# cs/ecb-cs-mt.xml.gz
# mt/ecb-cs-mt.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Všechna stanoviska ECB > CON / 2008/7
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > L-opinjonijiet tal-BĊE kollha > CON / 2008/7

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2008/7
(trg)="10"> CON / 2008/7

(src)="11"> Stanovisko ke změnám zákonné úpravy šeků a směnek ( CON / 2008/7 ) Rumunsko , 11 .
(trg)="11"> Opinjoni dwar l-emendi tal-liġijiet dwar iċ-ċekkijiet , il-kambjali u ċ-ċedoli ( CON / 2008/7 )

(src)="12"> 2 . 2008 , pdf 123 kB , en .
(trg)="12"> Ir-Rumanija , 11.2.2008 , pdf 123 kB , en .

(src)="13"> ro
(trg)="13"> ro

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Právní rámec
(trg)="15"> Qafas legali

(src)="16"> Uživatelská příručka Hledej v právním rámci
(trg)="16"> Il-qafas legali tas-SEBĊ Dispożizzjonijiet istituzzjonali tal-BĊE

(src)="17"> Měnová politika a operace
(trg)="17"> Politika monetarja w operazzjonijiet

(src)="18"> Platební a vypořádací systémy
(trg)="18"> Sistemi ta » ħlas u ftehim finali

(src)="19"> Bankovky a mince , platební prostředky a měnové záležitosti Devizy a devizové rezervy
(trg)="19"> Karti tal-flus u muniti , mezzi ta » ħlas u kwistjonijiet dwar il-valuta Kambju fi flus barranin u riżervi barranin

(src)="20"> Statistika
(trg)="20"> Statistika

(src)="21"> Zaměstnání , chování , předcházení podvodům a průhlednost
(trg)="21"> Impjieg , mġiba , prevenzjoni tal-frodi u trasparenza

(src)="22"> Stabilita finančních trhů
(trg)="22"> Stabbilta ` tas-suq finanzjarju

(src)="23"> Všechna stanoviska ECB
(trg)="23"> L-opinjonijiet tal-BĊE kollha

(src)="24"> Vše podle data
(trg)="24"> Kollox skond id-data

(src)="25"> Cross-navigation Menu
(trg)="25"> Cross-navigation Menu

(src)="26"> Související právní předpisy ECB
(trg)="26"> Leġiżlazzjoni tal-BĊE relatata

(src)="27"> Opinion CON / 2007/27
(trg)="27"> Opinion CON / 2007/27

(src)="28"> ECB Home
(trg)="28"> ECB Home

(src)="29"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="29"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="30"> Print
(trg)="30"> Print

(src)="31"> RSS feed
(trg)="31"> RSS feed

(src)="32"> Languages : BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="32"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="33"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Právní rámec ESCB > Související stanoviska ECB > CON / 2009/23
(trg)="33"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > Il-qafas legali tas-SEBĊ > Opinjonijiet tal-BĊE relatati > CON / 2009/23

(src)="34"> CON / 2009/23
(trg)="34"> CON / 2009/23

(src)="35"> Stanovisko ke správě disponibilního účtu státní pokladny vedeného u Banca d' Italia ( CON / 2009/23 ) Itálie , 17 .
(trg)="35"> Opinjoni dwar il-maniġġ tal-kont bankarju disponibbli li t-Teżor għandu mal-Banca d' Italia ( CON / 2009/23 )

(src)="36"> 3 . 2009 , pdf 76 kB , en .
(trg)="36"> L-Italja , 17.3.2009 , pdf 76 kB , en .

(src)="37"> it
(trg)="37"> it

(src)="38"> Uživatelská příručka
(trg)="38"> Gwida għall-utent Fittex fil-Qafas Legali

(src)="39"> Hledej v právním rámci
(trg)="39"> Il-qafas legali tas-SEBĊ

(src)="40"> Právní rámec ESCB Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie
(trg)="40"> Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea Protokolli relevanti annessi mat-Trattati

(src)="41"> Příslušné protokoly připojené ke Smlouvám
(trg)="41"> L-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE L-Istatuti tal-BĊNi

(src)="42"> Příslušná prohlášení připojená ke Smlouvám Statut ESCB a ECB
(trg)="42"> Opinjonijiet tal-BĊE relatati Dispożizzjonijiet istituzzjonali tal-BĊE

(src)="43"> Opinion CON / 2008/10
(trg)="43"> Opinion CON / 2008/10

(src)="44"> Související informace
(trg)="44"> Informazzjoni relatata

(src)="45"> Konvergenční zpráva , květen 2008
(trg)="45"> Convergence Report May 2008

(src)="46"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Bankovky a mince , platební prostředky a měnové záležitosti > Související stanoviska ECB > CON / 2006/17
(trg)="46"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > Karti tal-flus u muniti , mezzi ta ‘ ħlas u kwistjonijiet dwar il-valuta > Opinjonijiet tal-BĊE relatati > CON / 2006/17

(src)="47"> CON / 2006/17
(trg)="47"> CON / 2006/17

(src)="48"> Stanovisko ke změnám statutu Banka Slovenije v rámci příprav na přijetí eura ( CON / 2006/17 ) Slovinsko , 13 .
(trg)="48"> Opinjoni dwar l-emendi ta » l-istatuti tal-Banka Slovenije fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro ( CON / 2006/17 )

(src)="49"> 3 . 2006 , pdf 83 kB , en .
(trg)="49"> Is-Slovenja , 13.3.2006 , pdf 83 kB , en .

(src)="50"> sl
(trg)="50"> sl

(src)="51"> Institucionální ustanovení ECB Měnová politika a operace
(trg)="51"> Politika monetarja w operazzjonijiet Sistemi ta » ħlas u ftehim finali

(src)="52"> Platební a vypořádací systémy
(trg)="52"> Karti tal-flus u muniti , mezzi ta » ħlas u kwistjonijiet dwar il-valuta

(src)="53"> Bankovky a mince , platební prostředky a měnové záležitosti Výroba eurobankovek
(trg)="53"> Ħruġ ta » karti tal-flus euro Ħruġ ta » muniti

(src)="54"> Vydávání eurobankovek
(trg)="54"> Il-protezzjoni ta » l-euro

(src)="55"> Emise mincí Ochrana eura
(trg)="55"> It-tibdil tal-flus

(src)="56"> Přechod na hotovostní euro
(trg)="56"> Opinjonijiet tal-BĊE relatati

(src)="57"> Související stanoviska ECB Devizy a devizové rezervy
(trg)="57"> Kambju fi flus barranin u riżervi barranin

(src)="58"> Opinion CON / 2005/21
(trg)="58"> Opinion CON / 2005/21

(src)="59"> Stanovisko CON / 2005/51
(trg)="59"> Opinjoni CON / 2005/51

(src)="60"> Opinion CON / 2005/57
(trg)="60"> Opinion CON / 2005/57

(src)="61"> Opinion CON / 2005/60
(trg)="61"> Opinion CON / 2005/60

(src)="62"> Opinion CON / 2006/10
(trg)="62"> Opinion CON / 2006/10

(src)="63"> Languages : Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="63"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="64"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Všechna stanoviska ECB > CON / 2009/85
(trg)="64"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > L-opinjonijiet tal-BĊE kollha > CON / 2009/85

(src)="65"> CON / 2009/85
(trg)="65"> CON / 2009/85

(src)="66"> Stanovisko k nezávislosti Národní banky Slovenska ( CON / 2009/85 ) Slovensko , 27 .
(trg)="66"> Opinjoni dwar l-indipendenza tan-Národná banka Slovenska ( CON / 2009/85 )

(src)="67"> 10 . 2009 , pdf 26 kB , en .
(trg)="67"> Is-Slovakja , 27.10.2009 , pdf 26 kB , en .

(src)="68"> sk
(trg)="68"> sk

(src)="69"> Opinion CON / 2007/14
(trg)="69"> Opinion CON / 2007/14

(src)="70"> Opinion CON / 2009/26
(trg)="70"> Opinion CON / 2009/26

(src)="71"> Opinion CON / 2009/53
(trg)="71"> Opinion CON / 2009/53

(src)="72"> Languages : BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="72"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="73"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Vše podle data > Všechny roky > ECB / 2007/5
(trg)="73"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > Kollox skond id-data > Is-snin kollha > BĊE / 2007/5

(src)="74"> ECB / 2007/5 Rozhodnutí ECB ze dne 3 .
(trg)="74"> BĊE / 2007/5

(src)="75"> července 2007 , kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek ( ECB / 2007/5 ) Úř .
(trg)="75"> Deċiżjoni tal-BĊE tat-3 ta » Lulju 2007 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti ( BĊE / 2007/5 )

(src)="76"> věst . L 184 , 14 .
(trg)="76"> ĠU L 184 , 14.7.2007 , pġ .

(src)="77"> 2007 , s. 34 , pdf 141 kB , bg .
(trg)="77"> 34 , pdf 148 kB , bg .

(src)="78"> cs .
(trg)="78"> cs .

(src)="79"> da .
(trg)="79"> da .

(src)="80"> de .
(trg)="80"> de .

(src)="81"> el .
(trg)="81"> el .

(src)="82"> en .
(trg)="82"> en .

(src)="83"> es .
(trg)="83"> es .

(src)="84"> et.
(trg)="84"> et.

(src)="85"> fi .
(trg)="85"> fi .

(src)="86"> fr .
(trg)="86"> fr .

(src)="87"> hu .
(trg)="87"> hu .

(src)="88"> it .
(trg)="88"> it .

(src)="89"> lt .
(trg)="89"> lt .

(src)="90"> lv .
(trg)="90"> lv .

(src)="91"> mt .
(trg)="91"> mt .

(src)="92"> nl .
(trg)="92"> nl .

(src)="93"> pl .
(trg)="93"> pl .

(src)="94"> pt .
(trg)="94"> pt .

(src)="95"> ro .
(trg)="95"> ro .

(src)="96"> sk .
(trg)="96"> sk .

(src)="97"> sl .
(trg)="97"> sl .

(src)="98"> sv
(trg)="98"> sv

(src)="99"> 1998 ( ECB / EMI )
(trg)="99"> 1998 ( BĊE / IME )

(src)="100"> 1997 ( EMI )
(trg)="100"> 1997 ( IME )