# el/ecb-el-sl.xml.gz
# sl/ecb-el-sl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά > 2000 > CON / 2000/25
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Vse po datumu > 2000 > CON / 2000/25

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2000/25
(trg)="10"> CON / 2000/25

(src)="11"> Γνώμη σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την εισαγωγή του ευρώ σε σχέση με τους συνεταιρισμούς και την τροποποίηση της σχετικής κείμενης νομοθεσίας ( CON / 2000/25 )
(trg)="11"> Mnenje o pomožnih ukrepih za uvedbo eura v zvezi z zadrugami in spremembah obstoječe zakonodaje s tega področja ( CON / 2000/25 ) Avstrija , 26 .

(src)="12"> Αυστρία , 26.10.2000 , pdf 21 kB , en
(trg)="12"> 10 . 2000 , pdf 21 kB , en

(src)="13"> Back to The European Central Bank
(trg)="13"> Back to The European Central Bank

(src)="14"> Νομικό πλαίσιο
(trg)="14"> Pravni okvir Navodilo za uporabo

(src)="15"> Οδηγός χρήστη
(trg)="15"> Iskanje po Pravnem okviru Pravni okvir ESCB

(src)="16"> Αναζήτηση στο νομικό πλαίσιο
(trg)="16"> Institucionalne določbe ECB Denarna politika in operacije denarne politike

(src)="17"> Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ
(trg)="17"> Plačilni sistemi in sistemi za poravnavo

(src)="18"> Τραπεζογραμμάτια και κέρματα , μέσα πληρωμής και νομισματικά θέματα
(trg)="18"> Bankovci in kovanci , plačilna sredstva in valutna vprašanja Devizno poslovanje in devizne rezerve

(src)="19"> Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
(trg)="19"> Statistika

(src)="20"> Απασχόληση , συμπεριφορά , πρόληψη της απάτης και διαφάνεια
(trg)="20"> Zaposlitev , ravnanje , preprečevanje goljufij in preglednost Stabilnost finančnih trgov

(src)="21"> Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(trg)="21"> Vsa mnenja ECB Vse po datumu

(src)="22"> 1998 ( EKT / ENI )
(trg)="22"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="23"> 1997 ( ENI )
(trg)="23"> 1997 ( EMI )

(src)="24"> 1996 ( ENI )
(trg)="24"> 1996 ( EMI )

(src)="25"> 1995 ( ENI )
(trg)="25"> 1995 ( EMI )

(src)="26"> 1994 ( ENI )
(trg)="26"> 1994 ( EMI )

(src)="27"> Όλα τα έτη
(trg)="27"> Vsa leta

(src)="28"> Cross-navigation Menu
(trg)="28"> Cross-navigation Menu

(src)="29"> Συναφείς νομικές πράξεις της ΕΚΤ
(trg)="29"> Povezani predpisi ECB

(src)="30"> Opinion CON / 1998/1
(trg)="30"> Opinion CON / 1998/1

(src)="31"> ECB Home
(trg)="31"> ECB Home

(src)="32"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="32"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="33"> Print
(trg)="33"> Print

(src)="34"> RSS feed
(trg)="34"> RSS feed

(src)="35"> Languages : CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="35"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | Slovenščina | SV

(src)="36"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά > 2007 > CON / 2007/40
(trg)="36"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Vse po datumu > 2007 > CON / 2007/40

(src)="37"> CON / 2007/40
(trg)="37"> CON / 2007/40

(src)="38"> Γνώμη σχετικά με τα νέα καθήκοντα της Българска народна банка ( Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας ) που αφορούν την εποπτεία των υπηρεσιών εμßασμάτων ( CON / 2007/40 )
(trg)="38"> Mnenje o novih nalogah centralne banke Българска народна банка / Bolgarska narodna banka v zvezi z nadzorom storitev denarnih nakazil ( CON / 2007/40 ) Bolgarija , 12 .

(src)="39"> Βουλγαρία , 12.12.2007 , pdf 172 kB , bg .
(trg)="39"> 12 . 2007 , pdf 172 kB , bg .

(src)="40"> en
(trg)="40"> en

(src)="41"> Opinion CON / 2007/8
(trg)="41"> Opinion CON / 2007/8

(src)="42"> Opinion CON / 2007/17
(trg)="42"> Opinion CON / 2007/17

(src)="43"> Opinion CON / 2007/23
(trg)="43"> Opinion CON / 2007/23

(src)="44"> Συναφείς πληροφορίες
(trg)="44"> Povezane informacije

(src)="45"> Έκθεση για τη σύγκλιση , Μάιος 2007
(trg)="45"> Konvergenčno poročilo maj 2007

(src)="46"> Languages : BG | CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="46"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV

(src)="47"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2006 > 6 Απριλίου 2006
(trg)="47"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2006 > 6 . april 2006

(src)="48"> ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(trg)="48"> SPOROČILO ZA JAVNOST

(src)="49"> 6 Απριλίου 2006 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής
(trg)="49"> 6 . april 2006 - Sklepi o denarni politiki

(src)="50"> Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση , το Διοικητικό Συμßούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάßλητα στο 2,50% , 3,50% και 1,50% αντιστοίχως .
(trg)="50"> Svet ECB je na današnji seji sklenil , da izklicno obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojanja in odprto ponudbo deponiranja likvidnosti čez noč ohrani nespremenjene na ravni 2,50% , 3,50% in 1,50% .

(src)="51"> Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2.30 μ .
(trg)="51"> Predsednik ECB bo razloge za to odločitev pojasnil na novinarski konferenci , ki se bo začela danes ob 14.30 . Evropska centralna banka

(src)="52"> Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(trg)="52"> Direktorat za stike z javnostjo Oddelek za tisk in informiranje

(src)="53"> Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="53"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt na Majni

(src)="54"> : + 49 69 1344 7455 , Φαξ : + 49 69 1344 7404
(trg)="54"> Tel .: 0049 69 1344 7455 , Faks : 0049 69 1344 7404

(src)="55"> Ίντερνετ : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="55"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="56"> Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή .
(trg)="56"> Razmnoževanje je dovoljeno ob navedbi vira . Nazaj na vrh

(src)="57"> Address encoded for mobile use
(trg)="57"> Address encoded for mobile use

(src)="58"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060406.el.html
(trg)="58"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060406.sl.html

(src)="59"> Back to Press
(trg)="59"> Back to Press

(src)="60"> Press releases
(trg)="60"> Press releases

(src)="61"> By date
(trg)="61"> By date

(src)="62"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="62"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="63"> 1997 ( EMI )
(trg)="63"> 1997 ( EMI )

(src)="64"> By activities
(trg)="64"> By activities

(src)="65"> Weekly financial statements
(trg)="65"> Weekly financial statements

(src)="66"> Statistical press releases
(trg)="66"> Statistical press releases

(src)="67"> Webcast
(trg)="67"> Webcast

(src)="68"> ECB press conference
(trg)="68"> ECB press conference

(src)="69"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά > 2007 > EKT / 2006/26
(trg)="69"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Vse po datumu > 2007 > ECB / 2006/26

(src)="70"> EKT / 2006/26
(trg)="70"> ECB / 2006/26

(src)="71"> Δεν ισχύει πλέον : Απόφαση της EKT , της 18ης Δεκεμßρίου 2006 , σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταßολή του κεφαλαίου της EKT από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες ( EKT / 2006/26 )
(trg)="71"> Ni več v veljavi : Sklep ECB z dne 18 . decembra 2006 o določitvi ukrepov , potrebnih za vplačilo kapitala ECB s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank ( ECB / 2006/26 )

(src)="72"> EE L 24 της 31.1.2007 , σ .
(trg)="72"> UL L 24 , 31 . 1 .

(src)="73"> 15 , pdf 99 kB , bg .
(trg)="73"> 15 , pdf 72 kB , bg .

(src)="74"> cs .
(trg)="74"> cs .

(src)="75"> da .
(trg)="75"> da .

(src)="76"> de .
(trg)="76"> de .

(src)="77"> el .
(trg)="77"> el .

(src)="78"> en .
(trg)="78"> en .

(src)="79"> es .
(trg)="79"> es .

(src)="80"> et.
(trg)="80"> et.

(src)="81"> fi .
(trg)="81"> fi .

(src)="82"> fr .
(trg)="82"> fr .

(src)="83"> hu .
(trg)="83"> hu .

(src)="84"> it .
(trg)="84"> it .

(src)="85"> lt .
(trg)="85"> lt .

(src)="86"> lv .
(trg)="86"> lv .

(src)="87"> mt .
(trg)="87"> mt .

(src)="88"> nl .
(trg)="88"> nl .

(src)="89"> pl .
(trg)="89"> pl .

(src)="90"> pt .
(trg)="90"> pt .

(src)="91"> ro .
(trg)="91"> ro .

(src)="92"> sk .
(trg)="92"> sk .

(src)="93"> sl .
(trg)="93"> sl .

(src)="94"> sv
(trg)="94"> sv

(src)="95"> Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ ( ανεπίση µ η ενοποιη µ ένη απόδοση )
(trg)="95"> Statut ESCB in ECB ( neuradno prečiščeno besedilo )

(src)="96"> Legal publications
(trg)="96"> Legal publications

(src)="97"> Press releases - legal
(trg)="97"> Press releases - legal

(src)="98"> Νομοθεσία ΕΕ
(trg)="98"> Zakonodaja EU Finančna in bančna zakonodaja EU

(src)="99"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="99"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Pravni okvir ESCB > Povezana mnenja ECB

(src)="100"> Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="100"> Povezana mnenja ECB