<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<letsmt version="1.0">
<head></head>
<body>
<s id="1">
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w1.1">Uredba</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w1.2">Komisije</w>
 <w hun="PUNC" id="w1.3">(</w>
 <w hun="samostalnik-lastno_ime" id="w1.4">EU</w>
 <w hun="PUNC" id="w1.5">)</w>
 <w hun="okrajÅ¡ava" id="w1.6">št.</w>
 <w hun="Å¡tevnik-glavni" id="w1.7">982</w>
 <w hun="PUNC" id="w1.8">/</w>
 <w hun="Å¡tevnik-glavni" id="w1.9">2012</w>
</s>


<s id="2">
 <w hun="predlog" id="w2.1">z</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w2.2">dne</w>
 <w hun="Å¡tevnik-vrstilni" id="w2.3">18.</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w2.4">oktobra</w>
 <w hun="Å¡tevnik-glavni" id="w2.5">2012</w>
</s>


<s id="3">
 <w hun="predlog" id="w3.1">o</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.2">prepovedi</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.3">ribolova</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.4">skuše</w>
 <w hun="predlog" id="w3.5">na</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.6">območjih</w>
 <w hun="samostalnik-lastno_ime" id="w3.7">VIIIc</w>
 <w hun="PUNC" id="w3.8">,</w>
 <w hun="Å¡tevnik-glavni" id="w3.9">IX</w>
 <w hun="veznik-priredni" id="w3.10">in</w>
 <w hun="Å¡tevnik-glavni" id="w3.11">X</w>
 <w hun="veznik-priredni" id="w3.12">ter</w>
 <w hun="predlog" id="w3.13">v</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.14">vodah</w>
 <w hun="samostalnik-lastno_ime" id="w3.15">EU</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.16">cone</w>
 <w hun="samostalnik-lastno_ime" id="w3.17">CECAF</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.18">34.1.1</w>
 <w hun="predlog" id="w3.19">za</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.20">plovila</w>
 <w hun="PUNC" id="w3.21">,</w>
 <w hun="veznik-podredni" id="w3.22">ki</w>
 <w hun="glagol-glavni" id="w3.23">plujejo</w>
 <w hun="predlog" id="w3.24">pod</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.25">zastavo</w>
 <w hun="samostalnik-lastno_ime" id="w3.26">Nemčije</w>
</s>


<s id="4">
 <w hun="pridevnik-splošni" id="w4.1">EVROPSKA</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w4.2">KOMISIJA</w>
 <w hun="glagol-pomožni" id="w4.3">JE</w>
 <w hun="PUNC" id="w4.4">–</w>
</s>


<s id="5">
 <w hun="predlog" id="w5.1">ob</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w5.2">upoštevanju</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w5.3">Pogodbe</w>
 <w hun="predlog" id="w5.4">o</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w5.5">delovanju</w>
 <w hun="pridevnik-splošni" id="w5.6">Evropske</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w5.7">unije</w>
 <w hun="PUNC" id="w5.8">,</w>
</s>


<s id="6">
 <w hun="predlog" id="w6.1">ob</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.2">upoštevanju</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.3">Uredbe</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.4">Sveta</w>
 <w hun="PUNC" id="w6.5">(</w>
 <w hun="samostalnik-lastno_ime" id="w6.6">ES</w>
 <w hun="PUNC" id="w6.7">)</w>
 <w hun="okrajÅ¡ava" id="w6.8">št.</w>
 <w hun="Å¡tevnik-glavni" id="w6.9">1224</w>
 <w hun="PUNC" id="w6.10">/</w>
 <w hun="Å¡tevnik-glavni" id="w6.11">2009</w>
 <w hun="predlog" id="w6.12">z</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.13">dne</w>
 <w hun="Å¡tevnik-vrstilni" id="w6.14">20.</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.15">novembra</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.16">2009</w>
 <w hun="predlog" id="w6.17">o</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.18">vzpostavitvi</w>
 <w hun="pridevnik-splošni" id="w6.19">nadzornega</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.20">sistema</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.21">Skupnosti</w>
 <w hun="predlog" id="w6.22">za</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w6.23">zagotavljanje</w>