# fi/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Oikaisupöytäkirja yleissopimukseen tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla , allekirjoitettu Luganossa 30 päivänä lokakuuta 2007
(trg)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007

(src)="2"> ( Euroopan unionin virallinen lehti L 147 , 6. lokakuuta 2009 )
(trg)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )

(src)="3"> Tämä oikaisu on tehty oikaisupöytäkirjalla , joka allekirjoitettiin Bernissä 20 päivänä lokakuuta 2011 ja jonka tallettajana on Sveitsin valaliiton ulkoasiainministeriö .
(trg)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .

(src)="4"> Sivuilla 33 – 34 , Liite I
(trg)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :

(src)="5"> Oikaistaan alla olevaa valtiota koskevat kohdat seuraavasti :
(trg)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :

(src)="6"> Bulgariassa kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan lain 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta , ”
(trg)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,

(src)="7"> Virossa riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 86 artikla , ”
(trg)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,

(src)="8"> Puolassa riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Kodeks postępowania cywilnego ) 1103 artiklan 4 kohta , ”
(trg)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,

(src)="9"> Portugalissa riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Código de Processo Civil ) 65 artiklan 1 kohdan b alakohta siltä osin kuin se voi käsittää kohtuuttomia ( eksorbitantteja ) toimivaltaperusteita , kuten sen paikan tuomioistuimet , missä sivuliike , agentuuri tai muu toimipaikka sijaitsee ( jos se sijaitsee Portugalissa ) , kun keskushallinto ( jos se sijaitsee ulkomailla ) on se osapuoli , jolle haaste on annettu tiedoksi , sekä työasioiden oikeudenkäyntilain ( Código de Processo do Trabalho ) 10 artikla siltä osin kuin se voi käsittää kohtuuttomia toimivaltaperusteita , kuten sen paikkakunnan tuomioistuimet , missä kantajan kotipaikka on , yksittäisiin työsopimuksiin liittyvissä menettelyissä , kun työntekijä on nostanut kanteen työnantajaa vastaan , ”
(trg)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,

(src)="10"> Sveitsissä kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan liittovaltiolain 4 artikla ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ”
(trg)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,

(src)="11"> Suomessa oikeudenkäymiskaaren ( rättegångsbalken ) 10 luvun 18 pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohta , ”
(trg)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;

(src)="12"> Sivuilla 35 – 36 , Liite II
(trg)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :

(src)="13"> Bulgariassa ” окръжният съд ” , ”
(trg)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,

(src)="14"> Sveitsissä ” kantonales Vollstreckungsgericht ” / ” tribunal cantonal de l ’ exécution ” / ” guidice cantonale dell ’ esecuzione ” , ”
(trg)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,

(src)="15"> Yhdistyneessä kuningaskunnassa ( … )
(trg)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )

(src)="16"> Skotlannissa ’ Court of Session ’ tai , jos kyseessä on elatusaputuomio , ’ Sheriff Court ’ , jonne hakemus toimitetaan Skotlannin ministerien välityksellä ,
(trg)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;

(src)="17"> ( … ) ; ”
(trg)="17"> ( … ) ” ;

(src)="18"> Sivuilla 37 – 38 , Liite III
(trg)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :

(src)="19"> Espanjassa se ” Juzgado de Primera Instancia ” , joka antoi muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ; muutoksenhaun käsittelee ’ Audiencia Provincial ’ , ”
(trg)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,

(src)="20"> Sveitsissä kantonin korkeampi tuomioistuin , ” ;
(trg)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;

(src)="21"> Sivulla 43 , Liite IX , korvataan seuraavasti :
(trg)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :

(src)="22"> ” LIITE IX
(trg)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX

(src)="23"> Pöytäkirjassa N : o 1 olevassa II artiklassa tarkoitetut valtiot ja säännöt ovat seuraavat :
(trg)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :

(src)="24"> Saksa riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Zivilprozessordnung ) 68 , 72 , 73 ja 74 artikla , jotka koskevat ilmoitusta oikeudenkäynnistä kolmannelle ,
(trg)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="25"> Viro riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 214 artiklan 3 ja 4 kohta sekä 216 artikla , jotka koskevat ilmoitusta oikeudenkäynnistä kolmannelle ,
(trg)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="26"> Latvia riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Civilprocesa likums ) 78 , 79 , 80 ja 81 artikla , jotka koskevat ilmoitusta oikeudenkäynnistä kolmannelle ,
(trg)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="27"> Liettua riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Civilinio proceso kodeksas ) 47 artikla ,
(trg)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> Unkari riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Polgári perrendtartás ) 58 – 60 artikla , jotka koskevat ilmoitusta oikeudenkäynnistä kolmannelle ,
(trg)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="29"> Itävalta riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Zivilprozessordnung ) 21 artikla , joka koskee ilmoitusta oikeudenkäynnistä kolmannelle ,
(trg)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="30"> Puola riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Kodeks postępowania cywilnego ) 84 ja 85 artikla , jotka koskevat ilmoitusta oikeudenkäynnistä kolmannelle , ( przypozwanie ) ,
(trg)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="31"> Slovenia riita-asioiden oikeudenkäyntilain ( Zakon o pravdnem postopku ) 204 artikla , joka koskee ilmoitusta oikeudenkäynnistä kolmannelle . ”
(trg)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .

# fi/22009A0610_01_.xml.gz
# ga/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Yleissopimus
(trg)="1"> Coinbhinsiún

(src)="2"> tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
(trg)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

(src)="3"> JOHDANTO
(trg)="3"> BROLLACH

(src)="4"> TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET
(trg)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,

(src)="5"> PYRKIVÄT vahvistamaan alueillaan niiden henkilöiden oikeussuojaa , joilla on kotipaikka siellä ,
(trg)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,

(src)="6"> KATSOVAT tässä tarkoituksessa välttämättömäksi määritellä tuomioistuintensa kansainvälinen toimivalta , helpottaa tuomioiden tunnustamista ja luoda nopeutettu menettely tuomioiden , virallisten asiakirjojen ( actes authentiques ) ja tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen täytäntöönpanon turvaamiseksi ,
(trg)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,

(src)="7"> OVAT TIETOISIA niitä yhdistävistä siteistä , jotka taloudellisella alueella ilmenevät Euroopan yhteisön ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisistä vapaakauppasopimuksista ,
(trg)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="8"> OTTAVAT HUOMIOON :
(trg)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :

(src)="9"> Brysselin yleissopimuksen syyskuun 27 päivältä 1968 tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla , sellaisena kuin se on muutettuna niillä liittymissopimuksilla , jotka on tehty Euroopan unionin laajentuessa ,
(trg)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,

(src)="10"> Luganon yleissopimuksen 16  päivältä syyskuuta 1988 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla , jolla vuoden 1968 Brysselin yleissopimuksen sääntöjen soveltaminen on laajennettu koskemaan eräitä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioita ,
(trg)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="11"> tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22  päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen ( EY ) N : o  44 / 2001 , jolla edellä mainittu Brysselin yleissopimus on korvattu ,
(trg)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,

(src)="12"> Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla , joka allekirjoitettiin Brysselissä 19  päivänä lokakuuta 2005 ,
(trg)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,

(src)="13"> OVAT VAKUUTTUNEET siitä , että asetuksen ( EY ) N : o  44 / 2001 periaatteiden laajentaminen koskemaan tämän yleissopimuksen sopimuspuolia tulee vahvistamaan oikeudellista ja taloudellista yhteistyötä ,
(trg)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,

(src)="14"> HALUAVAT turvata tämän yleissopimuksen mahdollisimman yhdenmukaisen tulkinnan ,
(trg)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,

(src)="15"> OVAT tässä hengessä PÄÄTTÄNEET tehdä tämän yleissopimuksen ja
(trg)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus

(src)="16"> OVAT SOPINEET SEURAAVAA :
(trg)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :

(src)="17"> I  OSASTO
(trg)="17"> TEIDEAL  I

(src)="18"> SOVELTAMISALA
(trg)="18"> RAON FEIDHME

(src)="19"> 1  artikla
(trg)="19"> Airteagal  1

(src)="20"> Tätä yleissopimusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa , riippumatta siitä , millaisessa tuomioistuimessa niitä käsitellään .
(trg)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .

(src)="21"> Erityisesti sitä ei sovelleta vero- tai tulliasioihin eikä hallinto-oikeudellisiin asioihin .
(trg)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .

(src)="22"> Yleissopimusta ei sovelleta :
(trg)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :

(src)="23"> luonnollisten henkilöiden oikeudelliseen asemaan , oikeuskelpoisuuteen tai oikeustoimikelpoisuuteen eikä myöskään aviovarallisuussuhteisiin eikä perintöön ja testamenttiin ;
(trg)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;

(src)="24"> konkurssiin , akordiin tai muihin niihin rinnastettaviin menettelyihin ;
(trg)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;

(src)="25"> sosiaaliturvaan ;
(trg)="25"> slándáil shóisialta ;

(src)="26"> välimiesmenettelyyn .
(trg)="26"> eadráin .

(src)="27"> Tässä yleissopimuksessa ’ sopimusvaltiolla ’ tarkoitetaan kaikkia valtioita , jotka ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolia tai Euroopan yhteisön jäsenvaltioita .
(trg)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .

(src)="28"> Sillä voidaan tarkoittaa myös Euroopan yhteisöä .
(trg)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .

(src)="29"> II  OSASTO
(trg)="29"> TEIDEAL  II

(src)="30"> TOIMIVALTA
(trg)="30"> DLÍNSE

(src)="31"> 1  JAKSO
(trg)="31"> ROINN  1

(src)="32"> Yleiset määräykset
(trg)="32"> Forálacha Ginearálta

(src)="33"> 2  artikla
(trg)="33"> Airteagal  2

(src)="34"> Kanne henkilöä vastaan , jonka kotipaikka on sopimusvaltiossa , nostetaan hänen kansalaisuudestaan riippumatta tuon valtion tuomioistuimissa , jollei tämän yleissopimuksen määräyksistä muuta johdu .
(trg)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .

(src)="35"> Henkilöön , joka ei ole sen sopimusvaltion kansalainen , jossa hänen kotipaikkansa on , sovelletaan samoja tuomioistuimen toimivaltaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä kuin tuon valtion omiin kansalaisiin .
(trg)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .

(src)="36"> 3  artikla
(trg)="36"> Airteagal  3

(src)="37"> Jos henkilön kotipaikka on sopimusvaltiossa , häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisen sopimusvaltion tuomioistuimessa ainoastaan tämän osaston 2 – 7  jakson määräysten nojalla .
(trg)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .

(src)="38"> Liitteessä  I mainittuja kansallisia toimivaltasäännöksiä ei voida soveltaa tällaista henkilöä vastaan .
(trg)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .

(src)="39"> 4  artikla
(trg)="39"> Airteagal  4

(src)="40"> Jos vastaajan kotipaikka ei ole sopimusvaltiossa , kunkin sopimusvaltion tuomioistuinten toimivalta määräytyy kyseisen valtion lain mukaisesti , jollei 22 ja 23  artiklan määräyksistä muuta johdu .
(trg)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .

(src)="41"> Tällaista vastaajaa vastaan voi kansalaisuudestaan riippumatta jokainen , jonka kotipaikka on sopimusvaltiossa , samalla tavoin kuin tuon valtion omat kansalaiset vedota siinä valtiossa voimassa oleviin tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin säännöksiin sekä erityisesti liitteessä  I mainittuihin määräyksiin .
(trg)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.

(src)="42"> 2  JAKSO
(trg)="42"> ROINN  2

(src)="43"> Erityinen toimivalta
(trg)="43"> Dlínse Speisialta

(src)="44"> 5  artikla
(trg)="44"> Airteagal  5

(src)="45"> Jos henkilön kotipaikka on sopimusvaltiossa , häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisessa sopimusvaltiossa :
(trg)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :

(src)="46"> sopimusta koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa , missä kanteen perusteena oleva velvoite on täytetty tai täytettävä ;
(trg)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;

(src)="47"> jollei toisin ole sovittu , tätä määräystä sovellettaessa kanteen perusteena olevan velvoitteen täytäntöönpanopaikka on :
(trg)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :

(src)="48"> irtaimen tavaran kaupassa se paikkakunta sopimusvaltiossa , missä tavarat sopimuksen mukaan toimitettiin tai oli toimitettava ,
(trg)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,

(src)="49"> palvelujen osalta se paikkakunta sopimusvaltiossa , missä palvelut sopimuksen mukaan suoritettiin tai oli suoritettava ;
(trg)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;

(src)="50"> jollei b alakohta sovellu , sovelletaan a alakohtaa ;
(trg)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;

(src)="51"> elatusapua koskevassa asiassa
(trg)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,

(src)="54"> rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista korvaus- tai hyvitysvaatimusta koskevassa asiassa siinä tuomioistuimessa , jossa rikosasia on vireillä , jos tuomioistuin oman lakinsa mukaan on toimivaltainen tutkimaan yksityisoikeudellisia vaatimuksia ;
(trg)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;

(src)="55"> sivuliikkeen , agentuurin tai muun toimipaikan toimintaa koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa , missä toimipaikka sijaitsee ;
(trg)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;

(src)="56"> jos häntä vaaditaan vastaamaan joko lain perusteella taikka kirjallisella tai kirjallisesti vahvistetulla suullisella oikeustoimella muodostetun trustin perustajana , trusteena tai trustin edunsaajana , sen sopimusvaltion tuomioistuimessa , jonka alueella trustin kotipaikka on ;
(trg)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;

(src)="57"> laivalastin tai rahdin pelastamisesta aiheutuvan pelastuspalkkion maksamista koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa , missä kyseessä oleva lasti tai rahti
(trg)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :

(src)="58"> on asetettu takavarikkoon tai on muun siihen rinnastettavan turvaamistoimen kohteena kyseisen palkkion maksamisen turvaamiseksi , tai
(trg)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;

(src)="59"> olisi voitu asettaa takavarikkoon tai siihen olisi voitu kohdistaa muu siihen rinnastettava turvaamistoimi , mutta takuu tai muu vakuus on asetettu ,
(trg)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .

(src)="61"> 6  artikla
(trg)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :

(src)="62"> Jos henkilön kotipaikka on sopimusvaltiossa , häntä vastaan voidaan nostaa kanne myös :
(trg)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;

(src)="63"> jos asiassa on useampia vastaajia , siinä tuomioistuimessa , jonka alueella jollakin vastaajista on kotipaikka , edellyttäen että kanteiden välillä on niin läheinen yhteys , että niiden käsitteleminen ja ratkaiseminen yhdessä on toivottavaa , jotta kanteiden käsitteleminen eri oikeudenkäynneissä ei johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin ;
(trg)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;

(src)="64"> jos kanne koskee takaus- tai takautumisvaatimusta tai sivullisvaatimusta , siinä tuomioistuimessa , jossa alkuperäinen kanne on vireillä , jollei alkuperäistä kannetta ole nostettu ainoastaan sen vuoksi , että kanne häntä vastaan saataisiin tutkituksi muussa tuomioistuimessa kuin siinä , joka muutoin olisi ollut toimivaltainen tutkimaan häntä vastaan nostetun kanteen ;
(trg)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;

(src)="65"> jos kysymyksessä on vastakanne , joka perustuu samaan sopimukseen tai seikkaan kuin pääkanne , siinä tuomioistuimessa , jossa pääkanne on vireillä ;
(trg)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .

(src)="66"> jos asia koskee sopimusta ja kanne voidaan yhdistää samaa vastaajaa vastaan nostettuun kanteeseen , joka koskee esineoikeutta kiinteään omaisuuteen , tuomioistuimessa siinä sopimusvaltiossa , jossa kiinteistö sijaitsee .
(trg)="66"> Airteagal  7

(src)="67"> 7  artikla
(trg)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .

(src)="68"> Kun toimivalta tutkia aluksen käyttämisestä tai sen operoinnista aiheutuvaa vastuuta koskeva asia kuuluu tämän yleissopimuksen mukaan sopimusvaltion tuomioistuimelle , tämä tuomioistuin on , samoin kuin muu sen valtion tuomioistuin , joka tuon valtion lain mukaan on asiassa toimivaltainen sanotun tuomioistuimen asemesta , myös toimivaltainen tutkimaan sellaisen vastuun rajoittamista koskevan vaatimuksen .
(trg)="68"> ROINN  3

(src)="69"> 3  JAKSO
(trg)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas

(src)="70"> Toimivalta vakuutusasioissa
(trg)="70"> Airteagal  8

(src)="71"> 8  artikla
(trg)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .

(src)="72"> Tuomioistuimen toimivalta vakuutusta koskevissa asioissa määräytyy tämän jakson määräysten mukaan , jollei 4  artiklan ja 5  artiklan 5  kohdan määräyksistä muuta johdu .
(trg)="72"> Airteagal  9