# de/ecb-de-mt.xml.gz
# mt/ecb-de-mt.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2004 > 18 . März 2004
(trg)="1"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2004 > 18 ta » Marzu 2004

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> PRESSEMITTEILUNG
(trg)="10"> STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

(src)="11"> 18 . März 2004 - EZB wählt die Teilnehmer der Überarbeitungsphase des Projekts „EZB-Neubau » aus
(trg)="11"> 18 ta » Marzu 2004 - Il-BĊE jagħżel il-parteċipanti tal-fażi tar-reviżjoni tal-proġett « Il-bini l-ġdid tal-BĊE "

(src)="12"> Der EZB-Rat hat beschlossen , die folgenden Preisträger des internationalen städte - und hochbaulichen Wettbewerbs für den Neubau der Europäischen Zentralbank ( EZB ) zur Teilnahme an der Überarbeitungsphase des Projekts aufzufordern :
(trg)="12"> Il-Kunsill tat-tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew ( BĊE ) iddeċieda li jistieden lir-rebbieħa segwenti tal-kompetizzjoni internazzjonali ta » l-ippjanar fl-ibliet u d-disinn arkitettoniku għall-bini l-ġdid tal-BĊE biex jipparteċipaw fl-istadju tar-reviżjoni ta » dan il-proġett :

(src)="13"> Coop Himmelb ( l ) au , Wien , Österreich ;
(trg)="13"> Coop Himmelb ( l ) au , Vienna , Austria ;

(src)="14"> ASP Schweger Assoziierte , Berlin , Deutschland ;
(trg)="14"> ASP Schweger Assoziierte , Berlin , Germany ;

(src)="15"> 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang , Darmstadt , Deutschland / Selangor , Malaysia .
(trg)="15"> 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang , Darmstadt , Germany / Selangor , Malaysia .

(src)="16"> In dieser Phase sollen die Entwürfe vor allem unter Berücksichtigung der Empfehlungen und Anforderungen der Jury , der EZB und der Stadt Frankfurt am Main überarbeitet werden .
(trg)="16"> L-iskop ewlieni ta » din il-fażi ta » reviżjoni hi li jiġu reveduti l-proġetti proposti sabiex jiġu kkunsidrati r-rakkomandazzjonijiet u r-rekwiżiti tal-ġurija , tal-BĊE u tal-Belt ta » Frankfurt .

(src)="17"> Deshalb wird die Überarbeitungsphase in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt durchgeführt . Am 13 .
(trg)="17"> Din il-fażi għandha għalekk tiġi mmexxija b' kooperazzjoni mill-qrib mal-Belt ta » Frankfurt .

(src)="18"> Februar 2004 prämierte eine internationale Jury die Entwürfe der genannten drei Architekturbüros im Rahmen des Wettbewerbs für den Neubau der EZB ( vgl .
(trg)="18"> Fit-13 ta » Frar 2004 ġurija internazzjonali għażlet il-proġetti proposti ta » dawn it-tliet kumpaniji ta » l-arkitettura bhala l-proġetti rebbieħa fil-kompetizzjoni tal-bini l-ġdid ta » l-BĊE ( ara l-Istqarrija Għall-Istampa tat-13 ta » Frar 2004 intitolata « Ġurija internazzjonali tagħżel it-tliet proġetti rebbieħa tal-kompetizzjoni ta » l-arkitettura għall-bini l-ġdid tal-BĊE ") .

(src)="19"> Pressemitteilung vom 13 . Februar 2004 , „Internationale Jury wählt die drei Preisträger des Architekturwettbewerbs für den Neubau der EZB aus ") .
(trg)="19"> It-tliet ditti tal-periti ser jippreżentaw l-idejat irriveduti tal-proġetti tagħhom lill-BĊE f' Settembru 2004 .

(src)="20"> Die drei Architekturbüros legen der EZB ihre überarbeiteten Entwürfe im September 2004 vor . Daraufhin -- voraussichtlich im September oder Oktober 2004 -- wird der EZB-Rat den Auftrag zur Planung des Neubaus der EZB an einen der drei Preisträger vergeben .
(trg)="20"> Il-Kunsill tat-Tmexxija mbagħad jagħti l-kuntratt għall-ipproġettar tal-bini l-ġdid tal-BĊE lill-wieħed mit-tliet ditti tal-periti rebbieħa , probabilment f' Settembru jew f' Ottubru ta » l-2004 .

(src)="21"> Weitere Einzelheiten über den Neubau der EZB können auf der Website der EZB abgerufen werden .
(trg)="21"> Iżjed dettalji dwar il-bini l-ġdid tal-BĊE jistgħu jinkisbu mill-website tal-BĊE fuq http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises /.

(src)="22"> Europäische Zentralbank
(trg)="22"> Bank Ċentrali Ewropew

(src)="23"> Direktion Kommunikation
(trg)="23"> Direttorat tal-Komunikazzjoni

(src)="24"> Abteilung Presse und Information
(trg)="24"> Taqsima ta » l-Istampa u l-Informazzjoni

(src)="25"> Kaiserstraße 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="25"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main

(src)="26"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , Fax : + 49 69 1344 7404
(trg)="26"> Tel .: 0049 69 1344 7455 , Fax : 0049 69 1344 7404

(src)="27"> Internet : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="27"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="28"> Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet .
(trg)="28"> Ir-riproduzzjoni hi permessa bil-patt illi tiġi rikonoxxuta din l-istqarrija .

(src)="29"> back to top
(trg)="29"> back to top

(src)="30"> Address encoded for mobile use
(trg)="30"> Address encoded for mobile use

(src)="31"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040318_2.de.html
(trg)="31"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040318_2.mt.html

(src)="32"> Back to Press
(trg)="32"> Back to Press

(src)="33"> Press releases
(trg)="33"> Press releases

(src)="34"> By date
(trg)="34"> By date

(src)="35"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="35"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="36"> 1997 ( EMI )
(trg)="36"> 1997 ( EMI )

(src)="37"> By activities
(trg)="37"> By activities

(src)="38"> Weekly financial statements
(trg)="38"> Weekly financial statements

(src)="39"> Statistical press releases
(trg)="39"> Statistical press releases

(src)="40"> Cross-navigation Menu
(trg)="40"> Cross-navigation Menu

(src)="41"> European Central Bank
(trg)="41"> European Central Bank

(src)="42"> New premises New ECB premises external project website
(trg)="42"> New premises New ECB premises external project website

(src)="43"> ECB Home
(trg)="43"> ECB Home

(src)="44"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="44"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="45"> Print
(trg)="45"> Print

(src)="46"> RSS feed
(trg)="46"> RSS feed

(src)="47"> Languages : CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="47"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="48"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Rechtlicher Rahmen > Alle Stellungnahmen der EZB > CON / 2008/81
(trg)="48"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > L-opinjonijiet tal-BĊE kollha > CON / 2008/81

(src)="49"> CON / 2008/81
(trg)="49"> CON / 2008/81

(src)="50"> Stellungnahme zu Maßnahmen zur Stärkung des Finanzintermediärsystems zwecks Wahrung der Finanzstabilität ( CON / 2008/81 )
(trg)="50"> Opinjoni dwar miżuri biex isaħħu s-sistema finanzjarja intermedjarja sabiex tinżamm l-istabbilta ` finanzjarja ( CON / 2008/81 )

(src)="51"> Ungarn , 1.12.2008 , pdf 41 kB , en .
(trg)="51"> L-Ungerija , 1.12.2008 , pdf 41 kB , en .

(src)="52"> hu
(trg)="52"> hu

(src)="53"> Back to The European Central Bank
(trg)="53"> Back to The European Central Bank

(src)="54"> Rechtlicher Rahmen Benutzerhinweise
(trg)="54"> Qafas legali Gwida għall-utent

(src)="55"> Suche im rechtlichen Rahmen
(trg)="55"> Fittex fil-Qafas Legali

(src)="56"> Rechtlicher Rahmen des ESZB
(trg)="56"> Il-qafas legali tas-SEBĊ

(src)="57"> Institutionelle Vorschriften
(trg)="57"> Dispożizzjonijiet istituzzjonali tal-BĊE

(src)="58"> Geldpolitik und geldpolitische Geschäfte
(trg)="58"> Politika monetarja w operazzjonijiet

(src)="59"> Zahlungsverkehrs - und Abwicklungssysteme
(trg)="59"> Sistemi ta » ħlas u ftehim finali

(src)="60"> Banknoten und Münzen , Zahlungsmittel und Währungsangelegenheiten
(trg)="60"> Karti tal-flus u muniti , mezzi ta » ħlas u kwistjonijiet dwar il-valuta

(src)="61"> Devisen und Währungsreserven
(trg)="61"> Kambju fi flus barranin u riżervi barranin

(src)="62"> Statistik
(trg)="62"> Statistika

(src)="63"> Beschäftigungsbedingungen , Verhaltensregeln , Betrugsbekämpfung und Transparenz
(trg)="63"> Impjieg , mġiba , prevenzjoni tal-frodi u trasparenza

(src)="64"> Stabilität der Finanzmärkte
(trg)="64"> Stabbilta ` tas-suq finanzjarju

(src)="65"> Alle Stellungnahmen der EZB Alle Rechtsakte nach Datum geordnet
(trg)="65"> L-opinjonijiet tal-BĊE kollha Kollox skond id-data

(src)="66"> Weitere Rechtsvorschriften der EZB
(trg)="66"> Leġiżlazzjoni tal-BĊE relatata

(src)="67"> Opinion CON / 2008/44
(trg)="67"> Opinion CON / 2008/44

(src)="68"> Opinion CON / 2008/48
(trg)="68"> Opinion CON / 2008/48

(src)="69"> Opinion CON / 2008/50
(trg)="69"> Opinion CON / 2008/50

(src)="70"> Opinion CON / 2008/52
(trg)="70"> Opinion CON / 2008/52

(src)="71"> Stellungnahme CON / 2008/55
(trg)="71"> Opinion CON / 2008/55

(src)="72"> Opinion CON / 2008/60
(trg)="72"> Opinion CON / 2008/60

(src)="73"> Opinion CON / 2008/62
(trg)="73"> Opinion CON / 2008/62

(src)="74"> Weitergehende Informationen
(trg)="74"> Informazzjoni relatata

(src)="75"> Leitfaden zur Anhörung der Europäischen Zentralbank durch die nationalen Behörden zu Entwürfen für Rechtsvorschriften
(trg)="75"> Gwida għall-konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew mill-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward ta » abbozzi ta » dispożizzjonijiet leġiżlattivi

(src)="76"> Languages : BG | CS | DA | Deutsch | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="76"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="77"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Rechtlicher Rahmen > Alle Stellungnahmen der EZB > CON / 1997/13
(trg)="77"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > L-opinjonijiet tal-BĊE kollha > CON / 1997/13

(src)="78"> CON / 1997/13
(trg)="78"> CON / 1997/13

(src)="79"> Stellungnahme zur Stückelung und den technischen Merkmalen von Euro-Münzen ( CON / 1997/13 )
(trg)="79"> Opinjoni dwar id-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti euro ( CON / 1997/13 )

(src)="80"> 24.7.1997 , pdf 14 kB , en
(trg)="80"> 24.7.1997 , pdf 14 kB , en

(src)="81"> Vorschlag für eine Verordnung ( EG ) des Rates über die Stückelungen und technischen Merkmale der Euro-Münzen ( KOM ( 97 ) 247 ) [ Begründung nur in englischer Sprache verfügbar ] , pdf 12 kB , de Back to The European Central Bank
(trg)="81"> Back to The European Central Bank Qafas legali

(src)="82"> Rechtlicher Rahmen
(trg)="82"> Gwida għall-utent

(src)="83"> Benutzerhinweise
(trg)="83"> Fittex fil-Qafas Legali

(src)="84"> Suche im rechtlichen Rahmen
(trg)="84"> Il-qafas legali tas-SEBĊ

(src)="85"> Rechtlicher Rahmen des ESZB Institutionelle Vorschriften
(trg)="85"> Dispożizzjonijiet istituzzjonali tal-BĊE

(src)="86"> Verabschiedete Rechtsakte
(trg)="86"> Leġiżlazzjoni tal-Komunita ` adottata

(src)="87"> Verordnung ( EG ) Nr. 975/98 des Rates
(trg)="87"> Council Regulation ( EC ) No 975/98

(src)="88"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Rechtlicher Rahmen > Stabilität der Finanzmärkte > Einschlägige Stellungnahmen der EZB > CON / 2001/13
(trg)="88"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > Stabbilta ` tas-suq finanzjarju > Opinjonijiet tal-BĊE relatati > CON / 2001/13

(src)="89"> CON / 2001/13
(trg)="89"> CON / 2001/13

(src)="90"> Stellungnahme zu einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Finanzsicherheiten ( CON / 2001/13 )
(trg)="90"> Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar arranġamenti ta » garanzija finanzjarja ( CON / 2001/13 )

(src)="91"> ABl . C 196 vom 12.7.2001 , S. 10 , pdf 50 kB , da .
(trg)="91"> ĠU C 196 , 12.7.2001 , pġ . 10 , pdf 45 kB , da .

(src)="92"> de .
(trg)="92"> de .

(src)="93"> el .
(trg)="93"> el .

(src)="94"> en .
(trg)="94"> en .

(src)="95"> es .
(trg)="95"> es .

(src)="96"> fi .
(trg)="96"> fi .

(src)="97"> fr .
(trg)="97"> fr .

(src)="98"> it .
(trg)="98"> it .

(src)="99"> nl .
(trg)="99"> nl .

(src)="100"> pt .
(trg)="100"> pt .