finanšu tirgus stabilitāte

(src)="25"> All ECB opinions
(trg)="25"> Visi ECB atzinumi

(src)="26"> All by date
(trg)="26"> Visi pēc datuma

(src)="27"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="27"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="28"> 1997 ( EMI )
(trg)="28"> 1997 ( EMI )

(src)="29"> 1996 ( EMI )
(trg)="29"> 1996 ( EMI )

(src)="30"> 1995 ( EMI )
(trg)="30"> 1995 ( EMI )

(src)="31"> 1994 ( EMI )
(trg)="31"> 1994 ( EMI )

(src)="32"> All years
(trg)="32"> Visi gadi

(src)="33"> Cross-navigation Menu
(trg)="33"> Cross-navigation Menu

(src)="34"> Related ECB legislation
(trg)="34"> Saistītie ECB tiesību akti

(src)="35"> Opinion CON / 2010/41
(trg)="35"> Opinion CON / 2010/41

(src)="36"> ECB Home
(trg)="36"> ECB Home

(src)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="38"> Print
(trg)="38"> Print

(src)="39"> RSS feed
(trg)="39"> RSS feed

(src)="40"> Languages : BG | CS | DE | EL | English | ES | ET | FI | HU | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="40"> Languages : BG | CS | DE | EL | EN | ES | ET | FI | HU | Latviešu | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="41"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > Legal framework of the ESCB > Related ECB opinions > CON / 2003/24
(trg)="41"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > ECBS tiesiskais regulējums > Saistītie ECB atzinumi > CON / 2003/24

(src)="42"> CON / 2003/24
(trg)="42"> CON / 2003/24

(src)="43"> Opinion on the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill ( No. 2 ) 2003 ( CON / 2003/24 )
(trg)="43"> Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill ( No. 2 ) 2003 ( CON / 2003/24 )

(src)="44"> Ireland , 19.11.2003 , pdf 22 kB , en Additional information
(trg)="44"> Īrija , 19.11.2003 , pdf 22 kB , en

(src)="45"> Draft Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill ( No. 2 ) 2003 , relevant to Opinion CON / 2003/24 , pdf 493 kB , en Back to The European Central Bank
(trg)="45"> Back to The European Central Bank Tiesiskais regulējums

(src)="46"> Legal framework User guide
(trg)="46"> Lietotāja rokasgrāmata

(src)="47"> Search the Legal framework Legal framework of the ESCB
(trg)="47"> Meklēt tiesiskajā regulējumā

(src)="48"> Treaty on European Union and Treaty on the Functioning of the European Union
(trg)="48"> Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību

(src)="49"> Relevant Protocols annexed to the Treaties
(trg)="49"> Līgumiem pievienotie protokoli

(src)="50"> Relevant Declarations annexed to the Treaties
(trg)="50"> Līgumiem pievienotās deklarācijas

(src)="51"> Statute of the ESCB and of the ECB
(trg)="51"> ECBS un ECB statūti

(src)="52"> Statutes of NCBs
(trg)="52"> VCB statūti

(src)="53"> Related ECB opinions
(trg)="53"> Saistītie ECB atzinumi

(src)="54"> Opinion CON / 2002/16
(trg)="54"> Opinion CON / 2002/16

(src)="55"> Languages : CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="55"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="56"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Visiting the ECB > Book a visit
(trg)="56"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Apmeklētājiem > Piesakieties apmeklējumam

(src)="57"> Book a visit At least 3 months in advance
(trg)="57"> vismaz 3 mēne š us iepriek š

(src)="58"> In view of the large number of requests , visitor groups are kindly asked to book at least 3 months before the planned date of their visit .
(trg)="58"> Ņemot vērā lielo pieprasījumu skaitu , apmeklētāju grupām ieteicams pieteikties vismaz 3 mēne š us pirms plānotā apmeklējuma datuma .

(src)="59"> Please note , however , that a visit date cannot be guaranteed , even if very early notification is given .
(trg)="59"> Lūdzam ņemt vērā , ka , pat iesniedzot pieteikumu ļoti savlaicīgi , apmeklējuma datumu nevaram garantēt .

(src)="60"> back to top Session slots
(trg)="60"> atpakaļ uz sākumu

(src)="61"> Morning : 10.30 a.m. -- 12 noon (" AM ")
(trg)="61"> Rītos : 10.30 – 12.30 (' AM ')

(src)="62"> Afternoon : 2.30 -- 4 p.m. (" PM ") How to book
(trg)="62"> Pēcpusdienās : 14.30 – 16.00 (' PM ')

(src)="63"> Select a date in the calendar showing a free , green session .
(trg)="63"> Kalendārā izvēlieties datumu ar brīvu apmeklējuma laiku ( iekrāsots zaļ š ) .

(src)="64"> Clicking the desired « AM » or « PM » will open a form with a secure connection ( https ) .
(trg)="64"> Uzklik š ķinot uz « AM » vai « PM » , dro š ā savienojumā ( https ) atvērsies veidlapa .

(src)="65"> Complete the required fields and send it off .
(trg)="65"> Aizpildiet nepie š amos lauciņus un nosūtiet veidlapu .

(src)="66"> Indicate group category : Please select
(trg)="66"> Norādiet apmeklētāju kategoriju :

(src)="67"> University / higher education Secondary school
(trg)="67"> Universitāte / augstākās izglītības iestāde

(src)="68"> Political association Single visitor
(trg)="68"> Vidusskola Politiska apvienība

(src)="69"> Analyst / expert
(trg)="69"> Analītiķis / eksperts

(src)="70"> Journalist
(trg)="70"> Žurnālists

(src)="71"> Business / social organisation
(trg)="71"> Uzņēmums / sabiedriska organizācija

(src)="72"> Central bank
(trg)="72"> Centrālā banka

(src)="73"> Teacher / professor
(trg)="73"> Skolotājs / augstskolas pasniedzējs

(src)="74"> Vocational / adult education Previous month
(trg)="74"> Arodapmācība / pieaugušo izglītība

(src)="75"> Next month
(trg)="75"> Iepriekšējais mēnesis

(src)="76"> Jun - 2030 Mon
(trg)="76"> Jūn . - 2030

(src)="77"> Tue
(trg)="77"> Pr Ot

(src)="78"> Wed
(trg)="78"> Tr Ce

(src)="79"> Thu
(trg)="79"> Pk

(src)="80"> Fri
(trg)="80"> Se

(src)="81"> Sat
(trg)="81"> Sv

(src)="82"> Sun To see links to suitable dates , please select the type of visitor group in the box above
(trg)="82"> Izvēlieties apmeklētāju grupas veidu augšējā ailē , lai redzētu saites uz pieejamajiem datumiem

(src)="83"> Visiting the ECB Book a visit
(trg)="83"> Apmeklētājiem

(src)="84"> Photo gallery Map and road directions
(trg)="84"> Piesakieties apmeklējumam Fotogalerija

(src)="85"> Cross-navigation Menu Other visitor services
(trg)="85"> Karte un ceļa norādes Cross-navigation Menu

(src)="86"> Money museum of the Deutsche Bundesbank
(trg)="86"> Citi piedāvājumi apmeklētājiem Deutsche Bundesbank Naudas muzejs

(src)="87"> Print material related to the topics
(trg)="87"> Iespiedmateriāli , kas saistīti

(src)="88"> Brochure « ECB , Eurosystem , ESCB » , 2 MB Brochure « SEPA , the single euro payments area » , 2.2 MB Book « The monetary policy of the ECB » , 1.1 MB Euro area enlargement : « Convergence Report » « Review of the international role of the euro » , 1.7 MB « Financial stability review "
(trg)="88"> ar š iem tematiem Bro š ūra « ECB , Eurosistēma , ECBS » , 2 MB Bro š ūra « SEPA , vienotā euro maksājumu telpa » , 2.2 MB Grāmata « The monetary policy of the ECB » , 1.1 MB Euro zonas papla š inā š anās : Konverģences ziņojums « Review of the international role of the euro » , 1.7 MB « Financial stability review '

(src)="89"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="89"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="90"> Totals / sub-totals may not add up , due to rounding
(trg)="90"> Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas .

(src)="91"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All ECB opinions > CON / 2000/15
(trg)="91"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Visi ECB atzinumi > CON / 2000/15

(src)="92"> CON / 2000/15
(trg)="92"> CON / 2000/15

(src)="93"> Opinion on the ratification of the amendments to the Statute of the Bank of Greece endorsed by its General Assembly of Shareholders on 25 April 2000 ( CON / 2000/15 )
(trg)="93"> Atzinums par Bank of Greece statūtu grozījumu ratifikāciju , kurus Bank of Greece akcionāru kopsapulce pieņēmusi 2000 . gada 25 .

(src)="94"> Greece , 27.6.2000 , pdf 20 kB , en
(trg)="94"> Grieķija , 27.6.2000 , pdf 20 kB , en

(src)="95"> Opinion CON / 2000/7
(trg)="95"> Opinion CON / 2000/7

(src)="96"> Jan - 2011 Mon
(trg)="96"> Janv . - 2011

(src)="97"> Navigation Path : Home > Publications > Monthly Bulletin > Editorials > 2008 > 10 July 2008
(trg)="97"> Navigation Path : Home > Publications > Monthly Bulletin > Editorials > 2008 > 2008 . gada 10 .

(src)="98"> EDITORIAL
(trg)="98"> IEVADRAKSTS

(src)="99"> 10 July 2008 - Monthly Bulletin
(trg)="99"> jūlijā - Mēneša Biļetens Pamatojoties uz regulāro tautsaimniecības un monetāro analīzi , ECB Padome 2008 .

(src)="100"> At its meeting on 3 July 2008 , the Governing Council of the ECB decided , on the basis of its regular economic and monetary analyses , to raise the minimum bid rate on the main refinancing operations of the Eurosystem by 25 basis points to 4.25% , with effect from the start of the new reserve maintenance period on 9 July 2008 .
(trg)="100"> jūlija sanāksmē nolēma paaugstināt Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju minimālo pieteikuma procentu likmi par 25 bāzes punktiem ( līdz 4.25% ; spēkā ar jauno rezervju prasību izpildes periodu , kas sākās 2008 .