# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# lt/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007
(trg)="1"> Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo , pasirašytos Lugane 2007 m. spalio 30 d . , klaidų ištaisymo protokolas

(src)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )
(trg)="2"> ( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 147 , 2009 m. birželio 10 d . )

(src)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .
(trg)="3"> Šis klaidų ištaisymas buvo įteisintas klaidų ištaisymo protokolu , pasirašytu 2011 m. spalio 20 d . Berne deponuojant Šveicarijos Konfederacijos Užsienio reikalų federaliniam departamentui .

(src)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,
(trg)="6"> Bulgarijoje Tarptautinės privatinės teisės kodekso 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas , “ ;

(src)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,
(trg)="7"> Estijoje Civilinio proceso kodekso ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 86 straipsnis , “ ;

(src)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,
(trg)="8"> Lenkijoje Civilinio proceso kodekso ( Kodeks postępowania cywilnego ) 1103 straipsnio 4 dalis , “ ;

(src)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,
(trg)="9"> Portugalijoje Civilinio proceso kodekso ( Código de Processo Civil ) 65 straipsnio 1 dalies b punktas tiek , kiek pagal jį galima pagrįsti nuo bendrųjų principų nukrypstančią jurisdikciją : pavyzdžiui , vietos , kurioje yra filialas , atstovybė ar kitas padalinys ( jeigu jie yra Portugalijoje ) , teismų jurisdikciją , kai centrinė administracija ( jeigu ji yra užsienio valstybėje ) yra šalis , kuriai įteikiami procesiniai dokumentai , ir Darbo proceso kodekso ( Código de Processo do Trabalho ) 10 straipsnis tiek , kiek pagal jį galima pagrįsti nuo bendrųjų principų nukrypstančią jurisdikciją : pavyzdžiui , ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismų jurisdikciją su individualiomis darbo sutartimis susijusiose bylose , kurias darbuotojas iškėlė darbdaviui , “ ;

(src)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,
(trg)="10"> Šveicarijoje Federalinio įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) 4 straipsnis , “ ;

(src)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;
(trg)="11"> Suomijoje Teismo proceso kodekso ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) 10 skyriaus 18 skirsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai , “ ;

(src)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,
(trg)="13"> Bulgarijoje окръжният съд , “ ;

(src)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,
(trg)="14"> Šveicarijoje kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione , “ ;

(src)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )
(trg)="15"> Jungtinėje Karalystėje ( … )

(src)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;
(trg)="16"> Škotijoje : Court of Session arba , kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo – Sheriff Court , į kurį kreipiasi Scottish Ministers ,

(src)="17"> ( … ) ” ;
(trg)="17"> ( … ) “ ;

(src)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,
(trg)="19"> Ispanijoje Juzgado de Primera Instancia , priėmęs ginčijamą sprendimą , kurį apeliacine tvarka nagrinėja Audiencia Provincial , “ ;

(src)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;
(trg)="20"> Šveicarijoje aukštesnysis kantono teismas , “ ;

(src)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :
(trg)="21"> 43 puslapyje IX priedas pakeičiamas taip :

(src)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX
(trg)="22"> „ IX PRIEDAS

(src)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :
(trg)="23"> 1 protokolo II straipsnyje nurodytos valstybės ir taisyklės yra šios :

(src)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="24"> Vokietija Civilinio proceso kodekso ( Zivilprozessordnung ) 68 , 72 , 73 ir 74 straipsniai , susiję su trečiųjų šalių informavimu ,

(src)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="25"> Estija Civilinio proceso kodekso ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 214 straipsnio 3 ir 4 dalys ir 216 straipsnis , susiję su trečiųjų šalių informavimu ,

(src)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="26"> Latvija Civilinio proceso kodekso ( Civilprocesa likums ) 78 , 79 , 80 ir 81 straipsniai , susiję su trečiųjų šalių informavimu ,

(src)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Lietuva Civilinio proceso kodekso 47 straipsnis ,

(src)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="28"> Vengrija Civilinio proceso kodekso ( Polgári perrendtartás ) 58 – 60 straipsniai , susiję su trečiųjų šalių informavimu ,

(src)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="29"> Austrija Civilinio proceso kodekso ( Zivilprozessordnung ) 21 straipsnis , susijęs su trečiųjų šalių informavimu ,

(src)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="30"> Lenkija Civilinio proceso kodekso ( Kodeks postępowania cywilnego ) 84 ir 85 straipsniai , susiję su trečiųjų šalių informavimu ( przypozwanie ) ,

(src)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .
(trg)="31"> Slovėnija Civilinio proceso įstatymo ( Zakon o pravdnem postopku ) 204 straipsnis , susijęs su trečiųjų šalių informavimu . “

# ga/22009A0610_01_.xml.gz
# lt/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Coinbhinsiún
(trg)="1"> Konvencija

(src)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
(trg)="2"> dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

(src)="3"> BROLLACH
(trg)="3"> PREAMBULĖ

(src)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,
(trg)="4"> ŠIOS KONVENCIJOS AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS ,

(src)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,
(trg)="5"> NUSPRENDUSIOS savo teritorijose stiprinti čia įsisteigusių asmenų teisinę apsaugą ,

(src)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,
(trg)="6"> ATSIŽVELGDAMOS į  tai , kad šiuo tikslu reikia nustatyti tarptautinę teismų jurisdikciją , palengvinti teismo sprendimų pripažinimą ir sukurti operatyvią procedūrą , užtikrinančią teismo sprendimų , autentiškų dokumentų ir teismo susitarimų vykdymą ,

(src)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="7"> SUPRASDAMOS minėtų dokumentų tarpusavio ryšius , kurie buvo oficialiai patvirtinti ekonominėje srityje remiantis laisvosios prekybos susitarimais , sudarytais tarp Europos bendrijos ir tam tikrų Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių ,

(src)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :
(trg)="8"> ATSIŽVELGDAMOS į :

(src)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,
(trg)="9"> 1968  m.  rugsėjo  27  d . Briuselio konvenciją dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo su pakeitimais , padarytais Prisijungimo konvencijomis po kelių iš eilės Europos Sąjungos plėtros etapų ,

(src)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="10"> 1988  m.  rugsėjo  16  d . Lugano konvenciją dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo , kuri praplečia 1968  m .  Briuselio konvencijos taisyklių taikymą tam tikroms Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėms narėms ,

(src)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,
(trg)="11"> 2000  m.  gruodžio  22  d . Tarybos reglamentą ( EB ) Nr.  44 / 2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo , kuris pakeitė minėtą Briuselio konvenciją ,

(src)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,
(trg)="12"> Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo , pasirašytą Briuselyje 2005  m.  spalio  19  d . ,

(src)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,
(trg)="13"> ĮSITIKINUSIOS , kad Reglamente ( EB ) Nr.  44 / 2001 nustatytų principų taikymo išplėtimas iki šio teisės norminio akto Susitariančiųjų Šalių padės sustiprinti teisinį ir ekonominį bendradarbiavimą ,

(src)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,
(trg)="14"> NORĖDAMOS užtikrinti kuo vienodesnį šios konvencijos aiškinimą ,

(src)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus
(trg)="15"> NUSPRENDĖ šiomis aplinkybėmis sudaryti šią konvenciją ir

(src)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :
(trg)="16"> SUSITARĖ :

(src)="19"> Airteagal  1
(trg)="19"> Tačiau ji netaikoma mokesčių , muitinių arba administracinėms byloms .

(src)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .
(trg)="20"> Ši konvencija netaikoma :

(src)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .
(trg)="21"> fizinių asmenų statusui arba teisnumui ir veiksnumui , nuosavybės teisėms , susijusioms su santuokiniais ryšiais , testamentais ir paveldėjimu ;

(src)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :
(trg)="22"> bankrotui , nemokių bendrovių arba kitų juridinių asmenų likvidavimo procesams , teisminėms priemonėms , kompromisiniams susitarimams ir panašioms byloms ;

(src)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;
(trg)="23"> socialiniam draudimui ;

(src)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;
(trg)="24"> arbitražui .

(src)="25"> slándáil shóisialta ;
(trg)="25"> Šioje konvencijoje vartojama sąvoka „ šios konvencijos privalanti laikytis valstybė “ reiškia bet kurią valstybę , kuri yra šios konvencijos Susitariančioji Šalis arba Europos bendrijos valstybė narė .

(src)="26"> eadráin .
(trg)="26"> Ši sąvoka taip pat gali reikšti Europos bendriją .

(src)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .
(trg)="27"> II  ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .
(trg)="28"> JURISDIKCIJA

(src)="29"> TEIDEAL  II
(trg)="29"> 1  SKIRSNIS

(src)="30"> DLÍNSE
(trg)="30"> Bendrosios nuostatos

(src)="31"> ROINN  1
(trg)="31"> 2  straipsnis

(src)="32"> Forálacha Ginearálta
(trg)="32"> Laikantis šios konvencijos nuostatų , šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje nuolat gyvenantiems asmenims , neatsižvelgiant į  jų pilietybę , bylos turi būti keliamos tos valstybės teismuose .

(src)="33"> Airteagal  2
(trg)="33"> Asmenims , nesantiems šios konvencijos privalančios laikytis valstybės , kurioje jie nuolat gyvena , piliečiais , taikomos tos valstybės piliečiams galiojančios jurisdikcijos taisyklės .

(src)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .
(trg)="34"> 3  straipsnis

(src)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .
(trg)="35"> Šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje nuolat gyvenantiems asmenims bylos gali būti keliamos kitos šios konvencijos privalančios laikytis valstybės teismuose tik pagal šios antraštinės dalies 2 – 7  skirsniuose nustatytas taisykles .

(src)="36"> Airteagal  3
(trg)="36"> Prieš pirmiau nurodytus asmenis netaikomos I  priede nustatytos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės .

(src)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .
(trg)="37"> 4  straipsnis

(src)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .
(trg)="38"> Jeigu atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje , kiekvienos šios konvencijos privalančios laikytis valstybės teismų jurisdikciją pagal 22 ir 23  straipsnius nustato tos valstybės teisė .

(src)="39"> Airteagal  4
(trg)="39"> Prieš tokį atsakovą bet kuris šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje nuolat gyvenantis asmuo , neatsižvelgiant į  jo pilietybę , gali naudotis toje valstybėje galiojančiomis jurisdikcijos taisyklėmis , ypač I  priede nurodytomis taisyklėmis , taip pat , kaip tos valstybės piliečiai .

(src)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .
(trg)="40"> 2  SKIRSNIS

(src)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.
(trg)="41"> Speciali jurisdikcija

(src)="42"> ROINN  2
(trg)="42"> 5  straipsnis

(src)="43"> Dlínse Speisialta
(trg)="43"> Šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje nuolat gyvenančiam asmeniui kitoje šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje byla dėl :

(src)="44"> Airteagal  5
(trg)="44"> sutarties gali būti iškelta atitinkamos prievolės vykdymo vietos teismuose ;

(src)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :
(trg)="45"> pagal šią nuostatą ir jeigu nesusitariama kitaip , atitinkamos prievolės vykdymo vieta yra :

(src)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;
(trg)="46"> parduodant prekes – šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje , į  kurią prekės buvo arba turėtų būti pristatytos pagal sutartį ,

(src)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :
(trg)="47"> teikiant paslaugas – šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje , kurioje paslaugos buvo arba turėtų būti suteiktos pagal sutartį ;

(src)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,
(trg)="48"> a  papunktis taikomas tuomet , kai netaikomas b  papunktis ;

(src)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;
(trg)="49"> išlaikymo :

(src)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;
(trg)="50"> gali būti iškelta kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios arba gyvenamosios vietos teismuose ;

(src)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,
(trg)="51"> teisme , kuris turi jurisdikciją nagrinėti bylas dėl asmens statuso , jeigu išlaikymo byla yra susijusi su tokiomis bylomis , išskyrus atvejus , kai tokia jurisdikcija yra pagrįsta tik vienos iš šalių pilietybe ;

(src)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;
(trg)="54"> reikalavimo atlyginti nuostolius arba žalą , padarytą veiksmu , dėl kurio keliama baudžiamoji byla , gali būti iškelta tokias bylas nagrinėjančiame teisme , jeigu minėtas teismas pagal jam taikomą teisę turi jurisdikciją nagrinėti civilines bylas ;

(src)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;
(trg)="55"> ginčo , susijusio su filialo , agentūros arba kitokio padalinio veikla , gali būti iškelta vietos , kurioje veikia toks filialas , agentūra arba kitoks padalinys , teismuose ;

(src)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;
(trg)="56"> turto patikėtojo , patikėtinio ar dėl turto patikėjimo sutarties , sudarytos pagal įstatymą arba rašytine forma , arba žodžiu ir patvirtintos raštu , naudos gavėjo gali būti iškelta šios konvencijos privalančios laikytis valstybės , kurioje yra patikėtas turtas , teismuose ;

(src)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :
(trg)="57"> ginčo , susijusio su reikalavimu išmokėti kompensaciją už krovinio arba frachto išgelbėjimą , gali būti iškelta teismuose , kurių kompetencijai priklausantis atitinkamas krovinys arba frachtas :

(src)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;
(trg)="58"> galėjo būti tokiu būdu areštuotas , bet buvo pateiktas laidavimas arba kitas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas ,

(src)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .
(trg)="59"> su sąlyga , kad ši nuostata yra taikoma tik pareiškus , kad atsakovui priklauso dalis krovinio arba frachto arba kad jo dalis atsakovui priklausė išgelbėjimo metu .

(src)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :
(trg)="61"> Šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje nuolat gyvenančiam asmeniui byla taip pat gali būti iškelta :

(src)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;
(trg)="62"> kai minėtas asmuo yra vienas iš atsakovų teismuose pagal bet kurio iš jų nuolatinę gyvenamąją vietą , jeigu reikalavimai yra taip glaudžiai susiję , kad yra tikslinga juos nagrinėti ir spręsti visus iš karto , siekiant išvengti atskirų teismo procesų metu priimtų sprendimų nesuderinamumo ;

(src)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;
(trg)="63"> kaip trečiajam asmeniui byloje dėl laidavimo arba garantijos ar bet kurioje kitoje byloje kaip trečiajam asmeniui teisme , kuriame buvo iškelta pagrindinė byla , išskyrus atvejus , kai tokia byla buvo iškelta tik siekiant pašalinti minėtą asmenį iš ją nagrinėti kompetentingo teismo jurisdikcijos ;

(src)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;
(trg)="64"> pagal priešinį ieškinį , susijusį su ta pačia sutartimi arba faktais , kuriais buvo pagrįstas pagrindinis ieškinys , teisme , kuris nagrinėja pagrindinį ieškinį ;

(src)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .
(trg)="65"> dėl sutarties , jeigu ieškinį galima sujungti su ieškiniu tam pačiam atsakovui , kai tokios bylos yra susijusios su daiktinėmis teisėmis į  nekilnojamąjį turtą , šios konvencijos privalančios laikytis valstybės , kurioje yra turtas , teisme .

(src)="66"> Airteagal  7
(trg)="66"> 7  straipsnis

(src)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .
(trg)="67"> Jeigu pagal šią konvenciją šios konvencijos privalančios laikytis valstybės teismas turi jurisdikciją bylose , susijusiose su atsakomybe už laivo naudojimą arba eksploataciją , toks teismas arba bet kuris kitas tuo tikslu vietoj jo valstybės nacionaliniame įstatyme numatytas teismas taip pat turi jurisdikciją nagrinėti tokios atsakomybės apribojimo bylas .

(src)="68"> ROINN  3
(trg)="68"> 3  SKIRSNIS

(src)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas
(trg)="69"> Jurisdikcija bylose , susijusiose su draudimu

(src)="70"> Airteagal  8
(trg)="70"> 8  straipsnis

(src)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .
(trg)="71"> Bylose , susijusiose su draudimu , jurisdikcija nustatoma pagal šį skirsnį , nepažeidžiant 4  straipsnio ir 5  straipsnio 5 punkto .

(src)="72"> Airteagal  9
(trg)="72"> 9  straipsnis

(src)="73"> Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt :
(trg)="73"> Draudikui , kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ( buveinė ) yra šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje , bylą galima iškelti :

(src)="74"> i gcúirteanna an Stáit ina bhfuil sainchónaí air , nó
(trg)="74"> bendro draudimo sutarties atveju – šios konvencijos privalančios laikytis valstybės , kurioje yra iškelta byla pagrindiniam draudėjui , teismuose .

(src)="75"> i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , i gcás caingne a thionscain sealbhóir an pholasaí , an t-árachaí nó an tairbhí , sna cúirteanna don áit ina bhfuil sainchónaí ar an ngearánaí , nó
(trg)="75"> Jei Draudiko , kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ( buveinė ) yra kitoje nei šios konvencijos privalanti laikytis valstybė , tačiau jis turi skyrių , agentūrą arba kitą padalinį vienoje iš šios konvencijos privalančių laikytis valstybių , tai ginčuose , susijusiuose su skyriaus , agentūros arba kito padalinio veikla , laikoma , kad to asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ( buveinė ) yra toje valstybėje .

(src)="76"> más comhárachóir é , i gcúirteanna Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina dtionscnaítear imeachtaí i gcoinne an phríomhárachóra .
(trg)="76"> 10  straipsnis

(src)="79"> Féadfar fairis sin an t-árachóir a agairt sna cúirteanna don áit inar tharla an teagmhas díobhálach más é a bhíonn i gceist árachas i leith dliteanais nó árachas ar mhaoin dhochorraithe .
(trg)="79"> 11  straipsnis

(src)="80"> Is é an dála céanna é má chumhdaítear maoin shochorraithe agus maoin dhochorraithe leis an bpolasaí céanna árachais agus go dtéann an teagmhas céanna chun dochair dóibh araon .
(trg)="80"> Atsakomybės draudimo atveju draudikas taip pat gali būti įtrauktas į  nukentėjusiosios šalies apdraustajam iškeltą bylą , jeigu teisė , kuria vadovaujasi teismas , tai leidžia .