# el/ecb-el-pl.xml.gz
# pl/ecb-el-pl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 8 Φεßρουαρίου 2005
(trg)="1"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 8 lutego 2005 r.

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(trg)="10"> KOMUNIKAT PRASOWY

(src)="11"> 8 Φεßρουαρίου 2005 - Έκθεση προόδου για το TARGET2
(trg)="11"> 8 lutego 2005 r. - Raport z postępów w realizacji systemu TARGET2

(src)="12"> Στις 16 Δεκεμßρίου 2004 , το Διοικητικό Συμßούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε τη δημιουργία της ενιαίας κοινής πλατφόρμας για το TARGET2 με ßάση την πρόταση που υπέßαλαν από κοινού η Banca d' Italia , η Banque de France και η Deutsche Bundesbank .
(trg)="12"> W dniu 16 grudnia 2004 r. Rada Prezesów EBC zatwierdziła budowę jednolitej wspólnej platformy ( Single Shared Platform -- SSP ) dla systemu TARGET2 na podstawie łącznej oferty złożonej przez Banca d' Italia , Banque de France oraz Deutsche Bundesbank .

(src)="13"> Η Έκθεση προόδου για το TARGET2 εξετάζει τρία κύρια ζητήματα -- τις υπηρεσίες , την τιμολόγηση και τη μετάπτωση στο TARGET2 .
(trg)="13"> Raport z postępów w realizacji systemu TARGET2 skupia się na trzech głównych zagadnieniach -- funkcjonowania , opłat oraz migracji .

(src)="14"> Το Διοικητικό Συμßούλιο έλαßε απόφαση για τα ζητήματα αυτά στις 16 Δεκεμßρίου 2004 .
(trg)="14"> Rada Prezesów podjęła decyzje w tych sprawach w dniu 16 grudnia 2004 r. Wszystkie banki centralne obszaru euro potwierdziły uczestnictwo w systemie TARGET2 .

(src)="15"> Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ επιßεßαίωσαν τη συμμετοχή τους στο TARGET2 .
(trg)="15"> Opinia publiczna będzie nadal informowana przez Eurosystem o postępach prac nad systemem TARGET2 . Europejski Bank Centralny

(src)="16"> Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο σχετικά με το TARGET2 .
(trg)="16"> Dyrekcja Komunikacji Dział Prasy i Informacji

(src)="17"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="17"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main

(src)="18"> : + 49 69 1344 7455 , Φαξ : + 49 69 1344 7404
(trg)="18"> tel .: + 49 69 1344 7455 , faks : + 49 69 1344 7404

(src)="19"> Ίντερνετ : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="19"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="20"> Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή .
(trg)="20"> Przedruk dozwolony z podaniem źródła . powrót na górę strony

(src)="21"> Address encoded for mobile use
(trg)="21"> Address encoded for mobile use

(src)="22"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.el.html
(trg)="22"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.pl.html

(src)="23"> Back to Press
(trg)="23"> Back to Press

(src)="24"> Press releases
(trg)="24"> Press releases

(src)="25"> By date
(trg)="25"> By date

(src)="26"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="26"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="27"> 1997 ( EMI )
(trg)="27"> 1997 ( EMI )

(src)="28"> By activities
(trg)="28"> By activities

(src)="29"> Weekly financial statements
(trg)="29"> Weekly financial statements

(src)="30"> Statistical press releases
(trg)="30"> Statistical press releases

(src)="31"> Cross-navigation Menu
(trg)="31"> Cross-navigation Menu

(src)="32"> Publication
(trg)="32"> Publication

(src)="33"> Εκθεση προοδου για το TARGET2 , pdf , 197 kB
(trg)="33"> Raport z postępów w realizacji systemu TARGET2 , pdf , 149 kB

(src)="34"> ECB Home
(trg)="34"> ECB Home

(src)="35"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="35"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="36"> Print
(trg)="36"> Print

(src)="37"> RSS feed
(trg)="37"> RSS feed

(src)="38"> Languages : CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="38"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | SK | SL | SV

(src)="39"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ > CON / 1997/28
(trg)="39"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Akty prawne > Stabilność rynku finansowego > Odpowiednie opinie EBC > CON / 1997/28

(src)="40"> CON / 1997/28
(trg)="40"> CON / 1997/28

(src)="41"> Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της σύμßασης χρηματαγοράς ( CON / 1997/28 )
(trg)="41"> Opinia w sprawie definicji kontraktów rynku pieniężnego ( CON / 1997/28 )

(src)="42"> Ηνωμένο Βασίλειο , 6.2.1998 , pdf 13 kB , en
(trg)="42"> Wielka Brytania , 6.2.1998 , pdf 13 kB , en

(src)="43"> Back to The European Central Bank
(trg)="43"> Back to The European Central Bank

(src)="44"> Νομικό πλαίσιο
(trg)="44"> Akty prawne Wskazówki dla użytkowników

(src)="45"> Οδηγός χρήστη
(trg)="45"> Szukaj w „Aktach prawnych " Podstawowe akty prawne dotyczące ESCB

(src)="46"> Αναζήτηση στο νομικό πλαίσιο
(trg)="46"> Organizacja EBC Polityka pieniężna i operacje

(src)="47"> Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ
(trg)="47"> Systemy płatności i rozliczeń

(src)="48"> Τραπεζογραμμάτια και κέρματα , μέσα πληρωμής και νομισματικά θέματα
(trg)="48"> Banknoty i monety , środki płatnicze oraz zagadnienia walutowe Transakcje dewizowe i rezerwy walutowe

(src)="49"> Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
(trg)="49"> Statystyka

(src)="50"> Απασχόληση , συμπεριφορά , πρόληψη της απάτης και διαφάνεια
(trg)="50"> Zatrudnienie , zasady zachowania , zapobieganie nadużyciom oraz polityka przejrzystości Stabilność rynku finansowego

(src)="51"> Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(trg)="51"> Odpowiednie opinie EBC Wszystkie opinie EBC

(src)="52"> Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="52"> Wszystkie dokumenty według daty

(src)="53"> Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά Cross-navigation Menu
(trg)="53"> Cross-navigation Menu Powiązane tematycznie akty prawne EBC

(src)="54"> Opinion CON / 1995/10
(trg)="54"> Opinion CON / 1995/10

(src)="55"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2009/29
(trg)="55"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Akty prawne > Stabilność rynku finansowego > Odpowiednie opinie EBC > CON / 2009/29

(src)="56"> CON / 2009/29
(trg)="56"> CON / 2009/29

(src)="57"> Γνώμη σχετικά με επέκταση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων που μπορούν να λαμßάνονται στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής κρίσης ( CON / 2009/29 )
(trg)="57"> Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu środków podejmowanych w związku z kryzysem finansowym ( CON / 2009/29 )

(src)="58"> Βέλγιο , 25.3.2009 , pdf 31 kB , en
(trg)="58"> Belgia , 25.3.2009 , pdf 31 kB , en

(src)="59"> Opinion CON / 2008/46
(trg)="59"> Opinion CON / 2008/46

(src)="60"> Opinion CON / 2008/50
(trg)="60"> Opinion CON / 2008/50

(src)="61"> Opinion CON / 2008/61
(trg)="61"> Opinion CON / 2008/61

(src)="62"> Opinion CON / 2008/74
(trg)="62"> Opinion CON / 2008/74

(src)="63"> Opinion CON / 2008/91
(trg)="63"> Opinion CON / 2008/91

(src)="64"> Opinion CON / 2009/25
(trg)="64"> Opinion CON / 2009/25

(src)="65"> Συναφείς πληροφορίες
(trg)="65"> Informacje dodatkowe

(src)="66"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt , 20 Οκτωßρίου 2008
(trg)="66"> Zalecenia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie gwarancji rządowych udzielanych w odniesieniu do emisji bankowych papierów dłużnych , 20 października 2008 r.

(src)="67"> Guiding principles for bank asset support schemes , 25 Φεßρουαρίου 2009
(trg)="67"> Guiding principles for bank asset support schemes , 25 February 2009

(src)="68"> Languages : BG | CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="68"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="69"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Τα δέκα πρώτα χρόνια > 10 χρόνια σε εικόνες > 10 χρόνια σε εικόνες
(trg)="69"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pierwsze dziesięć lat > 10 lat na zdjęciach > 10 lat na zdjęciach

(src)="70"> 10 χρόνια σε εικόνες
(trg)="70"> 10 lat na zdjęciach

(src)="71"> 1 Ιανουαρίου 2008 : Η Κύπρος και η Μάλτα αποτελούν το 14ο και το 15ο κράτος μέλος της ΕΕ που υιοθετούν το ευρώ .
(trg)="71"> 1 stycznia 2008 r. : Cypr jest czternastym , a Malta piętnastym państwem członkowskim UE , które wprowadza euro . Na zdjęciu : siedziba banku centralnego Cypru .

(src)="72"> 1 Ιανουαρίου 2008 : Η Κύπρος και η Μάλτα αποτελούν το 14ο και το 15ο κράτος μέλος της ΕΕ που υιοθετούν το ευρώ .
(trg)="72"> 1 stycznia 2008 r. : Cypr jest czternastym , a Malta piętnastym państwem członkowskim UE , które wprowadza euro .

(src)="73"> Τα κεντρικά γραφεία της Bank Ċentrali ta ’ Malta / Central Bank of Malta .
(trg)="73"> Na zdjęciu : siedziba banku centralnego Malty .

(src)="74"> Ομιλία του Προέδρου της ΕΚΤ , Jean-Claude Trichet , στο πλαίσιο των εορτασμών για το ευρώ στη Μάλτα στις 12 Ιανουαρίου 2008
(trg)="74"> 12 stycznia 2008 r. : podczas uroczystości państwowych prezes EBC Jean-Claude Trichet wygłasza przemówienie z okazji wprowadzenia euro na Malcie .

(src)="75"> Από αριστερά : ο Jean-Claude Trichet , Πρόεδρος της ΕΚΤ , ο Romano Prodi , Πρωθυπουργός της Ιταλίας , και ο Janez Jan š a , Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Σλοßενίας και νυν Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμßουλίου
(trg)="75"> Od lewej : prezes Trichet , premier Włoch Romano Prodi oraz Janez Jan š a , premier Republiki Słowenii pełniący funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej .

(src)="76"> Ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη , Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου , στο πλαίσιο της εκδήλωσης « Καλωσορίζοντας την Κύπρο στη ζώνη του ευρώ » , στις 18 Ιανουρίου 2008
(trg)="76"> 18 stycznia 2008 r. : prezes Central Bank of Cyprus Athanasios Orphanides wygłasza przemówienie na konferencji „ Wejście Cypru do strefy euro ” .

(src)="77"> Ο Αθανάσιος Ορφανίδης , Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου , λαμßάνει ένα αστέρι με τραπεζογραμμάτια ευρώ από τον Jean-Claude Trichet , Πρόεδρο της ΕΚΤ , στις 18 Ιανουρίου 2008 .
(trg)="77"> 18 stycznia 2008 r. : prezes Central Bank of Cyprus Athanasios Orphanides otrzymuje od prezesa Tricheta gwiazdę z banknotami euro .

(src)="78"> Ο Jean-Claude Trichet , Πρόεδρος της ΕΚΤ , και ο Αθανάσιος Ορφανίδης επισκέπτονται την έκθεση για το ευρώ στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 18 Ιανουαρίου
(trg)="78"> 18 stycznia 2008 r. : prezes Trichet wraz z prezesem Orphanidesem na wystawie poświęconej euro w Central Bank of Cyprus .

(src)="79"> Ομιλία του Jean-Claude Trichet , Προέδρου της ΕΚΤ , στο πλαίσιο των εορτασμών για το ευρώ στην Κύπρο στις 18 Ιανουαρίου 2008
(trg)="79"> 18 stycznia 2008 r. : prezes Trichet wygłasza przemówienie podczas uroczystości państwowych na Cyprze .

(src)="80"> Το Διοικητικό Συμßούλιο το 2008
(trg)="80"> Rada Prezesów w 2008 r.

(src)="81"> Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ το 2008
(trg)="81"> Zarząd EBC w 2008 r.

(src)="82"> Πίσω ( από αριστερά ) : Jürgen Stark , José-Manuel González-Páramo , Lorenzo Bini Smaghi
(trg)="82"> Drugi rząd ( od lewej ) : Jürgen Stark , José Manuel González-Páramo , Lorenzo Bini Smaghi .

(src)="83"> Εμπρός ( από αριστερά ) : Gertrude Tumpel-Gugerell , Jean-Claude Trichet και Λουκάς Παπαδήμος
(trg)="83"> Pierwszy rząd ( od lewej ) : Gertrude Tumpel-Gugerell , Jean-Claude Trichet , Lucas Papademos .

(src)="84"> Το Γενικό Συμßούλιο το 2008
(trg)="84"> Rada Ogólna w 2008 r.

(src)="85"> Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμßουλίου το 2008
(trg)="85"> Posiedzenie Rady Prezesów w 2008 r.

(src)="86"> Συνεδρίαση του Γενικού Συμßουλίου το 2008
(trg)="86"> Posiedzenie Rady Ogólnej w 2008 r.

(src)="87"> Το Eurotower στη Φραγκφούρτη
(trg)="87"> Budynek Eurotower we Frankfurcie

(src)="88"> Το σύμßολο του ευρώ κοντά στο Eurotower στη Φραγκφούρτη
(trg)="88"> Symbol Euros przy budynku Eurotower we Frankfurcie

(src)="89"> Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας , Valéry Giscard d' Estaing ( αριστερά ) , ο Πρόεδρος της ΕΚΤ , Jean-Claude Trichet ( κέντρο ) , και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας , Henri Reynaud , πριν από την έναρξη της τελετής για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="89"> Były prezydent Francji Valéry Giscard d' Estaing ( po lewej ) , prezes Trichet ( w środku ) oraz konsul generalny Francji Henri Reynaud przed uroczystościami z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="90"> Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ , Jean-Claude Trichet , και ο πρώην Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας , Carlo Azeglio Ciampi ( δεξιά ) , μεταßαίνουν στην τελετή για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="90"> Prezes Trichet i były prezydent Włoch Carlo Azeglio Ciampi ( po prawej ) w drodze na uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="91"> Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ , Jean-Claude Trichet , καλωσορίζει την Καγκελάριο της Γερμανίας , Angela Merkel , πριν από την έναρξη της τελετής για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="91"> Prezes Trichet wita kanclerz Niemiec Angelę Merkel przed uroczystościami z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="92"> Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ , Jean-Claude Trichet , σßήνει τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων κατά τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008 .
(trg)="92"> Prezes Trichet zdmuchuje świeczki na torcie rocznicowym podczas uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="93"> Από αριστερά : José Manuel Barroso , Jean-Claude Juncker , Jean-Claude Trichet , Aline Trichet , Hans-Gert Pöttering , Gretta Duisenberg , Janez Jan š a
(trg)="93"> Od lewej : José Manuel Barroso , Jean-Claude Juncker , prezes Trichet , Aline Trichet , Hans-Gert Pöttering , Gretta Duisenberg , Janez Jan š a.

(src)="94"> Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ , Jean-Claude Trichet , κόßει την τούρτα γενεθλίων κατά τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008 .
(trg)="94"> Prezes Trichet kroi tort rocznicowy podczas uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="95"> Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ , Jean-Claude Trichet , κηρύσσει την έναρξη της τελετής για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="95"> Prezes Trichet dokonuje oficjalnego otwarcia uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="96"> Ομιλία του Hans-Gert Pöttering , Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου , στην τελετή για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="96"> Hans-Gert Pöttering , przewodniczący Parlamentu Europejskiego , wygłasza przemówienie podczas uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="97"> Ομιλία του Janez Jan š a , Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμßουλίου , στην τελετή για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="97"> Janez Jan š a , przewodniczący Rady Europejskiej , wygłasza przemówienie podczas uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="98"> Ομιλία του José Manuel Barroso , Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , στην τελετή για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="98"> José Manuel Barroso , przewodniczący Komisji Europejskiej , wygłasza przemówienie podczas uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="99"> Ομιλία του Jean-Claude Juncker , Προέδρου της Ομάδας Ευρώ ( Eurogroup ) , στην τελετή για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="99"> Jean-Claude Juncker , przewodniczący Eurogrupy , wygłasza przemówienie podczas uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .

(src)="100"> Ομιλία της Angela Merkel , Καγκελαρίου της Γερμανίας , στην τελετή για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ΕΚΤ στην Alte Oper Frankfurt , στις 2 Ιουνίου 2008
(trg)="100"> Angela Merkel , kanclerz Niemiec , wygłasza przemówienie podczas uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy EBC , które odbyły się 2 czerwca 2008 r. w budynku Alte Oper we Frankfurcie .