# cs/ecb-lt-cs.xml.gz
# lt/ecb-lt-cs.xml.gz


(src)="1"> 28 . prosince 2004
(trg)="1"> 2004 m. gruodžio 28 d.

(src)="2"> TISKOVÁ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA EUROSYSTÉMU K 24 . PROSINCI 2004
(trg)="2"> PRANEŠIMAS SPAUDAI EUROSISTEMOS KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATASKAITA 2004 M. GRUODŽIO 24 D.

(src)="3"> I.
(trg)="3"> I.

(src)="4"> Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky
(trg)="4"> Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

(src)="5"> V týdnu končícím 24 . prosince 2004 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě ( položka 1 na straně aktiv ) o 17 mil .
(trg)="5"> Per savaitę , kuri baigiasi 2004 m. gruodžio 24 d. , auksas ir gautinas auksas ( 1 straipsnis turto dalyje ) sumažėjo 17 mln .

(src)="6"> EUR prodeji zlata , který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému ( podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27 . září 2004 ) .
(trg)="6"> eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo ( vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi ) .

(src)="7"> Čistý objem devizových aktiv Eurosystému ( součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7 , 8 a 9 na straně pasiv ) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 1 mld .
(trg)="7"> Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta ( 2 ir 3 straipsniai turto dalyje , atėmus 7 , 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje ) sumažėjo 1 mlrd .

(src)="8"> EUR na 165,7 mld .
(trg)="8"> eurų -- iki 165,7 mlrd .

(src)="9"> EUR .
(trg)="9"> eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų , susijusių su portfelio valdymu .

(src)="10"> Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému ( položka 7 na straně aktiv ) se snížil o 0,2 mld .
(trg)="10"> Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos ( 7 straipsnis turto dalyje ) sumažėjo 0,2 mlrd .

(src)="11"> EUR na 69,8 mld .
(trg)="11"> eurų -- iki 69,8 mlrd .

(src)="12"> EUR .
(trg)="12"> eurų .

(src)="13"> Emise bankovek v oběhu ( položka 1 na straně pasiv ) vzrostla o 8,4 mld .
(trg)="13"> Banknotai apyvartoje ( 1 straipsnis įsipareigojimų dalyje ) padidėjo 8,4 mlrd .

(src)="14"> EUR na 504,6 mld .
(trg)="14"> eurų -- iki 504,6 mlrd .

(src)="15"> Objem závazků vůči veřejným rozpočtům ( položka 5.1 na straně pasiv ) se zvýšil o 2,6 mld .
(trg)="15"> Įsipareigojimai valdžiai ( 5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje ) padidėjo 2,6 mlrd .

(src)="16"> EUR na 44,3 mld .
(trg)="16"> eurų -- iki 44,3 mlrd .

(src)="17"> II .
(trg)="17"> II .

(src)="18"> Položky související s operacemi měnové politiky
(trg)="18"> Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

(src)="19"> Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím ( položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 a 4 na straně pasiv ) vzrostla o 7,3 mld .
(trg)="19"> Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms ( 5 straipsnis turto dalyje , atėmus 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje ) padidėjo 7,3 mlrd .

(src)="20"> EUR na 358,5 mld .
(trg)="20"> eurų -- iki 358,5 mlrd .

(src)="21"> EUR . Ve středu 22 .
(trg)="21"> eurų .

(src)="22"> prosince 2004 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 276 mld .
(trg)="22"> Trečiadienį , 2004 m. gruodžio 22 d. , baigėsi 276 mlrd .

(src)="23"> EUR a byla vypořádána další ve výši 283,5 mld .
(trg)="23"> eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 283,5 mlrd .

(src)="24"> Ve čtvrtek 23 .
(trg)="24"> eurų vertės operacija .

(src)="25"> prosince 2004 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 25 mld .
(trg)="25"> Ketvirtadienį , 2004 m. gruodžio 23 d. , baigėsi 25 mlrd .

(src)="26"> EUR a byla vypořádána další v hodnotě 25 mld .
(trg)="26"> eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25 mlrd .

(src)="27"> EUR . Pomocí mezní zápůjční facility ( položka 5.5 na straně aktiv ) bylo poskytnuto 0,2 mld .
(trg)="27"> eurų vertės operacija . Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe ( 5.5 straipsnis turto dalyje ) buvo 0,2 mlrd .

(src)="28"> EUR ( zatímco během předchozího týdne to bylo 0,3 mld .
(trg)="28"> eurų ( palyginti su 0,3 mlrd .

(src)="29"> EUR ) , pomocí vkladové facility ( položka 2.2 na straně pasiv ) bylo obdobně jako během předchozího týdne uloženo 0,1 mld .
(trg)="29"> eurų praėjusią savaitę ) , o pasinaudojimas indėlių galimybe ( 2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje ) buvo 0,1 mlrd .

(src)="30"> EUR .
(trg)="30"> eurų , beveik toks pat kaip praėjusią savaitę .

(src)="31"> III .
(trg)="31"> III .

(src)="32"> Běžné účty úvěrových institucí eurozóny V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému ( položka 2.1 na straně pasiv ) o 4,9 mld .
(trg)="32"> Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos Dėl visų įvykdytų sandorių , Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija ( 2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje ) sumažėjo 4,9 mlrd .

(src)="33"> EUR na 140,4 mld .
(trg)="33"> eurų -- iki 140,4 mlrd .

(src)="34"> Evropská centrální banka Tiskový a informační odbor Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main Tel .: + 49 69 1344 7455 , Fax : + 49 69 1344 7404 Internet : http://www.ecb.int Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje .
(trg)="34"> Europos centrinis bankas Spaudos ir informacijos skyrius Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main Tel .: + 49 69 1344 7455 , Faksas : + 49 69 1344 7404 Internetas : http://www.ecb.int Naudoti leidžiama tiktai nurodžius šaltinį .

(src)="35"> Konsolidovaná týdenní rozvaha Eurosystému k 24.12.2004 ( v mil .
(trg)="35"> Eurosistemos konsoliduota savaitinė finansinė ataskaita 2004 m. gruodžio 24 d. ( mln .

(src)="36"> EUR ) Aktiva Zůstatek k 24.12.2004 Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí - 17 Pasiva Zůstatek k 24.12.2004 Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí 8 426
(trg)="36"> EUR ) Turtas Likutis 2004 m. gruodžio 24 d. Skirtumas dėl sandorių , palyginti su praėjusia savaite Įsipareigojimai Likutis 2004 m. gruodžio 24 d. Skirtumas dėl sandorių , palyginti su praėjusia savaite

(src)="37"> 1 Zlato a pohledávky ve zlatě
(trg)="37"> 1 Auksas ir gautinas auksas

(src)="38"> 1 Bankovky v oběhu 2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2.1 Běžné účty ( systém povinných minimálních rezerv ) 2.2 Vkladová facilita 2.3 Termínované vklady 2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 2.5 Závazky z vyrovnání marže
(trg)="38"> 1 Banknotai apyvartoje 2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2.1 Einamosios sąskaitos ( įskaitant privalomųjų atsargų sistemą ) 2.2 Indėlių galimybė 2.3 Terminuotieji indėliai 2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 2.5 Indėliai , susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

(src)="39"> 2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 2.1 Pohledávky za MMF 2.2 Zůstatky u bank , investice do cenných papírů , zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva
(trg)="39"> 2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2.1 Iš TVF gautinos lėšos 2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius , išorės paskolos ir kitas išorės turtas

(src)="40"> 3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 4.1 Zůstatky u bank , investice do cenných papírů a půjčky 4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 140 434 134 0 0 0 140 568 126 0
(trg)="40"> - 4 870 48 0 0 0 - 4 822 0 3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 4.1 Likučiai bankų sąskaitose , investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 4.2 Pretenzijos , atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II

(src)="41"> 3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 Emitované dluhopisy 5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 5.1 Hlavní refinanční operace 5.2 Dlouhodobější refinanční operace 5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 5.4 Strukturální reverzní operace 5.5 Mezní zápůjční facilita 5.6 Pohledávky z vyrovnání marže
(trg)="41"> 5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 5.5 Ribinio skolinimo galimybė 5.6 Kreditai , susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

(src)="42"> 5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 5.2 Ostatní závazky
(trg)="42"> 5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 5.1 Valdžiai 5.2 Kiti įsipareigojimai

(src)="43"> 6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8.1 Vklady a ostatní závazky 8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II
(trg)="43"> 6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8.1 Indėliai , likučiai ir kiti įsipareigojimai 8.2 Įsipareigojimai , atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II

(src)="44"> 6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 9 Ostatní aktiva
(trg)="44"> 6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais

(src)="45"> 9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF - 86 10 Ostatní pasiva 11 Účty přecenění 12 Kapitál a rezervní fondy
(trg)="45"> 9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo - 86 10 Kiti įsipareigojimai 11 Perkainojimo sąskaitos 12 Kapitalas ir rezervai

(src)="46"> Aktiva celkem 915 706 Celkové částky ( součty a mezisoučty ) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování .
(trg)="46"> Visas turtas Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo . 915 706

(src)="47"> Pasiva celkem
(trg)="47"> Visi įsipareigojimai

(src)="48"> Tiskový a informační odbor , Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main , Tel : + 49 69-13 44-74 55 , Fax : + 49 69-13 44-74 04
(trg)="48"> Spaudos ir informacijos skyrius , Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main , Tel. 0049 69 1344 7455 , faks . 0049 69 1344 7404

(src)="49"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Prvních deset let > 10 let ve fotografiích > 10 let ve fotografiích
(trg)="49"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pirmieji dešimt metų > 10 metų -- nuotraukos > 10 metų -- nuotraukos

(src)="50"> The European Central Bank
(trg)="50"> The European Central Bank

(src)="51"> Press
(trg)="51"> Press

(src)="52"> Events
(trg)="52"> Events

(src)="53"> Publications
(trg)="53"> Publications

(src)="54"> Statistics
(trg)="54"> Statistics

(src)="55"> The Euro
(trg)="55"> The Euro

(src)="56"> Monetary Policy
(trg)="56"> Monetary Policy

(src)="57"> Payments & Markets
(trg)="57"> Payments & Markets

(src)="58"> 10 let ve fotografiích
(trg)="58"> 10 metų -- nuotraukos

(src)="59"> 1 . ledna 2008 : Kypr a Malta zavádějí euro jako čtrnáctá a patnáctá členská země EU .
(trg)="59"> 2008 m. sausio 1 d. Kipras ir Malta tampa keturioliktąja ir penkioliktąja ES valstybėmis narėmis , įvedusiomis eurą

(src)="60"> Ústředí Central Bank of Cyprus
(trg)="60"> Central Bank of Cyprus buveinė

(src)="61"> ledna 2008 : Kypr a Malta zavádějí euro jako čtrnáctá a patnáctá členská země EU .
(trg)="61"> 2008 m. sausio 1 d. Kipras ir Malta tampa keturioliktąja ir penkioliktąja ES valstybėmis narėmis , įvedusiomis eurą

(src)="62"> Ústředí Bank Ċentrali ta » Malta / Central Bank of Malta
(trg)="62"> Central Bank of Malta buveinė

(src)="63"> Prezident ECB Jean-Claude Trichet na státních oslavách přijetí eura na Maltě 12 . ledna 2008
(trg)="63"> Pirmininkas Jean-Claude Trichet sako kalbą Maltoje euro įvedimo š ventėje 2008 m. sausio 12 d.

(src)="64"> Zleva : prezident ECB Trichet , italský premiér Romano Prodi , slovinský premiér a úřadující předseda Evropské rady Janez Jan š a
(trg)="64"> I š kairės : pirmininkas Trichet , Italijos ministras pirmininkas Romano Prodi , Slovėnijos ministras pirmininkas ir laikinai einantis Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigas Janez Jan š a

(src)="65"> Guvernér Central Bank of Cyprus Athanasios Orphanides na slavnostní akci „ Welcoming Cyprus to the euro area “ 18 . ledna 2008
(trg)="65"> 2008 m. sausio 18 d. Central Bank of Cyprus valdytojas Athanasios Orphanides sako kalbą renginyje „ Kipro prisijungimas prie euro zonos “

(src)="66"> Guvernér Central Bank of Cyprus a prezident ECB Trichet při předávání hvězdy s eurobankovkami 18 . ledna 2008
(trg)="66"> 2008 m. sausio 18 d. Central Bank of Cyprus valdytojas Athanasios Orphanides i š pirmininko Trichet priima eurų banknotų žvaigždę

(src)="67"> Prezident ECB Trichet a guvernér Orphanides při náv š těvě výstavy o euru v Central Bank of Cyprus 18 . ledna 2008
(trg)="67"> Pirmininkas Trichet ir valdytojas Orphanides 2008 m. sausio 18 d. lankosi euro ekspozicijoje Central Bank of Cyprus 2008 m. sausio 18 d. pirmininkas Jean-Claude Trichet sako kalbą valstybinėje š ventėje Kipre

(src)="68"> ledna 2008 Rada guvernérů v roce 2008
(trg)="68"> Valdančioji taryba 2008 m. ECB vykdomoji valdyba 2008 m.

(src)="69"> Výkonná rada ECB v roce 2008 Zadní řada ( zleva ) : Jürgen Stark , José Manuel González-Páramo , Lorenzo Bini Smaghi
(trg)="69"> Antroje eilėje ( i š kairės ) : Jürgen Stark , José Manuel González-Páramo , Lorenzo Bini Smaghi

(src)="70"> Přední řada ( zleva ) : Gertrude Tumpel-Gugerellová , Jean-Claude Trichet , Lucas Papademos
(trg)="70"> Pirmoje eilėje ( i š kairės ) : Gertrude Tumpel-Gugerell , Jean-Claude Trichet ir Lucas Papademos

(src)="71"> Generální rada v roce 2008
(trg)="71"> Bendroji taryba 2008 m.

(src)="72"> Zasedání Rady guvernérů v roce 2008
(trg)="72"> Valdančiosios tarybos posėdis 2008 m.

(src)="73"> Zasedání Generální rady v roce 2008
(trg)="73"> Bendrosios tarybos posėdis 2008 m.

(src)="74"> Budova ECB Eurotower ve Frankfurtu nad Mohanem
(trg)="74"> Eurotower pastatas Frankfurte

(src)="75"> Symbol Euros před budovou ECB Eurotower ve Frankfurtu nad Mohanem
(trg)="75"> „ Euros “ simbolis prie Eurotower pastato Frankfurte

(src)="76"> Bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d' Estaing ( vlevo ) , prezident ECB Trichet ( uprostřed ) a francouzský generální konzul Henri Reynaud před slavnostním ceremoniálem u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 .
(trg)="76"> Buvęs Prancūzijos prezidentas Valéry Giscard d' Estaing ( kairėje ) , pirmininkas Trichet ( viduryje ) ir Prancūzijos generalinis konsulas Henri Reynaud prie š ceremoniją ECB įkūrimo 10-osioms metinėms paminėti Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="77"> června 2008 Prezident ECB Trichet a bývalý italský prezident Carlo Azeglio Ciampi ( vpravo ) na cestě na slavnostní ceremoniál u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 .
(trg)="77"> Pirmininkas Trichet ir buvęs Italijos prezidentas Carlo Azeglio Ciampi ( de š inėje ) eina į ECB įkūrimo 10-ųjų metinių minėjimo ceremoniją Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="78"> června 2008 Prezident ECB Trichet se spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou před slavnostním ceremoniálem u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 .
(trg)="78"> Pirmininkas Trichet sveikinasi su Vokietijos kanclere Angela Merkel prie š ECB įkūrimo 10-ųjų metinių minėjimo ceremoniją Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="79"> června 2008 Prezident ECB Trichet nad narozeninovým dortem u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 .
(trg)="79"> Pirmininkas Trichet užpučia proginio torto žvakutes ECB įkūrimo 10-ųjų metinių minėjime Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="80"> června 2008 . Zleva : José Manuel Barroso , Jean-Claude Juncker , prezident ECB Trichet , Aline Trichetová , Hans-Gert Pöttering , Gretta Duisenbergová , Janez Jan š a
(trg)="80"> I š kairės : José Manuel Barroso , Jean-Claude Juncker , pirmininkas Trichet , Aline Trichet , Hans-Gert Pöttering , Gretta Duisenberg , Janez Jan š a

(src)="81"> Prezident ECB Trichet při krájení narozeninového dortu u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 . června 2008 .
(trg)="81"> Pirmininkas Trichet pjausto proginį tortą ECB įkūrimo 10-ųjų metinių minėjime Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="82"> Zleva : José Manuel Barroso , Jean-Claude Juncker , prezident ECB Trichet , Aline Trichetová , Hans-Gert Pöttering , Gretta Duisenbergová , Janez Jan š a
(trg)="82"> I š kairės : José Manuel Barroso , Jean-Claude Juncker , pirmininkas Trichet , Aline Trichet , Hans-Gert Pöttering , Gretta Duisenberg , Janez Jan š a

(src)="83"> Prezident ECB Trichet na zahájení slavnostního ceremoniálu u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 . června 2008
(trg)="83"> Pirmininkas Trichet atidaro ceremoniją ECB įkūrimo 10-ųjų metinių proga Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="84"> Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering na slavnostním ceremoniálu u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 . června 2008
(trg)="84"> Europos Parlamento pirmininkas Hans-Gert Pöttering sako kalbą ceremonijoje ECB įkūrimo 10-ųjų metinių proga Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="85"> Předseda Evropské rady Janez Jan š a na slavnostním ceremoniálu u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 . června 2008
(trg)="85"> Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Janez Jan š a sako kalbą ceremonijoje ECB įkūrimo 10-ųjų metinių proga Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="86"> Předseda Evropské komise José Manuel Barroso na slavnostním ceremoniálu u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 . června 2008
(trg)="86"> Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso sako kalbą ceremonijoje ECB įkūrimo 10-ųjų metinių proga Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="87"> Předseda Euroskupiny Jean-Claude Juncker na slavnostním ceremoniálu u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 . června 2008
(trg)="87"> Eurogrupės pirmininkas Jean-Claude Juncker sako kalbą ceremonijoje ECB įkūrimo 10-ųjų metinių proga Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="88"> Spolková kancléřka Angela Merkelová na slavnostním ceremoniálu u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 . června 2008
(trg)="88"> Vokietijos kanclerė Angela Merkel sako kalbą ceremonijoje ECB įkūrimo 10-ųjų metinių proga Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="89"> Gretta Duisenbergová a prezident ECB Trichet před pamětní deskou věnovanou zesnulému prezidentovi ECB Willemu F. Duisenbergovi na slavnostním ceremoniálu u příležitosti oslav desátého výročí ECB v Alte Oper ve Frankfurtu nad Mohanem 2 . června 2008
(trg)="89"> Gretta Duisenberg ir pirmininkas Trichet po memorialinės lentos ECB pirmininkui a. a. Willem F. Duisenberg atidengimo ECB įkūrimo 10-ųjų metinių minėjimo ceremonijoje Alte Oper Frankfurte 2008 m. birželio 2 d.

(src)="90"> « předchozí | dal š í »
(trg)="90"> « atgal | į priekį »

(src)="91"> Back to The European Central Bank
(trg)="91"> Back to The European Central Bank

(src)="92"> Prvních deset let
(trg)="92"> Pirmieji dešimt metų

(src)="93"> Historie
(trg)="93"> Istorija

(src)="94"> Členové výkonné rady 10 let ve fotografiích
(trg)="94"> Vykdomosios valdybos nariai 10 metų -- nuotraukos

(src)="95"> Cross-navigation Menu
(trg)="95"> Cross-navigation Menu

(src)="96"> Stáhnout
(trg)="96"> Parsisiųsti

(src)="97"> 2008_01.jpg 2008_02.jpg 2008_03.jpg 2008_04.jpg 2008_05.jpg 2008_06.jpg 2008_07.jpg 2008_08.jpg 2008_09.jpg 2008_10.jpg 2008_11.jpg 2008_12.jpg 2008_13.jpg 2008_14.jpg 2008_15.jpg 2008_16.jpg 2008_17.jpg 2008_18.jpg 2008_19.jpg 2008_20.jpg 2008_21.jpg 2008_22.jpg 2008_23.jpg 2008_24.jpg 2008_25.jpg 2008_26.jpg 2008_27.jpg 2008_28.jpg 2008_29.jpg 2008_30.jpg
(trg)="97"> 2008_01.jpg 2008_02.jpg 2008_03.jpg 2008_04.jpg 2008_05.jpg 2008_06.jpg 2008_07.jpg 2008_08.jpg 2008_09.jpg 2008_10.jpg 2008_11.jpg 2008_12.jpg 2008_13.jpg 2008_14.jpg 2008_15.jpg 2008_16.jpg 2008_17.jpg 2008_18.jpg 2008_19.jpg 2008_20.jpg 2008_21.jpg 2008_22.jpg 2008_23.jpg 2008_24.jpg 2008_25.jpg 2008_26.jpg 2008_27.jpg 2008_28.jpg 2008_29.jpg 2008_30.jpg

(src)="98"> ECB Home
(trg)="98"> ECB Home

(src)="99"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="99"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="100"> Print
(trg)="100"> Print