# hr/22004D0035_01_.xml.gz
# nl/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> van 23 april 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga II .
(trg)="3"> tot wijziging van bijlage II ( Technische voorschriften , normen , keuring en certificatie ) bij de EER-overeenkomst

(src)="4"> ( Tehnički propisi , norme , ispitivanje i potvrđivanje ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna „ de Overeenkomst ” genoemd , en met name op artikel 98 ,

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> Overwegende hetgeen volgt :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 21/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 19 maart 2004 .

(src)="8"> Prilog II .
(trg)="8"> Verordening ( EG ) nr. 2144/2003 van de Commissie van 8 december 2003 houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 94/92 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen , als bedoeld in Verordening ( EEG ) nr. 2092/91 van de Raad dient in de Overeenkomst te worden opgenomen ,

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  21 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> BESLUIT :

(src)="10"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe ( EEZ ) br .  94 / 92 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu postupaka za uvoz iz trećih zemalja kako je predviđeno Uredbom Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 01 treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> In hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt aan punt 54b ( Verordening ( EEG ) nr. 2092/91 ) het volgende streepje toegevoegd :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Verordening ( EG ) nr. 2144/2003 van de Commissie van 8 december 2003 ( PB L 322 van 9.12.2003 , blz.

(src)="13"> U točku 54.b ( Uredba Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 91 ) u poglavlju XII .
(trg)="13"> 3 ) . ”

(src)="14"> Priloga II .
(trg)="14"> Artikel 2

(src)="15"> Sporazumu dodaje se sljedeća alineja :
(trg)="15"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening ( EG ) nr. 2144/2003 zijn authentiek .

(src)="16"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003 .
(trg)="16"> Artikel 3

(src)="17"> ( SL L 322 , 9.12.2003 . , str .
(trg)="17"> Dit besluit treedt in werking op 24 april 2004 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden .

(src)="18"> 3 . ) . ”
(trg)="18"> Artikel 4

(src)="19"> Članak 2 .
(trg)="19"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="20"> Tekstovi Uredbe ( EZ ) br .  2144 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="20"> Gedaan te Brussel , 23 april 2004 .

(src)="21"> Članak 3 .
(trg)="21"> Voor het Gemengd Comité van de EER

(src)="22"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .
(trg)="22"> De voorzitter

(src)="23"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .
(trg)="23"> PB L 127 van 29.4.2004 , blz.

(src)="24"> Članak 4 .
(trg)="24"> 126 .

# hr/22004D0038.xml.gz
# nl/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> van 23 april 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga IX .
(trg)="3"> tot wijziging van bijlage IX ( Financiële diensten ) bij de EER-overeenkomst

(src)="4"> ( Financijske usluge ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna „ de Overeenkomst ” genoemd , en met name op artikel 98 ,

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> Overwegende hetgeen volgt :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Bijlage IX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr.  8/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 6 februari 2004 .

(src)="8"> Prilog IX .
(trg)="8"> Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie ( marktmisbruik ) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen ,

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  8 / 2004 od 6. veljače 2004 ..
(trg)="9"> BESLUIT :

(src)="10"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Na punt 29 ( Richtlijn 89/592/EEG van de Raad ) van bijlage IX bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie ( marktmisbruik ) ( PB L  96 van 12.4.2003 , blz.  16 ) . ”

(src)="13"> Iza točke 29 .
(trg)="13"> Artikel 2

(src)="14"> ( Direktiva Vijeća 89 / 592 / EEZ ) Priloga IX .
(trg)="14"> De in het EER-Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2003/6/EG zijn authentiek .

(src)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :
(trg)="15"> Artikel 3

(src)="16"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) ( SL L 96 , 12.4.2003 . , str .
(trg)="16"> Dit besluit treedt in werking op 24 april 2004 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden .

(src)="17"> 16 . ) . ”
(trg)="17"> Artikel 4

(src)="18"> Članak 2 .
(trg)="18"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="19"> Tekstovi Direktive 2003 / 6 / EZ na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenog lista Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="19"> Gedaan te Brussel , 23 april 2004 .

(src)="20"> Članak 3 .
(trg)="20"> Voor het Gemengd Comité van de EER

(src)="21"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .
(trg)="21"> De voorzitter

(src)="22"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .
(trg)="22"> PB L  116 van 22.4.2004 , blz.  54 .

(src)="23"> Članak 4 .
(trg)="23"> PB L  96 van 12.4.2003 , blz.  16 .

(src)="24"> Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije .
(trg)="24"> Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven .

# hr/22004D0053.xml.gz
# nl/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> van 23 april 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> tot wijziging van bijlage XXI ( Statistiek ) bij de EER-overeenkomst

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna „ de Overeenkomst ” genoemd , en met name op artikel 98 ,

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> Overwegende hetgeen volgt :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr.  33/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 19 maart 2004 .

(src)="8"> Prilog XXI .
(trg)="8"> Verordening ( EG ) nr.  1670/2003 van de Commissie van 1  september 2003  ter uitvoering van Verordening ( EG , Euratom ) nr.  58/97 van de Raad met betrekking tot de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken en tot wijziging van Verordening ( EG ) nr.  2700/98 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken dient in de Overeenkomst te worden opgenomen .

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora Europskoga gospodarskoga prostora br .  33 / 2004 , od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> Het besluit is niet van toepassing op Liechtenstein ,

(src)="10"> Uredba komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja i koja izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br 2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> BESLUIT :

(src)="11"> Odluka se ne primjenjuje na Lihtenštajn ,
(trg)="11"> Artikel 1

(src)="12"> ODLUČIO JE :
(trg)="12"> Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd :

(src)="13"> Članak 1 .
(trg)="13"> Aan punt 1a ( Verordening ( EG ) nr.  2700/98 van de Commissie ) wordt het volgende streepje toegevoegd :

(src)="14"> Prilog XXI .
(trg)="14"> Verordening ( EG ) nr.  1670/2003 van de Commissie van 1 september 2003 ( PB L  244 van 29.9.2003 , blz.  74 ) . ”

(src)="15"> Ugovoru mijenja se kako slijedi :
(trg)="15"> Na punt 1i ( Verordening ( EG ) nr.  1669/2003 van de Commissie ) wordt het volgende ingevoegd :

(src)="16"> U točku 1 . ( a ) dodaje se alineja ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  2700 / 98 ) :
(trg)="16"> Verordening ( EG ) nr.  1670/2003 van de Commissie van 1  september 2003  ter uitvoering van Verordening ( EG , Euratom ) nr.  58/97 van de Raad met betrekking tot de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken en tot wijziging van Verordening ( EG ) nr.  2700/98 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken ( PB L  244 van 29.9.2003 , blz.  74 ) .

(src)="17"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003 .
(trg)="17"> De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast :

(src)="18"> ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .
(trg)="18"> Deze verordening is niet van toepassing op Liechtenstein . ”

(src)="19"> 74 . ) . ”
(trg)="19"> Artikel 2

(src)="20"> Iza točke 1. i .
(trg)="20"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening ( EG ) nr.  1670/2003 zijn authentiek .

(src)="21"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1669 / 2003 ) umeće se sljedeća točka :
(trg)="21"> Artikel 3

(src)="22"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 ) od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja te dopunjava Uredbu ( EZ ) br .  2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .
(trg)="22"> Dit besluit treedt in werking op 24 april 2004 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden .

(src)="23"> 74 . ) .
(trg)="23"> Artikel 4

(src)="24"> Za potrebe Sporazuma , odredbe Uredbe podrazumijevaju prilagodbu :
(trg)="24"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="25"> Ova se Uredba ne primjenjuje na Lihtenštajn . ”
(trg)="25"> Gedaan te Brussel , 23 april 2004 .

(src)="26"> Članak 2 .
(trg)="26"> Voor het Gemengd Comité van de EER

(src)="27"> Tekst Uredbe ( EZ ) br .  1670 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se mora objaviti u Prilogu EGP-a Službenom listu Europske Unije , mora biti vjerodostojan .
(trg)="27"> De voorzitter

(src)="28"> Članak 3 .
(trg)="28"> PB L  127 van 29.4.2004 , blz.  144 .

(src)="29"> Ova Odluka stupa na snagu 2. travnja 2004. pod uvjetom da je Zajednički odbor EGP-a zaprimio sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1 .
(trg)="29"> PB L  244 van 29.9.2003 , blz.  74 .

(src)="30"> Sporazuma .
(trg)="30"> Geen grondwettelijke vereisten aangegeven .

# hr/22004D0055.xml.gz
# nl/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> van 23 april 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> tot wijziging van bijlage XXI ( Statistiek ) bij de EER-overeenkomst

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna „ de Overeenkomst ” genoemd , en met name op artikel 98 ,

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> Overwegende hetgeen volgt :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr.  33/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 19 maart 2004 .

(src)="8"> Prilog XXI .
(trg)="8"> Verordening ( EG ) nr.  2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken dient in de Overeenkomst te worden opgenomen ,

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  33 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> BESLUIT :

(src)="10"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada , treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt na punt 26 ( Richtlijn 90/377/EEG van de Raad ) het volgende ingevoegd :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> „ MILIEUSTATISTIEKEN

(src)="13"> Iza točke 26 .
(trg)="13"> Verordening ( EG ) nr.  2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken ( PB L  332 van 9.12.2002 , blz.  1 ) .

(src)="14"> ( Direktiva Vijeća 90 / 377 / EEZ ) Priloga XXI .
(trg)="14"> De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast :

(src)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :
(trg)="15"> Liechtenstein wordt vrijgesteld van het verstrekken van de op grond van bijlage II vereiste gegevens .

(src)="16"> „ STATISTIKA OKOLIŠA
(trg)="16"> Liechtenstein verstrekt voor het eerst gegevens in 2008 voor het referentiejaar 2006 . ” .

(src)="17"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada ( SL L 332 , 9.12.2002 . , str .
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> 1 . ) .
(trg)="18"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening ( EG ) nr.  2150/2002 zijn authentiek .

(src)="19"> Odredbe Uredbe se za potrebe ovog Sporazuma prilagođavaju kako slijedi :
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Lihtenštajn je oslobođen obveze podnošenja podataka koje zahtijeva Prilog II . ;
(trg)="20"> Dit besluit treedt in werking op 24 april 2004 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden .

(src)="21"> Lihtenštajn prvi put dostavlja podatke 2008. za referentnu godinu 2006 . ”
(trg)="21"> Artikel 4

(src)="22"> Članak 2 .
(trg)="22"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .