# it/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="2"> del 23 aprile 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei II ( Reglementări tehnice , standarde , încercări și certificare ) la Acordul SEE

(src)="3"> che modifica l' allegato II ( Regolamentazioni tecniche , norme , prove e certificazioni ) dell' accordo SEE
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> IL COMITATO MISTO SEE ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> visto l' accordo sullo Spazio economico europeo , come modificato dal protocollo che adegua l' accordo sullo Spazio economico europeo ( in prosieguo : « l' accordo » ) , in particolare l' articolo 98 ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> considerando quanto segue :
(trg)="6"> Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr .  21 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> L' allegato II dell' accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 21/2004 del 19 marzo 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei 8  decembrie 2003 de modificare a Regulamentului ( CEE ) nr .  94 / 92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului se încorporează în acord ,

(src)="8"> Occorre integrare nell' accordo il regolamento ( CE ) n. 2144/2003 della Commissione , dell' 8 dicembre 2003 , recante modifica del regolamento ( CEE ) n. 94/92 che stabilisce modalità d' applicazione del regime d' importazione dai paesi terzi , previsto dal regolamento ( CEE ) n. 2092/91 del Consiglio ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> DECIDE :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Articolo 1
(trg)="10"> La capitolul XII punctul 54b [ Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului ] din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță :

(src)="11"> Al punto 54b [ regolamento ( CEE ) n. 2092/91 del Consiglio ] del capitolo XII dell' allegato II dell' accordo è inserito il seguente trattino :
(trg)="11"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei din 8  decembrie 2003 ( JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 ) . ”

(src)="12"> Regolamento ( CE ) n. 2144/2003 della Commissione , dell' 8 dicembre 2003 ( GU L 322 del 9.12.2003 , pag .
(trg)="12"> Articolul 2

(src)="13"> 3 ) . »
(trg)="13"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2144 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="14"> Articolo 2
(trg)="14"> Articolul 3

(src)="15"> I testi del regolamento ( CE ) n. 2144/2003 nelle lingue islandese e norvegese , da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea , fanno fede .
(trg)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="16"> Articolo 3
(trg)="16"> Articolul 4

(src)="17"> La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004 , a condizione che tutte le notificazioni previste dall' articolo 103 , paragrafo 1 , dell' accordo siano pervenute al Comitato misto SEE .
(trg)="17"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="18"> Articolo 4
(trg)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="19"> La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .
(trg)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="20"> Fatto a Bruxelles , il 23 aprile 2004 .
(trg)="20"> Președintele

(src)="21"> Per il Comitato misto SEE
(trg)="21"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  126 .

(src)="22"> Il presidente
(trg)="22"> JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 .

(src)="23"> GU L 127 del 29.4.2004 , pag .
(trg)="23"> Nu au fost semnalate obligații constituționale .

# it/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


(src)="2"> del 23 aprile 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei IX ( Servicii financiare ) la Acordul SEE

(src)="3"> che modifica l' allegato IX ( Servizi finanziari ) dell' accordo SEE
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> IL COMITATO MISTO SEE ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> visto l' accordo sullo Spazio economico europeo , come modificato dal protocollo che adegua l' accordo sullo Spazio economico europeo ( in prosieguo « l' accordo » ) , in particolare l' articolo 98 ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> considerando quanto segue :
(trg)="6"> Anexa IX la acord a fost modificată prin Decizia nr .  8 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 6  februarie 2004 .

(src)="7"> L' allegato IX dell' accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n.  8/2004 del 6 febbraio 2004 .
(trg)="7"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) trebuie să fie încorporată în acord ,

(src)="8"> Occorre integrare nell' accordo la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 28 gennaio 2003 , relativa all' abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato ( abusi di mercato ) ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> DECIDE :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Articolo 1
(trg)="10"> După punctul 29 ( Directiva 89 / 592 / CEE a Consiliului ) din anexa IX la acord se inserează următorul punct :

(src)="11"> Nell' allegato IX dell' accordo , dopo il punto 29 ( direttiva 89/592/CEE del Consiglio ) è inserito il seguente punto :
(trg)="11"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) ( JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 ) . ”

(src)="12"> Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 28 gennaio 2003 , relativa all' abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato ( abusi di mercato ) ( GU L  96 del 12.4.2003 , pag .  16 ) . »
(trg)="12"> Articolul 2

(src)="13"> Articolo 2
(trg)="13"> Textele Directivei 2003 / 6 / CE în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="14"> I testi della direttiva 2003/6/CE nelle lingue islandese e norvegese , da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea , fanno fede .
(trg)="14"> Articolul 3

(src)="15"> Articolo 3
(trg)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord .

(src)="16"> La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004 , a condizione che tutte le notificazioni previste dall' articolo 103 , paragrafo 1 , dell' accordo siano pervenute al Comitato misto SEE .
(trg)="16"> Articolul 4

(src)="17"> Articolo 4
(trg)="17"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="18"> La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .
(trg)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="19"> Fatto a Bruxelles , il 23 aprile 2004 .
(trg)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="20"> Per il Comitato misto SEE
(trg)="20"> Președintele

(src)="21"> Il presidente
(trg)="21"> JO  L  116 , 22.4.2004 , p .  54 .

(src)="22"> GU L  116 del 22.4.2004 , pag .  54 .
(trg)="22"> JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 .

(src)="23"> GU L  96 del 12.4.2003 , pag .  16 .
(trg)="23"> Sunt indicate cerințe constituționale .

# it/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> del 23 aprile 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> che modifica l' allegato XXI ( Statistiche ) dell' accordo SEE
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> IL COMITATO MISTO SEE ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> visto l' accordo sullo Spazio economico europeo , come modificato dal protocollo che adegua l' accordo sullo Spazio economico europeo ( in prosieguo : « l' accordo » ) , in particolare l' articolo 98 ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> considerando quanto segue :
(trg)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> L' allegato XXI dell' accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2004 del 19 marzo 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere trebuie să fie încorporat în acord .

(src)="8"> Occorre integrare nell' accordo il regolamento ( CE ) n. 1670/2003 della Commissione , del 1o settembre 2003 , recante attuazione del regolamento ( CE , Euratom ) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento ( CE ) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese .
(trg)="8"> Decizia nu se aplică Liechtensteinului ,

(src)="9"> La decisione non deve essere applicata al Liechtenstein ,
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> DECIDE :
(trg)="10"> Articolul 1

(src)="11"> Articolo 1
(trg)="11"> Anexa XXI la acord se modifică după cum urmează :

(src)="12"> L' allegato XXI dell' accordo è modificato come segue :
(trg)="12"> La punctul 1a [ Regulamentul ( CE ) nr .  2700 / 98 al Comisiei ] se adaugă următoarea liniuță :

(src)="13"> Al punto 1a [ regolamento ( CE ) n. 2700/98 della Commissione ] è aggiunto il seguente trattino :
(trg)="13"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) . ”

(src)="14"> Regolamento ( CE ) n. 1670/2003 della Commissione , del 1o settembre 2003 ( GU L 244 del 29.9.2003 , pag .
(trg)="14"> După punctul 1i [ Regulamentul ( CE ) nr .  1669 / 2003 al Comisiei ] se inserează următorul punct :

(src)="15"> 74 ) . »
(trg)="15"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) .

(src)="16"> Al punto 1i [ regolamento ( CE ) n. 1669/2003 della Commissione ] è inserito il seguente punto :
(trg)="16"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarea adaptare :

(src)="17"> Regolamento ( CE ) n. 1670/2003 della Commissione , del 1o settembre 2003 , recante attuazione del regolamento ( CE , Euratom ) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento ( CE ) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese ( GU L 244 del 29.9.2003 , pag .
(trg)="17"> Prezentul regulament nu se aplică Liechtensteinului . ”

(src)="18"> 74 ) .
(trg)="18"> Articolul 2

(src)="19"> Ai fini dell' accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso :
(trg)="19"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  1670 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="20"> Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein . »
(trg)="20"> Articolul 3

(src)="21"> Articolo 2
(trg)="21"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="22"> I testi del regolamento ( CE ) n. 1670/2003 nelle lingue islandese e norvegese , da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea , fanno fede .
(trg)="22"> Articolul 4

(src)="23"> Articolo 3
(trg)="23"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="24"> La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004 , a condizione che tutte le notificazioni previste dall' articolo 103 , paragrafo 1 , dell' accordo siano pervenute al Comitato misto SEE .
(trg)="24"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="25"> Articolo 4
(trg)="25"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="26"> La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .
(trg)="26"> Președintele

(src)="27"> Fatto a Bruxelles , il 23 aprile 2004 .
(trg)="27"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .

(src)="28"> Per il Comitato misto SEE
(trg)="28"> JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 .

(src)="29"> Il presidente
(trg)="29"> Nu sunt indicate cerințe constituționale .

# it/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> del 23 aprile 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> che modifica l' allegato XXI ( Statistiche ) dell' accordo SEE
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> IL COMITATO MISTO SEE ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> visto l' accordo sullo Spazio economico europeo , come modificato dal protocollo che adegua l' accordo sullo Spazio economico europeo ( in prosieguo : « l' accordo » ) , in particolare l' articolo 98 ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> considerando quanto segue :
(trg)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> L' allegato XXI dell' accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n.  33/2004 del 19 marzo 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile se încorporează în acord ,

(src)="8"> Occorre integrare nell' accordo il regolamento ( CE ) n.  2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 25 novembre 2002 , relativo alle statistiche sui rifiuti ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> DECIDE :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Articolo 1
(trg)="10"> După punctul 26 ( Directiva 90 / 377 / CEE a Consiliului ) din anexa XXI la acord se inserează următorul punct :

(src)="11"> Nell' allegato XXI dell' accordo , dopo il punto 26 ( direttiva 90/377/CEE del Consiglio ) , è inserito il testo seguente :
(trg)="11"> „ STATISTICA MEDIULUI

(src)="12"> « STATISTICHE AMBIENTALI
(trg)="12"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 privind statisticile asupra deșeurilor ( JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 ) .

(src)="13"> Regolamento ( CE ) n.  2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 25 novembre 2002 , relativo alle statistiche sui rifiuti ( GU L  332 del 9.12.2002 , pag .  1 ) .
(trg)="13"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se interpretează cu următoarele adaptări :

(src)="14"> Ai fini del presente accordo , le disposizioni del regolamento si intendono modificate come in appresso :
(trg)="14"> Liechtenstein este scutit de la obligația furnizării datelor prevăzute de anexa II .

(src)="15"> Il Liechtenstein è esente dall' obbligo di fornire i dati di cui all' allegato II .
(trg)="15"> Liechtenstein trebuie să furnizeze date pentru prima oară în 2008 pentru anul de referință 2006 . ”

(src)="16"> Il Liechtenstein fornisce i dati per la prima volta nel 2008 in riferimento all' anno 2006 . »
(trg)="16"> Articolul 2

(src)="17"> Articolo 2
(trg)="17"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2150 / 2002 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="18"> I testi del regolamento ( CE ) n.  2150/2002 nelle lingue islandese e norvegese , da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea , fanno fede .
(trg)="18"> Articolul 3

(src)="19"> Articolo 3
(trg)="19"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="20"> La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004 , a condizione che tutte le notificazioni previste dall' articolo 103 , paragrafo 1 , dell' accordo siano pervenute al Comitato misto SEE .
(trg)="20"> Articolul 4

(src)="21"> Articolo 4
(trg)="21"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="22"> La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .
(trg)="22"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="23"> Fatto a Bruxelles , il 23 aprile 2004 .
(trg)="23"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="24"> Per il Comitato misto SEE
(trg)="24"> Președintele

(src)="25"> Il presidente
(trg)="25"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .

(src)="26"> GU L  127 del 29.4.2004 , pag .  144 .
(trg)="26"> JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 .