# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# hu/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007
(trg)="1"> Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. október 30-án Luganóban aláírt , a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez

(src)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )
(trg)="2"> ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 147 . , 2009. június 10 . )

(src)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .
(trg)="3"> Ez a helyesbítés a Bernben 2011. október 20-án aláírt , a Svájci Konföderáció Szövetségi Külügyi Hivatalánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre . 1 . A 6. oldalon , az 5. cikk 1. a ) és b ) pontjában : a következő szövegrész : „ 1. a ) ha az eljárás tárgya szerződés vagy szerződéses igény , akkor a kötelezettség teljesítésének helye szerinti bíróság előtt ; b ) e rendelkezés alkalmazásában , eltérő megállapodás hiányában a kötelezettség teljesítésének helye : ” helyesen : „ 1 .

(src)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :
(trg)="5"> az alábbi államokra vonatkozó bejegyzések a következőképpen kerülnek helyesbítésre :

(src)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,
(trg)="6"> Bulgáriában a nemzetközi magánjogi törvénykönyv 4. cikke ( 1 ) bekezdésének 2. pontja , ” ;

(src)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,
(trg)="7"> Észtországban a polgári perrendtartás ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 86. cikke , ” ;

(src)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,
(trg)="8"> Lengyelországban a polgári perrendtartás ( Kodeks postępowania cywilnego ) 1103. cikkének ( 4 ) bekezdése , ” ;

(src)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,
(trg)="9"> Portugáliában a polgári perrendtartás ( Código de Processo Civil ) 65. cikke ( 1 ) bekezdésének b ) pontja , amennyiben olyan exorbitáns joghatósági szabályokat kell figyelembe venni , mint például a fióktelep , a képviselet vagy más intézmény helye ( amennyiben az Portugáliában van ) szerinti joghatóságokat , ha a központi ügyvezetés ( amennyiben az külföldön található ) az alperes , valamint a munkajogi eljárási törvénykönyv ( Código de Processo do Trabalho ) 10. cikke , amennyiben olyan exorbitáns joghatósági szabályokat kell figyelembe venni , mint például a felperes lakóhelye szerinti joghatóságokat a munkavállaló által a munkáltatóval szemben az egyéni munkaszerződéssel kapcsolatosan indított eljárások során , ” ;

(src)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,
(trg)="10"> Svájcban a nemzetközi magánjogról szóló szövetségi törvény ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) 4. cikke , ” ;

(src)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;
(trg)="11"> Finnországban a bírósági eljárás törvénykönyve ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) 10. fejezete 18 ( 1 ) szakaszának ( 1 ) és ( 2 ) bekezdése , ” .

(src)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :
(trg)="12"> A 35 – 36. oldalon , a II. mellékletben :

(src)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,
(trg)="13"> Bulgáriában az » окръжният съд « , ” ;

(src)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,
(trg)="14"> Svájcban » kantonales Vollstreckungsgericht « / » tribunal cantonal de l ’ exécution « / » giudice cantonale dell ’ esecuzione « , ” ;

(src)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )
(trg)="15"> az Egyesült Királyságban ( … )

(src)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;
(trg)="16"> Skóciában a » Court of Session « , illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a » Scottish Ministers « áttétele alapján a » Sheriff Court « ;

(src)="17"> ( … ) ” ;
(trg)="17"> ( … ) ” .

(src)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :
(trg)="18"> A 37 – 38. oldalon , a III. mellékletben :

(src)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,
(trg)="19"> Spanyolországban a megtámadott határozatot kiadó » Juzgado de Primera Instancia « és a fellebbezés elbírálására köteles » Audiencia Provincial « , ” ;

(src)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;
(trg)="20"> Svájcban a felsőbb kantoni bíróság , ” .

(src)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :
(trg)="21"> A 43. oldalon , a IX. melléklet helyébe a következő szöveg lép :

(src)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX
(trg)="22"> MELLÉKLET

(src)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :
(trg)="23"> Az 1. jegyzőkönyv II. cikkében említett államok és szabályok a következők :

(src)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="24"> Németország a polgári perrendtartásnak ( Zivilprozessordnung ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 68 . , 72 . , 73. és 74. cikke ,

(src)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="25"> Észtország a polgári perrendtartásnak ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 214. cikkének ( 3 ) és ( 4 ) bekezdése , valamint 216. cikke ,

(src)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="26"> Lettország a polgári perrendtartásról szóló törvénynek ( Civilprocesa likums ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 78 . , 79 . , 80. és 81. cikke ,

(src)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Litvánia a polgári perrendtartás ( Civilinio proceso kodeksas ) 47. cikke ,

(src)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="28"> Magyarország a polgári perrendtartásnak a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 58 – 60. cikke ,

(src)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="29"> Ausztria a polgári perrendtartásnak ( Zivilprozessordnung ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 21. cikke ,

(src)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,
(trg)="30"> Lengyelország a polgári perrendtartásnak ( Kodeks postępowania cywilnego ) a harmadik személyek perbehívására ( przypozwanie ) vonatkozó 84. és 85. cikke ,

(src)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .
(trg)="31"> Szlovénia a polgári perrendtartásról szóló törvénynek ( Zakon o pravdnem postopku ) a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 204. cikke . ”

# ga/22009A0610_01_.xml.gz
# hu/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Coinbhinsiún
(trg)="1"> Egyezmény

(src)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
(trg)="2"> a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

(src)="3"> BROLLACH
(trg)="3"> PREAMBULUM

(src)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,
(trg)="4"> EZEN EGYEZMÉNY MAGAS SZERZŐDŐ FELEI ,

(src)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,
(trg)="5"> AZZAL A SZÁNDÉKKAL , hogy területükön erősítsék az ott letelepedett személyek jogi védelmét ,

(src)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,
(trg)="6"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy e célból meg kell határozni a bíróságok nemzetközi joghatóságát , meg kell könnyíteni a határozatok elismerését , valamint gyors eljárást kell bevezetni a határozatok , közokiratok és perbeli egyezségek végrehajtásának biztosítására ,

(src)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="7"> TUDATÁBAN a közöttük lévő kapcsolatoknak , amelyeket gazdasági területen az Európai Közösség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás egyes tagállamai között megkötött szabadkereskedelmi megállapodásokkal szentesítettek ,

(src)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :
(trg)="8"> FIGYELEMMEL :

(src)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,
(trg)="9"> a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló , 1968. szeptember  27-i Brüsszeli Egyezményre , amelyet az Európai Unió ezt követő bővítései során a csatlakozási egyezmények módosítottak ,

(src)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,
(trg)="10"> a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló , 1988. szeptember  16-i Luganói Egyezményre , amely kiterjeszti az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény szabályainak alkalmazását az Európai Szabadkereskedelmi Társulás bizonyos tagállamaira ,

(src)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,
(trg)="11"> a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló , 2000. december  22-i 44 / 2001 / EK tanácsi rendeletre , amely a fent említett Brüsszeli Egyezmény helyébe lépett ,

(src)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,
(trg)="12"> a 2005. október  19-én Brüsszelben aláírt , az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti , a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodásra ,

(src)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,
(trg)="13"> MEGGYŐZŐDVE arról , hogy a 44 / 2001 / EK rendeletben megállapított elveknek e jogi aktus Szerződő Feleire történő kiterjesztése erősíteni fogja a jogi és gazdasági együttműködést ,

(src)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,
(trg)="14"> AZZAL AZ ÓHAJJAL , hogy biztosítsák e jogi aktus lehető legegységesebb értelmezését ,

(src)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus
(trg)="15"> ÚGY HATÁROZVA ebben a szellemben , hogy megkötik ezen egyezményt , és

(src)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :
(trg)="16"> A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG :

(src)="17"> TEIDEAL  I
(trg)="17"> I.  CÍM

(src)="18"> RAON FEIDHME
(trg)="18"> HATÁLY

(src)="19"> Airteagal  1
(trg)="19"> 1.  cikk

(src)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .
(trg)="20"> Ezen egyezményt polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni a bíróság vagy törvényszék jellegére való tekintet nélkül .

(src)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .
(trg)="21"> Az egyezmény nem terjed ki különösen az adó- , vám- vagy közigazgatási ügyekre .

(src)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :
(trg)="22"> Az egyezmény nem vonatkozik :

(src)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;
(trg)="23"> természetes személyek személyi állapotára , jog- és cselekvőképességére , házassági vagyonjogra , végrendeletre és öröklésre ;

(src)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;
(trg)="24"> csődeljárásra , fizetésképtelen társaságok vagy más jogi személyek felszámolására vonatkozó eljárásokra , csődegyezségre , kényszeregyezségre és hasonló eljárásokra ;

(src)="25"> slándáil shóisialta ;
(trg)="25"> szociális biztonságra ;

(src)="26"> eadráin .
(trg)="26"> választottbíráskodásra .

(src)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .
(trg)="27"> Ezen egyezmény alkalmazásában az „ ezen egyezmény által kötelezett állam ” kifejezés azon államokat jelenti , amelyek ezen egyezmény Szerződő Felei vagy az Európai Közösség tagállamai .

(src)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .
(trg)="28"> A kifejezés az Európai Közösséget is jelentheti .

(src)="29"> TEIDEAL  II
(trg)="29"> II .  CÍM

(src)="30"> DLÍNSE
(trg)="30"> JOGHATÓSÁG

(src)="31"> ROINN  1
(trg)="31"> 1 .  SZAKASZ

(src)="32"> Forálacha Ginearálta
(trg)="32"> Általános rendelkezések

(src)="33"> Airteagal  2
(trg)="33"> 2.  cikk

(src)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .
(trg)="34"> Ezen egyezmény rendelkezéseire is figyelemmel az ezen egyezmény által kötelezett valamely államban lakóhellyel rendelkező személy , állampolgárságára való tekintet nélkül , az adott állam bíróságai előtt perelhető .

(src)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .
(trg)="35"> Arra a személyre , aki nem állampolgára az egyezmény által kötelezett azon államnak , ahol lakóhellyel rendelkezik , ezen állam állampolgáraira irányadó joghatósági szabályokat kell alkalmazni .

(src)="36"> Airteagal  3
(trg)="36"> 3.  cikk

(src)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .
(trg)="37"> Az ezen egyezmény által kötelezett valamely államban lakóhellyel rendelkező személy ezen egyezmény által kötelezett másik állam bíróságai előtt kizárólag e cím 2 – 7.  szakaszában megállapított rendelkezések alapján perelhető .

(src)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .
(trg)="38"> Különösen az I.  mellékletben megállapított nemzeti joghatósági szabályokat nem lehet alkalmazni ezekre a személyekre .

(src)="39"> Airteagal  4
(trg)="39"> 4.  cikk

(src)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .
(trg)="40"> Ha az alperes nem rendelkezik lakóhellyel ezen egyezmény által kötelezett valamely államban , az ezen egyezmény által kötelezett egyes államok bíróságainak joghatóságát a 22. és 23.  cikk rendelkezéseire is figyelemmel az adott állam joga határozza meg .

(src)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.
(trg)="41"> Ilyen alperessel szemben , az ezen egyezmény által kötelezett valamely államban lakóhellyel rendelkező bármely személy , állampolgárságára való tekintet nélkül , az adott állam állampolgáraihoz hasonló módon igénybe veheti az állam hatályos joghatósági szabályait , különösen az I.  mellékletben meghatározott szabályokat .

(src)="42"> ROINN  2
(trg)="42"> 2 .  SZAKASZ

(src)="43"> Dlínse Speisialta
(trg)="43"> Különös joghatóság

(src)="44"> Airteagal  5
(trg)="44"> 5.  cikk

(src)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :
(trg)="45"> Az ezen egyezmény által kötelezett valamely államban lakóhellyel rendelkező személy ezen egyezmény által kötelezett más államban perelhető :

(src)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;
(trg)="46"> ha az eljárás tárgya szerződés vagy szerződéses igény , akkor a kötelezettség teljesítésének helye szerinti bíróság előtt ;

(src)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :
(trg)="47"> e rendelkezés alkalmazásában , eltérő megállapodás hiányában a kötelezettség teljesítésének helye :

(src)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,
(trg)="48"> ingó dolog értékesítése esetén az egyezmény által kötelezett állam területén az a hely , ahol a szerződés alapján az adott dolgot leszállították , vagy le kellett volna szállítani ,

(src)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;
(trg)="49"> szolgáltatás nyújtása esetén az egyezmény által kötelezett állam területén az a hely , ahol a szerződés alapján a szolgáltatást nyújtották , vagy kellett volna nyújtani ;

(src)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;
(trg)="50"> amennyiben a b ) alpont nem alkalmazható , az a ) alpontot kell alkalmazni ;

(src)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,
(trg)="51"> tartással kapcsolatos ügyekben ,

(src)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;
(trg)="54"> amennyiben az ügy kimenetele szülői felügyeleti jogot érintő eljárástól függ , az ilyen eljárásra saját joga alapján joghatósággal rendelkező bíróság előtt , kivéve ha az említett joghatóság kizárólag az egyik fél állampolgárságán alapul ;

(src)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;
(trg)="55"> jogellenes károkozással , jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben annak a helynek a bírósága előtt , ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet ;

(src)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;
(trg)="56"> büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekményen alapuló polgári jogi kártérítés vagy az eredeti állapot helyreállítása iránti igény tekintetében azon bíróság előtt , amely a büntetőeljárásban eljár , amennyiben az említett bíróság saját joga alapján a polgári jogi igény elbírálására jogosult ;

(src)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :
(trg)="57"> fióktelep , képviselet vagy más telephely működéséből származó jogvita tekintetében a fióktelep , képviselet vagy más telephely helyének bírósága előtt ;

(src)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;
(trg)="58"> a törvény erejénél fogva létrejött , írásba foglalt vagy szóban megkötött és írásban megerősített célvagyon ( „ trust ” ) alapítója ( „ settlor ” ) , kezelője ( „ trustee ” ) vagy kedvezményezettje ( „ beneficiary ” ) ezen egyezmény által kötelezett azon állam bírósága előtt , ahol a célvagyon ( „ trust ” ) található ;

(src)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .
(trg)="59"> rakománymentés vagy segítségnyújtás tekintetében követelt ellenérték megtérítésével kapcsolatos jogvita esetén annál a bíróságnál , amelynek hatáskörében a kérdéses rakományt vagy fuvardíj iránti követelést :

(src)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :
(trg)="61"> e rendelkezés azonban csak abban az esetben alkalmazható , ha azt állítják , hogy az alperes a rakományon vagy a fuvardíj iránti követelésen érdekeltséggel rendelkezik , vagy a mentés időpontjában rendelkezett .

(src)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;
(trg)="62"> 6.  cikk

(src)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;
(trg)="63"> Az ezen egyezmény által kötelezett valamely államban lakóhellyel rendelkező személy perelhető továbbá :

(src)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;
(trg)="64"> amennyiben több személy együttes perlése esetén az adott személy az alperesek egyike , bármely alperes lakóhelyének bírósága előtt , feltéve hogy a keresetek között olyan szoros kapcsolat áll fenn , hogy az elkülönített eljárásokban hozott , egymásnak ellentmondó határozatok elkerülése érdekében célszerű azokat együttesen tárgyalni és róluk együtt határozni ;

(src)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .
(trg)="65"> harmadik félként szavatossággal vagy jótállással kapcsolatos vagy bármely más , harmadik fél perbevonásával folyó perben az eredeti eljárás bírósága előtt , kivéve ha ezeket az eljárásokat kizárólag azzal a céllal indították , hogy a harmadik felet kivonják az ügyében egyébként hatáskörrel rendelkező bíróság joghatósága alól ;

(src)="66"> Airteagal  7
(trg)="66"> az ugyanazon a szerződésen vagy ugyanazon a tényálláson alapuló viszontkeresetnél , amelyen az eredeti kereset alapul , azon bíróság előtt , amely az eredeti kereset tárgyában eljár ;

(src)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .
(trg)="67"> amennyiben az eljárás tárgya szerződés vagy szerződéses igény , és a per összekapcsolható azonos alperes ellen ingatlanon fennálló dologi jogokkal kapcsolatos ügyekben indított más perrel , az ezen egyezmény által kötelezett azon állam bírósága előtt , ahol az ingatlan található .

(src)="68"> ROINN  3
(trg)="68"> 7.  cikk

(src)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas
(trg)="69"> Amennyiben ezen egyezmény alapján az ezen egyezmény által kötelezett valamely állam bírósága joghatósággal rendelkezik hajó használatából vagy üzemeltetéséből származó felelőséggel kapcsolatos ügyekre , akkor ez a bíróság vagy az e célra az adott állam belső joga alapján helyette kijelölt más bíróság is joghatósággal rendelkezik a felelősség korlátozása iránti keresetekre .

(src)="70"> Airteagal  8
(trg)="70"> 3 .  SZAKASZ

(src)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .
(trg)="71"> Joghatóság biztosítási ügyekben

(src)="72"> Airteagal  9
(trg)="72"> 8.  cikk

(src)="73"> Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt :
(trg)="73"> Biztosítási ügyekben a joghatóságot e szakasz határozza meg a 4.  cikk és az 5.  cikk 5. pontjának sérelme nélkül .