# en/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sh/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Procès-verbal of rectification to the second additional protocol to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States , of the one part , and the Republic of Chile , of the other part , to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union , signed at Brussels on 24 July 2007
(trg)="1"> Ispravak Drugog dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica , s jedne strane , i Republike Čilea , s druge strane , kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

(src)="2"> ( Official Journal of the European Union L 251 of 26 September 2007 )
(trg)="2"> ( Službeni list Europske unije L 251 od 26. rujna 2007 . )

(src)="3"> This rectification has been carried out by means of a procès-verbal of rectification signed at Brussels on 18 December 2014 with the Council as depository .
(trg)="3"> ( Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11 / sv .
(trg)="4"> 35 od 2. travnja 2013 . )

(src)="4"> On page 12 , Annex III , Table I ‘ Horizontal Commitments ’ , heading :
(trg)="5"> Na stranicama od 148. do 161 . , u Prilogu III . , tablici „ I. Horizontalne obveze ” , u naslovu :

(src)="5"> for :
(trg)="6"> umjesto :

(src)="6"> HORIZONTAL COMMITMENTS
(trg)="7"> HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="7"> ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE ’
(trg)="8"> prisutnost fizičkih osoba .

(src)="8"> read :
(trg)="9"> treba stajati :

(src)="9"> ‘ Modes of supply :
(trg)="10"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="10"> Cross-border
(trg)="11"> prekogranično ;

(src)="11"> Consumption abroad
(trg)="12"> korištenje u inozemstvu ;

(src)="12"> Commercial presence
(trg)="13"> treba stajati :

(src)="13"> Presence of natural persons
(trg)="14"> treba stajati :

(src)="14"> Sector or Sub-sector
(trg)="15"> Sektor ili podsektor

(src)="15"> Limitations on Market Access
(trg)="16"> prekogranično ;

(src)="16"> Limitations on National Treatment
(trg)="17"> prekogranično ;

(src)="17"> Additional Commitments
(trg)="18"> Dodatne obveze II.1.

(src)="23"> SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS ’
(trg)="19"> umjesto :

(src)="29"> I. HORIZONTAL COMMITMENTS ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE ’
(trg)="20"> Ograničenja nacionalnog tretmana

(src)="30"> on pages 116-125 , Annex IV , Table I ‘ Horizontal Commitments ’ , heading : for :
(trg)="21"> Sektor ili podsektor

(src)="31"> ( no text ) [ 3]read : ‘ Modes of supply :
(trg)="22"> Ograničenja pristupa tržištu

(src)="33"> FINANCIAL SERVICES — SPECIFIC COMMITMENTS ( first part ) ( 1 ) [ 4 ] ’
(trg)="23"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ( 1 ) ”

(src)="34"> FINANCIAL SERVICES — SPECIFIC COMMITMENTS ( first part ) ( 1 ) ’
(trg)="24"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ( 1 ) ”

(src)="36"> ( no text ) [ 5 ] [ 6]read :
(trg)="25"> umjesto :

(src)="43"> ( no text ) [ 7]read :
(trg)="26"> umjesto :

(src)="45"> The heading does not appear in the signed Second Additional Protocol , but in keeping with the Publication Office 's style , it does appear in the published version ( OJ L 251 , 26.9.2007 , p.
(src)="46"> 13 ) .
(trg)="27"> komercijalna prisutnost ; 4. prisutnost fizičkih osoba .

(src)="60"> on page 115 , Annex IV , Table I ‘ Horizontal Commitments ’ , heading :
(trg)="28"> Na stranicama od 251. do 261 . , u Prilogu IV. tablici „ I. Horizontalne obveze ” , u naslovu :

(src)="63"> on pages 127-142 , Annex IV , Table II.1 ‘ Financial Services — Specific Commitments ( first part ) ’ , heading : for :
(trg)="29"> Na stranicama od 263. do 278 . , u Prilogu IV. tablici „ II .
(trg)="30"> Financijske usluge – specifične obveze ( prvi dio ) ” , u naslovu :

(src)="69"> Mistake in the signed Second Additional Protocol , for : “ I. ” , read : “ II.1 . ” .
(trg)="31"> Ograničenja pristupa tržištu

(src)="70"> Mistake in the published version ( OJ L 251 , 26.9.2007 , p.
(src)="71"> 126 ) for : “ II . ” , read : “ II.1 . ” .
(trg)="32"> Ograničenja nacionalnog tretmana Dodatne obveze

(src)="74"> The heading does not appear in the signed Second Additional Protocol , but in keeping with the Publication Office 's style , it does appear in the published version ( OJ L 251 , 26.9.2007 , p.
(src)="75"> 144 ) .
(trg)="33"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( drugi dio ) ”

(src)="77"> Presence of natural persons Sector or Sub-sector
(trg)="34"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="78"> Limitations on National Treatment Additional Commitments
(trg)="35"> Ograničenja pristupa tržištu

(src)="79"> on pages 13-25 , Annex III , Table I ‘ Horizontal Commitments ’ , heading : for :
(trg)="36"> Dodatne obveze

(src)="80"> ( no text ) [ 1]read : ‘ Modes of supply : ( 1 ) Cross-border ( 2 ) Consumption abroad ( 3 ) Commercial presence ( 4 ) Presence of natural persons Sector or Sub-sector
(trg)="37"> I. HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="81"> Limitations on Market Access Limitations on National Treatment
(trg)="38"> SVI SEKTORI OBUHVAĆENI OVIM RASPOREDOM ”

(src)="82"> Additional Commitments ’ on page 26 , Annex III , Table II ‘ Sector-Specific Commitments ’ , heading : for : ‘ II .
(trg)="39"> Na stranicama od 162. do 247 . , u Prilogu III. tablici „ II .
(trg)="40"> Posebne obveze po sektorima ” , u naslovu :

(src)="83"> ‘ Modes of supply : ( 1 ) Cross-border
(trg)="41"> Sektor ili podsektor

(src)="84"> Commercial presence ( 4 ) Presence of natural persons
(trg)="42"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="85"> Additional Commitments II .
(src)="86"> SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS ’
(trg)="43"> komercijalna prisutnost ;

(src)="87"> on pages 27-111 , Annex III , Table II ‘ Sector-Specific Commitments ’ , heading : for :
(trg)="44"> prisutnost fizičkih osoba .

(src)="88"> ( no text ) [ 2]read : ‘ Modes of supply :
(trg)="45"> Sektor ili podsektor

(src)="89"> Cross-border ( 2 ) Consumption abroad
(trg)="46"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( drugi dio ) ”

(src)="90"> Sector or Sub-sector Limitations on Market Access
(trg)="47"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="91"> Limitations on National Treatment Additional Commitments ’
(trg)="48"> POSEBNE OBVEZE PO SEKTORIMA ”

(src)="92"> ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE ’ read :
(trg)="49"> HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="93"> Additional Commitments I. HORIZONTAL COMMITMENTS
(trg)="50"> komercijalna prisutnost ;

(src)="94"> Additional Commitments ’ on page 126 , Annex IV , Table II.1 ‘ Financial Services — Specific Commitments ( first part ) ( 1 ) ’ , heading :
(trg)="51"> Na stranici 262 . , u Prilogu IV. tablici „ II .
(trg)="52"> Financijske usluge – specifične obveze ( prvi dio ) ( 1 ) ” , u naslovu :

(src)="95"> Consumption abroad ( 3 ) Commercial presence
(trg)="53"> Ograničenja pristupa tržištu

(src)="96"> Additional Commitments ’ on page 143 , Annex IV , Table II.2 .
(trg)="54"> korištenje u inozemstvu ;

(src)="97"> ‘ Financial Services — Specific Commitments ( second part ) ’ , heading : for : ‘ II.2 .
(trg)="55"> komercijalna prisutnost ;

(src)="98"> FINANCIAL SERVICES — SPECIFIC COMMITMENTS ( second part ) ’ read :
(trg)="56"> prisutnost fizičkih osoba .

(src)="99"> Additional Commitments II.2 .
(src)="100"> FINANCIAL SERVICES — SPECIFIC COMMITMENTS ( second part ) ’
(trg)="57"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ”

(src)="101"> on pages 144-155 , Annex IV , Table II.2 .
(src)="102"> ‘ Financial Services — Specific Commitments ( second part ) ’ , heading : for
(trg)="58"> Na stranicama od 279. do 291 . , u Prilogu IV. tablici „ II.2.
(trg)="59"> Financijske usluge – specifične obveze ( drugi dio ) ” , u naslovu :

(src)="103"> Limitations on National Treatment Additional Commitment ’
(trg)="60"> korištenje u inozemstvu ;

(src)="104"> The heading does not appear in the signed Second Additional Protocol , but in keeping with the Publication Office 's style , it does appear in the published version ( OJ L 251 , 26.9.2007 , p.
(src)="105"> 27-111 ) .
(src)="106"> [ 3 ] The heading does not appear in the signed Second Additional Protocol , but in keeping with the Publication Office 's style , it does appear in the published version ( OJ L 251 , 26.9.2007 , p.
(src)="107"> 116 ) .
(trg)="61"> Sektor ili podsektor

# en/22013A0718_01_.xml.gz
# sh/22013A0718_01_.xml.gz


(src)="1"> Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(trg)="1"> Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

(src)="3"> This means that the provisions of Implementing Regulation ( EU ) No 1142 / 2011 will be applied to relations between the European Union and Denmark .
(trg)="3"> To znači da će se odredbe Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 primjenjivati na odnose Europske unije i Danske .

(src)="4"> In accordance with Article 4 ( 4 ) of the Agreement , the Danish notification creates mutual obligations between Denmark and the European Union .
(trg)="4"> U skladu s člankom 4. stavkom 4 . Sporazuma , obaviješću Danske stvaraju se uzajamne obveze Danske i Europske unije .

(src)="5"> Thus , Implementing Regulation ( EU ) No 1142 / 2011 constitutes an amendment to the Agreement to the extent that it amends Regulation ( EC ) No 44 / 2001 , as amended by Regulation ( EC ) No 4 / 2009 , and is considered annexed thereto .
(trg)="5"> Stoga Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 čini izmjenu Sporazuma u onoj mjeri u kojoj izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 kako je izmijenjena Uredbom ( EZ ) br . 4 / 2009 te se smatra njegovim prilogom .

(src)="7"> OJ L 299 , 16.11.2005 , p . 62 .
(trg)="7"> SL L 299 , 16.11.2005 . , str . 62 .

(src)="8"> OJ L 120 , 5.5.2006 , p . 22 .
(trg)="8"> SL L 120 , 5.5.2006 . , str . 22 .

(src)="9"> OJ L 12 , 16.1.2001 , p . 1 .
(trg)="9"> SL L 12 , 16.1.2001 . , str . 1 .

(src)="10"> OJ L 293 , 11.11.2011 , p . 24 .
(trg)="10"> SL L 293 , 11.11.2011 . , str . 24 .

(src)="11"> OJ L 7 , 10.1.2009 , p . 1 .
(trg)="11"> SL L 7 , 10.1.2009 . , str . 1 .

(src)="12"> OJ L 149 , 12.6.2009 , p . 80 .
(trg)="12"> SL L 149 , 12.6.2009 . , str . 80 .

(src)="13"> According to Article 4 of the Agreement of 19 October 2005 between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [ 1 ] ( hereinafter ‘ the Agreement ) ’ , concluded by Council Decision 2006 / 325 / EC [ 2 ] , whenever implementing measures are adopted pursuant to Article 74 ( 2 ) of Council Regulation ( EC ) No 44 / 2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [ 3 ] , Denmark s decision ’ on whether or not to implement the content of such measures shall be notified to the Commission.Commission Implementing Regulation ( EU ) No 1142 / 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation ( EC ) No 4 / 2009 on jurisdiction , applicable law , recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations [ 4 ] was adopted on 10 November 2011 .
(trg)="13"> Sukladno članku 4 . Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 1 ] ( dalje u tekstu „ Sporazum ” ) zaključenog Odlukom Vijeća 2006 / 325 / EZ [ 2 ] , prilikom provedbe mjera donesenih sukladno članku 74. stavku 2 . Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 44 / 2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 3 ] , Danska o svojoj odluci provedbe sadržaja tih mjera obavješćuje Komisiju.Provedbena uredba Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 kojom se utvrđuju prilozi X. i XI . Uredbi Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 o nadležnosti , mjerodavnom pravu , priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja [ 4 ] donesena je 10. studenog 2011 .

(src)="14"> In accordance with Article 3 ( 2 ) of the Agreement , Denmark has already , by letter of 14 January 2009 , notified the Commission of its decision to implement the content of Council Regulation ( EC ) No 4 / 2009 [ 5 ] to the extent that it amends Regulation ( EC ) No 44 / 2001 [ 6 ] .In accordance with Article 4 of the Agreement , Denmark has , by letter of 11 January 2012 , notified the Commission of its decision to implement the content of Implementing Regulation ( EU ) No 1142 / 2011 .
(trg)="14"> U skladu s člankom 3. stavkom 2 . Sporazuma Danska je u dopisu od 14. siječnja 2009. već obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 [ 5 ] u onoj mjeri u kojoj ta Uredba izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 [ 6 ] .U skladu s člankom 4 . Sporazuma Danska je u dopisu od 11. siječnja 2012. obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 .

(src)="15"> With reference to Article 4 ( 3 ) of the Agreement , implementation of Implementing Regulation ( EU ) No 1142 / 2011 in Denmark can take place administratively under Section 9 of the Danish Law No 1563 of 20 December 2006 on the Brussels I Regulation .
(trg)="15"> S obzirom na članak 4. stavak 3 .

(src)="16"> The necessary administrative measures entered into force on 11 January 2012 .
(trg)="16"> Sporazuma Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 može se u Danskoj provesti administrativnim putem sukladno odjeljku 9. danskog zakona br . 1563 od 20. prosinca 2006. o Uredbi Bruxelles I. Potrebne upravne mjere stupile su na snagu 11. siječnja 2012 .

# en/22013A0817_01_.xml.gz
# sh/22013A0817_01_.xml.gz


(src)="1"> Protocol
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> to amend the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
(trg)="2"> o izmjeni Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1963 .

(src)="3"> THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL ,
(trg)="3"> DRŽAVE STRANKE OVOG PROTOKOLA ,

(src)="4"> CONSIDERING that it is desirable to amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963 , to provide for broader scope , increased amount of liability of the operator of a nuclear installation and enhanced means for securing adequate and equitable compensation ,
(trg)="4"> UZIMAJUĆI U OBZIR da je poželjno izmijeniti Bečku konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. kako bi se omogućilo šire područje primjene , povećao iznos odgovornosti operatora nuklearnog postrojenja i unaprijedila sredstva za osiguravanje odgovarajuće i pravedne naknade ,

(src)="5"> HAVE AGREED as follows ,
(trg)="5"> SPORAZUMJELE su se :

(src)="6"> Article 1
(trg)="6"> Članak 1 .

(src)="7"> The Convention which the provisions of this Protocol amend is the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963 , hereinafter referred to as the 1963 Vienna Convention ‘ ’ .
(trg)="7"> Konvencija koja se mijenja odredbama ovog Protokola je Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963 . , u daljnjem tekstu „ Bečka konvencija iz 1963 . ”

(src)="8"> Article 2
(trg)="8"> Članak 2 .

(src)="9"> Article I of the 1963 Vienna Convention is amended as follows :
(trg)="9"> Članak I. Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="10"> Paragraph 1 ( j ) is amended as follows :
(trg)="10"> Stavak 1. točka ( j ) mijenja se kako slijedi :

(src)="11"> the word ‘ and ’ is deleted at the end of sub-paragraph ( ii ) and is inserted at the end of sub-paragraph ( iii ) .
(trg)="11"> riječ „ i ” briše se s kraja podstavka ii. i umeće na kraj podstavka iii . ,

(src)="12"> a new sub-paragraph ( iv ) is added as follows :
(trg)="12"> novi podstavak iv. dodaje se kako slijedi :

(src)="13"> such other installations in which there are nuclear fuel or radioactive products or waste as the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency shall from time to time determine ; ’
(trg)="13"> ostala postrojenja u kojima ima nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda ili otpada što Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju s vremena na vrijeme utvrđuje ; ”

(src)="14"> Paragraph 1 ( k ) is replaced by the following text :
(trg)="14"> Stavak 1. točka ( k ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="15"> ‘ Nuclear Damage ’ means :
(trg)="15"> ‚ nuklearna šteta ’ znači :

(src)="16"> loss of life or personal injury ;
(trg)="16"> i. smrt ili tjelesna ozljeda ;

(src)="17"> loss of or damage to property ;
(trg)="17"> gubitak ili oštećenje imovine ;

(src)="18"> and each of the following to the extent determined by the law of the competent court :
(trg)="18"> i svaka od dolje navedenih šteta u opsegu koji utvrđuje pravo nadležnog suda –

(src)="19"> economic loss arising from loss or damage referred to in sub-paragraph ( i ) or ( ii ) , insofar as not included in those sub-paragraphs , if incurred by a person entitled to claim in respect of such loss or damage ;
(trg)="19"> gospodarski gubitak nastao zbog gubitka ili štete navedene u podstavku i. ili ii . , ako nije uključen u navedenim podstavcima , ako ga je pretrpjela osoba koja ima pravo tražiti naknadu zbog takvog gubitka ili štete ;

(src)="20"> the costs of measures of reinstatement of impaired environment , unless such impairment is insignificant , if such measures are actually taken or to be taken , and insofar as not included in sub-paragraph ( ii ) ;
(trg)="20"> troškovi mjera za dovođenje zagađenoga okoliša u prvobitno stanje , osim ako je to onečišćenje beznačajno , ako su se takve mjere stvarno poduzele ili se trebaju poduzeti , i ako nisu uključeni u podstavak ii . ;

(src)="21"> loss of income deriving from an economic interest in any use or enjoyment of the environment , incurred as a result of a significant impairment of that environment , and insofar as not included in sub-paragraph ( ii ) ;
(trg)="21"> v. gubitak prihoda koji proizlazi iz gospodarskoga interesa u bilo kojoj uporabi ili uživanju okoliša , do kojega je došlo zbog znatnog onečišćenja toga okoliša , i ako nije uključen u podstavak ii . ;

(src)="22"> the costs of preventive measures , and further loss or damage caused by such measures ;
(trg)="22"> troškovi preventivnih mjera i bilo kojega gubitka ili štete prouzročene takvim mjerama ;

(src)="23"> any other economic loss , other than any caused by the impairment of the environment , if permitted by the general law on civil liability of the competent court ,
(trg)="23"> bilo koji drugi gospodarski gubitak , osim onog kojeg je uzrokovalo onečišćenje okoliša , ako je dozvoljen općim zakonom o građanskoj odgovornosti nadležnoga suda ,

(src)="24"> in the case of subparagraphs ( i ) to ( v ) and ( vii ) above , to the extent that the loss or damage arises out of or results from ionizing radiation emitted by any source of radiation inside a nuclear installation , or emitted from nuclear fuel or radioactive products or waste in , or of nuclear material coming from , originating in , or sent to , a nuclear installation , whether so arising from the radioactive properties of such matter , or from a combination of radioactive properties with toxic , explosive or other hazardous properties of such matter . ’
(trg)="24"> što se tiče podstavaka od i. do v. te od vii. nadalje , u slučaju da gubitak ili šteta nastane od ili je posljedica ionizirajućeg zračenja koje potječe od bilo kojeg izvora zračenja u nuklearnom postrojenju , ili potječe od nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda , ili otpada u nuklearnom materijalu ili nuklearnog materijala koji dolazi iz , potječe iz ili se šalje u nuklearno postrojenje , bez obzira na to potječe li od radioaktivnih svojstava takvih tvari ili od kombinacije radioaktivnih svojstava s otrovnim , eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takve tvari . ”

(src)="25"> Paragraph 1 ( l ) is replaced by the following text :
(trg)="25"> Stavak 1. točka ( l ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="26"> ‘ Nuclear incident ’ means any occurrence or series of occurrences having the same origin which causes nuclear damage or , but only with respect to preventive measures , creates a grave and imminent threat of causing such damage . ’
(trg)="26"> ‚ Nuklearna nesreća ’ znači svaki događaj ili skup događaja istog podrijetla koji prouzroči nuklearnu štetu ili , ali samo u odnosu na preventivne mjere , stvara tešku i neposrednu prijetnju nastanku takve štete . ”

(src)="27"> After paragraph 1 ( l ) four new paragraphs 1 ( m ) , 1 ( n ) , 1 ( o ) and 1 ( p ) are added as follows :
(trg)="27"> Nakon stavka 1. točke ( l ) dodaju se četiri nova stavka , stavak 1. točka ( m ) , stavak 1. točka ( n ) , stavak 1. točka ( o ) i stavak 1. točka ( p ) kako slijedi :

(src)="28"> ‘ Measures of reinstatement ’ means any reasonable measures which have been approved by the competent authorities of the State where the measures were taken , and which aim to reinstate or restore damaged or destroyed components of the environment , or to introduce , where reasonable , the equivalent of these components into the environment .
(trg)="28"> ‚ Mjere za dovođenje u prvobitno stanje ’ znači sve razumne mjere koje su odobrila nadležna tijela države u kojoj su mjere poduzete i kojima je cilj da dovedu u prvobitno stanje oštećene ili uništene sastavnice okoliša ili da uvedu , prema potrebi , jednakovrijedne sastavnice u okoliš .

(src)="29"> The law of the State where the damage is suffered shall determine who is entitled to take such measures .
(trg)="29"> U pravu države koja je pretrpjela štetu određuje se tko ima pravo poduzeti takve mjere .

(src)="30"> ‘ Preventive measures ’ means any reasonable measures taken by any person after a nuclear incident has occurred to prevent or minimize damage referred to in sub-paragraphs ( k ) ( i ) to ( v ) or ( vii ) , subject to any approval of the competent authorities required by the law of the State where the measures were taken .
(trg)="30"> ‚ Preventivne mjere ’ znači sve razumne mjere koje je poduzela bilo koja osoba nakon nuklearne nesreće kako bi se spriječila ili smanjila šteta iz točke ( k ) i do v. ili vii . , podložno bilo kojem odobrenju nadležnih tijela koje se zahtijeva u pravu države u kojoj su se mjere poduzele .