# pt/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="2"> de 23 de Abril de 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei II ( Reglementări tehnice , standarde , încercări și certificare ) la Acordul SEE

(src)="3"> que altera o anexo II ( Regulamentação técnica , normas , ensaios e certificação ) do Acordo EEE
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> O COMITÉ MISTO DO EEE ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , tal como alterado pelo Protocolo que adapta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , a seguir designado « o acordo » , e , nomeadamente , o seu artigo 98.o ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> Considerando o seguinte :
(trg)="6"> Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr .  21 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão do Comité Misto do EEE n.o 21 / 2004 , de 19 de Março de 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei 8  decembrie 2003 de modificare a Regulamentului ( CEE ) nr .  94 / 92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului se încorporează în acord ,

(src)="8"> O Regulamento ( CE ) n.o 2144 / 2003 da Comissão , de 8 de Dezembro de 2003 , que altera o Regulamento ( CEE ) n.o 94 / 92 , que estatui as regras do regime de importação de países terceiros previsto no Regulamento ( CEE ) n.o 2092 / 91 do Conselho , deve ser incorporado no acordo ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> DECIDE :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Artigo 1.o
(trg)="10"> La capitolul XII punctul 54b [ Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului ] din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță :

(src)="11"> No capítulo XII do anexo II do acordo , são aditados ao ponto 54b [ Regulamento ( CEE ) n.o 2092 / 91 do Conselho ] o seguinte travessão :
(trg)="11"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei din 8  decembrie 2003 ( JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 ) . ”

(src)="12"> Regulamento ( CE ) n.o 2144 / 2003 da Comissão , de 8 de Dezembro de 2003 ( JO L 322 de 9.12.2003 , p. 3 ) . » .
(trg)="12"> Articolul 2

(src)="13"> Artigo 2.o
(trg)="13"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2144 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="14"> Fazem fé os textos do Regulamento ( CE ) n.o 2144 / 2003 , redigidos nas línguas islandesa e norueguesa , que serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia .
(trg)="14"> Articolul 3

(src)="15"> Artigo 3.o
(trg)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="16"> A presente decisão entra em vigor em 24 de Abril de 2004 , desde que tenham sido efectuadas ao Comité Misto do EEE todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo .
(trg)="16"> Articolul 4

(src)="17"> Artigo 4.o
(trg)="17"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="18"> A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia .
(trg)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="19"> Feito em Bruxelas , em 23 de Abril de 2004 .
(trg)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="20"> Pelo Comité Misto do EEE
(trg)="20"> Președintele

(src)="21"> O Presidente
(trg)="21"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  126 .

(src)="22"> JO L 127 de 29.4.2004 , p. 126 .
(trg)="22"> JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 .

(src)="23"> JO L 322 de 9.12.2003 , p. 3 .
(trg)="23"> Nu au fost semnalate obligații constituționale .

# pt/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


(src)="2"> de 23 de Abril de 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei IX ( Servicii financiare ) la Acordul SEE

(src)="3"> que altera o anexo IX ( Serviços financeiros ) do Acordo EEE
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> O COMITÉ MISTO DO EEE ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , tal como alterado pelo Protocolo que adapta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , a seguir designado « o acordo » , e , nomeadamente , o seu artigo 98.o  ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> Considerando o seguinte :
(trg)="6"> Anexa IX la acord a fost modificată prin Decizia nr .  8 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 6  februarie 2004 .

(src)="7"> O anexo IX do acordo foi alterado pela Decisão do Comité Misto do EEE n.o  8 / 2004 , de 6 Fevereiro de 2004 .
(trg)="7"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) trebuie să fie încorporată în acord ,

(src)="8"> A Directiva 2003 / 6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho , de 28 de Janeiro de 2003 , relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado ( abuso de mercado ) , deve ser incorporada no acordo ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> DECIDE :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Artigo 1.o
(trg)="10"> După punctul 29 ( Directiva 89 / 592 / CEE a Consiliului ) din anexa IX la acord se inserează următorul punct :

(src)="11"> No  anexo IX do acordo , a seguir ao ponto 29 ( Directiva 89 / 592 / CEE do Conselho ) , é aditado o seguinte ponto :
(trg)="11"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) ( JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 ) . ”

(src)="12"> Directiva 2003 / 6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho , de 28 de Janeiro de 2003 relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado ( abuso de mercado ) ( JO L  96 de 12.4.2003 , p.  16 ) . » .
(trg)="12"> Articolul 2

(src)="13"> Artigo 2.o
(trg)="13"> Textele Directivei 2003 / 6 / CE în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="14"> Fazem fé os textos da Directiva 2003 / 6 / CE , redigidos nas línguas islandesa e norueguesa , que serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia .
(trg)="14"> Articolul 3

(src)="15"> Artigo 3.o
(trg)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord .

(src)="16"> A presente decisão entra em vigor em 24 de Abril de 2004 , desde que tenham sido efectuadas ao Comité Misto do EEE todas as notificações previstas no n.o  1 do artigo 103.o  do acordo .
(trg)="16"> Articolul 4

(src)="17"> Artigo 4.o
(trg)="17"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="18"> A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia .
(trg)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="19"> Feito em Bruxelas , em 23 de Abril de 2004 .
(trg)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="20"> Pelo Comité Misto do EEE
(trg)="20"> Președintele

(src)="21"> O Presidente
(trg)="21"> JO  L  116 , 22.4.2004 , p .  54 .

(src)="22"> JO L  116 de 22.4.2004 , p.  54 .
(trg)="22"> JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 .

(src)="23"> JO L  96 de 12.4.2003 , p.  16 .
(trg)="23"> Sunt indicate cerințe constituționale .

# pt/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> de 23 de Abril de 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> que altera o anexo XXI ( Estatísticas ) do Acordo EEE
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> O COMITÉ MISTO DO EEE ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , tal como alterado pelo Protocolo que adapta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , a seguir designado « o acordo » , e , nomeadamente , o seu artigo 98.o ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> Considerando o seguinte :
(trg)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> O anexo XXI do acordo foi alterado pela Decisão do Comité Misto do EEE n.o  33 / 2004 , de 19 de Março de 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere trebuie să fie încorporat în acord .

(src)="8"> O Regulamento ( CE ) n.o  1670 / 2003 da Comissão , de 1 de Setembro de 2003 , que aplica o Regulamento ( CE , Euratom ) n.o  58 / 97 do Conselho , no que se refere à definição das características das estatísticas estruturais das empresas , e altera o Regulamento ( CE ) n.o  2700 / 98 , relativo à definição das características das estatísticas estruturais das empresas , deve ser incorporado no acordo .
(trg)="8"> Decizia nu se aplică Liechtensteinului ,

(src)="9"> A decisão não é aplicável ao Listenstaine ,
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> DECIDE :
(trg)="10"> Articolul 1

(src)="11"> Artigo 1.o
(trg)="11"> Anexa XXI la acord se modifică după cum urmează :

(src)="12"> O anexo XXI do acordo é alterado do seguinte modo :
(trg)="12"> La punctul 1a [ Regulamentul ( CE ) nr .  2700 / 98 al Comisiei ] se adaugă următoarea liniuță :

(src)="13"> Ao ponto 1a [ Regulamento ( CE ) n.o  2700 / 98 da Comissão ] , é aditado o seguinte travessão :
(trg)="13"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) . ”

(src)="14"> Regulamento ( CE ) n.o  1670 / 2003 da Comissão , de 1 de Setembro de 2003 ( JO L  244 de 29.9.2003 , p.  74 ) . » .
(trg)="14"> După punctul 1i [ Regulamentul ( CE ) nr .  1669 / 2003 al Comisiei ] se inserează următorul punct :

(src)="15"> A seguir ao ponto 1i [ Regulamento ( CE ) n.o  1669 / 2003 da Comissão ] é inserido o seguinte ponto :
(trg)="15"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) .

(src)="16"> Regulamento ( CE ) n.o  1670 / 2003 da Comissão , de 1 de Setembro de 2003 , que aplica o Regulamento ( CE , Euratom ) n.o  58 / 97 do Conselho , no que se refere à definição das características das estatísticas estruturais das empresas , e altera o Regulamento ( CE ) n.o  2700 / 98 , relativo à definição das características das estatísticas estruturais das empresas ( JO L  244 de 29.9.2003 , p.  74 ) .
(trg)="16"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarea adaptare :

(src)="17"> Para efeitos do presente acordo , as disposições do regulamento são adaptadas da seguinte forma :
(trg)="17"> Prezentul regulament nu se aplică Liechtensteinului . ”

(src)="18"> O presente regulamento não se aplica ao Listenstaine . » .
(trg)="18"> Articolul 2

(src)="19"> Artigo 2.o
(trg)="19"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  1670 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="20"> Fazem fé os textos do Regulamento ( CE ) n.o  1670 / 2003 , redigidos nas línguas islandesa e norueguesa , que serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia .
(trg)="20"> Articolul 3

(src)="21"> Artigo 3.o
(trg)="21"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="22"> A presente decisão entra em vigor em 24 de Abril de 2004 , desde que tenham sido efectuadas ao Comité Misto do EEE todas as notificações previstas no n.o  1 do artigo 103.o  do acordo .
(trg)="22"> Articolul 4

(src)="23"> Artigo 4.o
(trg)="23"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="24"> A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia .
(trg)="24"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="25"> Feito em Bruxelas , em 23 de Abril de 2004 .
(trg)="25"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="26"> Pelo Comité Misto do EEE
(trg)="26"> Președintele

(src)="27"> O Presidente
(trg)="27"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .

(src)="28"> JO L  127 de 29.4.2004 , p.  144 .
(trg)="28"> JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 .

(src)="29"> JO L  244 de 29.9.2003 , p.  74 .
(trg)="29"> Nu sunt indicate cerințe constituționale .

# pt/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> de 23 de Abril de 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> que altera o anexo XXI ( Estatísticas ) do Acordo EEE
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> O COMITÉ MISTO DO EEE ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , tal como alterado pelo Protocolo que adapta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu , a seguir designado « o acordo » , e , nomeadamente , o seu artigo 98.o ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> Considerando o seguinte :
(trg)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> O anexo XXI do acordo foi alterado pela Decisão do Comité Misto do EEE n.o 33 / 2004 , de 19 de Março de 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile se încorporează în acord ,

(src)="8"> O Regulamento ( CE ) n.o 2150 / 2002 do Parlamento Europeu e do Conselho , de 25 de Novembro de 2002 , relativo às estatísticas de resíduos , deve ser incorporado no acordo ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> DECIDE :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Artigo 1.o
(trg)="10"> După punctul 26 ( Directiva 90 / 377 / CEE a Consiliului ) din anexa XXI la acord se inserează următorul punct :

(src)="11"> No  anexo XXI do acordo , a seguir ao ponto 26 ( Directiva 90 / 377 / CEE do Conselho ) , é inserido o seguinte :
(trg)="11"> „ STATISTICA MEDIULUI

(src)="12"> « ESTATÍSTICAS AMBIENTAIS
(trg)="12"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 privind statisticile asupra deșeurilor ( JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 ) .

(src)="13"> Regulamento ( CE ) n.o  2150 / 2002 do Parlamento Europeu e do Conselho , de 25 de Novembro de 2002 , relativo às estatísticas de resíduos ( JO L  332 de 9.12.2002 , p.  1 ) .
(trg)="13"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se interpretează cu următoarele adaptări :

(src)="14"> Para efeitos do presente acordo , as disposições do regulamento são adaptadas da seguinte forma :
(trg)="14"> Liechtenstein este scutit de la obligația furnizării datelor prevăzute de anexa II .

(src)="15"> O Listenstaine fica dispensado de fornecer os dados exigidos no anexo II.
(trg)="15"> Liechtenstein trebuie să furnizeze date pentru prima oară în 2008 pentru anul de referință 2006 . ”

(src)="16"> O Listenstaine deve fornecer dados , pela primeira vez , em 2008 para o ano de referência de 2006 . » .
(trg)="16"> Articolul 2

(src)="17"> Artigo 2.o
(trg)="17"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2150 / 2002 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="18"> Fazem fé os textos do Regulamento ( CE ) n.o 2150 / 2002 , redigidos nas línguas islandesa e norueguesa , que serão publicados no suplemento do EEE do Jornal Oficial da União Europeia .
(trg)="18"> Articolul 3

(src)="19"> Artigo 3.o
(trg)="19"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="20"> A presente decisão entra em vigor em 24 de Abril de 2004 , desde que tenham sido efectuadas ao Comité Misto do EEE todas as notificações previstas no n.o  1 do artigo 103.o do acordo .
(trg)="20"> Articolul 4

(src)="21"> Artigo 4.o
(trg)="21"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="22"> A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia .
(trg)="22"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="23"> Feito em Bruxelas , em 23 de Abril de 2004 .
(trg)="23"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="24"> Pelo Comité Misto do EEE
(trg)="24"> Președintele

(src)="25"> O Presidente
(trg)="25"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .

(src)="26"> JO L  127 de 29.4.2004 , p.  144 .
(trg)="26"> JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 .