# et/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni parandusprotokoll
(trg)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007

(src)="2"> ( Euroopa Liidu Teataja L 147 , 10. juuni 2009 )
(trg)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )

(src)="3"> Käesolev parandus on tehtud parandusprotokolliga , millele kirjutati alla 20. oktoobril 2011 Bernis ja mille hoiulevõtja on Šveitsi Konföderatsiooni välisministeerium .
(trg)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .

(src)="6"> Bulgaarias rahvusvahelise eraõiguse seadustiku artikli 4 lõike 1 punkt 2 ; ”
(trg)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,

(src)="7"> Eestis tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 86 ; ”
(trg)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,

(src)="8"> Poolas tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Kodeks postępowania cywilnego ) artikli 1103 lõige 4 ; ”
(trg)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,

(src)="9"> Portugalis tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Código de Processo Civil ) artikli 65 lõike 1 punkt b niivõrd , kuivõrd see hõlmab ülemäärase kohtualluvuse aluseid , nagu filiaali , esinduse või muu üksuse ( juhul kui see asub Portugalis ) asukoha järgne kohus , kui kohtudokumendid toimetatakse kätte kesksele valitsusasutusele ( kui asub välisriigis ) ning töövaidlusmenetluse seadustiku ( Código de Processo do Trabalho ) artikkel 10 niivõrd , kuivõrd see hõlmab ülemäärase kohtualluvuse aluseid , nagu hageja elukohajärgne kohus töölepinguga seonduva menetluse korral , mille töövõtja on tööandja vastu algatanud ; ”
(trg)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,

(src)="10"> Šveitsis rahvusvahelise eraõiguse föderaalseaduse ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) artikkel 4 ; ”
(trg)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,

(src)="11"> Soomes kohtumenetluse seaduse ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) 10. peatüki 18. paragrahvi esimese lõike esimene ja teine punkt ; ” .
(trg)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;

(src)="13"> Bulgaarias окръжният съд ; ”
(trg)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,

(src)="14"> Šveitsis kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione ; ”
(trg)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,

(src)="15"> Ühendkuningriigis [ — ]
(trg)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )

(src)="16"> Šotimaal Court of Session või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Sheriff Court , kellele edastavad taotluse Šotimaa ministrid ;
(trg)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;

(src)="17"> [ — ] ” .
(trg)="17"> ( … ) ” ;

(src)="19"> Hispaanias Juzgado de Primera Instancia , kes tegi vaidlustatud otsuse , apellatsioonikaebust arutab Audiencia Provincial ; ”
(trg)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,

(src)="20"> Šveitsis kantoni kõrgema astme kohus ; ” .
(trg)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;

(src)="21"> Leheküljel 43 IX lisa asendatakse järgmisega :
(trg)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :

(src)="22"> „ IX LISA
(trg)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX

(src)="23"> Protokolli 1 II artiklis osutatud riigid ja sätted on järgmised :
(trg)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :

(src)="24"> Saksamaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Zivilprozessordnung ) artiklid 68 , 72 , 73 ja 74 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="25"> Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 214 lõiked 3 ja 4 ning paragrahv 216 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="26"> Läti tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Civilprocesa likums ) artiklid 78 , 79 , 80 ja 81 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="27"> Leedu tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Civilinio proceso kodeksas ) artikkel 47 ;
(trg)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> Ungari tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Polgári perrendtartás ) artiklid 58–60 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="29"> Austria tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Zivilprozessordnung ) artikkel 21 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;
(trg)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="30"> Poola tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Kodeks postępowania cywilnego ) artiklid 84 ja 85 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ( przypozwanie ) ;
(trg)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="31"> Sloveenia tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Zakon o pravdnem postopku ) artikkel 204 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist . ”
(trg)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .

# et/22009A0610_01_.xml.gz
# ga/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="3"> OLLES OTSUSTANUD tugevdada oma territooriumil elavate isikute õiguskaitset ,
(trg)="3"> BROLLACH

(src)="4"> ARVESTADES , et selleks on tarvis määrata kindlaks kohtute rahvusvaheline pädevus , lihtsustada kohtuotsuste tunnustamist ning võtta kasutusele kiire menetlus kohtuotsuste , ametlike juriidiliste dokumentide ja kohtulike kokkulepete täitmise tagamiseks ,
(trg)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,

(src)="5"> OLLES TEADLIKUD omavahelistest sidemetest , mida on majanduse valdkonnas tugevdatud Euroopa Ühenduse ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni teatavate liikmesriikide vahel sõlmitud vabakaubanduslepingutega ,
(trg)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,

(src)="6"> VÕTTES ARVESSE JÄRGMISEID ÕIGUSAKTE :
(trg)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,

(src)="7"> Brüsseli konventsioon , 27 .  september 1968 , kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades , Euroopa Liidu järjestikuste laienemiste käigus sõlmitud ühinemiskonventsioonidega muudetud versioon ;
(trg)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="8"> Lugano konventsioon , 16 .  september 1988 , kohtualluvuse ning kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ; konventsiooniga laiendati 1968 . aasta Brüsseli konventsiooni kohaldamist , hõlmates konventsiooni sätetega ka Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni teatavaid liikmesriike ;
(trg)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :

(src)="9"> nõukogu määrus ( EÜ ) nr  44/2001 , 22 .  detsember 2000 , kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ; määrusega asendati eespool nimetatud Brüsseli konventsioon ;
(trg)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,

(src)="10"> Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline leping , mis käsitleb kohtualluvust ja kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades ; lepingule kirjutati alla 19 .  oktoobril 2005 Brüsselis ,
(trg)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="11"> OLLES VEENDUNUD , et määruses ( EÜ ) nr  44/2001 sätestatud põhimõtete laiendamine käesoleva konventsiooni osalistele tugevdab õigusalast ja majanduskoostööd ,
(trg)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,

(src)="12"> SOOVIDES tagada käesoleva konventsiooni võimalikult ühtlase tõlgendamise ,
(trg)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,

(src)="13"> OLLES eelnevat silmas pidades OTSUSTANUD sõlmida käesoleva konventsiooni ,
(trg)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,

(src)="14"> ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES :
(trg)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,

(src)="15"> I  JAOTIS
(trg)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus

(src)="16"> REGULEERIMISALA
(trg)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :

(src)="17"> Artikkel  1
(trg)="17"> TEIDEAL  I

(src)="18"> Käesolevat konventsiooni kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjade suhtes iga liiki kohtutes .
(trg)="18"> RAON FEIDHME

(src)="19"> Seda ei kohaldata eelkõige maksu- , tolli- ja haldusasjade suhtes .
(trg)="19"> Airteagal  1

(src)="20"> Käesolevat konventsiooni ei kohaldata :
(trg)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .

(src)="21"> füüsiliste isikute õigus- ja teovõime , abielusuhtest tulenevate varaliste õiguste , testamentide ja pärimise suhtes ;
(trg)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .

(src)="22"> pankrotimenetluste , maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste , kohtumenetluste , kokkuleppe- ja muude samalaadsete menetluste suhtes ;
(trg)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :

(src)="23"> sotsiaalkindlustuse suhtes ;
(trg)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;

(src)="24"> vahekohtute suhtes .
(trg)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;

(src)="25"> Käesoleva konventsiooni kohaldamisel peetakse mõistega „ käesoleva konventsiooniga seotud riigid ” silmas mõnda käesolevas konventsioonis osalevat riiki või Euroopa Ühenduse liikmesriiki .
(trg)="25"> slándáil shóisialta ;

(src)="26"> Sellega võidakse silmas pidada ka Euroopa Ühendust .
(trg)="26"> eadráin .

(src)="27"> II  JAOTIS
(trg)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .

(src)="28"> KOHTUALLUVUS
(trg)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .

(src)="29"> JAGU
(trg)="29"> TEIDEAL  II

(src)="30"> Üldsätted
(trg)="30"> DLÍNSE

(src)="31"> Artikkel  2
(trg)="31"> ROINN  1

(src)="32"> Käesoleva konventsiooni kohaselt kaevatakse isikud , kelle alaline elukoht on mõnes käesoleva konventsiooniga seotud riigis , hoolimata nende kodakondsusest kõnealuse riigi kohtusse .
(trg)="32"> Forálacha Ginearálta

(src)="33"> Isikute suhtes , kes ei ole selle käesoleva konventsiooniga seotud riigi kodanikud , kus on nende alaline elukoht , kohaldatakse elukohariigi kodanike kohta kehtivaid kohtualluvuse sätteid .
(trg)="33"> Airteagal  2

(src)="34"> Artikkel  3
(trg)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .

(src)="35"> Isikuid , kelle alaline elukoht on käesoleva konventsiooniga seotud riigis , saab käesoleva konventsiooniga seotud teise riigi kohtusse kaevata üksnes käesoleva jaotise 2.–7 . jaos sätestatud korras .
(trg)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .

(src)="36"> Nende suhtes ei saa eelkõige kohaldada I  lisas sätestatud siseriiklikke kohtualluvuse sätteid .
(trg)="36"> Airteagal  3

(src)="37"> Artikkel  4
(trg)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .

(src)="38"> Kui kostja alaline elukoht ei ole käesoleva konventsiooniga seotud riigis , määratakse iga käesoleva konventsiooniga seotud riigi kohtute pädevus kooskõlas artiklite  22 ja 23 sätetega kindlaks selle riigi õiguse kohaselt .
(trg)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .

(src)="39"> Sellise kostja suhtes võib iga isik , kelle alaline elukoht on käesoleva konventsiooniga seotud riigis , oma kodakondsusest olenemata juhinduda elukohariigi kohtualluvuse sätetest , eelkõige I  lisas nimetatud sätetest , samal viisil kui selle riigi kodanikud .
(trg)="39"> Airteagal  4

(src)="40"> JAGU
(trg)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .

(src)="41"> Valikuline kohtualluvus
(trg)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.

(src)="42"> Artikkel  5
(trg)="42"> ROINN  2

(src)="43"> Isikut , kelle alaline elukoht on käesoleva konventsiooniga seotud riigis , saab kaevata käesoleva konventsiooniga seotud teises riigis :
(trg)="43"> Dlínse Speisialta

(src)="44"> lepingutega seotud asjade puhul selle paiga kohtusse , kus tuli täita lepingus sätestatud kohustus ;
(trg)="44"> Airteagal  5

(src)="45"> kui ei ole kokku lepitud teisiti , käsitatakse käesoleva sätte kohaldamisel lepingus sätestatud kohustuse täitmise kohana :
(trg)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :

(src)="46"> müügi puhul kohta käesoleva konventsiooniga seotud riigis , kus lepingu kohaselt kaubad üle anti või oleks tulnud üle anda ;
(trg)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;

(src)="47"> teenuste osutamise puhul kohta käesoleva konventsiooniga seotud riigis , kus lepingu kohaselt teenuseid osutati või oleks tulnud osutada ;
(trg)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :

(src)="48"> kui ei kohaldata alapunkti  b ,  kohaldatakse alapunkti  a ;
(trg)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,

(src)="49"> ülalpidamiskohustusega seotud asjade puhul
(trg)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;

(src)="50"> kohtusse , mis on kohalike seaduste kohaselt pädev menetlema vanemlikku vastutust käsitlevaid kohtuasju , kui ülalpidamiskohustust käsitlev asi on nendega seotud , ning välja arvatud juhul , kui kohtualluvuse aluseks on üksnes ühe poole kodakondsus ;
(trg)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;

(src)="51"> kahju õigusvastase tekitamise puhul selle paiga kohtusse , kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda ;
(trg)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,

(src)="54"> kui isik on seaduse alusel või kirjaliku dokumendiga või kirjalikult kinnitatud suulise kokkuleppega moodustatud usaldusühingu asutaja , usaldusosanik või kasusaaja , selle käesoleva konventsiooniga seotud riigi kohtusse , kus on usaldusühingu asukoht ;
(trg)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;

(src)="55"> kui vaidlus on seotud nõudega maksta tasu veose või lasti päästmise eest , selle paiga kohtusse , kus asjaomane veos või last :
(trg)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;

(src)="56"> on tasumise tagamiseks arestitud , või
(trg)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;

(src)="57"> oleks võidud arestida , kuid selle eest on antud kautsjon või muu tagatis ,
(trg)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :

(src)="58"> tingimusel et käesolevat sätet kohaldatakse üksnes juhul , kui väidetakse , et kostjal on veose või lasti suhtes õigusi või et tal olid sellised õigused veose või lasti päästmise ajal.
(trg)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;

(src)="59"> Artikkel  6
(trg)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .

(src)="61"> juhul kui kostjaid on mitu , selle paiga kohtusse , kus on neist ühe alaline elukoht , tingimusel et nõuded on sedavõrd tihedalt seotud , et eri menetlustest tulenevate vastuoluliste otsuste ohu vältimiseks oleks soovitatav neid menetleda ning otsuseid teha üheskoos ;
(trg)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :

(src)="62"> juhul kui kõnealune isik on kolmas isik tagatise realiseerimise või muus kolmandate isikutega seotud menetluses , kohtusse , kus menetletakse põhihagi , välja arvatud juhul , kui see on esitatud üksnes selleks , et vabastada isik selle kohtu alluvusest , kes oleks tema asjas pädev ;
(trg)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;

(src)="63"> vastuhagi puhul , mille aluseks on sama leping või samad asjaolud , mis põhihagi puhul , põhihagi menetlevasse kohtusse ;
(trg)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;

(src)="64"> lepinguga seotud asjade puhul , kui menetlust on võimalik ühendada sama kostja vastu kinnisvaraga seotud asjaõiguste osas algatatud menetlusega , selle käesoleva konventsiooniga seotud riigi kohtusse , kus kinnisvara asub .
(trg)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;

(src)="65"> Artikkel  7
(trg)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .

(src)="66"> Kui käesoleva konventsiooniga seotud riigi kohus on käesoleva konventsiooni kohaselt pädev asjades , mis seonduvad laeva kasutamisest või ekspluateerimisest tuleneva vastutusega , on kõnealune kohus või asjaomase riigi riiklike õigusaktide alusel selleks määratud teine kohus pädev ka vastutuse piiramise nõuete puhul .
(trg)="66"> Airteagal  7

(src)="67"> JAGU
(trg)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .

(src)="68"> Kohtualluvus kindlustusasjade puhul
(trg)="68"> ROINN  3

(src)="69"> Artikkel  8
(trg)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas

(src)="70"> Kindlustusega seotud küsimuste puhul määratakse kohtualluvus kindlaks käesoleva jao kohaselt , ilma et see piiraks artikli  4 ja artikli  5 lõike  5 kohaldamist .
(trg)="70"> Airteagal  8

(src)="71"> Artikkel  9
(trg)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .

(src)="72"> Kindlustusandja , kelle alaline elukoht on käesoleva konventsiooniga seotud riigis , võib kaevata kas :
(trg)="72"> Airteagal  9

(src)="73"> selle liikmesriigi kohtusse , kus on tema alaline elukoht , või
(trg)="73"> Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt :

(src)="74"> kui tegemist on kindlustusvõtja , kindlustatu või soodustatud isiku esitatud kaebusega , käesoleva konventsiooniga seotud teises riigis hageja alalise elukoha kohtusse , või
(trg)="74"> i gcúirteanna an Stáit ina bhfuil sainchónaí air , nó

(src)="75"> kui tegemist on kaaskindlustusandjaga , siis selle käesoleva konventsiooniga seotud riigi kohtusse , kus on algatatud menetlus peakindlustusandja vastu .
(trg)="75"> i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , i gcás caingne a thionscain sealbhóir an pholasaí , an t-árachaí nó an tairbhí , sna cúirteanna don áit ina bhfuil sainchónaí ar an ngearánaí , nó

(src)="76"> Kindlustusandjat , kelle alaline elukoht ei ole mõnes käesoleva konventsiooniga seotud riigis , kuid kellel on ühes konventsiooniga seotud riigis filiaal , esindus või muu üksus , käsitletakse filiaali , esinduse või muu üksuse tegevusest tulenevates vaidlustes selles liikmesriigis alalist elukohta omava isikuna .
(trg)="76"> más comhárachóir é , i gcúirteanna Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina dtionscnaítear imeachtaí i gcoinne an phríomhárachóra .

(src)="77"> Artikkel  10
(trg)="77"> Árachóir nach bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach a bhfuil brainse nó gníomhaireacht nó bunaíocht eile aige i gceann de na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , measfar , i gcás díospóidí a thiocfaidh ar barr de dhroim oibríochtaí an bhrainse nó na gníomhaireachta nó na bunaíochta , sainchónaí a bheith air sa Stát sin .

(src)="78"> Vastutuskindlustuse või kinnisvara kindlustamise puhul võib kindlustusandja kohta esitada kaebuse ka selle paiga kohtusse , kus kahjustav sündmus on toimunud .
(trg)="78"> Airteagal  10