# el/ecb-el-lv.xml.gz
# lv/ecb-el-lv.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2009/53
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Visi ECB atzinumi > CON / 2009/53

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2009/53
(trg)="10"> CON / 2009/53

(src)="11"> Γνώμη σχετικά με τη διανομή των κερδών της Latvijas Banka ( CON / 2009/53 )
(trg)="11"> Atzinums par Latvijas Bankas peļņas sadali ( CON / 2009/53 )

(src)="12"> Λεττονία , 24.6.2009 , pdf 26 kB , en .
(trg)="12"> Latvija , 24.6.2009 , pdf 138 kB , en . lv

(src)="13"> lv
(trg)="13"> Papildus informācija

(src)="14"> Back to The European Central Bank Νομικό πλαίσιο
(trg)="14"> Grozījums likumā « Par Latvijas Banku » , pdf 62 kB , lv Back to The European Central Bank

(src)="15"> Οδηγός χρήστη
(trg)="15"> Tiesiskais regulējums Lietotāja rokasgrāmata

(src)="16"> Αναζήτηση στο νομικό πλαίσιο
(trg)="16"> Meklēt tiesiskajā regulējumā ECBS tiesiskais regulējums

(src)="17"> Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ
(trg)="17"> ECB institucionālie noteikumi Monetārā politika un operācijas

(src)="18"> Θεσμικές διατάξεις της ΕΚΤ
(trg)="18"> Maksājumu un norēķinu sistēmas

(src)="19"> Τραπεζογραμμάτια και κέρματα , μέσα πληρωμής και νομισματικά θέματα
(trg)="19"> Banknotes un monētas , maksāšanas līdzekļi un valūtas jautājumi Ārvalstu valūtas maiņa un ārvalstu valūtas rezerves

(src)="20"> Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
(trg)="20"> Statistika

(src)="21"> Απασχόληση , συμπεριφορά , πρόληψη της απάτης και διαφάνεια
(trg)="21"> Nodarbinātība , ētika , krāpšanas novēršana un pārskatāmība Finanšu tirgus stabilitāte

(src)="22"> Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(trg)="22"> Visi ECB atzinumi Visi pēc datuma

(src)="23"> Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά Cross-navigation Menu
(trg)="23"> Cross-navigation Menu Saistītie ECB tiesību akti

(src)="24"> Opinion CON / 2007/14
(trg)="24"> Opinion CON / 2007/14

(src)="25"> Opinion CON / 2008/82
(trg)="25"> Opinion CON / 2008/82

(src)="26"> Συναφείς πληροφορίες
(trg)="26"> Saistītā informācija

(src)="27"> Έκθεση για τη σύγκλιση , Μάιος 2008
(trg)="27"> ECB 2008 . gada maija Konverģences ziņojums

(src)="28"> ECB Home
(trg)="28"> ECB Home

(src)="29"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="29"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="30"> Print
(trg)="30"> Print

(src)="31"> RSS feed
(trg)="31"> RSS feed

(src)="32"> Languages : BG | CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="32"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="33"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 8 Φεßρουαρίου 2005
(trg)="33"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 2005 . gada 8 .

(src)="34"> ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(trg)="34"> INFORMĀCIJA PRESEI 2005 .

(src)="35"> 8 Φεßρουαρίου 2005 - Έκθεση προόδου για το TARGET2
(trg)="35"> gada 8 . februārī - Progresa ziņojums par TARGET2

(src)="36"> Στις 16 Δεκεμßρίου 2004 , το Διοικητικό Συμßούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε τη δημιουργία της ενιαίας κοινής πλατφόρμας για το TARGET2 με ßάση την πρόταση που υπέßαλαν από κοινού η Banca d' Italia , η Banque de France και η Deutsche Bundesbank .
(trg)="36"> gada 16 . decembrī ECB Padome apstiprināja TARGET2 vienotās platformas ( SSP ) izveidi , pamatojoties uz Banca d' Italia , Banque de France un Deutsche Bundesbank kopīgo piedāvājumu .

(src)="37"> Η Έκθεση προόδου για το TARGET2 εξετάζει τρία κύρια ζητήματα -- τις υπηρεσίες , την τιμολόγηση και τη μετάπτωση στο TARGET2 .
(trg)="37"> Progresa ziņojumā par TARGET2 aplūkoti trīs galvenie jautājumi -- pakalpojumi , cenu noteikšana un pāreja uz TARGET2 .

(src)="38"> Το Διοικητικό Συμßούλιο έλαßε απόφαση για τα ζητήματα αυτά στις 16 Δεκεμßρίου 2004 .
(trg)="38"> 2004 . gada 16 .

(src)="39"> Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ επιßεßαίωσαν τη συμμετοχή τους στο TARGET2 .
(trg)="39"> decembrī Padome pieņēma lēmumu par šiem jautājumiem . Visas euro zonas centrālās bankas apliecinājušas savu dalību TARGET2 .

(src)="40"> Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο σχετικά με το TARGET2 .
(trg)="40"> Eurosistēma turpinās informēt sabiedrību par TARGET2 ieviešanas norisi . Eiropas Centrālā banka

(src)="41"> Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(trg)="41"> Komunikācijas direktorāts Preses un informācijas daļa

(src)="42"> Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="42"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main Tālr .

(src)="43"> : + 49 69 1344 7455 , Φαξ : + 49 69 1344 7404
(trg)="43"> : 0049 69 1344 7455 , fakss : 0049 69 1344 7404

(src)="44"> Ίντερνετ : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="44"> Internets : http://www.ecb.europa.eu Pārpublicējot obligāta avota norāde .

(src)="45"> Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή .
(trg)="45"> atpakaļ uz sākumu

(src)="46"> Address encoded for mobile use
(trg)="46"> Address encoded for mobile use

(src)="47"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.el.html
(trg)="47"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.lv.html

(src)="48"> Back to Press
(trg)="48"> Back to Press

(src)="49"> Press releases
(trg)="49"> Press releases

(src)="50"> By date
(trg)="50"> By date

(src)="51"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="51"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="52"> 1997 ( EMI )
(trg)="52"> 1997 ( EMI )

(src)="53"> By activities
(trg)="53"> By activities

(src)="54"> Weekly financial statements
(trg)="54"> Weekly financial statements

(src)="55"> Statistical press releases
(trg)="55"> Statistical press releases

(src)="56"> Cross-navigation Menu
(trg)="56"> Cross-navigation Menu

(src)="57"> Publication
(trg)="57"> Publication

(src)="58"> Εκθεση προοδου για το TARGET2 , pdf , 197 kB
(trg)="58"> Progresa ziņojums par TARGET2 , pdf , 159 kB

(src)="59"> Languages : CS | DA | DE | Eλληνικά | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="59"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="60"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ > CON / 1997/28
(trg)="60"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Finanšu tirgus stabilitāte > Saistītie ECB atzinumi > CON / 1997/28

(src)="61"> CON / 1997/28
(trg)="61"> CON / 1997/28

(src)="62"> Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της σύμßασης χρηματαγοράς ( CON / 1997/28 )
(trg)="62"> Atzinums par naudas tirgus līguma definīciju ( CON / 1997/28 )

(src)="63"> Ηνωμένο Βασίλειο , 6.2.1998 , pdf 13 kB , en
(trg)="63"> Apvienotā Karaliste , 6.2.1998 , pdf 13 kB , en

(src)="64"> Back to The European Central Bank
(trg)="64"> Back to The European Central Bank

(src)="65"> Νομικό πλαίσιο
(trg)="65"> Tiesiskais regulējums Lietotāja rokasgrāmata

(src)="66"> Οδηγός χρήστη
(trg)="66"> Meklēt tiesiskajā regulējumā ECBS tiesiskais regulējums

(src)="67"> Αναζήτηση στο νομικό πλαίσιο
(trg)="67"> ECB institucionālie noteikumi Monetārā politika un operācijas

(src)="68"> Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ
(trg)="68"> Maksājumu un norēķinu sistēmas

(src)="69"> Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(trg)="69"> Saistītie ECB atzinumi Visi ECB atzinumi

(src)="70"> Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="70"> Visi pēc datuma

(src)="71"> Opinion CON / 1995/10
(trg)="71"> Opinion CON / 1995/10

(src)="72"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2009/29
(trg)="72"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Finanšu tirgus stabilitāte > Saistītie ECB atzinumi > CON / 2009/29

(src)="73"> CON / 2009/29
(trg)="73"> CON / 2009/29

(src)="74"> Γνώμη σχετικά με επέκταση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων που μπορούν να λαμßάνονται στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής κρίσης ( CON / 2009/29 )
(trg)="74"> Atzinums par finanšu krīzes gadījumā veicamo pasākumu piemērošanas jomas paplašināšanu ( CON / 2009/29 )

(src)="75"> Βέλγιο , 25.3.2009 , pdf 31 kB , en
(trg)="75"> Beļģija , 25.3.2009 , pdf 31 kB , en

(src)="76"> Opinion CON / 2008/46
(trg)="76"> Opinion CON / 2008/46

(src)="77"> Opinion CON / 2008/50
(trg)="77"> Opinion CON / 2008/50

(src)="78"> Opinion CON / 2008/61
(trg)="78"> Opinion CON / 2008/61

(src)="79"> Opinion CON / 2008/74
(trg)="79"> Opinion CON / 2008/74

(src)="80"> Opinion CON / 2008/91
(trg)="80"> Opinion CON / 2008/91

(src)="81"> Opinion CON / 2009/25
(trg)="81"> Opinion CON / 2009/25

(src)="82"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt , 20 Οκτωßρίου 2008
(trg)="82"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt , 20 October 2008

(src)="83"> Guiding principles for bank asset support schemes , 25 Φεßρουαρίου 2009
(trg)="83"> Guiding principles for bank asset support schemes , 25 February 2009

(src)="84"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού > Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ > CON / 2006/53
(trg)="84"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Maksājumu un norēķinu sistēmas > Saistītie ECB atzinumi > CON / 2006/53

(src)="85"> CON / 2006/53
(trg)="85"> CON / 2006/53

(src)="86"> Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των φορέων εκκαθάρισης και διακανονισμού Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των φορέων εκκαθάρισης και διακανονισμού ( CON / 2006/53 )
(trg)="86"> Atzinums par klīringa un norēķinu sistēmu operatoru uzraudzību » ( CON / 2006/53 )

(src)="87"> Πολωνία , 16.11.2006 , pdf 74 kB , en .
(trg)="87"> Polija , 16.11.2006 , pdf 74 kB , en .

(src)="88"> pl
(trg)="88"> pl

(src)="89"> Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο ( TARGET2 )
(trg)="89"> Eiropas Automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma ( TARGET2 )

(src)="90"> TARGET2-Securities ( T2S ) Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ
(trg)="90"> TARGET2-Vērtspapīriem ( T2S ) Saistītie ECB atzinumi

(src)="91"> Opinion CON / 2006/15
(trg)="91"> Opinion CON / 2006/15

(src)="92"> Opinion CON / 2006/20
(trg)="92"> Opinion CON / 2006/20

(src)="93"> Opinion CON / 1999/19
(trg)="93"> Opinion CON / 1999/19

(src)="94"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Νομικό πλαίσιο > Σύνολο κειμένων κατά χρονολογική σειρά > 2006 > CON / 2006/30
(trg)="94"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Visi pēc datuma > 2006 > CON / 2006/30

(src)="95"> CON / 2006/30
(trg)="95"> CON / 2006/30

(src)="96"> Γνώμη σχετικά με τους κανονισμούς της Sveriges Riksbank όσον αφορά την αγορά και επιστροφή μετρητών ( CON / 2006/30 )
(trg)="96"> Atzinums par Sveriges Riksbank noteikumiem par skaidras naudas pirkšanu un atgriešanu ( CON / 2006/30 )

(src)="97"> Σουηδία , 12.6.2006 , pdf 19 kB , en .
(trg)="97"> Zviedrija , 12.6.2006 , pdf 19 kB , en .

(src)="98"> sv
(trg)="98"> sv

(src)="99"> 1998 ( EKT / ENI )
(trg)="99"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="100"> 1997 ( ENI )
(trg)="100"> 1997 ( EMI )