# da/ecb-it-da.xml.gz
# it/ecb-it-da.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Pengepolitik og pengepolitiske operationer > Mindstereserver > ECB / 2003/9
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Politica monetaria e operazioni > Riserve obbligatorie > BCE / 2003/9

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> ECB / 2003/9
(trg)="10"> BCE / 2003/9

(src)="11"> ECB 's forordning af 12 . september 2003 om anvendelse af mindstereserver ( ECB / 2003/9 )
(trg)="11"> Regolamento ( CE ) n. 1745/2003 della BCE del 12 settembre 2003 sull' applicazione di riserve obbligatorie minime ( BCE / 2003/9 )

(src)="12"> EUT L 250 af 2.10.2003 , s. 10 , pdf 182 kB , bg .
(trg)="12"> GU L 250 del 2.10.2003 , pag . 10 , pdf 186 kB , bg .

(src)="13"> cs .
(trg)="13"> cs .

(src)="14"> da .
(trg)="14"> da .

(src)="15"> de .
(trg)="15"> de .

(src)="16"> el .
(trg)="16"> el .

(src)="17"> en .
(trg)="17"> en .

(src)="18"> es .
(trg)="18"> es .

(src)="19"> et.
(trg)="19"> et.

(src)="20"> fi .
(trg)="20"> fi .

(src)="21"> fr .
(trg)="21"> fr .

(src)="22"> hu .
(trg)="22"> hu .

(src)="23"> it .
(trg)="23"> it .

(src)="24"> lt .
(trg)="24"> lt .

(src)="25"> lv .
(trg)="25"> lv .

(src)="26"> mt .
(trg)="26"> mt .

(src)="27"> nl .
(trg)="27"> nl .

(src)="28"> pl .
(trg)="28"> pl .

(src)="29"> pt .
(trg)="29"> pt .

(src)="30"> ro .
(trg)="30"> ro .

(src)="31"> sk .
(trg)="31"> sk .

(src)="32"> sl .
(trg)="32"> sl .

(src)="33"> sv
(trg)="33"> sv

(src)="34"> Læs mere
(trg)="34"> Ulteriori informazioni

(src)="35"> Ikke længere gældende : ECB 's forordning ( EF ) nr. 2818/98 af 1 . december 1998 om anvendelse af mindstereserver ( ECB / 1998/15 )
(trg)="35"> Non più in vigore : Regolamento ( CE ) n. 2818/98 della BCE del 1 dicembre 1998 sull' applicazione di riserve obbligatorie minime ( BCE / 1998/15 )

(src)="36"> EFT L 356 af 30.12.1998 , s. 1 , pdf 58 kB , da .
(trg)="36"> GU L 356 del 30.12.1998 , pag . 1 , pdf 57 kB , da .

(src)="37"> ECB 's forordning ( EF ) nr. 1921/2000 af 31 . august 2000 om ændring af forordning ( EF ) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver ( ECB / 1998/15 ) og om ændring af forordning ( EF ) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren ( monetære finansielle institutioner ) ( ECB / 1998/16 ) ( ECB / 2000/8 )
(trg)="37"> Regolamento ( CE ) n. 1921/2000 della BCE del 31 agosto 2000 che modifica il Regolamento ( CE ) n. 2818/98 della BCE sull' applicazione di riserve obbligatorie minime ( BCE / 1998/15 ) e il Regolamento ( CE ) n. 2819/98 della BCE , relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ( BCE / 1998/16 ) ( BCE / 2000/8 )

(src)="38"> EFT L 229 af 9.9.2000 , s. 34 , pdf 67 kB , da .
(trg)="38"> GU L 229 del 9.9.2000 , pag . 34 , pdf 67 kB , da .

(src)="39"> Berigtigelse til ECB 's forordning ( EF ) nr. 1921/2000 af 31 . august 2000 om ændring af forordning ( EF ) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver ( ECB / 1998/15 ) og om ændring af forordning ( EF ) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren ( monetære finansielle institutioner ) ( ECB / 1998/16 ) ( ECB / 2000/8 )
(trg)="39"> Rettifica del Regolamento ( CE ) n. 1921/2000 della BCE del 31 agosto 2000 che modifica il Regolamento ( CE ) n. 2818/98 della BCE sull' applicazione di riserve obbligatorie minime ( BCE / 1998/15 ) e il Regolamento ( CE ) n. 2819/98 della BCE , relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ( BCE / 1998/16 )

(src)="40"> EFT L 242 af 27.9.2000 , s. 18 , pdf 23 kB , da .
(trg)="40"> GU L 242 del 27.9.2000 , pag . 18 , pdf 21 kB , da .

(src)="41"> ECB 's forordning ( EF ) nr. 690/2002 af 18 . april 2002 om ændring af forordning ( EF ) nr. 2818/98 ( ECB / 1998/15 ) om anvendelse af mindstereserver ( ECB / 2002/3 )
(trg)="41"> Regolamento ( CE ) n. 690/2002 della BCE del 18 aprile 2002 che modifica il Regolamento ( CE ) n. 2818/98 ( BCE / 1998/15 ) sull' applicazione di riserve obbligatorie minime ( BCE / 2002/3 )

(src)="42"> EFT L 106 af 23.4.2002 , s. 9 , pdf 124 kB , da .
(trg)="42"> GU L 106 del 23.4.2002 , pag . 9 , pdf 124 kB , da .

(src)="43"> Berigtigelse til ECB 's forordning ( EF ) nr. 690/2002 af 18 . april 2002 om ændring af forordning ( EF ) nr. 2818/98 ( ECB / 1998/15 ) om anvendelse af mindstereserver ( ECB / 2002/3 )
(trg)="43"> Rettifica del Regolamento ( CE ) n. 690/2002 della BCE del 18 aprile 2002 che modifica il Regolamento ( CE ) n. 2818/98 ( BCE / 1998/15 ) sull' applicazione di riserve obbligatorie minime ( BCE / 2002/3 )

(src)="44"> EFT L 131 af 16.5.2002 , s. 31 , pdf 177 kB , da .
(trg)="44"> GU L 131 del 16.5.2002 , pag . 31 , pdf 177 kB , da .

(src)="45"> Back to The European Central Bank Retsgrundlaget
(trg)="45"> 40 , pdf 114 kB , it Back to The European Central Bank

(src)="46"> Brugervejledning
(trg)="46"> Quadro normativo

(src)="47"> Søg i retsgrundlaget
(trg)="47"> Guida per gli operatori

(src)="48"> Retsgrundlaget for ESCB
(trg)="48"> Ricerca nel quadro normativo

(src)="49"> ECB 's institutionelle bestemmelser
(trg)="49"> Disposizioni istituzionali della BCE

(src)="50"> Pengepolitik og pengepolitiske operationer
(trg)="50"> Politica monetaria e operazioni

(src)="51"> Pengepolitiske instrumenter
(trg)="51"> Strumenti di politica monetaria

(src)="52"> Mindstereserver
(trg)="52"> Riserve obbligatorie

(src)="53"> Sanktioner
(trg)="53"> Sanzioni

(src)="54"> Finansiel støtte
(trg)="54"> Sostegno finanziario

(src)="55"> Relaterede ECB udtalelser
(trg)="55"> Pareri della BCE correlati

(src)="56"> Betalings - og afviklingssystemer
(trg)="56"> Sistemi di pagamento e di regolamento

(src)="57"> Sedler og mønter , betalingsmidler og valutaforhold
(trg)="57"> Banconote e monete metalliche , mezzi di pagamento e questioni valutarie

(src)="58"> Valuta og valutareserver
(trg)="58"> Cambi e riserve in valuta

(src)="59"> Statistik
(trg)="59"> Statistiche

(src)="60"> Ansættelse , adfærd , bekæmpelse af svig og gennemsigtighed
(trg)="60"> Impiego , condotta , prevenzione delle frodi e trasparenza

(src)="61"> Stabiliteten på de finansielle markeder
(trg)="61"> Stabilità dei mercati finanziari

(src)="62"> Kronologisk liste over alle ECB 's retlige instrumenter
(trg)="62"> Tutti i pareri della BCE In ordine cronologico

(src)="63"> Cross-navigation Menu
(trg)="63"> Cross-navigation Menu

(src)="64"> Relateret information
(trg)="64"> Informazioni correlate

(src)="65"> Statutten for ESCB og ECB ( uofficiel konsolideret udgave )
(trg)="65"> Statuto del SEBC e della BCE ( versione consolidata non ufficiale )

(src)="66"> Legal publications
(trg)="66"> Legal publications

(src)="67"> Press releases - legal
(trg)="67"> Press releases - legal

(src)="68"> EU lovgivning
(trg)="68"> Legislazione dell' UE

(src)="69"> EU-lovgivning på bank - og finansområdet
(trg)="69"> Legislazione in materia finanziaria e bancaria dell' UE

(src)="70"> ECB Home
(trg)="70"> ECB Home

(src)="71"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="71"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="72"> Print
(trg)="72"> Print

(src)="73"> RSS feed
(trg)="73"> RSS feed

(src)="74"> Languages : Dansk | DE | EL | EN | ES | FI | FR | IT | NL | PT | SV
(trg)="74"> Languages : DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | Italiano | NL | PT | SV

(src)="75"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Stabiliteten på de finansielle markeder > Relaterede ECB udtalelser > CON / 2009/49
(trg)="75"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Stabilità dei mercati finanziari > Pareri della BCE correlati > CON / 2009/49

(src)="76"> CON / 2009/49
(trg)="76"> CON / 2009/49

(src)="77"> Udtalelse om foranstaltninger til afbøde den finansielle krise ( CON / 2009/49 )
(trg)="77"> Parere concernente le misure per attenuare la crisi finanziaria ( CON / 2009/49 )

(src)="78"> Slovakiet , 27.5.2009 , pdf 45 kB , en .
(trg)="78"> Slovacchia , 27.5.2009 , pdf 45 kB , en .

(src)="79"> sk
(trg)="79"> sk

(src)="80"> Back to The European Central Bank
(trg)="80"> Back to The European Central Bank

(src)="81"> Retsgrundlaget
(trg)="81"> Quadro normativo

(src)="82"> Brugervejledning
(trg)="82"> Guida per gli operatori

(src)="83"> Søg i retsgrundlaget
(trg)="83"> Ricerca nel quadro normativo

(src)="84"> Retsgrundlaget for ESCB
(trg)="84"> Regime giuridico del SEBC

(src)="85"> Relateret ECB retsakter
(trg)="85"> Atti giuridici correlati della BCE

(src)="86"> Opinion CON / 2008/44
(trg)="86"> Opinion CON / 2008/44

(src)="87"> Opinion CON / 2008/46
(trg)="87"> Opinion CON / 2008/46

(src)="88"> Opinion CON / 2008/48
(trg)="88"> Opinion CON / 2008/48

(src)="89"> Opinion CON / 2008/52
(trg)="89"> Opinion CON / 2008/52

(src)="90"> Opinion CON / 2008/55
(trg)="90"> Opinion CON / 2008/55

(src)="91"> Opinion CON / 2008/68
(trg)="91"> Opinion CON / 2008/68

(src)="92"> Opinion CON / 2008/76
(trg)="92"> Opinion CON / 2008/76

(src)="93"> Udtalelse CON / 2009/6
(trg)="93"> Opinion CON / 2009/6

(src)="94"> Opinion CON / 2009/12
(trg)="94"> Opinion CON / 2009/12

(src)="95"> Opinion CON / 2009/18
(trg)="95"> Opinion CON / 2009/18

(src)="96"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the pricing of recapitalisations
(trg)="96"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the pricing of recapitalisations

(src)="97"> Financial Stability Review , December 2006
(trg)="97"> Financial Stability Review , December 2006

(src)="98"> Årsberetning 1999
(trg)="98"> Rapporto annuale 1999

(src)="99"> Konvergensrapport maj 2006
(trg)="99"> Rapporto sulla convergenza maggio 2006

(src)="100"> Konvergensrapport december 2006
(trg)="100"> Rapporto sulla convergenza dicembre 2006