# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# mt/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007
(trg)="1"> Procès – verbal ta ’ Rettifika tal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta ’ sentenzi f ’ materji ċivili u kummerċjali , iffirmat f ’ Lugano fit-30 ta ’ Ottubru 2007

(src)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )
(trg)="2"> ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 147 tal-10 ta ’ Ġunju 2009 )

(src)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .
(trg)="3"> Din ir-rettifika saret permezz ta ’ Procès-verbal ta ’ Rettifika li ġie ffirmat f ’ Berna , fl-20 ta ’ Ottubru 2011 , mid-Dipartiment Federali għall-Affarijiet Barranin tal-Konfederazzjoni Svizzera bħala depożitarju .

(src)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :
(trg)="4"> F ’ paġni 33-34 , Anness I :

(src)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :
(trg)="5"> L-entrati għall-Istati hawn taħt elenkati huma rettifikati kif ġej :

(src)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,
(trg)="6"> fil-Bulgarija l-Artikolu 4 , paragrafu 1 , punt 2 , tal-Kodiċi tad-Dritt Internazzjonali Privat , ” ;

(src)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,
(trg)="7"> fl-Estonja l-Artikolu 86 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ;

(src)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,
(trg)="8"> fil-Polonja l-Artikolu 1103 , il-paragrafu 4 , tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ;

(src)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,
(trg)="9"> fil-Portugall l-Artikolu 65 ( 1 ) ( b ) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili ( Código de Processo Civil ) safejn dan jista ’ jinkludi raġunijiet eżorbitanti għal ġurisdizzjoni , bħall-qrati tal-post fejn il-fergħa , l-aġenzija jew stabbiliment ieħor ( jekk ikunu jinsabu fil-Portugall ) meta l-amministrazzjoni ċentrali ( jekk tkun tinsab fi Stat barrani ) tkun il-parti nnotifikata , u l-Artikolu 10 tal-Kodiċi dwar il-Proċedura tax-Xogħol ( Código de Processo do Trabalho ) safejn din tkun tista ’ tinkludi raġunijiet eżorbitanti għal ġurisdizzjoni , bħall-qrati tal-post fejn l-attur ikun domiċiljat fi proċedimenti relatati ma ’ kuntratti individwali ta ’ impjieg li jitressqu mill-impjegat kontra min iħaddmu , ” ;

(src)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,
(trg)="10"> fl-Isvizzera l-Artikolu 4 tal-Att Federali dwar id-Dritt Internazzjonali Privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ;

(src)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;
(trg)="11"> fil-Finlandja il-paragrafi 1 u 2 tas-Sezzjoni 18 ( 1 ) tal-Kapitolu 10 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ġudizzjarja ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;

(src)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :
(trg)="12"> f ’ paġni 35-36 , Anness II :

(src)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,
(trg)="13"> fil-Bulgarija il- ‘ окръжният съд ’ , ” ;

(src)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,
(trg)="14"> fl-Isvizzera ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ;

(src)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )
(trg)="15"> fir-Renju Unit ( … )

(src)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;
(trg)="16"> fl-Iskozja , il- ‘ Court of Session ’ , jew fil-każ ta ’ sentenza dwar il-manteniment , ix- ‘ Sheriff Court ’ wara li tkun mibgħuta lilha mis-Segretarju tal-Istat ,

(src)="17"> ( … ) ” ;
(trg)="17"> ( … ) , ” ;

(src)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :
(trg)="18"> f ’ paġni 37-38 , Anness III :

(src)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,
(trg)="19"> fi Spanja il- ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ li tkun ħarġet id-deċiżjoni kkontestata , bl-appell li għandu jiġi deċiż mill- ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ;

(src)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;
(trg)="20"> fl-Isvizzera il-qorti għolja kantonali , ” ;

(src)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :
(trg)="21"> f ’ paġna 43 , l-Anness IX huwa sostitwit bit-test li ġej :

(src)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX
(trg)="22"> “ ANNESS IX

(src)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :
(trg)="23"> L-Istati u r-regoli msemmija fl-Artikolu II tal-Protokoll 1 huma dawn li ġejjin :

(src)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="24"> Ġermanja l-Artikoli 68 , 72 , 73 u 74 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( Zivilprozessordnung ) li jikkonċernaw notifiki lil partijiet terzi ,

(src)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="25"> Estonja l-Artikoli 214 ( 3 ) u ( 4 ) u l-Artikolu 216 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) li jikkonċernaw notifiki lil partijiet terzi ,

(src)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="26"> Latvja l-Artikoli 78 , 79 , 80 u 81 tal-Liġi ta ’ Proċedura Ċivili ( Civilprocesa likums ) li jikkonċernaw notifiki lil partijiet terzi ,

(src)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Litwanja l-Artikolu 47 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="28"> Ungerija l-Artikoli 58 sa 60 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( Polgári perrendtartás ) li jikkonċernaw notifiki lil partijiet terzi ,

(src)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="29"> Awstrija l-Artikolu 21 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( Zivilprozessordnung ) li jikkonċerna notifiki lil partijiet terzi ,

(src)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="30"> Polonja l-Artikoli 84 u 85 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( Kodeks postępowania cywilnego ) li jikkonċernaw notifiki lil partijiet terzi ( przypozwanie ) ,

(src)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .
(trg)="31"> Slovenja l-Artikolu 204 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili ( Zakon o pravdnem postopku ) li jikkonċerna notifiki lil partijiet terzi . ” .

# ga/22009A0610_01_.xml.gz
# mt/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Coinbhinsiún
(trg)="1"> Konvenzjoni

(src)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
(trg)="2"> dwar il-ġuriżdizzjoni u  r-rikonoxximent u  l-eżekuzzjoni ta ' sentenzi f ' materji ċivili u  kummerċjali

(src)="3"> BROLLACH
(trg)="3"> PREAMBOLU

(src)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,
(trg)="4"> IL-PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA GĦAL DIN IL-KONVENZJONI

(src)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,
(trg)="5"> DETERMINATI li jsaħħu fit-territorji tagħhom il-protezzjoni legali ta ' persuni stabbiliti hemmhekk ,

(src)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,
(trg)="6"> WAQT LI JIKKUNSIDRAW li għal dan il-għan huwa neċessarju li tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni internazzjonali tal-qrati , sabiex ikun faċilitat ir-rikonoxximent , u  sabiex tiġi introdotta proċedura rapida li tiżgura l-eżekuzzjoni ta ' sentenzi , ta ' strumenti awtentiċi u  ta ' tranżazzjonijiet quddiem il-qorti ,

(src)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="7"> KONXJI mir-rabtiet bejniethom , li ġew sanzjonati fil-qasam ekonomiku minn strumenti ta ' ftehim dwar il-kummerċ liberu konklużi bejn il-Komunità Ewropea u  ċerti Stati membri ta ' l-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kummerċ Liberu ,

(src)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :
(trg)="8"> WAQT LI JIKKUNSIDRAW :

(src)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,
(trg)="9"> -il-Konvenzjoni ta ' Brussell tas-27  ta '  Settembru 1968 dwar il-ġurisdizzjoni u  l-eżekuzzjoni ta ' sentenzi f ' materji ċivili u  kummerċjali , kif emendata bil-Konvenzjonijiet ta ' Adeżjoni skond it-tkabbir suċċessiv ta ' l-Unjoni Ewropea ;

(src)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="10"> -il-Konvenzjoni ta ' Lugano tas-16  ta '  Settembru 1988 dwar il-ġurisdizzjoni u  l-eżekuzzjoni ta ' sentenzi f ' materji ċivili u  kummerċjali , li testendi l-applikazzjoni tar-regoli tal-Konvenzjoni ta ' Brussell ta ' l-1968 għal ċerti Stati membri ta ' l-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kummerċ Liberu ;

(src)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,
(trg)="11"> -ir-Regolament tal-Kunsill ( KE ) Nru  44 / 2001 tat-22  ta '  Diċembru 2000 dwar il-ġurisdizzjoni u  r-rikonoxximent u  l-eżekuzzjoni ta ' sentenzi f ' materji ċivili u  kummerċjali , li ħa post il-Konvenzjoni ta ' Brussell imsemmija aktar ' il fuq ;

(src)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,
(trg)="12"> -il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u  r-Renju tad-Danimarka dwar il-ġurisdizzjoni u  r-rikonoxximent u  l-eżekuzzjoni ta ' sentenzi f ' materji ċivili u  kummerċjali , iffirmat fi Brussell fid-19  ta '  Ottubru 2005 ;

(src)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,
(trg)="13"> KONVINTI li l-estensjoni tal-prinċipji stabbliti fir-Regolament ( KE ) Nru  44 / 2001 għall-Partijiet Kontraenti ta ' dan l-istrument għandha ssaħħaħ il-koperazzjoni legali u  ekonomika ,

(src)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,
(trg)="14"> BILLI jixtiequ li jiżguraw interpretazzjoni uniformi kemm jista ' jkun ta ' dan l-istrument ,

(src)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus
(trg)="15"> IDDEĊIDEW f ' dan l-ispirtu li jikkonkludu din il-Konvenzjoni , u

(src)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :
(trg)="16"> FTIEHMU KIF ĠEJ :

(src)="17"> TEIDEAL  I
(trg)="17"> TITOLU  I

(src)="18"> RAON FEIDHME
(trg)="18"> AMBITU

(src)="19"> Airteagal  1
(trg)="19"> Artikolu  1

(src)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .
(trg)="20"> Din il-Konvenzjoni għandha tapplika f ' materji ċivili u  kummerċjali irrispettivament min-natura tal-qorti jew tat-tribunal .

(src)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .
(trg)="21"> M ' għandhiex tapplika , b ' mod partikolari , għal materji ta ' dħul ta ' finanzi , tad-dwana jew amministrattivi .

(src)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :
(trg)="22"> Il-Konvenzjoni m ' għandhiex tapplika għal dawn li ġejjin :

(src)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;
(trg)="23"> l-istatus jew il-kapaċità ġuridika ta ' persuni fiżiċi , id-drittijiet fuq proprjetà derivanti minn relazzjonijiet matrimonjali , testmenti u  suċċessjoni ;

(src)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;
(trg)="24"> il-falliment , proċedimenti relatati ma ' l-istralċ ta ' kumpanniji insolventi jew ta ' persuni ġuridiċi oħra , arranġamenti ġudizzjarji , kompożizzjonijet u  proċedimenti analogi ;

(src)="25"> slándáil shóisialta ;
(trg)="25"> is-sigurtà soċjali ;

(src)="26"> eadráin .
(trg)="26"> l-arbitraġġ .

(src)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .
(trg)="27"> F ' din il-Konvenzjoni , it-terminu “ Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni ” għandu jfisser kwalunkwe Stat li huwa Parti Kontraenti għal din il-Konvenzjoni jew Stat Membru tal-Komunità Ewropea .

(src)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .
(trg)="28"> Jista ' jfisser ukoll il-Komunità Ewropea .

(src)="29"> TEIDEAL  II
(trg)="29"> TITOLU  II

(src)="30"> DLÍNSE
(trg)="30"> ĠURISDIZZJONI

(src)="31"> ROINN  1
(trg)="31"> TAQSIMA  1

(src)="32"> Forálacha Ginearálta
(trg)="32"> Dispożizzjonijiet ġenerali

(src)="33"> Airteagal  2
(trg)="33"> Artikolu  2

(src)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .
(trg)="34"> Suġġett għad-dispożizzjonijet ta ' din il-Konvenzjoni , persuni domiċiljati fi Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni għandhom , irrispettivament miċ-ċittadinanza tagħhom , jiġu mħarrka fil-qrati ta ' dak l-Istat .

(src)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .
(trg)="35"> Persuni li mhumiex ċittadini ta ' l-Istat marbut b ' din il-Konvenzjoni li fih huma domiċiljati għandhom ikunu regolati bir-regoli tal-ġurisdizzjoni applikabbli għal ċittadini ta ' dak l-Istat .

(src)="36"> Airteagal  3
(trg)="36"> Artikolu  3

(src)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .
(trg)="37"> Persuni domiċiljati fi Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni jistgħu jiġu mħarrka fil-qrati ta ' Stat ieħor marbut b ' din il-Konvenzjoni permezz biss tar-regoli stabbiliti fit-Taqsimiet  2 sa 7 ta ' dan it-Titolu .

(src)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .
(trg)="38"> B ' mod partikolari r-regoli ta ' ġurisdizzjoni nazzjonali stabbiliti fl-Anness  I  m ' għandhomx ikunu applikabbli kontrihom .

(src)="39"> Airteagal  4
(trg)="39"> Artikolu  4

(src)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .
(trg)="40"> Jekk il-konvenut ma jkunx domiċiljat fi Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni , il-ġurisdizzjoni tal-qrati ta ' kull Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni għandha , bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta ' l-Artikoli  22 u  23 , tiġi stabbilita mil-liġi ta ' dak l-Istat .

(src)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.
(trg)="41"> Kontra tali konvenut , kwalunkwe persuna domiċiljata fi Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni tista ' , irrispettivament min-nazzjonalità tagħha , tagħmel użu f ' dak l-Istat mir-regoli ġurisdizzjonali fis-seħħ hemmhekk , u  b ' mod partikolari dawk speċifikati fl-Anness  I ,  bl-istess mod bħaċ-ċittadini ta ' dak l-Istat .

(src)="42"> ROINN  2
(trg)="42"> TAQSIMA  2

(src)="43"> Dlínse Speisialta
(trg)="43"> Ġurisdizzjoni speċjali

(src)="44"> Airteagal  5
(trg)="44"> Artikolu  5

(src)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :
(trg)="45"> Persuna domiċiljata fi Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni tista ' , fi Stat ieħor marbut b ' din il-Konvenzjoni , tiġi mħarrka :

(src)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;
(trg)="46"> f ' materji relatati ma ' kuntratt , fil-qrati tal-post tat-twettiq ta ' l-obbligazzjoni in kwistjoni ;

(src)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :
(trg)="47"> għall-finijiet ta ' din id-dispożizzjoni u  sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor , il-post tat-twettiq ta ' l-obbligazzjoni in kwistjoni għandu jkun :

(src)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,
(trg)="48"> fil-każ ta ' bejgħ ta ' merċi , il-post fi Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni fejn , skond il-kuntratt , ikunu ntbagħtu l-merċi jew fejn kellhom jintbagħtu ,

(src)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;
(trg)="49"> fil-każ tal-provvista ta ' servizzi , il-post fi Stat marbut b ' din il-konvenzjoni fejn , skond il-kuntratt , is-servizzi ġew provduti jew kellhom jiġu pprovduti ;

(src)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;
(trg)="50"> jekk is-subinċiż ( b )  ma japplikax , għandu japplika s-subinċiż ( a ) ;

(src)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,
(trg)="51"> f ' materji relatati ma ' manteniment ,

(src)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;
(trg)="54"> fir-rigward ta ' talba ċivili għal danni jew restituzzjoni li tkun ibbażata fuq att li jagħti lok għal proċedimenti kriminali , fil-qorti li quddiemha jiġu istitwiti tali proċedimenti , safejn dik il-qorti jkollha l-ġurisdizzjoni , skond il-liġi tagħha stess , li tiddeċiedi fi proċedimenti ċivili ;

(src)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;
(trg)="55"> fir-rigward ta ' disputa li tirriżulta mill-attività ta ' fergħa , aġenzija jew stabbiliment ieħor , fil-qrati tal-post fejn il-fergħa , l-aġenzija jew stabbiliment ieħor ikunu jinsabu ;

(src)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;
(trg)="56"> bħala settlor , trustee jew benefiċjarju ta ' trust maħluq permezz ta ' liġi , jew permezz ta ' strument miktub , jew stabbilit verbalment u  mfassal bil-kitba għall-finijiet ta ' prova , fil-qrati ta ' l-Istat marbut b ' din il-Konvenzjoni li fih it-trust ikun domiċiljat ;

(src)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :
(trg)="57"> fir-rigward ta ' disputa li tikkonċerna l-ħlas ta ' rimunerazzjoni mitluba għas-salvataġġ ta ' tagħbija jew merkanzija , fil-qorti li taħt l-awtorità tagħha t-tagħbija jew il-merkanzija in kwistjoni :

(src)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;
(trg)="58"> tkun inqabdet sabiex jiġi żgurat dak il-ħlas , jew

(src)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .
(trg)="59"> setgħet ġiet hekk maqbuda , iżda jkun sar depożitu jew ingħatat garanzija oħra ,

(src)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :
(trg)="61"> Artikolu  6

(src)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;
(trg)="62"> Persuna domiċiljata fi Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni tista ' titħarrek ukoll :

(src)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;
(trg)="63"> meta tkun waħda minn numru ta ' konvenuti , fil-qrati tal-post fejn kwalunkwe wieħed minnhom ikun domiċiljat , sakemm it-talbiet ikunu marbuta tant strettament ma ' xulxin li jkun espedjenti li jinstemgħu u  jiġu deċiżi flimkien sabiex jiġi evitat ir-riskju ta ' sentenzi irrikonċiljabbli li jirriżultaw minn proċedimenti separati ;

(src)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;
(trg)="64"> bħala parti terza f ' kawża dwar garanzija jew fi kwalunkwe proċedimenti oħra ta ' terzi , fil-qorti li quddiemha jkunu ġew istitwiti l-proċedimenti oriġinali , ħlief jekk dawn ġew istitwiti biss bl-għan li jneħħuha minn taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti li tkun kompetenti fil-każ tagħha ;

(src)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .
(trg)="65"> fuq kontrotalba li tirriżulta mill-istess kuntratt jew fatti li fuqhom kienet ibbażata t-talba oriġinali , fil-qorti li fiha t-talba oriġinali tkun pendenti ;

(src)="66"> Airteagal  7
(trg)="66"> f ' materji relatati ma ' kuntratt , jekk il-azzjoni tista ' tinstema ' flimkien ma ' kawża kontra l-istess konvenut f ' materji relatati ma ' drittijiet in rem fuq proprjetà immobbli , fil-qorti ta ' l-Istat marbut b ' din il-Konvenzjoni li fih tinsab il-proprjetà .

(src)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .
(trg)="67"> Artikolu  7

(src)="68"> ROINN  3
(trg)="68"> Meta bis-saħħa ta ' din il-Konvenzjoni , qorti ta ' Stat marbut b ' din il-Konvenzjoni jkollha l-ġurisdizzjoni f ' kawżi relatati ma ' responsabbiltà mill-użu jew operazzjoni ta ' bastiment , dik il-qorti , jew kwalunkwe qorti oħra sostitwita għal dan l-iskop mil-liġi nterna ta ' dak l-Istat , għandha jkollha wkoll il-ġurisdizzjoni fuq talbiet għal-limitazzjoni ta ' tali responsabbiltà .

(src)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas
(trg)="69"> TAQSIMA  3

(src)="70"> Airteagal  8
(trg)="70"> Ġurisdizzjoni f ' materji relatati ma ' l-assigurazzjoni

(src)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .
(trg)="71"> Artikolu  8

(src)="72"> Airteagal  9
(trg)="72"> F ' materji relatati ma ' l-assigurazzjoni , il-ġurisdizzjoni għandha tiġi stabbilita minn din it-Taqsima , mingħajr preġudizzju għall-Artikoli  4 u  5 ( 5 ) .