# da/ecb-et-da.xml.gz
# et/ecb-et-da.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Retsgrundlaget for ESCB > ECB ‘ s udtalelser > CON / 2009/23
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > EKPS õigusraamistik > EKP arvamused > CON / 2009/23

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2009/23
(trg)="10"> CON / 2009/23

(src)="11"> Udtalelse om administration af finansministeriets kontokurant i Banca d' Italia ( CON / 2009/23 )
(trg)="11"> Arvamus Banca d' Italia [ Itaalia keskpanga ] juures peetava riigikassa konto haldamise kohta ( CON / 2009/23 )

(src)="12"> Italien , 17.3.2009 , pdf 76 kB , en .
(trg)="12"> Itaalia , 17.3.2009 , pdf 76 kB , en .

(src)="13"> it
(trg)="13"> it

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Retsgrundlaget
(trg)="15"> Õigusraamistik

(src)="16"> Brugervejledning
(trg)="16"> Kasutusjuhend

(src)="17"> Søg i retsgrundlaget
(trg)="17"> Otsi õigusraamistikus

(src)="18"> Retsgrundlaget for ESCB
(trg)="18"> EKPS õigusraamistik

(src)="19"> Traktaten om den Europæiske Union og traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde
(trg)="19"> Euroopa Liidu leping ja Euroopa Liidu toimimise leping

(src)="20"> Udvalgte protokoller knyttet til traktaterne
(trg)="20"> Lepingutele lisatud protokollid

(src)="21"> Udvalgte erklæringer knyttet til traktaterne
(trg)="21"> Lepingutele lisatud deklaratsioonid

(src)="22"> Statutten for ESCB og ECB
(trg)="22"> EKPS ja EKP põhikiri

(src)="23"> Vedtægter for de nationale centralbanker
(trg)="23"> Riikide keskpankade seadused ja põhikirjad

(src)="24"> ECB 's udtalelser
(trg)="24"> EKP arvamused

(src)="25"> ECB 's institutionelle bestemmelser
(trg)="25"> EKP institutsioonilised sätted

(src)="26"> Pengepolitik og pengepolitiske operationer
(trg)="26"> Rahapoliitika

(src)="27"> Betalings - og afviklingssystemer
(trg)="27"> Makse - ja arveldussüsteemid

(src)="28"> Sedler og mønter , betalingsmidler og valutaforhold
(trg)="28"> Pangatähed ja mündid , maksevahendid ja vääringu küsimused

(src)="29"> Valuta og valutareserver
(trg)="29"> Välisvaluuta ja välisvaluutareservid

(src)="30"> Statistik
(trg)="30"> Statistika

(src)="31"> Ansættelse , adfærd , bekæmpelse af svig og gennemsigtighed
(trg)="31"> Töölepingutingimused , tegevusjuhised , pettuse ärahoidmine ja läbipaistvus

(src)="32"> Stabiliteten på de finansielle markeder
(trg)="32"> Finantsturu stabiilsus

(src)="33"> Alle ECB udtalelser
(trg)="33"> Kõik EKP arvamused

(src)="34"> Kronologisk liste over alle ECB 's retlige instrumenter
(trg)="34"> Kuupäevade järgi

(src)="35"> Cross-navigation Menu
(trg)="35"> Cross-navigation Menu

(src)="36"> Relateret ECB retsakter
(trg)="36"> Seonduvad EKP õigusaktid

(src)="37"> Opinion CON / 2008/10
(trg)="37"> Opinion CON / 2008/10

(src)="38"> Relateret information
(trg)="38"> Seonduv teave

(src)="39"> Konvergensrapport maj 2008
(trg)="39"> Lähenemisaruanne , mai 2008

(src)="40"> ECB Home
(trg)="40"> ECB Home

(src)="41"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="41"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="42"> Print
(trg)="42"> Print

(src)="43"> RSS feed
(trg)="43"> RSS feed

(src)="44"> Languages : BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="44"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="45"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Sedler og mønter , betalingsmidler og valutaforhold > Relaterede ECB udtalelser > CON / 2006/17
(trg)="45"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Pangatähed ja mündid , maksevahendid ja vääringu küsimused > EKP arvamused > CON / 2006/17

(src)="46"> CON / 2006/17
(trg)="46"> CON / 2006/17

(src)="47"> Udtalelse om ændring af statutterne for Banka Slovenije som forberedelse til indførelse af euroen ( CON / 2006/17 )
(trg)="47"> Arvamus Banka Slovenije [ Sloveenia keskpanga ] seaduse muutmise kohta seoses eurole üleminekuga ( CON / 2006/17 )

(src)="48"> Slovenien , 13.3.2006 , pdf 83 kB , en .
(trg)="48"> Sloveenia , 13.3.2006 , pdf 83 kB , en .

(src)="49"> sl
(trg)="49"> sl

(src)="50"> Fremstilling af eurosedler
(trg)="50"> Euro pangatähtede tootmine

(src)="51"> Udstedelse af eurosedler
(trg)="51"> Euro pangatähtede emissioon

(src)="52"> Møntudstedelse
(trg)="52"> Müntide emissioon

(src)="53"> Beskyttelse af euro
(trg)="53"> Euro kaitse

(src)="54"> Overgangen til eurosedler og - mønter
(trg)="54"> Sularahavahetus EKP arvamused

(src)="55"> Relaterede ECB udtalelser Valuta og valutareserver
(trg)="55"> Välisvaluuta ja välisvaluutareservid

(src)="56"> Opinion CON / 2005/21
(trg)="56"> Opinion CON / 2005/21

(src)="57"> Udtalelse CON / 2005/51
(trg)="57"> Arvamus CON / 2005/51

(src)="58"> Opinion CON / 2005/57
(trg)="58"> Opinion CON / 2005/57

(src)="59"> Opinion CON / 2005/60
(trg)="59"> Opinion CON / 2005/60

(src)="60"> Opinion CON / 2006/10
(trg)="60"> Opinion CON / 2006/10

(src)="61"> Languages : CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="61"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="62"> C 34/30
(trg)="62"> C 34/30

(src)="63"> DA
(trg)="63"> ET

(src)="64"> Den Europæiske Unions Tidende
(trg)="64"> Euroopa Liidu Teataja

(src)="65"> DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 1 .
(trg)="65"> EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS , 1 .

(src)="66"> februar 2006 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank ( ECB / 2006/1 ) ( 2006 / C 34/08 ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR ---
(trg)="66"> veebruar 2006 , Euroopa liidu nõukogule Oesterreichische Nationalbank [ Austria keskpanga ] välisaudiitorite kohta ( ECB / 2006/1 ) ( 2006 / C 34/08 ) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU ,

(src)="67"> under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank , særlig artikel 27.1 , og ud fra følgende betragtninger : ( 1 )
(trg)="67"> võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja , eelkõige selle artiklit 27.1 , ning arvestades järgmist : ( 1 )

(src)="68"> overensstemmelse med Fællesskabets og Østrigs lovgivning om offentligt udbud , og de opfylder efter ECB 's opfattelse de nødvendige krav for udnævnelse .
(trg)="68"> Treuhand GmbH ning EKP leiab , et nad vastavad ametikohale nimetamise nõuetele .

(src)="69"> ( 5 )
(trg)="69"> ( 5 )

(src)="70"> De eksterne revisorers mandat kan fornys årligt , men ikke ud over et samlet tidsrum på fem år .
(trg)="70"> Välisaudiitorite volitusi võib igal aastal uuendada , kuid ametisoleku tähtaeg ei või ületada 5 aastat ,

(src)="71"> Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank ( ECB ) og for Eurosystemets nationale centralbanker revideres af uafhængige eksterne revisorer , der indstilles af ECB 's Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union .
(trg)="71"> Euroopa Keskpanga ( EKP ) ja eurosüsteemi riikide keskpankade raamatupidamist auditeerivad sõltumatud välisaudiitorid , keda soovitab EKP nõukogu ja kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu .

(src)="72"> I henhold til artikel 37.1 i den østrigske forbundslov om Oesterreichische Nationalbank vælger Oesterreichische Nationalbanks ( OeNB 's ) generalforsamling hvert år to revisorer og to stedfortrædere .
(trg)="72"> Oesterreichische Nationalbank ( Austria keskpanga ) föderaalseaduse paragrahvi 37 lõike 1 kohaselt valib Austria keskpanga üldkoosolek igal aastal kaks audiitorit ja kaks asendusaudiitorit , võttes arvesse põhikirja artiklit 27 .

(src)="73"> De stedfortrædende revisorer vil kun blive tillagt mandat , hvis revisorerne er forhindrede i at udføre revisionen .
(trg)="73"> Asendusaudiitorite volitus kehtib ainult juhul , kui audiitorid ei saa auditeerimist teostada .

(src)="74"> Mandatet for de nuværende eksterne revisorer i OeNB kan ikke fornys for endnu en embedsperiode efter revisionen for regnskabsåret 2005 .
(trg)="74"> Seniste Austria keskpanga audiitorite volitusi ei saa pärast 2005 . majandusaasta auditeerimist täiendavaks ametiajaks uuendada .

(src)="75"> Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer fra regnskabsåret 2006 .
(trg)="75"> Seetõttu tuleb välisaudiitorid ametisse määrata alates 2006 . majandusaastast .

(src)="76"> OeNB har valgt KPMG Alpen-Treuhand GmbH , TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH , Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH og BDO Auxilia Treuhand GmbH som nye eksterne revisorer i
(trg)="76"> Kooskõlas ühenduse ja Austria avaliku hanke õigusaktidega on Austria keskpank oma uuteks välisaudiitoriteks valinud KPMG Alpen-Treuhand GmbH , TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH , Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH ja BDO Auxilia

(src)="77"> VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING :
(trg)="77"> ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE :

(src)="78"> ( 2 )
(trg)="78"> ( 2 )

(src)="79"> Det henstilles , at KPMG Alpen-Treuhand GmbH og TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH udpeges i fællesskab til eksterne revisorer for OeNB for regnskabsåret 2006 .
(trg)="79"> Austria Keskpanga välisaudiitorite ühine volitus soovitatakse 2006 . majandusaastaks anda KPMG Alpen-Treuhand GmbH' le ja TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH' le .

(src)="80"> Det henstilles , at Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH og BDO Auxilia Treuhand GmbH udpeges i fællesskab til stedfortrædende revisorer for OeNB for regnskabsåret 2006 .
(trg)="80"> Austria Keskpanga asendusaudiitorite ühine volitus soovitatakse 2006 . majandusaastaks anda Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH' le ja BDO Auxilia Treuhand GmbH' le .

(src)="81"> Mandatet kan fornys årligt , men ikke ud over et samlet tidsrum på fem år , sluttende med regnskabsåret 2010 .
(trg)="81"> Neid volitusi võib igal aastal uuendada , kuid ametisoleku tähtaeg kokku ei või ületada 5 aastat ja lõpeb hiljemalt 2010 . majandusaastal .

(src)="82"> ( 3 )
(trg)="82"> ( 3 )

(src)="83"> ( 4 )
(trg)="83"> ( 4 )

(src)="84"> Udfærdiget i Frankfurt am Main den 1 .
(trg)="84"> Frankfurt Maini ääres , 1 .

(src)="85"> februar 2006 . Jean-Claude TRICHET
(trg)="85"> veebruar 2006 EKP president Jean-Claude TRICHET

(src)="86"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Alle ECB udtalelser > CON / 2009/85
(trg)="86"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kõik EKP arvamused > CON / 2009/85

(src)="87"> CON / 2009/85
(trg)="87"> CON / 2009/85

(src)="88"> Udtalelse om Národná banka Slovenskas uafhængighed ( CON / 2009/85 )
(trg)="88"> Arvamus Národná banka Slovenska [ Slovakkia keskpanga ] sõltumatuse kohta ( CON / 2009/85 )

(src)="89"> Slovakiet , 27.10.2009 , pdf 26 kB , en .
(trg)="89"> Slovakkia , 27.10.2009 , pdf 26 kB , en .

(src)="90"> sk
(trg)="90"> sk

(src)="91"> Opinion CON / 2007/14
(trg)="91"> Opinion CON / 2007/14

(src)="92"> Opinion CON / 2009/26
(trg)="92"> Opinion CON / 2009/26

(src)="93"> Opinion CON / 2009/53
(trg)="93"> Opinion CON / 2009/53

(src)="94"> Konvergensrapport maj 2008
(trg)="94"> Lähenemisaruanne . Mai 2008

(src)="95"> Languages : BG | CS | Dansk | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="95"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="96"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Retsgrundlaget for ESCB > ECB ‘ s udtalelser > CON / 2008/5
(trg)="96"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > EKPS õigusraamistik > EKP arvamused > CON / 2008/5

(src)="97"> CON / 2008/5
(trg)="97"> CON / 2008/5

(src)="98"> Udtalelse om ændring af ledelse , tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen , især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle ( CON / 2008/5 )
(trg)="98"> Arvamus muudatuste kohta seoses hoiuste kaitse skeemi juhtimise , järelevalve ja finantseerimisviisiga , eriti seoses Narodowy Bank Polski [ Poola keskpanga ] osalusega ( CON / 2008/5 )

(src)="99"> Polen , 17.1.2008 , pdf 37 kB , en .
(trg)="99"> Poola , 17.1.2008 , pdf 37 kB , en .

(src)="100"> pl
(trg)="100"> pl