# cs/ecb-et-cs.xml.gz
# et/ecb-et-cs.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Vše podle data > Všechny roky > CON / 2005/34
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kuupäevade järgi > Kõik aastad > CON / 2005/34

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2005/34
(trg)="10"> CON / 2005/34

(src)="11"> Stanovisko ke změnám struktury a vnitřního řízení Banca d' Italia , které vyplývají ze zákona o ochraně úspor ( CON / 2005/34 ) Itálie , 6 .
(trg)="11"> Arvamus hoiuste kaitse seadusest tuleneva Banca d' Italia [ Itaalia keskpanga ] struktuuri ja sisekorralduse kohta ( CON / 2005/34 )

(src)="12"> 10 . 2005 , pdf 23 kB , en .
(trg)="12"> Itaalia , 6.10.2005 , pdf 23 kB , en .

(src)="13"> it
(trg)="13"> it

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Právní rámec
(trg)="15"> Õigusraamistik

(src)="16"> Uživatelská příručka
(trg)="16"> Kasutusjuhend Otsi õigusraamistikus

(src)="17"> Hledej v právním rámci
(trg)="17"> EKPS õigusraamistik

(src)="18"> Institucionální ustanovení ECB
(trg)="18"> EKP institutsioonilised sätted

(src)="19"> Měnová politika a operace
(trg)="19"> Rahapoliitika

(src)="20"> Platební a vypořádací systémy
(trg)="20"> Makse - ja arveldussüsteemid

(src)="21"> Bankovky a mince , platební prostředky a měnové záležitosti
(trg)="21"> Pangatähed ja mündid , maksevahendid ja vääringu küsimused

(src)="22"> Devizy a devizové rezervy
(trg)="22"> Välisvaluuta ja välisvaluutareservid

(src)="23"> Statistika
(trg)="23"> Statistika

(src)="24"> Zaměstnání , chování , předcházení podvodům a průhlednost
(trg)="24"> Töölepingutingimused , tegevusjuhised , pettuse ärahoidmine ja läbipaistvus

(src)="25"> Stabilita finančních trhů
(trg)="25"> Finantsturu stabiilsus Kõik EKP arvamused

(src)="26"> Všechna stanoviska ECB
(trg)="26"> Kuupäevade järgi

(src)="27"> 1998 ( ECB / EMI )
(trg)="27"> 1998 ( EKP / EMI )

(src)="28"> 1997 ( EMI )
(trg)="28"> 1997 ( EMI )

(src)="29"> 1996 ( EMI )
(trg)="29"> 1996 ( EMI )

(src)="30"> 1995 ( EMI )
(trg)="30"> 1995 ( EMI )

(src)="31"> 1994 ( EMI )
(trg)="31"> 1994 ( EMI )

(src)="32"> Všechny roky
(trg)="32"> Kõik aastad

(src)="33"> Cross-navigation Menu
(trg)="33"> Cross-navigation Menu

(src)="34"> Související právní předpisy ECB
(trg)="34"> Seonduvad EKP õigusaktid

(src)="35"> Opinion CON / 2004/16
(trg)="35"> Opinion CON / 2004/16

(src)="36"> ECB Home
(trg)="36"> ECB Home

(src)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="38"> Print
(trg)="38"> Print

(src)="39"> RSS feed
(trg)="39"> RSS feed

(src)="40"> Languages : Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="40"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="41"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Stabilita finančních trhů > Stanoviska stanoviska ECB > CON / 2001/32
(trg)="41"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Finantsturu stabiilsus > EKP arvamused > CON / 2001/32

(src)="42"> CON / 2001/32
(trg)="42"> CON / 2001/32

(src)="43"> Stanovisko k zákonu , kterým se mění právní rámec pro úvěrové instituce a finanční společnosti ( CON / 2001/32 )
(trg)="43"> Arvamus krediidiasutuste ja finantsettevõtjate õigusliku raamistiku muudatuste kohta ( CON / 2001/32 )

(src)="44"> 10 . 2001 , pdf 109 kB , en .
(trg)="44"> Portugal , 11.10.2001 , pdf 109 kB , en .

(src)="45"> pt
(trg)="45"> pt

(src)="46"> Stabilita finančních trhů
(trg)="46"> Finantsturu stabiilsus EKP arvamused

(src)="47"> Stanoviska stanoviska ECB
(trg)="47"> Kõik EKP arvamused

(src)="48"> Vše podle data Cross-navigation Menu
(trg)="48"> Cross-navigation Menu Seonduvad EKP õigusaktid

(src)="49"> Opinion CON / 1999/15
(trg)="49"> Opinion CON / 1999/15

(src)="50"> Celkové částky ( součty a mezisoučty ) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování .
(trg)="50"> Summad / vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida .

(src)="51"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Všechna stanoviska ECB > CON / 2009/58
(trg)="51"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kõik EKP arvamused > CON / 2009/58

(src)="52"> CON / 2009/58
(trg)="52"> CON / 2009/58

(src)="53"> Stanovisko k státnímu rekapitalizačnímu programu ( CON / 2009/58 )
(trg)="53"> Arvamus rekapitaliseerimise riikliku kava kohta ( CON / 2009/58 )

(src)="54"> 7 . 2009 , pdf 29 kB , en .
(trg)="54"> Rootsi , 14.7.2009 , pdf 29 kB , en .

(src)="55"> sv
(trg)="55"> sv

(src)="56"> Opinion CON / 2008/76
(trg)="56"> Opinion CON / 2008/76

(src)="57"> Opinion CON / 2009/6
(trg)="57"> Opinion CON / 2009/6

(src)="58"> Opinion CON / 2009/12
(trg)="58"> Opinion CON / 2009/12

(src)="59"> Opinion CON / 2009/18
(trg)="59"> Arvamus CON / 2009/18

(src)="60"> Související informace
(trg)="60"> Seonduv teave

(src)="61"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt
(trg)="61"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt

(src)="62"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the pricing of recapitalisations
(trg)="62"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the pricing of recapitalisations

(src)="63"> Languages : BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="63"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="64"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Vše podle data > 1998 ( ECB / EMI ) > CON / 1998/52
(trg)="64"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kuupäevade järgi > 1998 ( EKP / EMI ) > CON / 1998/52

(src)="65"> CON / 1998/52
(trg)="65"> CON / 1998/52

(src)="66"> Stanovisko k Radě pro finanční trhy ( CON / 1998/52 )
(trg)="66"> Arvamus Finantsturgude Nõukogu kohta ( CON / 1998/52 )

(src)="67"> 11 . 1998 , pdf 117 kB , en
(trg)="67"> Prantsusmaa , 18.11.1998 , pdf 117 kB , en

(src)="68"> Opinion CON / 1998/9
(trg)="68"> Opinion CON / 1998/9

(src)="69"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Všechna stanoviska ECB > CON / 2009/53
(trg)="69"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Õigusraamistik > Kõik EKP arvamused > CON / 2009/53

(src)="70"> CON / 2009/53
(trg)="70"> CON / 2009/53

(src)="71"> Stanovisko k rozdělení zisku Latvijas Banka ( CON / 2009/53 ) Lotyšsko , 24 .
(trg)="71"> Arvamus Latvijas Banka [ Läti keskpanga ] kasumi jaotuse kohta ( CON / 2009/53 )

(src)="72"> 6 . 2009 , pdf 26 kB , en .
(trg)="72"> Läti , 24.6.2009 , pdf 26 kB , en .

(src)="73"> lv
(trg)="73"> lv

(src)="74"> Opinion CON / 2007/14
(trg)="74"> Opinion CON / 2007/14

(src)="75"> Opinion CON / 2008/82
(trg)="75"> Opinion CON / 2008/82

(src)="76"> Konvergenční zpráva ECB , květen 2008
(trg)="76"> EKP lähenemisaruanne , mai 2008

(src)="77"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pro návštěvníky > Zarezervujte si návštěvu
(trg)="77"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Külalistele > Registreeri külastuseks

(src)="78"> Zarezervujte si náv š těvu
(trg)="78"> Registreeri külastuseks

(src)="79"> alespoň tři měsíce předem
(trg)="79"> Etteteatamisaeg vähemalt kolm kuud

(src)="80"> Vzhledem k velkému počtu žádostí o náv š těvu bychom skupiny náv š těvníků rádi požádali , aby si náv š těvu rezervovali nejméně tři měsíce před plánovaným termínem .
(trg)="80"> Arvukate külastussoovide tõttu palume teil võtta meiega ühendust vähemalt kolm kuud enne soovitud külastuskuupäeva .

(src)="81"> Bohužel v š ak náv š těvu v požadovaný den nelze zaručit ani v případě , že je žádost zaslána s velkým předstihem .
(trg)="81"> Palume arvestada , et ka väga varajasest etteteatamisest hoolimata ei saa me tagada , et külastus toimub soovitud ajal .

(src)="82"> Doba náv š těv
(trg)="82"> tagasi algusse Külastusajad

(src)="83"> Dopoledne : 10:30 – 12:00 ( „ AM ” )
(trg)="83"> Hommikul : 10.30 – 12.00 ( AM )

(src)="84"> Odpoledne : 14:30 – 16:00 ( „ PM ” )
(trg)="84"> Pärastlõunal : 14.30 – 16.00 ( PM )

(src)="85"> Postup rezervace
(trg)="85"> Registreerumisjuhised

(src)="86"> Zvolte si v kalendáři termín s volným blokem ( volné bloky jsou označeny zelenou barvou ) .
(trg)="86"> Valige kalendrist vaba külastusaeg ( märgitud rohelisega ) .

(src)="87"> Po kliknutí na dopolední ( „ AM ” ) nebo odpolední ( „ PM ” ) blok se otevře zabezpečený formulář ( https ) .
(trg)="87"> Vajutades valitud lühendile AM või PM avaneb turvalise võrguühenduse kaudu registreerimisvorm ( https ) .

(src)="88"> Vyplňte požadovaná políčka a formulář ode š lete .
(trg)="88"> Täitke vajalikud väljad ja saatke vorm .

(src)="89"> Vyberte druh návštěvníků :
(trg)="89"> Külastajate kategooria : Palun valige kategooria

(src)="90"> univerzita / vysoká škola
(trg)="90"> Ülikool / kõrgkool Keskkool

(src)="91"> střední škola politické sdružení
(trg)="91"> Poliitiline ühendus Üksikkülastaja

(src)="92"> individuální návštěvník analytik / expert
(trg)="92"> Analüütik / ekspert Ajakirjanik

(src)="93"> obchodní / společenské organizace
(trg)="93"> Äriettevõte / ühiskondlik organisatsioon

(src)="94"> centrální banka
(trg)="94"> Keskpank

(src)="95"> učitel / profesor
(trg)="95"> Õpetaja / õppejõud

(src)="96"> vyšší odborná škola / vzdělávání dospělých
(trg)="96"> Kutse - ja täiskasvanuõpe Eelmine kuu

(src)="97"> Předchozí měsíc
(trg)="97"> Järgmine kuu

(src)="98"> červen - 2024
(trg)="98"> Juuni - 2024 E

(src)="99"> po
(trg)="99"> T K

(src)="100"> út
(trg)="100"> N R