# en/ecb-en-lt.xml.gz
# lt/ecb-en-lt.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > Monetary policy and Operations > Related ECB opinions > CON / 2006/8
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Teisinė sistema > Pinigų politika ir operacijos > Susijusios ECB nuomonės > CON / 2006/8

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2006/8
(trg)="10"> CON / 2006/8

(src)="11"> Opinion on the repeal of obsolete legislation concerning the European Monetary System ( CON / 2006/8 )
(trg)="11"> Nuomonė dėl pasenusių teisės aktų , susijusių su Europos pinigų sistema , panaikinimo ( CON / 2006/8 )

(src)="12"> OJ C 49 , 28.2.2006 , p. 35 , pdf 79 kB , cs .
(trg)="12"> OL C 49 , 2006 2 28 , p. 35 , pdf 216 kB , cs .

(src)="13"> da .
(trg)="13"> da .

(src)="14"> de .
(trg)="14"> de .

(src)="15"> el .
(trg)="15"> el .

(src)="16"> en .
(trg)="16"> en .

(src)="17"> es .
(trg)="17"> es .

(src)="18"> et.
(trg)="18"> et.

(src)="19"> fi .
(trg)="19"> fi .

(src)="20"> fr .
(trg)="20"> fr .

(src)="21"> hu .
(trg)="21"> hu .

(src)="22"> it .
(trg)="22"> it .

(src)="23"> lt .
(trg)="23"> lt .

(src)="24"> lv .
(trg)="24"> lv .

(src)="25"> mt .
(trg)="25"> mt .

(src)="26"> nl .
(trg)="26"> nl .

(src)="27"> pl .
(trg)="27"> pl .

(src)="28"> pt .
(trg)="28"> pt .

(src)="29"> sk .
(trg)="29"> sk .

(src)="30"> sl .
(trg)="30"> sl .

(src)="31"> sv
(trg)="31"> sv

(src)="32"> Additional information
(trg)="32"> Papildoma informacija

(src)="33"> Proposal for a Council Regulation repealing Council Regulation ( EEC ) 3181/78 and Council Regulation ( EEC ) 1736/79 in the area of Monetary Policy ( COM ( 2005 ) 611 ) , pdf 124 kB , en
(trg)="33"> Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento , panaikinančio Tarybos reglamentą ( EEB ) 3181/78 ir Tarybos reglamentą ( EEB ) 1736/79 pinigų politikos srityje ( KOM ( 2005 ) 611 ) , pdf 169 kB , lt

(src)="34"> Back to The European Central Bank
(trg)="34"> Back to The European Central Bank

(src)="35"> Legal framework User guide
(trg)="35"> Teisinė sistema

(src)="36"> Search the Legal framework Legal framework of the ESCB
(trg)="36"> Paieška teisės aktų bazėje

(src)="37"> ECB institutional provisions
(trg)="37"> ECBS teisinė sistema ECB institucinės nuostatos

(src)="38"> Monetary policy and Operations
(trg)="38"> Pinigų politika ir operacijos

(src)="39"> Monetary policy instruments Minimum reserves
(trg)="39"> Pinigų politikos priemonės

(src)="40"> Sanctions
(trg)="40"> Sankcijos

(src)="41"> Financial assistance
(trg)="41"> Finansinė parama

(src)="42"> Related ECB opinions
(trg)="42"> Susijusios ECB nuomonės

(src)="43"> Payment and settlement systems
(trg)="43"> Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos

(src)="44"> Banknotes and coins , means of payment and currency matters
(trg)="44"> Banknotai ir monetos , mokėjimo priemonės ir valiutos klausimai

(src)="45"> Foreign exchange and Foreign reserves
(trg)="45"> Užsienio valiuta ir užsienio atsargos

(src)="46"> Statistics
(trg)="46"> Statistika

(src)="47"> Employment , conduct , fraud prevention and transparency
(trg)="47"> Įdarbinimas , elgsena , sukčiavimo prevencija ir skaidrumas

(src)="48"> Financial market stability
(trg)="48"> Finansų rinkos stabilumas

(src)="49"> All ECB opinions
(trg)="49"> Visos ECB nuomonės

(src)="50"> All by date
(trg)="50"> Viskas pagal datą

(src)="51"> Cross-navigation Menu
(trg)="51"> Cross-navigation Menu

(src)="52"> Related information
(trg)="52"> Susijusi informacija

(src)="53"> Council Decision 98/415 / EC
(trg)="53"> Tarybos sprendimas 98/415 / EB

(src)="54"> Guide to consultation of the ECB by national authorities regarding draft legislative provisions EU legislation
(trg)="54"> Nacionalinių institucijų konsultavimosi su ECB dėl teisinių nuostatų projekto vadovas

(src)="55"> EU financial and banking legislation
(trg)="55"> ES finansų ir bankininkystės teisės aktai

(src)="56"> Language policy
(trg)="56"> Kalbų politika

(src)="57"> ECB opinions
(trg)="57"> ECB nuomonės

(src)="58"> ECB Home
(trg)="58"> ECB Home

(src)="59"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="59"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="60"> Print
(trg)="60"> Print

(src)="61"> RSS feed
(trg)="61"> RSS feed

(src)="62"> Languages : CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="62"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | Lietuvių | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="63"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All ECB opinions > CON / 2002/10
(trg)="63"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Teisinė sistema > Visos ECB nuomonės > CON / 2002/10

(src)="64"> CON / 2002/10
(trg)="64"> CON / 2002/10

(src)="65"> Opinion on the amendment to the Financial Services Act and other financial acts with regard to the supervision of company pension funds , best practices for security traders , etc. ( CON / 2002/10 )
(trg)="65"> Nuomonė dėl Finansinių paslaugų įstatymo ir kitų finansinių įstatymų dalinio pakeitimo ryšium su bendrovių pensijų fondų priežiūra , prekybininkų vertybiniais popieriais geriausia praktika , ir t.t. ( CON / 2002/10 )

(src)="66"> Denmark , 18.3.2002 , pdf 102 kB , da .
(trg)="66"> Danija , 2002 3 18 , pdf 102 kB , da .

(src)="67"> en
(trg)="67"> en

(src)="68"> Related ECB legislation
(trg)="68"> Susiję ECB teisės aktai

(src)="69"> Opinion CON / 2000/32
(trg)="69"> Opinion CON / 2000/32

(src)="70"> Languages : CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="70"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | Lietuvių | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="71"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All by date > 2010 > CON / 2010/6
(trg)="71"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Teisinė sistema > Viskas pagal datą > 2010 > CON / 2010/6

(src)="72"> CON / 2010/6
(trg)="72"> CON / 2010/6

(src)="73"> Opinion on a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2003/71 / EC and 2004/109 / EC ( CON / 2010/6 )
(trg)="73"> Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos , iš dalies keičiančios Direktyvas 2003/71 / EB ir 2004/109 / EB , pasiūlymo ( CON / 2010/6 )

(src)="74"> OJ C 19 , 26.1.2010 , p. 1 , pdf 807 kB , bg .
(trg)="74"> OL C 19 , 2010 1 26 , p. 1 , pdf 825 kB , bg .

(src)="75"> cs .
(trg)="75"> cs .

(src)="76"> ro .
(trg)="76"> ro .

(src)="77"> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2003/71 / EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and 2004/109 / EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market , pdf 80 kB , en
(trg)="77"> Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos , iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/71 / EB dėl prospekto , kuris turi būti skelbiamas , kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą , ir Direktyvą 2004/109 / EB dėl informacijos apie emitentus , kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje , skaidrumo reikalavimų suderinimo , pasiūlymas , pdf 248 kB , lt

(src)="78"> All by date 2010
(trg)="78"> Viskas pagal datą

(src)="79"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="79"> 1998 ( ECB / EPI )

(src)="80"> 1997 ( EMI )
(trg)="80"> 1997 ( EPI )

(src)="81"> 1996 ( EMI )
(trg)="81"> 1996 ( EPI )

(src)="82"> 1995 ( EMI )
(trg)="82"> 1995 ( EPI )

(src)="83"> 1994 ( EMI )
(trg)="83"> 1994 ( EPI )

(src)="84"> All years
(trg)="84"> Visi metai

(src)="85"> Statute of the ESCB and of the ECB ( unofficial consolidated version )
(trg)="85"> ECBS ir ECB statutas ( neoficiali suvestinė redakcija )

(src)="86"> Legal publications
(trg)="86"> Legal publications

(src)="87"> Press releases - legal
(trg)="87"> Press releases - legal

(src)="88"> EU legislation
(trg)="88"> ES teisės aktai

(src)="89"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="89"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | Lietuvių | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="90"> COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
(trg)="90"> EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

(src)="91"> Brussels , 22.12.2006 COM ( 2006 ) 913 final 2006/0301 ( COD )
(trg)="91"> Briuselis , 22.12.2006 KOM ( 2006 ) 913 galutinis 2006/0301 ( COD )

(src)="92"> Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Directive 2003/6 / EC on insider dealing and market manipulation ( market abuse ) , as regards the implementing powers conferred on the Commission
(trg)="92"> Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA , iš dalies keičianti Direktyvos 2003/6 / EB dėl prekybos vertybiniais popieriais , pasinaudojant viešai neatskleista informacija , ir manipuliavimo rinka ( piktnaudžiavimo rinka ) nuostatas , susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(src)="93"> ( presented by the Commission )
(trg)="93"> ( pateikta Komisijos )

(src)="94"> EN
(trg)="94"> LT

(src)="95"> 2006/0301 ( COD ) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Directive 2003/6 / EC on insider dealing and market manipulation ( market abuse ) , as regards the implementing powers conferred on the Commission
(trg)="95"> 2006/0301 ( COD ) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA , iš dalies keičianti Direktyvos 2003/6 / EB dėl prekybos vertybiniais popieriais , pasinaudojant viešai neatskleista informacija , ir manipuliavimo rinka ( piktnaudžiavimo rinka ) nuostatas , susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(src)="96"> THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION , Having regard to the Treaty establishing the European Community , and in particular Article 95 thereof , Having regard to the proposal of the Commission1 , Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee2 , Having regard to the opinion of the European Central Bank , Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty3 , Whereas : ( 1 ) Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council 4 provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468 / EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission5 .
(trg)="96"> EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA , atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį , ypač į jos 95 straipsnį , atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą1 , atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2 , atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę , laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos3 , kadangi : ( 1 ) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/6 / EB4 numatoma , kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468 / EB , nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką5 .

(src)="97"> Decision 1999/468 / EC has been amended by Decision 2006/512 / EC which introduced a regulatory procedure with scrutiny to be used for the adoption of measures of general scope which seek to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty , inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements .
(trg)="97"> Sprendimas 1999/468 / EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512 / EB , kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu , taikytina priimant bendro pobūdžio įgyvendinimo priemones , kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio dokumento , priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos , nuostatas , inter alia išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant dokumentą naujomis neesminėmis nuostatomis .

(src)="98"> In accordance with the joint statement of the European Parliament , the Council and the Commission6 on Decision 2006/512 / EC , instruments which are already in force must be adjusted in accordance with the applicable procedures .
(trg)="98"> Pagal bendrą Europos Parlamento , Tarybos ir Komisijos pareiškimą6 dėl Sprendimo 2006/512 / EB jau galiojantys dokumentai turi būti pataisyti laikantis taikomos tvarkos .

(src)="99"> That statement indicates a
(trg)="99"> Šiame pranešime pateikiamas dokumentų , kurie turėtų būti pataisyti skubos tvarka , sąrašas , įskaitant Direktyvą 2003/6 / EB .

(src)="100"> ( 2 )
(trg)="100"> ( 2 )