# de/ecb-de-sk.xml.gz
# sk/ecb-de-sk.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Rechtlicher Rahmen > Rechtlicher Rahmen des ESZB > Einschlägige Stellungnahmen der EZB > CON / 2009/47
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Právny rámec ESCB > Súvisiace stanoviská ECB > CON / 2009/47

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2009/47
(trg)="10"> CON / 2009/47

(src)="11"> Stellungnahme zu Maßnahmen im Hinblick auf Bezüge im öffentlichen Dienst , die die Unabhängigkeit der Zentralbank betreffen ( CON / 2009/47 )
(trg)="11"> Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa odmeňovania vo verejnom sektore s ohľadom na nezávislosť centrálnej banky ( CON / 2009/47 ) Lotyšsko , 18 .

(src)="12"> Lettland , 18.5.2009 , pdf 24 kB , en .
(trg)="12"> 5 . 2009 , pdf 24 kB , en .

(src)="13"> lv
(trg)="13"> lv

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Rechtlicher Rahmen Benutzerhinweise
(trg)="15"> Užívateľská príručka

(src)="16"> Suche im rechtlichen Rahmen Rechtlicher Rahmen des ESZB
(trg)="16"> Hľadať v právnom rámci Právny rámec ESCB

(src)="17"> Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(trg)="17"> Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie

(src)="18"> Protokolle zu den Verträgen
(trg)="18"> Príslušné protokoly pripojené k zmluvám

(src)="19"> Erklärungen zu den Verträgen Satzung des ESZB und der EZB
(trg)="19"> Príslušné vyhlásenia pripojené k zmluvám

(src)="20"> Satzungen der nationalen Zentralbanken Einschlägige Stellungnahmen der EZB
(trg)="20"> Štatút ESCB a ECB Štatúty národných centrálnych bánk

(src)="21"> Institutionelle Vorschriften
(trg)="21"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="22"> Geldpolitik und geldpolitische Geschäfte
(trg)="22"> Menová politika a operácie

(src)="23"> Zahlungsverkehrs - und Abwicklungssysteme
(trg)="23"> Platobné a zúčtovacie systémy

(src)="24"> Banknoten und Münzen , Zahlungsmittel und Währungsangelegenheiten
(trg)="24"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="25"> Devisen und Währungsreserven
(trg)="25"> Devízy a devízové rezervy

(src)="26"> Statistik
(trg)="26"> Štatistika

(src)="27"> Beschäftigungsbedingungen , Verhaltensregeln , Betrugsbekämpfung und Transparenz
(trg)="27"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="28"> Stabilität der Finanzmärkte
(trg)="28"> Stabilita finančných trhov

(src)="29"> Alle Stellungnahmen der EZB
(trg)="29"> Všetky stanoviská ECB

(src)="30"> Alle Rechtsakte nach Datum geordnet
(trg)="30"> Všetko podľa dátumu

(src)="31"> Cross-navigation Menu
(trg)="31"> Cross-navigation Menu

(src)="32"> Weitere Rechtsvorschriften der EZB
(trg)="32"> Súvisiace právne predpisy ECB

(src)="33"> Stellungnahme CON / 2008/9
(trg)="33"> Stanovisko CON / 2008/9

(src)="34"> Opinion CON / 2008/10
(trg)="34"> Stanovisko CON / 2008/10

(src)="35"> Opinion CON / 2009/15
(trg)="35"> Stanovisko CON / 2009/15

(src)="36"> Weitergehende Informationen
(trg)="36"> Súvisiace informácie

(src)="37"> Konvergenzbericht Mai 2008
(trg)="37"> Konvergenčná správa z mája 2008

(src)="38"> ECB Home
(trg)="38"> ECB Home

(src)="39"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="39"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="40"> Print
(trg)="40"> Print

(src)="41"> RSS feed
(trg)="41"> RSS feed

(src)="42"> Languages : BG | CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="42"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="43"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Rechtlicher Rahmen > Alle Rechtsakte nach Datum geordnet > 2005 > CON / 2005/30
(trg)="43"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 2005 > CON / 2005/30

(src)="44"> CON / 2005/30
(trg)="44"> CON / 2005/30

(src)="45"> Stellungnahme zu Regelungen für die Abführung des Gewinns der Banco de España an das Finanzministerium ( CON / 2005/30 )
(trg)="45"> Stanovisko k podmienkam prevodu zisku Banco de España do štátnej pokladnice ( CON / 2005/30 ) Španielsko , 11 .

(src)="46"> Spanien , 11.8.2005 , pdf 23 kB , en .
(trg)="46"> 8 . 2005 , pdf 23 kB , en .

(src)="47"> es
(trg)="47"> es

(src)="48"> 1998 ( EZB / EWI )
(trg)="48"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="49"> 1997 ( EWI )
(trg)="49"> 1997 ( EMI )

(src)="50"> 1996 ( EWI )
(trg)="50"> 1996 ( EMI )

(src)="51"> 1995 ( EWI )
(trg)="51"> 1995 ( EMI )

(src)="52"> 1994 ( EWI )
(trg)="52"> 1994 ( EMI )

(src)="53"> Alle Jahre
(trg)="53"> Všetky roky

(src)="54"> Opinion CON / 1999/16
(trg)="54"> Opinion CON / 1999/16

(src)="55"> Opinion CON / 2002/14
(trg)="55"> Opinion CON / 2002/14

(src)="56"> Opinion CON / 2003/22
(trg)="56"> Opinion CON / 2003/22

(src)="57"> Languages : CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="57"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV

(src)="58"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Rechtlicher Rahmen > Alle Rechtsakte nach Datum geordnet > 2000 > CON / 2000/25
(trg)="58"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 2000 > CON / 2000/25

(src)="59"> CON / 2000/25
(trg)="59"> CON / 2000/25

(src)="60"> Stellungnahme zum Bundesgesetz , mit dem im Genossenschaftsrecht begleitende Maßnahmen für die Einführung des Euro getroffen sowie das Gesetz über Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften und das Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 geändert werden ( Euro-Genossenschaftsbegleitgesetz -- Euro-GenBeG ) ( CON / 2000/25 )
(trg)="60"> Stanovisko k doplňujúcim opatreniam na zavedenie eura vo vzťahu k družstvám a k zmenám a doplneniam existujúcej právnej úpravy , ktorou sa riadi zavedenie eura vo vzťahu družstvám ( CON / 2000/25 ) Rakúsko , 26 .

(src)="61"> Österreich , 26.10.2000 , pdf 21 kB , en
(trg)="61"> 10 . 2000 , pdf 21 kB , en

(src)="62"> Bundesgesetz , mit dem im Genossenschaftsrecht begleitende Maßnahmen für die Einführung des Euro getroffen sowie das Gesetz über die Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften und das Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 geändert werden ( Euro-Genossenschaftsbegleitgesetz - Euro-GenBeG ) , pdf 58 kB , de Back to The European Central Bank
(trg)="62"> Back to The European Central Bank Právny rámec

(src)="63"> Opinion CON / 1998/1
(trg)="63"> Opinion CON / 1998/1

(src)="64"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Rechtlicher Rahmen > Alle Rechtsakte nach Datum geordnet > 2007 > CON / 2007/40
(trg)="64"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 2007 > CON / 2007/40

(src)="65"> CON / 2007/40
(trg)="65"> CON / 2007/40

(src)="66"> Stellungnahme der Bulgarischen Nationalbank ( Българска народна банка ) zur Aufsicht über Finanztransferdienstleistungen ( CON / 2007/40 )
(trg)="66"> Stanovisko k novým úlohám Българска народна банка ( Národná banka Bulharska ) , ktoré sa týkajú dohľadu nad poskytovaním služieb poukazovania peňazí ( CON / 2007/40 )

(src)="67"> Bulgarien , 12.12.2007 , pdf 172 kB , bg .
(trg)="67"> 12 . 2007 , pdf 172 kB , bg .

(src)="68"> en
(trg)="68"> en

(src)="69"> Opinion CON / 2007/8
(trg)="69"> Opinion CON / 2007/8

(src)="70"> Opinion CON / 2007/17
(trg)="70"> Opinion CON / 2007/17

(src)="71"> Opinion CON / 2007/23
(trg)="71"> Opinion CON / 2007/23

(src)="72"> Konvergenzbericht Mai 2007
(trg)="72"> Konvergenčná správa z mája 2007

(src)="73"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Rechtlicher Rahmen > Alle Rechtsakte nach Datum geordnet > Alle Jahre > CON / 2000/22
(trg)="73"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > Všetky roky > CON / 2000/22

(src)="74"> CON / 2000/22
(trg)="74"> CON / 2000/22

(src)="75"> Stellungnahme zur Einführung des Euro ( CON / 2000/22 )
(trg)="75"> Stanovisko k zavedeniu eura ( CON / 2000/22 ) Španielsko , 5 .

(src)="76"> Spanien , 5.10.2000 , pdf 24 kB , en .
(trg)="76"> 10 . 2000 , pdf 24 kB , en .

(src)="77"> Opinion CON / 1998/31
(trg)="77"> Opinion CON / 1998/31

(src)="78"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2006 > 6 .
(trg)="78"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2006 > 6 .

(src)="79"> April 2006
(trg)="79"> apríla 2006

(src)="80"> PRESSEMITTEILUNG
(trg)="80"> TLAČOVÁ SPRÁVA

(src)="81"> April 2006 - Geldpolitische Beschlüsse
(trg)="81"> apríla 2006 - Rozhodnutia o menovej politike

(src)="82"> Auf der heutigen Sitzung beschloss der EZB-Rat , den Mindestbietungssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefaziliät unverändert bei 2,50 %, 3,50 % bzw .
(trg)="82"> Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla , že minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné obchody zostanú nezmenené na úrovni 2,50 %, resp .

(src)="83"> 1,50 % zu belassen .
(trg)="83"> 3,50 % a 1,50 %.

(src)="84"> Der Präsident der EZB wird die Überlegungen , die diesen Beschlüssen zugrunde liegen , heute um 14.30 Uhr auf einer Pressekonferenz erläutern .
(trg)="84"> Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 .

(src)="85"> Europäische Zentralbank
(trg)="85"> Európska centrálna banka

(src)="86"> Direktion Kommunikation
(trg)="86"> Riaditeľstvo pre komunikáciu

(src)="87"> Abteilung Presse und Information
(trg)="87"> Tlačový a informačný odbor

(src)="88"> Kaiserstraße 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="88"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main

(src)="89"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , Fax : + 49 69 1344 7404
(trg)="89"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , Fax : + 49 69 1344 7404

(src)="90"> Internet : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="90"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="91"> Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet .
(trg)="91"> Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja .

(src)="92"> Zum Seitenanfang
(trg)="92"> Späť na začiatok stránky

(src)="93"> Address encoded for mobile use
(trg)="93"> Address encoded for mobile use

(src)="94"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060406.de.html
(trg)="94"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060406.sk.html

(src)="95"> Back to Press
(trg)="95"> Back to Press

(src)="96"> Press releases
(trg)="96"> Press releases

(src)="97"> By date
(trg)="97"> By date

(src)="98"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="98"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="99"> 1997 ( EMI )
(trg)="99"> 1997 ( EMI )

(src)="100"> By activities
(trg)="100"> By activities