# hr/22004D0035_01_.xml.gz
# it/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decisione del Comitato misto SEE

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> del 23 aprile 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga II .
(trg)="3"> che modifica l' allegato II ( Regolamentazioni tecniche , norme , prove e certificazioni ) dell' accordo SEE

(src)="4"> ( Tehnički propisi , norme , ispitivanje i potvrđivanje ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> IL COMITATO MISTO SEE ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> visto l' accordo sullo Spazio economico europeo , come modificato dal protocollo che adegua l' accordo sullo Spazio economico europeo ( in prosieguo : « l' accordo » ) , in particolare l' articolo 98 ,

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> considerando quanto segue :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> L' allegato II dell' accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 21/2004 del 19 marzo 2004 .

(src)="8"> Prilog II .
(trg)="8"> Occorre integrare nell' accordo il regolamento ( CE ) n. 2144/2003 della Commissione , dell' 8 dicembre 2003 , recante modifica del regolamento ( CEE ) n. 94/92 che stabilisce modalità d' applicazione del regime d' importazione dai paesi terzi , previsto dal regolamento ( CEE ) n. 2092/91 del Consiglio ,

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  21 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe ( EEZ ) br .  94 / 92 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu postupaka za uvoz iz trećih zemalja kako je predviđeno Uredbom Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 01 treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Articolo 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Al punto 54b [ regolamento ( CEE ) n. 2092/91 del Consiglio ] del capitolo XII dell' allegato II dell' accordo è inserito il seguente trattino :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Regolamento ( CE ) n. 2144/2003 della Commissione , dell' 8 dicembre 2003 ( GU L 322 del 9.12.2003 , pag .

(src)="13"> U točku 54.b ( Uredba Vijeća ( EEZ ) br .  2092 / 91 ) u poglavlju XII .
(trg)="13"> 3 ) . »

(src)="14"> Priloga II .
(trg)="14"> Articolo 2

(src)="15"> Sporazumu dodaje se sljedeća alineja :
(trg)="15"> I testi del regolamento ( CE ) n. 2144/2003 nelle lingue islandese e norvegese , da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea , fanno fede .

(src)="16"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  2144 / 2003 od 8. prosinca 2003 .
(trg)="16"> Articolo 3

(src)="17"> ( SL L 322 , 9.12.2003 . , str .
(trg)="17"> La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004 , a condizione che tutte le notificazioni previste dall' articolo 103 , paragrafo 1 , dell' accordo siano pervenute al Comitato misto SEE .

(src)="18"> 3 . ) . ”
(trg)="18"> Articolo 4

(src)="19"> Članak 2 .
(trg)="19"> La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .

(src)="20"> Tekstovi Uredbe ( EZ ) br .  2144 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="20"> Fatto a Bruxelles , il 23 aprile 2004 .

(src)="21"> Članak 3 .
(trg)="21"> Per il Comitato misto SEE

(src)="22"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .
(trg)="22"> Il presidente

(src)="23"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .
(trg)="23"> GU L 127 del 29.4.2004 , pag .

(src)="24"> Članak 4 .
(trg)="24"> 126 .

# hr/22004D0038.xml.gz
# it/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decisione del Comitato misto SEE

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> del 23 aprile 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga IX .
(trg)="3"> che modifica l' allegato IX ( Servizi finanziari ) dell' accordo SEE

(src)="4"> ( Financijske usluge ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> IL COMITATO MISTO SEE ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> visto l' accordo sullo Spazio economico europeo , come modificato dal protocollo che adegua l' accordo sullo Spazio economico europeo ( in prosieguo « l' accordo » ) , in particolare l' articolo 98 ,

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> considerando quanto segue :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> L' allegato IX dell' accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n.  8/2004 del 6 febbraio 2004 .

(src)="8"> Prilog IX .
(trg)="8"> Occorre integrare nell' accordo la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 28 gennaio 2003 , relativa all' abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato ( abusi di mercato ) ,

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  8 / 2004 od 6. veljače 2004 ..
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Articolo 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Nell' allegato IX dell' accordo , dopo il punto 29 ( direttiva 89/592/CEE del Consiglio ) è inserito il seguente punto :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 28 gennaio 2003 , relativa all' abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato ( abusi di mercato ) ( GU L  96 del 12.4.2003 , pag .  16 ) . »

(src)="13"> Iza točke 29 .
(trg)="13"> Articolo 2

(src)="14"> ( Direktiva Vijeća 89 / 592 / EEZ ) Priloga IX .
(trg)="14"> I testi della direttiva 2003/6/CE nelle lingue islandese e norvegese , da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea , fanno fede .

(src)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :
(trg)="15"> Articolo 3

(src)="16"> Direktiva 2003 / 6 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem ( zlouporabi tržišta ) ( SL L 96 , 12.4.2003 . , str .
(trg)="16"> La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004 , a condizione che tutte le notificazioni previste dall' articolo 103 , paragrafo 1 , dell' accordo siano pervenute al Comitato misto SEE .

(src)="17"> 16 . ) . ”
(trg)="17"> Articolo 4

(src)="18"> Članak 2 .
(trg)="18"> La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .

(src)="19"> Tekstovi Direktive 2003 / 6 / EZ na islandskom i norveškom jeziku , koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenog lista Europske unije , vjerodostojni su .
(trg)="19"> Fatto a Bruxelles , il 23 aprile 2004 .

(src)="20"> Članak 3 .
(trg)="20"> Per il Comitato misto SEE

(src)="21"> Ova Odluka stupa na snagu 24. travnja 2004. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1 .
(trg)="21"> Il presidente

(src)="22"> Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a .
(trg)="22"> GU L  116 del 22.4.2004 , pag .  54 .

(src)="23"> Članak 4 .
(trg)="23"> GU L  96 del 12.4.2003 , pag .  16 .

(src)="24"> Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije .
(trg)="24"> Comunicata l' esistenza di obblighi costituzionali .

# hr/22004D0053.xml.gz
# it/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decisione del Comitato misto SEE

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> del 23 aprile 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> che modifica l' allegato XXI ( Statistiche ) dell' accordo SEE

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> IL COMITATO MISTO SEE ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> visto l' accordo sullo Spazio economico europeo , come modificato dal protocollo che adegua l' accordo sullo Spazio economico europeo ( in prosieguo : « l' accordo » ) , in particolare l' articolo 98 ,

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> considerando quanto segue :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> L' allegato XXI dell' accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2004 del 19 marzo 2004 .

(src)="8"> Prilog XXI .
(trg)="8"> Occorre integrare nell' accordo il regolamento ( CE ) n. 1670/2003 della Commissione , del 1o settembre 2003 , recante attuazione del regolamento ( CE , Euratom ) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento ( CE ) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese .

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora Europskoga gospodarskoga prostora br .  33 / 2004 , od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> La decisione non deve essere applicata al Liechtenstein ,

(src)="10"> Uredba komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja i koja izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br 2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> DECIDE :

(src)="11"> Odluka se ne primjenjuje na Lihtenštajn ,
(trg)="11"> Articolo 1

(src)="12"> ODLUČIO JE :
(trg)="12"> L' allegato XXI dell' accordo è modificato come segue :

(src)="13"> Članak 1 .
(trg)="13"> Al punto 1a [ regolamento ( CE ) n. 2700/98 della Commissione ] è aggiunto il seguente trattino :

(src)="14"> Prilog XXI .
(trg)="14"> Regolamento ( CE ) n. 1670/2003 della Commissione , del 1o settembre 2003 ( GU L 244 del 29.9.2003 , pag .

(src)="15"> Ugovoru mijenja se kako slijedi :
(trg)="15"> 74 ) . »

(src)="16"> U točku 1 . ( a ) dodaje se alineja ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  2700 / 98 ) :
(trg)="16"> Al punto 1i [ regolamento ( CE ) n. 1669/2003 della Commissione ] è inserito il seguente punto :

(src)="17"> Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 od 1. rujna 2003 .
(trg)="17"> Regolamento ( CE ) n. 1670/2003 della Commissione , del 1o settembre 2003 , recante attuazione del regolamento ( CE , Euratom ) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento ( CE ) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese ( GU L 244 del 29.9.2003 , pag .

(src)="18"> ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .
(trg)="18"> 74 ) .

(src)="19"> 74 . ) . ”
(trg)="19"> Ai fini dell' accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso :

(src)="20"> Iza točke 1. i .
(trg)="20"> Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein . »

(src)="21"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1669 / 2003 ) umeće se sljedeća točka :
(trg)="21"> Articolo 2

(src)="22"> ( Uredba Komisije ( EZ ) br .  1670 / 2003 ) od 1. rujna 2003. koja provodi Uredbu Vijeća ( EZ , Euratom-a ) br .  58 / 97 s obzirom na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja te dopunjava Uredbu ( EZ ) br .  2700 / 98 koja se odnosi na definicije karakteristika za strukturalnu statistiku poslovanja ( SL L 244 , 29.9.2003 . , str .
(trg)="22"> I testi del regolamento ( CE ) n. 1670/2003 nelle lingue islandese e norvegese , da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea , fanno fede .

(src)="23"> 74 . ) .
(trg)="23"> Articolo 3

(src)="24"> Za potrebe Sporazuma , odredbe Uredbe podrazumijevaju prilagodbu :
(trg)="24"> La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004 , a condizione che tutte le notificazioni previste dall' articolo 103 , paragrafo 1 , dell' accordo siano pervenute al Comitato misto SEE .

(src)="25"> Ova se Uredba ne primjenjuje na Lihtenštajn . ”
(trg)="25"> Articolo 4

(src)="26"> Članak 2 .
(trg)="26"> La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .

(src)="27"> Tekst Uredbe ( EZ ) br .  1670 / 2003 na islandskom i norveškom jeziku , koji se mora objaviti u Prilogu EGP-a Službenom listu Europske Unije , mora biti vjerodostojan .
(trg)="27"> Fatto a Bruxelles , il 23 aprile 2004 .

(src)="28"> Članak 3 .
(trg)="28"> Per il Comitato misto SEE

(src)="29"> Ova Odluka stupa na snagu 2. travnja 2004. pod uvjetom da je Zajednički odbor EGP-a zaprimio sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1 .
(trg)="29"> Il presidente

(src)="30"> Sporazuma .
(trg)="30"> GU L 127 del 29.4.2004 , pag .

# hr/22004D0055.xml.gz
# it/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decisione del Comitato misto SEE

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> del 23 aprile 2004

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> che modifica l' allegato XXI ( Statistiche ) dell' accordo SEE

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> IL COMITATO MISTO SEE ,

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> visto l' accordo sullo Spazio economico europeo , come modificato dal protocollo che adegua l' accordo sullo Spazio economico europeo ( in prosieguo : « l' accordo » ) , in particolare l' articolo 98 ,

(src)="6"> uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru , kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru , dalje u tekstu „ Sporazum ” , a posebno njegov članak 98 . ,
(trg)="6"> considerando quanto segue :

(src)="7"> budući da :
(trg)="7"> L' allegato XXI dell' accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n.  33/2004 del 19 marzo 2004 .

(src)="8"> Prilog XXI .
(trg)="8"> Occorre integrare nell' accordo il regolamento ( CE ) n.  2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 25 novembre 2002 , relativo alle statistiche sui rifiuti ,

(src)="9"> Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br .  33 / 2004 od 19. ožujka 2004 ..
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada , treba se unijeti u Sporazum ,
(trg)="10"> Articolo 1

(src)="11"> ODLUČIO JE :
(trg)="11"> Nell' allegato XXI dell' accordo , dopo il punto 26 ( direttiva 90/377/CEE del Consiglio ) , è inserito il testo seguente :

(src)="12"> Članak 1 .
(trg)="12"> « STATISTICHE AMBIENTALI

(src)="13"> Iza točke 26 .
(trg)="13"> Regolamento ( CE ) n.  2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 25 novembre 2002 , relativo alle statistiche sui rifiuti ( GU L  332 del 9.12.2002 , pag .  1 ) .

(src)="14"> ( Direktiva Vijeća 90 / 377 / EEZ ) Priloga XXI .
(trg)="14"> Ai fini del presente accordo , le disposizioni del regolamento si intendono modificate come in appresso :

(src)="15"> Sporazumu umeće se sljedeća točka :
(trg)="15"> Il Liechtenstein è esente dall' obbligo di fornire i dati di cui all' allegato II .

(src)="16"> „ STATISTIKA OKOLIŠA
(trg)="16"> Il Liechtenstein fornisce i dati per la prima volta nel 2008 in riferimento all' anno 2006 . »

(src)="17"> Uredba ( EZ ) br .  2150 / 2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statistici otpada ( SL L 332 , 9.12.2002 . , str .
(trg)="17"> Articolo 2

(src)="18"> 1 . ) .
(trg)="18"> I testi del regolamento ( CE ) n.  2150/2002 nelle lingue islandese e norvegese , da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea , fanno fede .

(src)="19"> Odredbe Uredbe se za potrebe ovog Sporazuma prilagođavaju kako slijedi :
(trg)="19"> Articolo 3

(src)="20"> Lihtenštajn je oslobođen obveze podnošenja podataka koje zahtijeva Prilog II . ;
(trg)="20"> La presente decisione entra in vigore il 24 aprile 2004 , a condizione che tutte le notificazioni previste dall' articolo 103 , paragrafo 1 , dell' accordo siano pervenute al Comitato misto SEE .

(src)="21"> Lihtenštajn prvi put dostavlja podatke 2008. za referentnu godinu 2006 . ”
(trg)="21"> Articolo 4

(src)="22"> Članak 2 .
(trg)="22"> La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell' Unione europea .