# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# lv/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007
(trg)="1"> Labojumu verbālprocess Konvencijai par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās , parakstīta Lugano , 2007. gada 30. oktobrī

(src)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )
(trg)="2"> ( “ Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis ” L 147 , 2009. gada 10. jūnijs )

(src)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .
(trg)="3"> Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu , kurš parakstīts Bernē , 2011. gada 20. oktobrī un kura depozitārs ir Šveices Konfederācijas Ārlietu federālais departaments .

(src)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :
(trg)="4"> lappusē , I pielikumā :

(src)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :
(trg)="5"> ieraksti attiecībā uz turpmāk norādītajām valstīm tiek laboti šādi :

(src)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,
(trg)="6"> Bulgārijā Starptautiskā privāttiesību kodeksa 4. panta 1. punkta 2. apakšpunkts , ” ,

(src)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,
(trg)="7"> Igaunijā Civilprocesa kodeksa ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 86. pants , ” ,

(src)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,
(trg)="8"> Polijā Civilprocesa kodeksa ( Kodeks postępowania cywilnego ) 1103. panta 4. punkts , ” ,

(src)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,
(trg)="9"> Portugālē Civilprocesa kodeksa ( Código de Processo Civil ) 65. panta 1. punkta b ) apakšpunkts , ciktāl tas var ietvert pārspīlētu jurisdikcijas pamatojumu , piemēram , tās vietas tiesu jurisdikcijai , kur atrodas filiāle , aģentūra vai cita iestāde ( ja tā atrodas Portugālē ) , ja centrālā administrācija ( ja tā atrodas ārvalstīs ) ir puse , kurai piesūtīti dokumenti , un Darba procesa kodeksa ( Código de Processo do Trabalho ) 10. pants , ciktāl tas var ietvert pārspīlētu jurisdikcijas pamatojumu , piemēram , tās vietas tiesu jurisdikcijai , kur ir prasītāja uzturēšanās vieta tiesvedībā , kas saistīta ar atsevišķiem darba līgumiem un kuru ierosinājis darba ņēmējs pret darba devēju , ” ,

(src)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,
(trg)="10"> Šveicē Federālā akta par starptautiskajām privāttiesībām ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) 4. pants , ” ,

(src)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;
(trg)="11"> Somijā Procesuālā kodeksa ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) 10. nodaļas 18. iedaļas 1. panta 1. un 2. daļa , ” .

(src)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :
(trg)="12"> lappusē , II pielikumā :

(src)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,
(trg)="13"> Bulgārijā “ окръжният съд ” , ’ ,

(src)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,
(trg)="14"> Šveicē “ kantonales Vollstreckungsgericht ” / “ tribunal cantonal de l ’ exécution ” / “ giudice cantonale dell ’ esecuzione ” , ’ ,

(src)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )
(trg)="15"> Apvienotajā Karalistē ( . . )

(src)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;
(trg)="16"> Skotijā : “ Court of Session ” vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – “ Sheriff Court ” pēc Skotijas ministru nosūtījuma ,

(src)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :
(trg)="18"> lappusē , III pielikumā :

(src)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,
(trg)="19"> Spānijā Juzgado de Primera Instancia , kas izdevusi apstrīdēto lēmumu , lai Audiencia Provincial izlemj pārsūdzības lietu , ” ,

(src)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;
(trg)="20"> Šveicē augstākā kantonu tiesa , ” .

(src)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :
(trg)="21"> lappusē IX pielikumu aizstāj ar šādu :

(src)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX
(trg)="22"> “ IX PIELIKUMS

(src)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :
(trg)="23"> 1. protokola II pantā minētās valstis un noteikumi ir šādi :

(src)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="24"> Vācijā Civilprocesa kodeksa ( Zivilprozessordnung ) 68 . , 72 . , 73. un 74. pants attiecībā uz trešo personu paziņojumiem ,

(src)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="25"> Igaunijā Civilprocesa kodeksa ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 214. panta 3. un 4. punkts un 216. pants attiecībā uz trešo personu paziņojumiem ,

(src)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="26"> Latvijā Civilprocesa likuma 78 . , 79 . , 80. un 81. pants attiecībā uz trešo personu paziņojumiem ,

(src)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Lietuvā : Civilprocesa kodeksa ( Civilinio proceso kodeksas ) 47. pants ,

(src)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="28"> Ungārijā Civilprocesa kodeksa ( Kodeks postępowania cywilnego ) 58. līdz 60. pants attiecībā uz trešo personu paziņojumiem ,

(src)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="29"> Austrijā Civilprocesa kodeksa ( Zivilprozessordnung ) 21. pants attiecībā uz trešo personu paziņojumiem ,

(src)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="30"> Polijā Civilprocesa kodeksa ( Kodeks postępowania cywilnego ) 84. un 85. pants attiecībā uz trešo personu paziņojumiem ( przypozwanie ) ,

(src)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .
(trg)="31"> Slovēnijā Civilprocesa likuma ( Zakon o pravdnem postopku ) 204. pants attiecībā uz trešo personu paziņojumiem , ” .

# ga/22009A0610_01_.xml.gz
# lv/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Coinbhinsiún
(trg)="1"> Konvencija

(src)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
(trg)="2"> par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

(src)="3"> BROLLACH
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,
(trg)="4"> ŠĪS KONVENCIJAS AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ,

(src)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,
(trg)="5"> APŅĒMUŠĀS stiprināt to personu tiesisko aizsardzību , kuru mītnesvieta ir šo valstu teritorijā ,

(src)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,
(trg)="6"> ŅEMOT VĒRĀ to , ka šā tālab ir jānosaka tiesu starptautiskā jurisdikcija , jāsekmē atzīšana un jāievieš ātra procedūra spriedumu , publisku aktu un izlīgumu izpildes nodrošināšanai ,

(src)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="7"> APZINOTIES to starpā esošās saiknes , kas ekonomikas jomā atļautas brīvās tirdzniecības nolīgumos , kas noslēgti starp Eiropas Kopienu un noteiktām Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm ,

(src)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :
(trg)="8"> ŅEMOT VĒRĀ :

(src)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,
(trg)="9"> 1968.  gada 27.  septembra Briseles Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās , kurā grozījumi izdarīti ar Pievienošanās konvencijām atbilstoši Eiropas Savienības secīgai paplašināšanai ,

(src)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="10"> 1988.  gada 16.  septembra Lugāno Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās , kas paplašina 1968.  gada Briseles konvencijas noteikumu piemērošanu , tos attiecinot uz konkrētām Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm ,

(src)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,
(trg)="11"> Padomes Regulu ( EK ) Nr.  44 / 2001 ( 2000.  gada 22.  decembris ) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās , kas aizstājusi iepriekšminēto Briseles konvenciju ,

(src)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,
(trg)="12"> 2005.  gada 19.  oktobrī Briselē parakstīto Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīgumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ,

(src)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,
(trg)="13"> PĀRLIECĪBĀ , ka Regulā ( EK ) Nr.  44 / 2001 noteikto principu attiecināšana arī uz šā instrumenta Līgumslēdzējām pusēm stiprinās tiesisko un ekonomisko sadarbību ,

(src)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,
(trg)="14"> VĒLOTIES nodrošināt pēc iespējas vienotu šā instrumenta interpretāciju ,

(src)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus
(trg)="15"> šajā sakarā IR NOLĒMUŠAS noslēgt šo konvenciju un

(src)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :
(trg)="16"> IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO .

(src)="17"> TEIDEAL  I
(trg)="17"> I  SADAĻA

(src)="18"> RAON FEIDHME
(trg)="18"> DARBĪBAS JOMA

(src)="19"> Airteagal  1
(trg)="19"> 1.  pants

(src)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .
(trg)="20"> Šo konvenciju piemēro civillietās un komerclietās neatkarīgi no tiesas būtības .

(src)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .
(trg)="21"> Tā neattiecas jo īpaši uz nodokļu , muitas vai administratīvajām lietām .

(src)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :
(trg)="22"> Konvenciju nepiemēro attiecībā uz :

(src)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;
(trg)="23"> fizisko personu juridisko statusu vai tiesībspēju un rīcībspēju , īpašumtiesībām , kas izriet no laulības attiecībām , testamentiem un mantošanas ;

(src)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;
(trg)="24"> bankrotu , ar maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību vai citu juridisko personu likvidāciju saistītām procedūrām , tiesas rīkojumiem , mierizlīgumiem un līdzīgām procedūrām ;

(src)="25"> slándáil shóisialta ;
(trg)="25"> sociālo nodrošinājumu ;

(src)="26"> eadráin .
(trg)="26"> šķīrējtiesu .

(src)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .
(trg)="27"> Šajā konvencijā termins “ valsts , kurai ir saistoša šī konvencija ” nozīmē jebkuru valsti , kas ir šīs konvencijas Līgumslēdzēja puse vai Eiropas Kopienas dalībvalsts .

(src)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .
(trg)="28"> Tas var nozīmēt arī Eiropas Kopienu .

(src)="29"> TEIDEAL  II
(trg)="29"> II  SADAĻA

(src)="30"> DLÍNSE
(trg)="30"> JURISDIKCIJA

(src)="31"> ROINN  1
(trg)="31"> 1 .  IEDAĻA

(src)="32"> Forálacha Ginearálta
(trg)="32"> Vispārīgi noteikumi

(src)="33"> Airteagal  2
(trg)="33"> 2.  pants

(src)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .
(trg)="34"> Saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem personas , kuru domicils ir valstī , kam ir saistoša šī konvencija , neatkarīgi no viņu pilsonības , var iesūdzēt attiecīgās valsts tiesā .

(src)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .
(trg)="35"> Uz personām , kuru domicils ir valstī , kam ir saistoša šī konvencija , bet kuras nav attiecīgās valsts pilsoņi , attiecas jurisdikcijas normas , ko piemēro attiecīgās valsts pilsoņiem .

(src)="36"> Airteagal  3
(trg)="36"> 3.  pants

(src)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .
(trg)="37"> Personas , kuru domicils ir valstī , kam ir saistoša šī konvencija , var iesūdzēt tiesā citā valstī , kurai ir saistoša šī konvencija , vienīgi saskaņā ar šīs sadaļas 2. līdz 7.  iedaļā izklāstītajiem noteikumiem .

(src)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .
(trg)="38"> Jo īpaši pret tām nepiemēro I  pielikumā izklāstītos valsts jurisdikcijas noteikumus .

(src)="39"> Airteagal  4
(trg)="39"> 4.  pants

(src)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .
(trg)="40"> Ja atbildētāja domicils nav valstī , kurai ir saistoša šī konvencija , tad katras tādas valsts tiesu jurisdikciju , kurai ir saistoša šī konvencija , ievērojot 22. un 23.  pantu , nosaka attiecīgās valsts tiesību akti .

(src)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.
(trg)="41"> Pret šādu atbildētāju visas personas , kuru domicils ir valstī , kam ir saistoša šī konvencija , neatkarīgi no viņu pilsonības , attiecīgajā valstī var tāpat kā attiecīgās valsts pilsoņi izmantot spēkā esošās jurisdikcijas normas , un jo īpaši I  pielikumā norādītās normas .

(src)="42"> ROINN  2
(trg)="42"> 2 .  IEDAĻA

(src)="43"> Dlínse Speisialta
(trg)="43"> Īpašā jurisdikcija

(src)="44"> Airteagal  5
(trg)="44"> 5.  pants

(src)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :
(trg)="45"> Personu , kuras domicils ir valstī , kurai ir saistoša šī konvencija , citā valstī , kurai ir saistoša šī konvencija , var iesūdzēt :

(src)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;
(trg)="46"> lietās , kas attiecas uz līgumiem , – attiecīgās saistības izpildes vietas tiesā ;

(src)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :
(trg)="47"> šā noteikuma mērķiem un ja vien nepastāv citāda vienošanās , attiecīgās saistības izpildes vieta ir :

(src)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,
(trg)="48"> preču iegādes gadījumā – vieta valstī , kurai ir saistoša šī konvencija un kur saskaņā ar līgumu preces tika piegādātas vai bija jāpiegādā ,

(src)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;
(trg)="49"> pakalpojumu sniegšanas gadījumā – vieta valstī , kurai ir saistoša šī konvencija un kurā saskaņā ar līgumu pakalpojums tika sniegts vai bija jāsniedz ;

(src)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;
(trg)="50"> ja nepiemēro b )  apakšpunktu , tad piemēro a )  apakšpunktu ;

(src)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,
(trg)="51"> lietās , kas attiecas uz uzturēšanu :

(src)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;
(trg)="54"> tiesā , kuras jurisdikcijā saskaņā ar tās tiesību aktiem ir tiesvedība attiecībā uz vecāku atbildību , ja jautājums par uzturēšanu ir saistīts ar šādu tiesvedību , ja vien šīs jurisdikcijas pamatā nav vienīgi vienas iesaistītās puses pilsonība ;

(src)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;
(trg)="55"> lietās , kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazi-deliktu – tās vietas tiesā , kur iestājies vai var iestāties notikums , kas rada kaitējumu ;

(src)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;
(trg)="56"> attiecībā uz tādu civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu vai restitūciju , kuras pamatā ir kriminālsodāma darbība – tiesā , kurā izskata attiecīgo krimināllietu , ciktāl šīs tiesas jurisdikcijā saskaņā ar tās tiesību aktiem ir civillietu izskatīšana ;

(src)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :
(trg)="57"> attiecībā uz strīdiem , kas izriet no filiāles , aģentūras vai citas struktūras darbības , – filiāles , aģentūras vai citas struktūras atrašanās vietas tiesā ;

(src)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;
(trg)="58"> kā ar statūtiem vai rakstisku instrumentu izveidota vai mutiski izveidota un rakstiski apstiprināta trasta dibinātāju , pilnvaroto vai labuma guvēju – tiesās tajā valstī , kurai ir saistoša šī konvencija un kurā ir trasta domicils ;

(src)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .
(trg)="59"> attiecībā uz strīdiem par tādas atlīdzības maksājumu , ko prasa saistībā ar kravas izglābšanu , – tiesā , kuras jurisdikcijā attiecīgajai kravai :

(src)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :
(trg)="61"> ar nosacījumu , ka šo noteikumu piemēro vienīgi tad , ja tiek apgalvots , ka atbildētājs ir ieinteresēts kravā vai bija ieinteresēts tās izglābšanas laikā .

(src)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;
(trg)="62"> 6.  pants

(src)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;
(trg)="63"> Personu , kuras domicils ir kādā valstī , kam ir saistoša šī konvencija , var iesūdzēt arī :

(src)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;
(trg)="64"> ja šī persona ir viena no vairākiem atbildētājiem , – tās vietas tiesā , kurā kādam no atbildētājiem ir domicils , ja prasības ir tik cieši saistītas , ka ir lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā , lai izvairītos no riska , ka atsevišķā tiesvedībā tiek pieņemti nesavienojami spriedumi ;

(src)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .
(trg)="65"> kā trešo personu prasībā par garantiju vai galvojumu vai jebkurā citā tiesvedībā ar trešo personu piedalīšanos – tiesā , kurā celta sākotnējā prasība , ja vien tā nav ierosināta vienīgi ar mērķi attiecībā uz šo personu nepieļaut tās tiesas jurisdikciju , kura būtu kompetenta šīs personas lietā ;

(src)="66"> Airteagal  7
(trg)="66"> ar pretprasību , kura izriet no tā paša līguma vai faktiem , kas bija pamatprasības pamatā , – tiesā , kurā tiek izskatīta pamatprasība ;

(src)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .
(trg)="67"> lietās , kas attiecas uz līgumu , ja tiesvedību var apvienot ar tiesvedību pret to pašu atbildētāju jautājumos par lietu tiesībām uz nekustamo īpašumu , – tiesā tajā valstī , kurai ir saistoša šī konvencija un kurā atrodas īpašums .

(src)="68"> ROINN  3
(trg)="68"> 7.  pants

(src)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas
(trg)="69"> Ja saskaņā ar šo konvenciju tās valsts , kurai ir saistoša šī konvencija , tiesas jurisdikcijā ir prasības attiecībā uz atbildību , ko rada kuģa izmantošana vai ekspluatācija , minētās tiesas – vai jebkuras citas tiesas , kas to šajā nolūkā aizstāj saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem , – jurisdikcijā ir arī prasības par šādas atbildības ierobežošanu .

(src)="70"> Airteagal  8
(trg)="70"> 3 .  IEDAĻA

(src)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .
(trg)="71"> Jurisdikcija lietās , kas attiecas uz apdrošināšanu

(src)="72"> Airteagal  9
(trg)="72"> 8.  pants

(src)="73"> Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt :
(trg)="73"> Lietās attiecībā uz apdrošināšanu jurisdikciju nosaka ar šo iedaļu , neskarot 4.  pantu un 5.  panta 5.  punktu .