# cs/ecb-en-cs.xml.gz
# en/ecb-en-cs.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pro návštěvníky > Zarezervujte si návštěvu
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Visiting the ECB > Book a visit

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> Zarezervujte si náv š těvu
(trg)="10"> Book a visit

(src)="11"> Vzhledem k velkému počtu žádostí o náv š těvu bychom skupiny náv š těvníků rádi požádali , aby si náv š těvu rezervovali nejméně tři měsíce před plánovaným termínem .
(trg)="11"> At least 3 months in advance In view of the large number of requests , visitor groups are kindly asked to book at least 3 months before the planned date of their visit .

(src)="12"> Bohužel v š ak náv š těvu v požadovaný den nelze zaručit ani v případě , že je žádost zaslána s velkým předstihem .
(trg)="12"> Please note , however , that a visit date cannot be guaranteed , even if very early notification is given . back to top

(src)="13"> Doba náv š těv
(trg)="13"> Session slots

(src)="14"> Dopoledne : 10:30 – 12:00 ( „ AM ” )
(trg)="14"> Morning : 10.30 a.m. -- 12 noon (" AM ")

(src)="15"> Odpoledne : 14:30 – 16:00 ( „ PM ” )
(trg)="15"> Afternoon : 2.30 -- 4 p.m. (" PM ") How to book

(src)="16"> Zvolte si v kalendáři termín s volným blokem ( volné bloky jsou označeny zelenou barvou ) .
(trg)="16"> Select a date in the calendar showing a free , green session .

(src)="17"> Po kliknutí na dopolední ( „ AM ” ) nebo odpolední ( „ PM ” ) blok se otevře zabezpečený formulář ( https ) .
(trg)="17"> Clicking the desired « AM » or « PM » will open a form with a secure connection ( https ) .

(src)="18"> Vyplňte požadovaná políčka a formulář ode š lete .
(trg)="18"> Complete the required fields and send it off .

(src)="19"> Vyberte druh návštěvníků :
(trg)="19"> Indicate group category : Please select

(src)="20"> prosím vyberte univerzita / vysoká škola
(trg)="20"> University / higher education Secondary school

(src)="21"> střední škola politické sdružení
(trg)="21"> Political association Single visitor

(src)="22"> individuální návštěvník analytik / expert
(trg)="22"> Analyst / expert Journalist

(src)="23"> obchodní / společenské organizace
(trg)="23"> Business / social organisation

(src)="24"> centrální banka
(trg)="24"> Central bank

(src)="25"> učitel / profesor
(trg)="25"> Teacher / professor

(src)="26"> vyšší odborná škola / vzdělávání dospělých
(trg)="26"> Vocational / adult education Previous month

(src)="27"> Předchozí měsíc
(trg)="27"> Next month

(src)="28"> červen - 2030
(trg)="28"> Jun - 2030 Mon

(src)="29"> po út
(trg)="29"> Tue

(src)="30"> st
(trg)="30"> Wed

(src)="31"> čt
(trg)="31"> Thu Fri

(src)="32"> pá so
(trg)="32"> Sat

(src)="33"> Odkazy na vhodné dny se zobrazí podle vybrané skupiny návštěvníků v horním rámečku .
(trg)="33"> Sun To see links to suitable dates , please select the type of visitor group in the box above

(src)="34"> Back to The European Central Bank
(trg)="34"> Back to The European Central Bank

(src)="35"> Pro návštěvníky
(trg)="35"> Visiting the ECB Book a visit

(src)="36"> Zarezervujte si návštěvu Fotogalerie
(trg)="36"> Photo gallery Map and road directions

(src)="37"> Cross-navigation Menu
(trg)="37"> Cross-navigation Menu

(src)="38"> Dal š í služby pro náv š těvníky
(trg)="38"> Other visitor services

(src)="39"> Muzeum peněz Deutsche Bundesbank
(trg)="39"> Money museum of the Deutsche Bundesbank

(src)="40"> Tiskoviny související
(trg)="40"> Print material related

(src)="41"> s tématy
(trg)="41"> to the topics

(src)="42"> brožura „ ECB , Eurosystém , ESCB “ , 2 MB brožura „ SEPA , jednotná oblast pro platby v eurech “ , 2.2 MB publikace „ Měnová politika ECB “ , 1.1 MB ( pouze v angličtině ) Roz š iřování eurozóny : „ Konvergenční zpráva “ „ Hodnocení mezinárodní úlohy eura “ , 1.7 MB ( pouze v angličtině ) „ Hodnocení finanční stability “ ( pouze v angličtině )
(trg)="42"> Brochure « ECB , Eurosystem , ESCB » , 2 MB Brochure « SEPA , the single euro payments area » , 2.2 MB Book « The monetary policy of the ECB » , 1.1 MB Euro area enlargement : « Convergence Report » « Review of the international role of the euro » , 1.7 MB « Financial stability review "

(src)="43"> ECB Home
(trg)="43"> ECB Home

(src)="44"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="44"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="45"> Print
(trg)="45"> Print

(src)="46"> RSS feed
(trg)="46"> RSS feed

(src)="47"> Languages : BG | Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="47"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="48"> Celkové částky ( součty a mezisoučty ) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování .
(trg)="48"> Totals / sub-totals may not add up , due to rounding

(src)="49"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Všechna stanoviska ECB > CON / 2000/15
(trg)="49"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All ECB opinions > CON / 2000/15

(src)="50"> CON / 2000/15
(trg)="50"> CON / 2000/15

(src)="51"> Stanovisko k ratifikaci změn statutu Bank of Greece , které dne 25 . dubna 2000 schválila valná hromada akcionářů ( CON / 2000/15 )
(trg)="51"> Opinion on the ratification of the amendments to the Statute of the Bank of Greece endorsed by its General Assembly of Shareholders on 25 April 2000 ( CON / 2000/15 )

(src)="52"> 6 . 2000 , pdf 20 kB , en
(trg)="52"> Greece , 27.6.2000 , pdf 20 kB , en

(src)="53"> Právní rámec
(trg)="53"> Legal framework

(src)="54"> Uživatelská příručka
(trg)="54"> User guide Search the Legal framework

(src)="55"> Hledej v právním rámci Právní rámec ESCB
(trg)="55"> Legal framework of the ESCB

(src)="56"> Institucionální ustanovení ECB
(trg)="56"> ECB institutional provisions

(src)="57"> Měnová politika a operace
(trg)="57"> Monetary policy and Operations

(src)="58"> Platební a vypořádací systémy
(trg)="58"> Payment and settlement systems

(src)="59"> Bankovky a mince , platební prostředky a měnové záležitosti
(trg)="59"> Banknotes and coins , means of payment and currency matters

(src)="60"> Devizy a devizové rezervy
(trg)="60"> Foreign exchange and Foreign reserves

(src)="61"> Statistika
(trg)="61"> Statistics

(src)="62"> Zaměstnání , chování , předcházení podvodům a průhlednost
(trg)="62"> Employment , conduct , fraud prevention and transparency

(src)="63"> Stabilita finančních trhů
(trg)="63"> Financial market stability

(src)="64"> Všechna stanoviska ECB
(trg)="64"> All ECB opinions

(src)="65"> Vše podle data
(trg)="65"> All by date

(src)="66"> Související právní předpisy ECB
(trg)="66"> Related ECB legislation

(src)="67"> Opinion CON / 2000/7
(trg)="67"> Opinion CON / 2000/7

(src)="68"> Languages : Čeština | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="68"> Languages : CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="69"> Další měsíc leden - 2011
(trg)="69"> Jan - 2011 Mon

(src)="70"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Všechna stanoviska ECB > CON / 2006/19
(trg)="70"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All ECB opinions > CON / 2006/19

(src)="71"> CON / 2006/19
(trg)="71"> CON / 2006/19

(src)="72"> Stanovisko ke změnám statutů Latvijas Banka ( CON / 2006/19 )
(trg)="72"> Opinion on amendments to Latvijas Banka 's statutes ( CON / 2006/19 )

(src)="73"> 4 . 2006 , pdf 20 kB , en .
(trg)="73"> Latvia , 3.4.2006 , pdf 20 kB , en .

(src)="74"> lv
(trg)="74"> lv

(src)="75"> Opinion CON / 2005/20
(trg)="75"> Opinion CON / 2005/20

(src)="76"> březen - 2013
(trg)="76"> Mar - 2013 Mon

(src)="77"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právní rámec > Měnová politika a operace > Související stanoviska ECB > CON / 2006/8
(trg)="77"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > Monetary policy and Operations > Related ECB opinions > CON / 2006/8

(src)="78"> CON / 2006/8
(trg)="78"> CON / 2006/8

(src)="79"> Stanovisko ke zrušení překonaných právních předpisů týkajících se Evropského měnového systému ( CON / 2006/8 )
(trg)="79"> Opinion on the repeal of obsolete legislation concerning the European Monetary System ( CON / 2006/8 )

(src)="80"> 2 . 2006 , s. 35 , pdf 193 kB , cs .
(trg)="80"> OJ C 49 , 28.2.2006 , p. 35 , pdf 79 kB , cs .

(src)="81"> da .
(trg)="81"> da .

(src)="82"> de .
(trg)="82"> de .

(src)="83"> el .
(trg)="83"> el .

(src)="84"> en .
(trg)="84"> en .

(src)="85"> es .
(trg)="85"> es .

(src)="86"> et.
(trg)="86"> et.

(src)="87"> fi .
(trg)="87"> fi .

(src)="88"> fr .
(trg)="88"> fr .

(src)="89"> hu .
(trg)="89"> hu .

(src)="90"> it .
(trg)="90"> it .

(src)="91"> lt .
(trg)="91"> lt .

(src)="92"> lv .
(trg)="92"> lv .

(src)="93"> mt .
(trg)="93"> mt .

(src)="94"> nl .
(trg)="94"> nl .

(src)="95"> pl .
(trg)="95"> pl .

(src)="96"> pt .
(trg)="96"> pt .

(src)="97"> sk .
(trg)="97"> sk .

(src)="98"> sl .
(trg)="98"> sl .

(src)="99"> sv
(trg)="99"> sv

(src)="100"> Dodatečné informace
(trg)="100"> Additional information