# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# nl/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007
(trg)="1"> Proces-verbaal van verbetering van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid , de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken , ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007

(src)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )
(trg)="2"> ( Publicatieblad van de Europese Unie L 147 van 10 juni 2009 )

(src)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .
(trg)="3"> Deze verbetering werd uitgevoerd bij proces-verbaal van verbetering dat op 20 oktober 2011 te Bern werd ondertekend en waarvan het Federale Departement van Buitenlandse Zaken van de Zwitserse Bondsstaat depositaris is .

(src)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :
(trg)="4"> Bladzijden 33 en 34 , bijlage I :

(src)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :
(trg)="5"> De vermeldingen voor de staten worden als volgt gerectificeerd :

(src)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,
(trg)="6"> in Bulgarije artikel 4 , lid 1 , punt 2 , van het Wetboek betreffende het internationaal privaatrecht ;”;

(src)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,
(trg)="7"> in Estland artikel 86 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) ; ” ;

(src)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,
(trg)="8"> in Polen artikel 1103 , lid 4 , van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( Kodeksu postępowania cywilnego ) ; ” ;

(src)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,
(trg)="9"> in Portugal artikel 65 , lid 1 , onder b ) , van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( Código de Processo Civil ) , voor zover het exorbitante gronden van bevoegdheid bevat , zoals de gerechten van de plaats waar zich een filiaal , een agentschap of een andere vestiging bevindt ( in Portugal ) van een verweerder waarvan de hoofdzetel in een derde staat is gevestigd , en artikel 10 van het Wetboek van rechtsvordering in arbeidszaken ( Código de Processo do Trabalho ) , voor zover het exorbitante gronden van bevoegdheid bevat , zoals de gerechten van de woonplaats van de eiser in zaken in verband met arbeidsovereenkomsten die door de werknemer tegen de werkgever worden ingesteld ; ” ;

(src)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,
(trg)="10"> in Zwitserland artikel 4 van de Federale Wet op het internationaal privaatrecht ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) ; ” ;

(src)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;
(trg)="11"> in Finland artikel 18 , lid 1 , eerste en tweede alinea , van hoofdstuk 10 van het Wetboek van rechtsvordering ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) ; ” .

(src)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :
(trg)="12"> Bladzijden 35 en 36 , bijlage II :

(src)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,
(trg)="13"> in Bulgarije de „ окръжният съд ” ; ” ;

(src)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,
(trg)="14"> in Zwitserland het „ kantonales Vollstreckungsgericht ” / „ tribunal cantonal de l ’ exécution ” / „ giudice cantonale dell ’ esecuzione ” ; ” ;

(src)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )
(trg)="15"> in het Verenigd Koninkrijk ( … )

(src)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;
(trg)="16"> in Schotland , de „ Court of Session ” of , in het geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen , door tussenkomst van de „ Schotse ministers ” , de „ Sheriff Court ” ;

(src)="17"> ( … ) ” ;
(trg)="17"> ( … ) ” .

(src)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :
(trg)="18"> Bladzijden 37 en 38 , bijlage III :

(src)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,
(trg)="19"> in Spanje de „ Juzgado de Primera Instancia ” die de bestreden beslissing heeft gegeven , waarbij de „ Audiencia Provincial ” zich moet uitspreken over het rechtsmiddel ; ” ;

(src)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;
(trg)="20"> in Zwitserland de hoogste kantonale rechtbank ; ” .

(src)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :
(trg)="21"> Bladzijde 43 , bijlage IX , wordt vervangen door de volgende tekst :

(src)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX
(trg)="22"> „ BIJLAGE IX

(src)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :
(trg)="23"> De in artikel II van Protocol 1 bedoelde staten en regels zijn :

(src)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="24"> Duitsland de artikelen 68 , 72 , 73 en 74 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( Zivilprozessordnung ) betreffende de litis denuntiatio ;

(src)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="25"> Estland artikel 214 , leden 3 en 4 , en artikel 216 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) betreffende de litis denuntiatio ;

(src)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="26"> Letland de artikelen 78 , 79 , 80 en 81 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( Civilprocesa likums ) betreffende de litis denuntiatio ;

(src)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Litouwen artikel 47 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( Civilinio proceso kodeksas ) ;

(src)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="28"> Hongarije de artikelen 58 , 58 en 60 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( Polgári perrendtartás ) betreffende de litis denuntiatio ;

(src)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="29"> Oostenrijk artikel 21 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( Zivilprozessordnung ) betreffende de litis denuntiatio ;

(src)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="30"> Polen de artikelen 84 en 85 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ( Kodeks postępowania cywilnego ) betreffende de litis denuntiatio ( przypozwanie ) ;

(src)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .
(trg)="31"> Slovenië artikel 204 van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering ( Zakon o pravdnem postopku ) betreffende de litis denuntiatio . ” .

# ga/22009A0610_01_.xml.gz
# nl/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Coinbhinsiún
(trg)="1"> Verdrag

(src)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
(trg)="2"> betreffende de rechterlijke bevoegdheid , de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

(src)="3"> BROLLACH
(trg)="3"> PREAMBULE

(src)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,
(trg)="4"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,
(trg)="5"> VASTBESLOTEN op hun grondgebied de rechtsbescherming van degenen die er gevestigd zijn , te vergroten ,

(src)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,
(trg)="6"> OVERWEGENDE dat het daartoe noodzakelijk is de bevoegdheid van de gerechten in internationaal verband vast te stellen , de erkenning van beslissingen te vergemakkelijken en ,  ter verzekering van de tenuitvoerlegging hiervan alsmede van de tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen , een vlotte rechtsgang in te voeren ,

(src)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="7"> ZICH BEWUST van hun onderlinge banden , die op economisch gebied zijn bekrachtigd door de vrijhandelsovereenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en een aantal lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie ,

(src)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :
(trg)="8"> REKENING HOUDEND MET :

(src)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,
(trg)="9"> het Verdrag van Brussel van 27  september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken , zoals dit is gewijzigd bij de toetredingsverdragen naar aanleiding van de opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie ,

(src)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="10"> het Verdrag van Lugano van 16  september 1988 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken , waarbij de toepassing van de regels van het Verdrag van Brussel van 1968 wordt uitgebreid tot een aantal lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie ,

(src)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,
(trg)="11"> Verordening ( EG ) nr.  44/2001 van de Raad van 22  december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid , de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken , die in de plaats is gekomen van het bovengenoemde Verdrag van Brussel ,

(src)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,
(trg)="12"> de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid , de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken , die is ondertekend te Brussel op 19  oktober 2005 ,

(src)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,
(trg)="13"> ERVAN OVERTUIGD dat de uitbreiding van de beginselen van Verordening ( EG ) nr.  44/2001 tot de verdragsluitende partijen bij dit instrument , de juridische en economische samenwerking zal versterken ,

(src)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,
(trg)="14"> VERLANGENDE een zo groot mogelijke eenheid in de uitlegging van dit instrument te bewerkstelligen ,

(src)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus
(trg)="15"> HEBBEN in die geest BESLOTEN dit verdrag te sluiten en

(src)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :
(trg)="16"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER DE VOLGENDE BEPALINGEN :

(src)="17"> TEIDEAL  I
(trg)="17"> TITEL  I

(src)="18"> RAON FEIDHME
(trg)="18"> TOEPASSINGSGEBIED

(src)="19"> Airteagal  1
(trg)="19"> Artikel  1

(src)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .
(trg)="20"> Dit verdrag wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken , ongeacht de aard van het gerecht waarvoor deze zaken zich afspelen .

(src)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .
(trg)="21"> Het heeft met name geen betrekking op fiscale zaken , douanezaken of administratiefrechtelijke zaken .

(src)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :
(trg)="22"> Het verdrag is niet van toepassing op :

(src)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;
(trg)="23"> de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen , het huwelijksgoederenrecht , testamenten en erfenissen ;

(src)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;
(trg)="24"> het faillissement , akkoorden en andere soortgelijke procedures ;

(src)="25"> slándáil shóisialta ;
(trg)="25"> de sociale zekerheid ;

(src)="26"> eadráin .
(trg)="26"> de arbitrage .

(src)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .
(trg)="27"> In dit verdrag wordt onder „ door dit verdrag gebonden staat ” verstaan , elke staat die verdragsluitende partij is bij dit verdrag of een lidstaat van de Europese Gemeenschap .

(src)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .
(trg)="28"> Hieronder kan ook worden verstaan de Europese Gemeenschap .

(src)="29"> TEIDEAL  II
(trg)="29"> TITEL  II

(src)="30"> DLÍNSE
(trg)="30"> BEVOEGDHEID

(src)="31"> ROINN  1
(trg)="31"> AFDELING  1

(src)="32"> Forálacha Ginearálta
(trg)="32"> Algemene bepalingen

(src)="33"> Airteagal  2
(trg)="33"> Artikel  2

(src)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .
(trg)="34"> Onverminderd dit verdrag worden degenen die woonplaats hebben op het grondgebied van een door dit verdrag gebonden staat , ongeacht hun nationaliteit , opgeroepen voor de gerechten van die staat .

(src)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .
(trg)="35"> Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de door dit verdrag gebonden staat waar zij woonplaats hebben , gelden de regels van rechterlijke bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die staat van toepassing zijn .

(src)="36"> Airteagal  3
(trg)="36"> Artikel  3

(src)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .
(trg)="37"> Degenen die op het grondgebied van een door dit verdrag gebonden staat woonplaats hebben , kunnen slechts voor het gerecht van een andere door dit verdrag gebonden staat worden opgeroepen krachtens de in de afdelingen  2 tot en met 7 van deze titel gegeven regels .

(src)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .
(trg)="38"> Tegen hen kan in het bijzonder geen beroep worden gedaan op de in bijlage  I opgenomen nationale bevoegdheidsregels .

(src)="39"> Airteagal  4
(trg)="39"> Artikel  4

(src)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .
(trg)="40"> Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een door dit verdrag gebonden staat , wordt de rechterlijke bevoegdheid in elke door dit verdrag gebonden staat geregeld door de wetgeving van die staat , onverminderd de artikelen  22 en 23 .

(src)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.
(trg)="41"> Tegen deze verweerder kan ieder , ongeacht zijn nationaliteit , die op het grondgebied van een door dit verdrag gebonden staat woonplaats heeft , aldaar op dezelfde voet als de eigen onderdanen van die staat een beroep doen op de bevoegdheidsregels die daar van kracht zijn , met name de regels van bijlage  I.

(src)="42"> ROINN  2
(trg)="42"> AFDELING  2

(src)="43"> Dlínse Speisialta
(trg)="43"> Bijzondere bevoegdheid

(src)="44"> Airteagal  5
(trg)="44"> Artikel  5

(src)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :
(trg)="45"> Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een door dit verdrag gebonden staat , kan in een andere door dit verdrag gebonden staat voor de volgende gerechten worden opgeroepen :

(src)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;
(trg)="46"> ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst : voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt , is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd ;

(src)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :
(trg)="47"> voor de toepassing van deze bepaling en tenzij anders is overeengekomen , is de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt :

(src)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,
(trg)="48"> voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken , de plaats in een door dit verdrag gebonden staat waar de zaken volgens de overeenkomst werden geleverd of hadden moeten worden geleverd ;

(src)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;
(trg)="49"> voor de verstrekking van diensten , de plaats in een door dit verdrag gebonden staat waar de diensten volgens de overeenkomst werden verstrekt of hadden moeten worden verstrekt ;

(src)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;
(trg)="50"> punt a ) is van toepassing indien punt b ) niet van toepassing is ;

(src)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,
(trg)="51"> ten aanzien van onderhoudsverplichtingen :

(src)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;
(trg)="54"> ten aanzien van een op een strafbaar feit gegronde rechtsvordering tot schadevergoeding of tot teruggave : voor het gerecht waarbij de strafvervolging is ingesteld , voor zover dit gerecht volgens zijn eigen recht van de burgerlijke vordering kennis kan nemen ;

(src)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;
(trg)="55"> ten aanzien van een geschil betreffende de exploitatie van een filiaal , van een agentschap of enige andere vestiging : voor het gerecht van de plaats waar zij zijn gelegen ;

(src)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;
(trg)="56"> als oprichter , trustee of begunstigde van een trust die in het leven is geroepen op grond van de wet of bij geschrifte dan wel bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst : voor het gerecht van de door dit verdrag gebonden staat op het grondgebied waarvan de trust woonplaats heeft ;

(src)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :
(trg)="57"> ten aanzien van een geschil betreffende de betaling van de beloning wegens de hulp en berging die aan een lading of vracht ten goede is gekomen : voor het gerecht in het rechtsgebied waarvan op deze lading of de daarop betrekking hebbende vracht :

(src)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;
(trg)="58"> beslag is gelegd tot zekerheid van deze betaling , of

(src)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .
(trg)="59"> daartoe beslag had kunnen worden gelegd , maar borgtocht of andere zekerheid is gesteld ,

(src)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :
(trg)="61"> Artikel  6

(src)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;
(trg)="62"> Deze persoon kan ook worden opgeroepen :

(src)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;
(trg)="63"> indien er meer dan één verweerder is : voor het gerecht van de woonplaats van een hunner , op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting , teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven ;

(src)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;
(trg)="64"> bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot voeging of tussenkomst : voor het gerecht waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is , tenzij de vordering slechts is ingesteld om de opgeroepene af te trekken van het gerecht dat dit verdrag hem toekent ;

(src)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .
(trg)="65"> ten aanzien van een tegenvordering die voortspruit uit de overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is : voor het gerecht waar deze laatste aanhangig is ;

(src)="66"> Airteagal  7
(trg)="66"> ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst , indien de vordering vergezeld kan gaan van een zakelijke vordering betreffende een onroerend goed tegen dezelfde verweerder : voor het gerecht van de door dit verdrag gebonden staat op het grondgebied waarvan het onroerend goed gelegen is .

(src)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .
(trg)="67"> Artikel  7

(src)="68"> ROINN  3
(trg)="68"> Wanneer een gerecht van een door dit verdrag gebonden staat uit hoofde van dit verdrag bevoegd is kennis te nemen van vorderingen  ter zake van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van een schip , neemt dit gerecht , of elk ander gerecht dat volgens het interne recht van die staat in zijn plaats treedt , tevens kennis van de vorderingen tot beperking van deze aansprakelijkheid .

(src)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas
(trg)="69"> AFDELING  3

(src)="70"> Airteagal  8
(trg)="70"> Bevoegdheid in verzekeringszaken

(src)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .
(trg)="71"> Artikel  8

(src)="72"> Airteagal  9
(trg)="72"> De bevoegdheid in verzekeringszaken is in deze afdeling geregeld , onverminderd artikel  4 en artikel  5 , punt  5 .