# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# it/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007
(trg)="1"> Verbale di rettifica della convenzione concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’ esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , firmata a Lugano il 30 ottobre 2007

(src)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )
(trg)="2"> ( Gazzetta ufficiale dell' Unione europea L 147 del 10 giugno 2009 , pag . 5 )

(src)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .
(trg)="3"> La presente rettifica è stata realizzata con un verbale di rettifica firmato a Berna il 20 ottobre 2011 , con il Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione svizzera quale depositario.1 .

(src)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,
(trg)="6"> in Bulgaria « l’ articolo 4 , paragrafo 1 , punto 2 del codice di diritto internazionale privato » ,

(src)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,
(trg)="7"> in Estonia « l’ articolo 86 del codice di procedura civile ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) » ,

(src)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,
(trg)="8"> in Polonia « l’ articolo 1103 , paragrafo 4 , del codice di procedura civile ( Kodeks postę powania cywilnego ) » ,

(src)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,
(trg)="9"> in Portogallo « l’ articolo 65 , paragrafo 1 , lettera b ) del codice di procedura civile ( Código de Processo Civil ) , nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti , quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale , agenzia o qualsiasi altra sede d’ attività ( se in Portogallo ) qualora la parte convenuta sia l’ amministrazione centrale ( presso uno Stato estero ) , e l’ articolo 10 del codice di procedura del lavoro ( Código de Processo do Trabalho ) , nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti , quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’ attore nei procedimenti avviati dal lavoratore contro il datore di lavoro riguardanti contratti di lavoro individuali » ,

(src)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,
(trg)="10"> in Svizzera « l’ articolo 4 della legge federale sul diritto internazionale privato ( Gerichtsstand des Arrestortes/ for du lieu du séquestre/ foro del luogo del sequestro ) » ,

(src)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;
(trg)="11"> in Finlandia « il capo 10 , sezione 18(1 ) , paragrafi 1 e 2 , del codice di procedura civile ( oikeudenkäymiskaari/ rättegångsbalken ) » ;

(src)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,
(trg)="13"> in Bulgaria «окръжният съд » ,

(src)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,
(trg)="14"> in Svizzera « kantonales Vollstreckungsgericht»/ « tribunal cantonal de l’ exécution»/ « giudice cantonale dell’ esecuzione » ,

(src)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )
(trg)="15"> nel Regno Unito : [… ]

(src)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;
(trg)="16"> in Scozia , " Court of Session " ovvero , nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari , " Sheriff Court " , alla quale l’ istanza sarà trasmessa dagli " Scottish Ministers " ;

(src)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,
(trg)="19"> in Spagna « " Juzgado de Primera Instancia " che ha reso la decisione contestata , affinché " Audiencia Provincial " si pronunci sul ricorso » ,

(src)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;
(trg)="20"> in Svizzera « il tribunale cantonale » ;

(src)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :
(trg)="21"> a pagina 43 , l’ allegato IX è sostituito dal seguente :

(src)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX
(trg)="22"> « ALLEGATO IX

(src)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :
(trg)="23"> Gli Stati e le norme di cui all’ articolo II del protocollo n. 1 sono :

(src)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="24"> Germania articoli 68 , 72 , 73 e 74 del codice di procedura civile ( Zivilprozessordnung ) concernenti la litis denuntiatio ,

(src)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="25"> Estonia articolo 214 , paragrafi 3 e 4 , e articolo 216 del codice di procedura civile ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) concernenti la litis denuntiatio ,

(src)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="26"> Lettonia articoli 78 , 79 , 80 e 81 del codice di procedura civile ( Civilprocesa likums ) concernenti la litis denuntiatio ,

(src)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Lituania articolo 47 del codice di procedura civile ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="28"> Ungheria articoli da 58 a 60 del codice di procedura civile ( Polgári perrendtartás ) concernenti la litis denuntiatio ,

(src)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="29"> Austria articolo 21 del codice di procedura civile ( Zivilprozessordnung ) concernente la litis denuntiatio ,

(src)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="30"> Polonia articoli 84 e 85 del codice di procedura civile ( Kodeks postę powania cywilnego ) concernenti la litis denuntiatio ( przypozwanie ) ,

(src)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .
(trg)="31"> Slovenia articolo 204 della legge sulla procedura civile ( Zakon o pravdnem postopku ) concernente la litis denuntiatio » .

# ga/22009A0610_01_.xml.gz
# it/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Coinbhinsiún
(trg)="1"> Convenzione

(src)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
(trg)="2"> concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’ esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(src)="3"> BROLLACH
(trg)="3"> PREAMBOLO

(src)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,
(trg)="4"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE ,

(src)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,
(trg)="5"> DETERMINATE a potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti ,

(src)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,
(trg)="6"> CONSIDERANDO che , a tal fine , è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell’ ordinamento internazionale , facilitare il riconoscimento e istituire una procedura rapida per garantire l’ esecuzione delle decisioni , degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie ,

(src)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="7"> CONSAPEVOLI dei legami che le uniscono , sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio tra la Comunità europea e alcuni Stati membri dell’ Associazione europea di libero scambio ,

(src)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :
(trg)="8"> TENENDO CONTO :

(src)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,
(trg)="9"> della convenzione di Bruxelles , del 27  settembre 1968 , concernente la competenza giurisdizionale e l’ esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , modificata dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti dell’ Unione europea ,

(src)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="10"> della convenzione di Lugano , del 16  settembre 1988 , concernente la competenza giurisdizionale e l’ esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , che estende l’ applicazione delle norme della convenzione di Bruxelles del 1968 ad alcuni Stati membri dell’ Associazione europea di libero scambio ,

(src)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,
(trg)="11"> del regolamento ( CE ) n.  44/2001 del Consiglio , del 22  dicembre 2000 , concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’ esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , che ha sostituito la succitata convenzione di Bruxelles ,

(src)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,
(trg)="12"> dell’ accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’ esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , firmato a Bruxelles il 19  ottobre 2005 ,

(src)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,
(trg)="13"> PERSUASE che l’ estensione dei principi enunciati nel regolamento ( CE ) n.  44/2001 alle parti contraenti del presente atto potenzierà la cooperazione giudiziaria ed economica ,

(src)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,
(trg)="14"> DESIDEROSE di assicurare un’ interpretazione quanto più uniforme del presente atto ,

(src)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus
(trg)="15"> HANNO DECISO , in questo spirito , di stipulare la presente convenzione , e

(src)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :
(trg)="16"> HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

(src)="17"> TEIDEAL  I
(trg)="17"> TITOLO  I

(src)="18"> RAON FEIDHME
(trg)="18"> CAMPO DI APPLICAZIONE

(src)="19"> Airteagal  1
(trg)="19"> Articolo  1

(src)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .
(trg)="20"> La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale , indipendentemente dalla natura dell’ organo giurisdizionale .

(src)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .
(trg)="21"> Non concerne , in particolare , la materia fiscale , doganale e amministrativa .

(src)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :
(trg)="22"> Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione :

(src)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;
(trg)="23"> lo stato e la capacità delle persone fisiche , il regime patrimoniale fra coniugi , i testamenti e le successioni ;

(src)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;
(trg)="24"> i fallimenti , i concordati e la procedure affini ;

(src)="25"> slándáil shóisialta ;
(trg)="25"> la sicurezza sociale ;

(src)="26"> eadráin .
(trg)="26"> l’ arbitrato .

(src)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .
(trg)="27"> Ai fini della presente convenzione , con « Stato vincolato dalla presente convenzione » si intende lo Stato che è parte contraente della presente convenzione , ovvero uno Stato membro della Comunità europea .

(src)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .
(trg)="28"> L’ espressione può altresì indicare la Comunità europea .

(src)="29"> TEIDEAL  II
(trg)="29"> TITOLO  II

(src)="30"> DLÍNSE
(trg)="30"> COMPETENZA

(src)="31"> ROINN  1
(trg)="31"> SEZIONE  1

(src)="32"> Forálacha Ginearálta
(trg)="32"> Disposizioni generali

(src)="33"> Airteagal  2
(trg)="33"> Articolo  2

(src)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .
(trg)="34"> Salve le disposizioni della presente convenzione , le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute , a prescindere dalla cittadinanza , davanti ai giudici di quello Stato .

(src)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .
(trg)="35"> Alle persone che non sono cittadini dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel quale sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini .

(src)="36"> Airteagal  3
(trg)="36"> Articolo  3

(src)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .
(trg)="37"> Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo .

(src)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .
(trg)="38"> Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’ allegato  I.

(src)="39"> Airteagal  4
(trg)="39"> Articolo  4

(src)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .
(trg)="40"> Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione , la competenza è disciplinata , in ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione , dalla legge di quello Stato , salva l’ applicazione degli articoli  22 e 23 .

(src)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.
(trg)="41"> Chiunque sia domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può , indipendentemente dalla cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato , addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo , in particolare quelle indicate nell’ allegato  I.

(src)="42"> ROINN  2
(trg)="42"> SEZIONE  2

(src)="43"> Dlínse Speisialta
(trg)="43"> Competenze speciali

(src)="44"> Airteagal  5
(trg)="44"> Articolo  5

(src)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :
(trg)="45"> La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione :

(src)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;
(trg)="46"> in materia contrattuale , davanti al giudice del luogo in cui l’ obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita ;

(src)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :
(trg)="47"> ai fini dell’ applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione , il luogo di esecuzione dell’ obbligazione dedotta in giudizio è :

(src)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,
(trg)="48"> nel caso della compravendita di beni , il luogo , situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione , in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ,

(src)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;
(trg)="49"> nel caso della prestazione di servizi , il luogo , situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione , in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto ;

(src)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;
(trg)="50"> se non si applica la lettera  b ) , si applica quanto previsto alla lettera  a ) ;

(src)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,
(trg)="51"> in materia di obbligazioni alimentari :

(src)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;
(trg)="54"> qualora si tratti di una domanda accessoria a un’ azione relativa alla responsabilità genitoriale , davanti al giudice competente a conoscere quest’ ultima secondo la legge nazionale , salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti ;

(src)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;
(trg)="55"> in materia di illeciti civili dolosi o colposi , davanti al giudice del luogo in cui l’ evento dannoso è avvenuto o può avvenire ;

(src)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;
(trg)="56"> qualora si tratti di un’ azione di risarcimento di danni o di restituzione , nascente da reato , davanti al giudice presso il quale è esercitata l’ azione penale , sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’ azione civile ;

(src)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :
(trg)="57"> qualora si tratti di controversia concernente l’ esercizio di una succursale , di un’ agenzia o di qualsiasi altra sede d’ attività , davanti al giudice del luogo in cui essa è situata ;

(src)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;
(trg)="58"> nella sua qualità di fondatore , trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto , davanti ai giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il trust ha domicilio ;

(src)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .
(trg)="59"> qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’ assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo , davanti al giudice nell’ ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo :

(src)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :
(trg)="61"> questa disposizione si applica solo qualora si eccepisca che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell’ assistenza o del salvataggio .

(src)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;
(trg)="62"> Articolo  6

(src)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;
(trg)="63"> La persona di cui all’ articolo precedente può inoltre essere convenuta :

(src)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;
(trg)="64"> in caso di pluralità di convenuti , davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato , sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio , sussistente in caso di trattazione separata , di giungere a decisioni incompatibili ;

(src)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .
(trg)="65"> qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo , davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale , sempre che quest’ ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale ;

(src)="66"> Airteagal  7
(trg)="66"> qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale , davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale ;

(src)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .
(trg)="67"> in materia contrattuale , qualora l’ azione possa essere riunita con un’ azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto , davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui l’ immobile è situato .

(src)="68"> ROINN  3
(trg)="68"> Articolo  7

(src)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas
(trg)="69"> Qualora ai sensi della presente convenzione un giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell’ impiego o nell’ esercizio di una nave , tale giudice , o qualsiasi altro giudice competente secondo la legge nazionale , è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità .

(src)="70"> Airteagal  8
(trg)="70"> SEZIONE  3

(src)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .
(trg)="71"> Competenza in materia di assicurazioni

(src)="72"> Airteagal  9
(trg)="72"> Articolo  8

(src)="73"> Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt :
(trg)="73"> In materia di assicurazioni , la competenza è disciplinata dalla presente sezione , salva l’ applicazione dell’ articolo  4 e dell’ articolo  5 , paragrafo  5 .

(src)="74"> i gcúirteanna an Stáit ina bhfuil sainchónaí air , nó
(trg)="74"> Articolo  9

(src)="75"> i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , i gcás caingne a thionscain sealbhóir an pholasaí , an t-árachaí nó an tairbhí , sna cúirteanna don áit ina bhfuil sainchónaí ar an ngearánaí , nó
(trg)="75"> L’ assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuto :

(src)="76"> más comhárachóir é , i gcúirteanna Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina dtionscnaítear imeachtaí i gcoinne an phríomhárachóra .
(trg)="76"> se si tratta di un coassicuratore , davanti al giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione presso il quale sia stata proposta l’ azione contro l’ assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione .

(src)="79"> Féadfar fairis sin an t-árachóir a agairt sna cúirteanna don áit inar tharla an teagmhas díobhálach más é a bhíonn i gceist árachas i leith dliteanais nó árachas ar mhaoin dhochorraithe .
(trg)="79"> L’ assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’ evento dannoso , qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili .