# ro/22004D0035_01_.xml.gz
# sv/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="2"> de modificare a anexei II ( Reglementări tehnice , standarde , încercări și certificare ) la Acordul SEE
(trg)="2"> av den 23 april 2004

(src)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="3"> om ändring av bilaga II ( Tekniska föreskrifter , standarder , provning och certifiering ) till EES-avtalet

(src)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,
(trg)="4"> GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(src)="5"> întrucât :
(trg)="5"> med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , nedan kallat ” avtalet ” , särskilt artikel 98 i detta , och

(src)="6"> Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr .  21 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .
(trg)="6"> av följande skäl :

(src)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei 8  decembrie 2003 de modificare a Regulamentului ( CEE ) nr .  94 / 92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului se încorporează în acord ,
(trg)="7"> Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 21 / 2004 av den 19 mars 2004 .

(src)="8"> DECIDE :
(trg)="8"> Kommissionens förordning ( EG ) nr 2144 / 2003 av den 8 december 2003 om ändring av förordning ( EEG ) nr 94 / 92 om genomförande av den ordning för import från tredje land som föreskrivs i rådets förordning ( EEG ) nr 2092 / 91 bör införlivas med avtalet .

(src)="9"> Articolul 1
(trg)="9"> HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

(src)="10"> La capitolul XII punctul 54b [ Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului ] din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță :
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei din 8  decembrie 2003 ( JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 ) . ”
(trg)="11"> Följande strecksats skall läggas till i kapitel XII punkt 54b ( rådets förordning ( EEG ) nr 2092 / 91 ) i bilaga II till avtalet :

(src)="12"> Articolul 2
(trg)="12"> Kommissionens förordning ( EG ) nr 2144 / 2003 av den 8 december 2003 ( EUT L 322 , 9.12.2003 , s .

(src)="13"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2144 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .
(trg)="13"> 3 ) . ”

(src)="14"> Articolul 3
(trg)="14"> Artikel 2

(src)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .
(trg)="15"> Texterna till förordning ( EG ) nr 2144 / 2003 på isländska och norska , som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , skall vara giltiga .

(src)="16"> Articolul 4
(trg)="16"> Artikel 3

(src)="17"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .
(trg)="17"> Detta beslut träder i kraft den 24 april 2004 , under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .

(src)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .
(trg)="18"> Artikel 4

(src)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE
(trg)="19"> Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="20"> Președintele
(trg)="20"> Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004 .

(src)="21"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  126 .
(trg)="21"> På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

(src)="22"> JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 .
(trg)="22"> P. Westerlund

(src)="23"> Nu au fost semnalate obligații constituționale .
(trg)="23"> EUT L 127 , 29.4.2004 , s .

# ro/22004D0038.xml.gz
# sv/22004D0038.xml.gz


(src)="2"> de modificare a anexei IX ( Servicii financiare ) la Acordul SEE
(trg)="2"> av den 23 april 2004

(src)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="3"> om ändring av bilaga IX ( Finansiella tjänster ) till EES-avtalet

(src)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,
(trg)="4"> GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(src)="5"> întrucât :
(trg)="5"> med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , nedan kallat ” avtalet ” , särskilt artikel 98 i detta , och

(src)="6"> Anexa IX la acord a fost modificată prin Decizia nr .  8 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 6  februarie 2004 .
(trg)="6"> av följande skäl :

(src)="7"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) trebuie să fie încorporată în acord ,
(trg)="7"> Bilaga IX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr  8 / 2004 av den 6 februari 2004 .

(src)="8"> DECIDE :
(trg)="8"> Europaparlamentets och rådets direktiv 2003 / 6 / EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ( marknadsmissbruk ) bör införlivas med avtalet .

(src)="9"> Articolul 1
(trg)="9"> HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

(src)="10"> După punctul 29 ( Directiva 89 / 592 / CEE a Consiliului ) din anexa IX la acord se inserează următorul punct :
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) ( JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 ) . ”
(trg)="11"> Följande punkt skall införas efter punkt 29 ( rådets direktiv 89 / 592 / EEG ) i bilaga IX till avtalet :

(src)="12"> Articolul 2
(trg)="12"> Europaparlamentets och rådets direktiv 2003 / 6 / EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ( marknadsmissbruk ) ( EUT L  96 , 12.4.2003 , s .  16 ) . ”

(src)="13"> Textele Directivei 2003 / 6 / CE în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .
(trg)="13"> Artikel 2

(src)="14"> Articolul 3
(trg)="14"> Texterna till direktiv 2003 / 6 / EG på isländska och norska , som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , skall vara giltiga .

(src)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord .
(trg)="15"> Artikel 3

(src)="16"> Articolul 4
(trg)="16"> Detta beslut träder i kraft den 24 april 2004 , under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .

(src)="17"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .
(trg)="17"> Artikel 4

(src)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .
(trg)="18"> Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE
(trg)="19"> Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004 .

(src)="20"> Președintele
(trg)="20"> På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

(src)="21"> JO  L  116 , 22.4.2004 , p .  54 .
(trg)="21"> P. Westerlund

(src)="22"> JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 .
(trg)="22"> EUT L  116 , 22.4.2004 , s .  54 .

(src)="23"> Sunt indicate cerințe constituționale .
(trg)="23"> EUT L  96 , 12.4.2003 , s .  16 .

# ro/22004D0053.xml.gz
# sv/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE
(trg)="2"> av den 23 april 2004

(src)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="3"> om ändring av bilaga XXI ( Statistik ) till EES-avtalet

(src)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,
(trg)="4"> GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(src)="5"> întrucât :
(trg)="5"> med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( nedan kallat ” avtalet ” ) , särskilt artikel  98 i detta , och

(src)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .
(trg)="6"> av följande skäl :

(src)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere trebuie să fie încorporat în acord .
(trg)="7"> Bilaga XXI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr  33 / 2004 av den 19 mars 2004 .

(src)="8"> Decizia nu se aplică Liechtensteinului ,
(trg)="8"> Kommissionens förordning ( EG ) nr  1670 / 2003 av den 1 september 2003 om tillämpning av rådets förordning ( EG , Euratom ) nr  58 / 97 avseende definitioner av variabler för statistik rörande företagsstrukturer och om ändring av förordning ( EG ) nr  2700 / 98 om definitioner av uppgifter för statistik över företagsstrukturer bör införlivas med avtalet .

(src)="9"> DECIDE :
(trg)="9"> Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein .

(src)="10"> Articolul 1
(trg)="10"> HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

(src)="11"> Anexa XXI la acord se modifică după cum urmează :
(trg)="11"> Artikel 1

(src)="12"> La punctul 1a [ Regulamentul ( CE ) nr .  2700 / 98 al Comisiei ] se adaugă următoarea liniuță :
(trg)="12"> Bilaga XXI till avtalet skall ändras på följande sätt :

(src)="13"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) . ”
(trg)="13"> Följande strecksats skall läggas till i punkt  1a ( kommissionens förordning ( EG ) nr  2700 / 98 ) :

(src)="14"> După punctul 1i [ Regulamentul ( CE ) nr .  1669 / 2003 al Comisiei ] se inserează următorul punct :
(trg)="14"> Kommissionens förordning ( EG ) nr  1670 / 2003 av den 1 september 2003 ( EUT L  244 , 29.9.2003 , s .  74 ) . ”

(src)="15"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) .
(trg)="15"> Följande punkt skall införas efter punkt  1i ( kommissionens förordning ( EG ) nr  1669 / 2003 ) :

(src)="16"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarea adaptare :
(trg)="16"> Kommissionens förordning ( EG ) nr  1670 / 2003 av den 1 september 2003 om tillämpning av rådets förordning ( EG , Euratom ) nr  58 / 97 avseende definitioner av variabler för statistik rörande företagsstrukturer och om ändring av förordning ( EG ) nr  2700 / 98 om definitioner av uppgifter för statistik över företagsstrukturer ( EUT L  244 , 29.9.2003 , s .  74 ) .

(src)="17"> Prezentul regulament nu se aplică Liechtensteinului . ”
(trg)="17"> Bestämmelserna i förordningen skall , inom ramen för detta avtal , tillämpas med följande anpassning :

(src)="18"> Articolul 2
(trg)="18"> Denna förordning skall inte gälla Liechtenstein . ”

(src)="19"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  1670 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .
(trg)="19"> Artikel 2

(src)="20"> Articolul 3
(trg)="20"> Texterna till förordning ( EG ) nr  1670 / 2003 på isländska och norska , som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , skall vara giltiga .

(src)="21"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .
(trg)="21"> Artikel 3

(src)="22"> Articolul 4
(trg)="22"> Detta beslut träder i kraft den 24 april 2004 , under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel  103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .

(src)="23"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .
(trg)="23"> Artikel 4

(src)="24"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .
(trg)="24"> Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="25"> Pentru Comitetul mixt al SEE
(trg)="25"> Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004 .

(src)="26"> Președintele
(trg)="26"> På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

(src)="27"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .
(trg)="27"> P. Westerlund

(src)="28"> JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 .
(trg)="28"> EUT L  127 , 29.4.2004 , s .  144 .

(src)="29"> Nu sunt indicate cerințe constituționale .
(trg)="29"> EUT L  244 , 29.9.2003 , s .  74 .

# ro/22004D0055.xml.gz
# sv/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE
(trg)="2"> av den 23 april 2004

(src)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="3"> om ändring av bilaga XXI ( Statistik ) till EES-avtalet

(src)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,
(trg)="4"> GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(src)="5"> întrucât :
(trg)="5"> med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( nedan kallat ” avtalet ” ) , särskilt artikel 98 i detta , och

(src)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .
(trg)="6"> av följande skäl :

(src)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile se încorporează în acord ,
(trg)="7"> Bilaga XXI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 33 / 2004 av den 19 mars 2004 .

(src)="8"> DECIDE :
(trg)="8"> Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 2150 / 2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik bör införlivas med avtalet .

(src)="9"> Articolul 1
(trg)="9"> HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

(src)="10"> După punctul 26 ( Directiva 90 / 377 / CEE a Consiliului ) din anexa XXI la acord se inserează următorul punct :
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> „ STATISTICA MEDIULUI
(trg)="11"> Följande skall införas efter punkt 26 ( rådets direktiv 90 / 377 / EEG ) i bilaga XXI till avtalet :

(src)="12"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 privind statisticile asupra deșeurilor ( JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 ) .
(trg)="12"> ” MILJÖSTATISTIK

(src)="13"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se interpretează cu următoarele adaptări :
(trg)="13"> Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 2150 / 2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik ( EGT L 332 , 9.12.2002 , s .

(src)="14"> Liechtenstein este scutit de la obligația furnizării datelor prevăzute de anexa II .
(trg)="14"> 1 ) .

(src)="15"> Liechtenstein trebuie să furnizeze date pentru prima oară în 2008 pentru anul de referință 2006 . ”
(trg)="15"> Bestämmelserna i förordningen skall , inom ramen för detta avtal , tillämpas med följande anpassningar :

(src)="16"> Articolul 2
(trg)="16"> Liechtenstein skall undantas från överlämnande av de uppgifter som anges i bilaga II .

(src)="17"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2150 / 2002 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .
(trg)="17"> Liechtenstein skall överlämna uppgifter för första gången år 2008 avseende referensåret 2006 . ”

(src)="18"> Articolul 3
(trg)="18"> Artikel 2

(src)="19"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .
(trg)="19"> Texterna till förordning ( EG ) nr 2150 / 2002 på isländska och norska , som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , skall vara giltiga .

(src)="20"> Articolul 4
(trg)="20"> Artikel 3

(src)="21"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .
(trg)="21"> Detta beslut träder i kraft den 24 april 2004 , under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .

(src)="22"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .
(trg)="22"> Artikel 4

(src)="23"> Pentru Comitetul mixt al SEE
(trg)="23"> Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning .

(src)="24"> Președintele
(trg)="24"> Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004 .

(src)="25"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .
(trg)="25"> På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

(src)="26"> JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 .
(trg)="26"> P. Westerlund