# ro/22004D0035_01_.xml.gz
# sl/22004D0035_01_.xml.gz


# ro/22004D0038.xml.gz
# sl/22004D0038.xml.gz


# ro/22004D0053.xml.gz
# sl/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE
(trg)="2"> z dne 23. aprila 2004

(src)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="3"> o spremembi Priloge XXI ( Statistika ) k Sporazumu EGP – Uredba Komisije ( ES ) št.  1670 / 2003 ( strukturna statistika podjetij )

(src)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,
(trg)="4"> Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije , vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004 .

(src)="5"> întrucât :
(trg)="5"> Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004 .

# ro/22004D0055.xml.gz
# sl/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE
(trg)="2"> z dne 23. aprila 2004

(src)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="3"> o spremembi Priloge XXI ( Statistika ) k Sporazumu EGP – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta ( ES ) št.  2150 / 2002 ( statistika odpadkov )

(src)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,
(trg)="4"> Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije , vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004 .

(src)="5"> întrucât :
(trg)="5"> Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004 .

# ro/22004D0057.xml.gz
# sl/22004D0057.xml.gz


# ro/22005A0204_02_.xml.gz
# sl/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> CONVENȚIA PRIVIND CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA STOCURILOR DE PEȘTI MARI MIGRATORI ÎN OCEANUL PACIFIC VESTIC ȘI CENTRAL PĂRȚILE CONTRACTANTE LA PREZENTA CONVENȚIE ,
(trg)="3"> Skupnost je podpisala Sporazum o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10.  decembra 1982 v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib ( „ Sporazum ZN o staležih rib iz leta  1995 “ ) .

(src)="4"> HOTĂRÂTE să asigure conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă , în special pentru consumul alimentar uman , a stocurilor de pești mari migratori din Oceanul Pacific Vestic și Central pentru generațiile actuale și cele viitoare ,
(trg)="4"> Člen 1

(src)="16"> încercarea de a căuta , prinde , captura sau recolta pești ;
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> orice operațiuni pe mare destinate în mod direct să sprijine sau să pregătească orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( iv ) , inclusiv transbordarea ;
(trg)="19"> z dne 26.  aprila 2004

(src)="20"> utilizarea oricăror alte nave , vehicule , aeronave sau aeroglisoare pentru orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( v ) , cu excepția urgențelor care pun în pericol sănătatea și securitatea echipajului sau siguranța unei nave ;
(trg)="20"> o pristopu Skupnosti h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana

(src)="21"> prin „ navă de pescuit ” se înțelege orice navă utilizată sau destinată utilizării în scopuri de pescuit , inclusiv nave de sprijin , nave de transport și orice alte nave implicate direct în astfel de operațiuni de pescuit ;
(trg)="21"> SVET EVROPSKE UNIJE JE —

(src)="22"> prin „ stocuri de pești mari migratori ” se înțeleg toate stocurile de pești din speciile enumerate în anexa  1 la Convenția din 1982 existente în zona convenției , precum și alte specii de pești ce pot fi desemnate de comisie ;
(trg)="22"> ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s prvim  stavkom prvega  pododstavka člena 300 ( 2 ) in drugim pododstavkom člena 300 ( 3 ) Pogodbe ,

(src)="29"> Zonă de aplicare
(trg)="29"> Ribiči Skupnosti so dejavni na območju Konvencije .

(src)="30"> Sub rezerva articolului 4 , zona de competență a comisiei ( în continuare denumită „ zona convenției ” ) cuprinde toate apele Oceanului Pacific delimitate la sud și la est de următoarea linie :
(trg)="30"> V interesu Skupnosti je torej , da postane polnopravni član območne ribiške organizacije , katere vzpostavitev predvideva Konvencija v skladu z obveznostmi po mednarodnem pomorskem pravu .

(src)="31"> De la coasta sudică a Australiei spre sud de-a lungul meridianului 141 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 55 ° latitudine sudică ;
(trg)="31"> Skupnost naj zato pristopi k tej konvenciji —

(src)="32"> apoi spre est de-a lungul paralelei 55 ° latitudine sudică până la intersecția sa cu meridianul 150 ° longitudine estică ;
(trg)="32"> SKLENIL :

(src)="33"> apoi spre sud de-a lungul meridianului 150 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 60 ° latitudine sudică ;
(trg)="33"> Pristop Evropske skupnosti h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana se odobri .

(src)="38"> Nimic din prezenta convenție nu constituie o recunoaștere a pretențiilor sau a pozițiilor oricărui membru al comisiei cu privire la statutul juridic și întinderea apelor și a zonelor revendicate de un asemenea membru .
(trg)="38"> Predsednik

# ro/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sl/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Proces-verbal de rectificare a celui de al doilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre , pe de o parte , și Republica Chile , pe de altă parte , pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană , semnat la Bruxelles la 24 iulie 2007
(trg)="1"> Drugega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji , podpisan v Bruslju dne 24. julija 2007

(src)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 26 septembrie 2007 )
(trg)="2"> ( Uradni list Evropske unije L  251 z dne 26.  septembra 2007 )

(src)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2014 , al cărui depozitar este Consiliul .
(trg)="3"> Ta popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku , ki je bil dne 18.  decembra 2014 podpisan v Bruslju in katerega depozitar je Svet .

(src)="4"> La pagina 12 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :
(trg)="4"> Stran 12 , Priloga III , tabela „ I . Horizontalne obveze “ , naslov

(src)="5"> în loc de :
(trg)="5"> Besedilo :

(src)="6"> ANGAJAMENTE ORIZONTALE
(trg)="6"> HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="7"> TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ ”
(trg)="7"> VSI SEKTORJI , VKLJUČENI V TO LISTO “

(src)="8"> se va citi :
(trg)="8"> se glasi :

(src)="9"> „ Mod de furnizare de servicii :
(trg)="9"> „ Vrste ponudbe :

(src)="10"> Transfrontalier
(trg)="10"> Čezmejno

(src)="11"> Consumul în străinătate
(trg)="11"> Potrošnja v tujini

(src)="12"> Prezență comercială
(trg)="12"> Tržna prisotnost

(src)="13"> Prezența persoanelor fizice
(trg)="13"> Prisotnost fizičnih oseb

(src)="14"> Sector sau subsector
(trg)="14"> Sektor ali podsektor

(src)="15"> Restricții privind accesul la piață
(trg)="15"> Omejtive dostopa na trg

(src)="16"> Restricții privind tratamentul național
(trg)="16"> Omejitve pri nacionalni obravnavi

(src)="17"> Angajamente suplimentare
(trg)="17"> Dodatne obveze

(src)="18"> se va citi :
(trg)="18"> I . HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="19"> La paginile 13-25 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :
(trg)="19"> Strani 13 – 25 , Priloga III , tabela „ I . Horizontalne obveze “ , naslov

(src)="20"> [ text lipsă ] [ 1 ] , se va citi :
(trg)="20"> [ ni besedila ] [ 1 ] se glasi :

(src)="21"> Angajamente suplimentare ”
(trg)="21"> Dodatne obveze “

(src)="22"> La pagina 26 , în anexa III , în tabelul „ II .
(trg)="22"> Stran 26 , Priloga III , tabela „ II .  Obveze posameznih sektorjev “ , naslov

(src)="23"> Angajamente sectoriale ” , capul de tabel :
(trg)="23"> OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV “

(src)="24"> ANGAJAMENTE SECTORIALE SPECIFICE ”
(trg)="24"> Strani 27 – 111 , Priloga III , tabela „ II .

(src)="25"> La paginile 27-111 , în anexa III , în tabelul „ II .
(trg)="25"> Obveze posameznih sektorjev “ , naslov

(src)="32"> Prezența persoanelor fizice Sector sau subsector
(trg)="32"> 2 FINANČNE STORITVE – POSEBNE OBVEZE ( drugi del ) “

(src)="33"> La pagina 126 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.
(trg)="33"> Strani 144 – 155 , Priloga IV , tabela „ II.2 Finančne storitve  – Posebne obveze ( drugi del ) “ , naslov

(src)="34"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel : în loc de :
(trg)="34"> Besedilo :

(src)="35"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( prima parte ) ( 1 ) ”
(trg)="35"> [ ni besedila ] [ 5 ] se glasi :

(src)="37"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel :
(trg)="37"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  13 – 25 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="38"> [ text lipsă ] [ 5 ] , se va citi :
(trg)="38"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  27 – 111 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="39"> La pagina 143 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.
(trg)="39"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  116 – 125 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="40"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :
(trg)="40"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  127 – 142 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="41"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( partea a doua ) ”
(trg)="41"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  144 – 155 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="42"> La paginile 144-155 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.
(trg)="42"> Stran 115 , Priloga IV , tabela „ I .  Horizontalne obveze “ , naslov

(src)="43"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :
(trg)="43"> Strani 116 – 125 , Priloga IV , tabela „ I . Horizontalne obveze “ , naslov

(src)="44"> în loc de :
(trg)="44"> [ ni besedila ] [ 3 ] se glasi :

(src)="45"> [ text lipsă ] [ 6 ] , se va citi :
(trg)="45"> Potrošnja v tujini

# ro/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# sl/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007
(trg)="1"> Zapisnik o popravku Konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah , podpisani v Luganu , 30. oktobra 2007

(src)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339 din 21 decembrie 2007 , p . 3 )
(trg)="2"> ( Uradni list Evropske unije L 339 z dne 21. decembra 2007 )

(src)="3"> Următoarea rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 24 martie 2009 de către Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene , care are calitatea de depozitar .
(trg)="3"> Naslednji popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku , ki je bil dne 24. marca 2009 podpisan v Bernu s strani depozitarja , Zveznega oddelka za zunanje zadeve Švicarske konfederacije .

(src)="4"> La pagina 37 , în anexa IV , a paisprezecea liniuță :
(trg)="4"> Stran 37 , Priloga IV , štirinajsta alinea :

(src)="5"> în loc de :
(trg)="5"> besedilo :

(src)="6"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesteretts Ankeutvalg sau Høyesterett ; ” ,
(trg)="6"> na Norveškem : pravno sredstvo na ‚ Høyesteretts Ankeutvalg ‘ ali ‚ Høyesterett ‘ , “

(src)="7"> se va citi :
(trg)="7"> se glasi :

(src)="8"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesterett ; ” .
(trg)="8"> na Norveškem : pravno sredstvo na ‚ Høyesterett ‘ , “ .

# ro/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# sl/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007
(trg)="1"> Zapisnik o popravku Konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah , podpisane v Luganu , 30. oktobra 2007

(src)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 147 din 10 iunie 2009 )
(trg)="2"> ( Uradni list Evropske unije L 147 z dne 10. junija 2009 )

(src)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 20 octombrie 2011 , al cărui depozitar este Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene .
(trg)="3"> Ta popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku , ki je bil dne 20. oktobra 2011 podpisan v Bernu in katerega depozitar je Zvezni oddelek za zunanje zadeve Švicarske konfederacije .

(src)="6"> în Bulgaria articolul 4 alineatul ( 1 ) punctul 2 din Codul de drept internațional privat ; ” ;
(trg)="6"> v Bolgariji člen 4 ( 1 ) ( 2 ) Zakonika o mednarodnem zasebnem pravu , “ ;

(src)="7"> în Estonia articolul 86 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) ; ” ;
(trg)="7"> v Estoniji člen 86 Zakonika o civilnem postopku ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;

(src)="8"> în Polonia articolul 1103 alineatul ( 4 ) din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) ; ” ;
(trg)="8"> na Poljskem člen 1103 ( 4 ) Zakonika o civilnem postopku ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “

(src)="9"> în Portugalia articolul 65 alineatul ( 1 ) litera ( b ) din Codul de procedură civilă ( Código de Processo Civil ) , în măsura în care acesta poate include regulile de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor de la locul unde se află sucursala , agenția sau un alt sediu [ dacă este situat ( ă ) în Portugalia ] , în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva administrației centrale ( dacă este situată în străinătate ) și articolul 10 din Codul de procedură pentru dreptul muncii ( Código de Processo do Trabalho ) , în măsura în care poate include reguli de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor judecătorești de la domiciliul pârâtului , în acțiunile introduse de angajat împotriva angajatorului , care au ca obiect contractele individuale de muncă ; ” ;
(trg)="9"> na Portugalskem člen 65 ( 1 ) ( b ) Zakonika o civilnem postopku ( Código de Processo Civil ) , če lahko obsega pravila o posebni pristojnosti , kot je pristojnost sodišča v kraju , v katerem je podružnica , predstavništvo ali poslovna enota ( s sedežem na Portugalskem ) , če se vročitev opravi glavni upravi ( s sedežem v tuji državi ) , in člen 10 Zakonika o postopku v sporih iz delovnih razmerij ( Código de Processo do Trabalho ) , če lahko obsega pravila o posebni pristojnosti , kot je pristojnost sodišča v kraju , kjer ima tožnik stalno prebivališče , v postopkih v zvezi z individualnimi pogodbami o zaposlitvi , ki jih začne delavec zoper delodajalca , “ ;

(src)="10"> în Elveția articolul 4 din Legea federală privind dreptul internațional privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) ; ” ;
(trg)="10"> v Švici člen 4 Zveznega Zakona o mednarodnem zasebnem pravu ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , “ ;

(src)="11"> în Finlanda capitolul 10 articolul 18 alineatul ( 1 ) punctele 1 și 2 din Codul de Procedură Judiciară ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) ; ” .
(trg)="11"> na Finskem odstavka 1 in 2 člena 18 ( 1 ) poglavja 10 Zakonika o sodnem postopku ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , “ ;

(src)="13"> în Bulgaria окръжният съд ; ” ;
(trg)="13"> v Bolgariji ‚ окръжният съд ‘ , “ ;

(src)="14"> în Elveția kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione ; ” ;
(trg)="14"> v Švici ‚ kantonales Vollstreckungsgericht ‘ / ‚ tribunal cantonal de l ’ exécution ‘ / ‚ giudice cantonale dell ’ esecuzione ‘ , “ ;

(src)="15"> în Regatul Unit : [ … ]
(trg)="15"> v Združenem kraljestvu ( … )

(src)="16"> în Scoția , Court of Session sau , în cazul unei hotărâri privind obligația de întreținere , Sheriff Court sesizată de Scottish Ministers ;
(trg)="16"> na Škotskem ‚ Court of Session ‘ ali v primeru preživninske sodbe ‚ Sheriff Court ‘ preko ‚ Scottish Ministers ‘ ;

(src)="17"> [ … ] ” .
(trg)="17"> ( … ) “ ;

(src)="19"> în Spania Juzgado de Primera Instancia care a pronunțat hotărârea contestată ; Audiencia Provincial se pronunță asupra căii de atac ; ” ;
(trg)="19"> v Španiji ‚ Juzgado de Primera Instancia ‘ , ki je izdalo odločbo , ki se izpodbija s pravnim sredstvom , o katerem mora odločiti ‚ Audiencia Provincial ‘ , “ ;

(src)="20"> în Elveția tribunalul cantonal superior ; ” .
(trg)="20"> v Švici višje kantonsko sodišče , “ ;

(src)="21"> La pagina 43 , anexa IX se înlocuiește cu următorul text :
(trg)="21"> Stran 43 , Priloga IX , se nadomesti z naslednjim besedilom :

(src)="22"> „ ANEXA IX
(trg)="22"> „ PRILOGA IX

(src)="23"> Statele și normele menționate la articolul II din Protocolul 1 sunt următoarele :
(trg)="23"> Države in pravila iz člena II Protokola 1 so naslednje :

(src)="24"> Germania articolele 68 , 72 , 73 și 74 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="24"> Nemčija členi 68 , 72 , 73 in 74 Zakona o pravdnem postopku ( Zivilprozessordnung ) o obvestitvi drugega o pravdi ,

(src)="25"> Estonia articolul 214 alineatele ( 3 ) și ( 4 ) și articolul 216 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="25"> Estonija člen 214 ( 3 ) in ( 4 ) ter člen 216 Zakona o pravdnem postopku ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) o obvestitvi drugega o pravdi ,

(src)="26"> Letonia articolele 78 , 79 , 80 și 81 din Codul de procedură civilă ( Civilprocesa likums ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="26"> Latvija členi 78 , 79 , 80 in 81 Zakona o pravdnem postopku ( Civilprocesa likums ) o obvestitvi drugega o pravdi ,

(src)="27"> Lituania articolul 47 din Codul de procedură civilă ( Civilinio proceso kodeksas ) ;
(trg)="27"> Litva člen 47 Zakonika o civilnem postopku ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> Ungaria articolele 58-60 din Codul de procedură civilă ( Polgári perrendtartás ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="28"> Madžarska členi 58 do 60 Zakona o pravdnem postopku ( Polgári perrendtartás ) o obvestitvi drugega o pravdi ,

(src)="29"> Austria articolul 21 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;
(trg)="29"> Avstrija člen 21 Zakona o pravdnem postopku ( Zivilprozessordnung ) o obvestitvi drugega o pravdi ,