# hr/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> de modificare a anexei II ( Reglementări tehnice , standarde , încercări și certificare ) la Acordul SEE

(src)="3"> o izmjeni Priloga II .
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> ( Tehnički propisi , norme , ispitivanje i potvrđivanje ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr .  21 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei 8  decembrie 2003 de modificare a Regulamentului ( CEE ) nr .  94 / 92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului se încorporează în acord ,

(src)="8"> Prilog II .
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  21 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe ( EEZ ) br .  94 / 92 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu postupaka za uvoz iz trećih zemalja kako je predviđeno Uredbom Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 01 treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> La capitolul XII punctul 54b [ Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului ] din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță :

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei din 8  decembrie 2003 ( JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 ) . ”

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Articolul 2

(src)="13"> U točku 54.b ( Uredba Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 91 ) u poglavlju XII .
(trg)="13"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2144 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="14"> Priloga II .
(trg)="14"> Articolul 3

(src)="15"> Sporazumu dodaje se sljedeća alineja :
(trg)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="16"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003 .
(trg)="16"> Articolul 4

(src)="17"> ( SL L 322 , 9.12.2003 . , str .
(trg)="17"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="18"> 3 . ) . ”
(trg)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="19"> Članak 2 .
(trg)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="20"> Tekstovi Uredbe ( EZ ) br .  2144 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="20"> Președintele

(src)="21"> Članak 3 .
(trg)="21"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  126 .

(src)="22"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .
(trg)="22"> JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 .

(src)="23"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .
(trg)="23"> Nu au fost semnalate obligații constituționale .

# hr/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> de modificare a anexei IX ( Servicii financiare ) la Acordul SEE

(src)="3"> o izmjeni Priloga IX .
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> ( Financijske usluge ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> Anexa IX la acord a fost modificată prin Decizia nr .  8 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 6  februarie 2004 .

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) trebuie să fie încorporată în acord ,

(src)="8"> Prilog IX .
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  8 / 2004 od 6. veljače 2004 ..
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> După punctul 29 ( Directiva 89 / 592 / CEE a Consiliului ) din anexa IX la acord se inserează următorul punct :

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) ( JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 ) . ”

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Articolul 2

(src)="13"> Iza točke 29 .
(trg)="13"> Textele Directivei 2003 / 6 / CE în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="14"> ( Direktiva Vijeća 89 / 592 / EEZ ) Priloga IX .
(trg)="14"> Articolul 3

(src)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :
(trg)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord .

(src)="16"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) ( SL L 96 , 12.4.2003 . , str .
(trg)="16"> Articolul 4

(src)="17"> 16 . ) . ”
(trg)="17"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="18"> Članak 2 .
(trg)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="19"> Tekstovi Direktive 2003 / 6 / EZ na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenog lista Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="20"> Članak 3 .
(trg)="20"> Președintele

(src)="21"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .
(trg)="21"> JO  L  116 , 22.4.2004 , p .  54 .

(src)="22"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .
(trg)="22"> JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 .

(src)="23"> Članak 4 .
(trg)="23"> Sunt indicate cerințe constituționale .

# hr/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere trebuie să fie încorporat în acord .

(src)="8"> Prilog XXI .
(trg)="8"> Decizia nu se aplică Liechtensteinului ,

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora Europskoga gospodarskoga prostora br .  33 / 2004 , od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> Uredba komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja i koja izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br 2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Articolul 1

(src)="11"> Odluka se ne primjenjuje na Lihtenštajn ,
(trg)="11"> Anexa XXI la acord se modifică după cum urmează :

(src)="12"> ODLUČIO JE :
(trg)="12"> La punctul 1a [ Regulamentul ( CE ) nr .  2700 / 98 al Comisiei ] se adaugă următoarea liniuță :

(src)="13"> Članak 1 .
(trg)="13"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) . ”

(src)="14"> Prilog XXI .
(trg)="14"> După punctul 1i [ Regulamentul ( CE ) nr .  1669 / 2003 al Comisiei ] se inserează următorul punct :

(src)="15"> Ugovoru mijenja se kako slijedi :
(trg)="15"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) .

(src)="16"> U točku 1 . ( a ) dodaje se alineja ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  2700 / 98 ) :
(trg)="16"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarea adaptare :

(src)="17"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003 .
(trg)="17"> Prezentul regulament nu se aplică Liechtensteinului . ”

(src)="18"> ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .
(trg)="18"> Articolul 2

(src)="19"> 74 . ) . ”
(trg)="19"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  1670 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="20"> Iza točke 1. i .
(trg)="20"> Articolul 3

(src)="21"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1669 / 2003 ) umeće se sljedeća točka :
(trg)="21"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="22"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 ) od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja te dopunjava Uredbu ( EZ ) br .  2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .
(trg)="22"> Articolul 4

(src)="23"> 74 . ) .
(trg)="23"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="24"> Za potrebe Sporazuma , odredbe Uredbe podrazumijevaju prilagodbu :
(trg)="24"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="25"> Ova se Uredba ne primjenjuje na Lihtenštajn . ”
(trg)="25"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="26"> Članak 2 .
(trg)="26"> Președintele

(src)="27"> Tekst Uredbe ( EZ ) br .  1670 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se mora objaviti u Prilogu EGP-a Službenom listu Europske Unije , mora biti vjerodostojan .
(trg)="27"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .

(src)="28"> Članak 3 .
(trg)="28"> JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 .

(src)="29"> Ova Odluka stupa na snagu 2. travnja 2004. pod uvjetom da je Zajednički odbor EGP-a zaprimio sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1 .
(trg)="29"> Nu sunt indicate cerințe constituționale .

# hr/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile se încorporează în acord ,

(src)="8"> Prilog XXI .
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  33 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada , treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> După punctul 26 ( Directiva 90 / 377 / CEE a Consiliului ) din anexa XXI la acord se inserează următorul punct :

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> „ STATISTICA MEDIULUI

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 privind statisticile asupra deșeurilor ( JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 ) .

(src)="13"> Iza točke 26 .
(trg)="13"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se interpretează cu următoarele adaptări :

(src)="14"> ( Direktiva Vijeća 90 / 377 / EEZ ) Priloga XXI .
(trg)="14"> Liechtenstein este scutit de la obligația furnizării datelor prevăzute de anexa II .

(src)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :
(trg)="15"> Liechtenstein trebuie să furnizeze date pentru prima oară în 2008 pentru anul de referință 2006 . ”

(src)="16"> „ STATISTIKA OKOLIŠA
(trg)="16"> Articolul 2

(src)="17"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada ( SL L 332 , 9.12.2002 . , str .
(trg)="17"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2150 / 2002 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="18"> 1 . ) .
(trg)="18"> Articolul 3

(src)="19"> Odredbe Uredbe se za potrebe ovog Sporazuma prilagođavaju kako slijedi :
(trg)="19"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="20"> Lihtenštajn je oslobođen obveze podnošenja podataka koje zahtijeva Prilog II . ;
(trg)="20"> Articolul 4

(src)="21"> Lihtenštajn prvi put dostavlja podatke 2008. za referentnu godinu 2006 . ”
(trg)="21"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="22"> Članak 2 .
(trg)="22"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="23"> Tekstovi Uredbe ( EZ ) br .  2150 / 2002 na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Prilogu EGP-a Službenom listu Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="23"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="24"> Članak 3 .
(trg)="24"> Președintele

(src)="25"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004 . , pod uvjetom da su Zajedničkom odboru EGP-a podnesene sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1 .
(trg)="25"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .

(src)="26"> Sporazuma .
(trg)="26"> JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 .