# el/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="2"> της 23ης Απριλίου 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei II ( Reglementări tehnice , standarde , încercări și certificare ) la Acordul SEE

(src)="3"> για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ ( τεχνικοί κανόνες , πρότυπα , δοκιμές και πιστοποίηση ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , μετά την τροποποίησή της από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , εφεξής « η συμφωνία » , και ιδίως το άρθρο 98 ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(trg)="6"> Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr .  21 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> Το παράρτημα ΙI της συμφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ . 21 / 2004 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ , της 19ης Μαρτίου 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei 8  decembrie 2003 de modificare a Regulamentului ( CEE ) nr .  94 / 92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului se încorporează în acord ,

(src)="8"> Ο κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ . 2144 / 2003 της Επιτροπής , της 8ης Δεκεμβρίου 2003 , για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 94 / 92 περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2092 / 91 του Συμβουλίου , πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Άρθρο 1
(trg)="10"> La capitolul XII punctul 54b [ Regulamentul ( CEE ) nr .  2092 / 91 al Consiliului ] din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță :

(src)="11"> Στο σημείο 54β [ κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2092 / 91 του Συμβουλίου ] του κεφαλαίου ΧΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας , προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση :
(trg)="11"> Regulamentul ( CE ) nr .  2144 / 2003 al Comisiei din 8  decembrie 2003 ( JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 ) . ”

(src)="12"> κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ . 2144 / 2003 της Επιτροπής , της 8ης Δεκεμβρίου 2003 ( ΕΕ L 322 της 9.12.2003 , σ . 3 ) . »
(trg)="12"> Articolul 2

(src)="13"> Άρθρο 2
(trg)="13"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2144 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="14"> Τα κείμενα του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ . 2144 / 2003 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα , τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι αυθεντικά .
(trg)="14"> Articolul 3

(src)="15"> Άρθρο 3
(trg)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="16"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 24 Απριλίου 2004 , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας .
(trg)="16"> Articolul 4

(src)="17"> Άρθρο 4
(trg)="17"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="18"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="19"> Βρυξέλλες , 23 Απριλίου 2004 .
(trg)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="20"> Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
(trg)="20"> Președintele

(src)="21"> Ο Πρόεδρος
(trg)="21"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  126 .

(src)="22"> ΕΕ L 127 της 29.4.2004 , σ . 126 .
(trg)="22"> JO  L  322 , 9.12.2003 , p .  3 .

(src)="23"> ΕΕ L 322 της 9.12.2003 , σ . 3 .
(trg)="23"> Nu au fost semnalate obligații constituționale .

# el/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


(src)="2"> της 23ης Απριλίου 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei IX ( Servicii financiare ) la Acordul SEE

(src)="3"> για τροποποίηση του παραρτήματος IX ( χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , μετά την τροποποίησή της από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , εφεξής « η συμφωνία » , και ιδίως το άρθρο 98 ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(trg)="6"> Anexa IX la acord a fost modificată prin Decizia nr .  8 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 6  februarie 2004 .

(src)="7"> Το παράρτημα IΧ της συμφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ .  8 / 2004 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ , της 6ης Φεβρουαρίου 2004 .
(trg)="7"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) trebuie să fie încorporată în acord ,

(src)="8"> Η οδηγία 2003 / 6 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 28ης Ιανουαρίου 2003 , για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς ( κατάχρηση αγοράς ) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Άρθρο 1
(trg)="10"> După punctul 29 ( Directiva 89 / 592 / CEE a Consiliului ) din anexa IX la acord se inserează următorul punct :

(src)="11"> Το ακόλουθο σημείο παρεμβάλλεται μετά το σημείο 29 ( οδηγία 89 / 592 / ΕΟΚ του Συμβουλίου ) του παραρτήματος IX της συμφωνίας :
(trg)="11"> Directiva 2003 / 6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28  ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței ( abuzul de piață ) ( JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 ) . ”

(src)="12"> οδηγία 2003 / 6 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 28ης Ιανουαρίου 2003 , για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς ( κατάχρηση αγοράς ) ( ΕΕ L 96 της 12.4.2003 , σ .  16 ) . »
(trg)="12"> Articolul 2

(src)="13"> Άρθρο 2
(trg)="13"> Textele Directivei 2003 / 6 / CE în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="14"> Τα κείμενα της οδηγίας 2003 / 6 / ΕΚ στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα , τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι αυθεντικά .
(trg)="14"> Articolul 3

(src)="15"> Άρθρο 3
(trg)="15"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt al SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord .

(src)="16"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 24 Απριλίου 2004 , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας .
(trg)="16"> Articolul 4

(src)="17"> Άρθρο 4
(trg)="17"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="18"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="18"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="19"> Βρυξέλλες , 23 Απριλίου 2004 .
(trg)="19"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="20"> Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
(trg)="20"> Președintele

(src)="21"> Ο Πρόεδρος
(trg)="21"> JO  L  116 , 22.4.2004 , p .  54 .

(src)="22"> ΕΕ L 116 της 22.4.2004 , σ .  42 .
(trg)="22"> JO  L  96 , 12.4.2003 , p .  16 .

(src)="23"> ΕΕ L 96 της 12.4.2003 , σ .  16 .
(trg)="23"> Sunt indicate cerințe constituționale .

# el/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> της 23ης Απριλίου 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> για τροποποίηση του παραρτήματος XXI ( στατιστικές ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , μετά την τροποποίησή της από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , εφεξής « η συμφωνία » , και ιδίως το άρθρο 98 ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(trg)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> Το παράρτημα XXI της συμφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ .  33 / 2004 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ , της 19ης Μαρτίου 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere trebuie să fie încorporat în acord .

(src)="8"> Κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ .  1670 / 2003 της Επιτροπής , της 1ης Σεπτεμβρίου 2003 , για την εφαρμογή του κανονισμού ( ΕΚ , Ευρατόμ ) αριθ .  58 / 97 του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς των χαρακτηριστικών στις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ .  2700 / 98 για τους ορισμούς των χαρακτηριστικών στις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία .
(trg)="8"> Decizia nu se aplică Liechtensteinului ,

(src)="9"> Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν ,
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="10"> Articolul 1

(src)="11"> Άρθρο 1
(trg)="11"> Anexa XXI la acord se modifică după cum urmează :

(src)="12"> Το παράρτημα XXI της συμφωνίας τροποποιείται ως εξής :
(trg)="12"> La punctul 1a [ Regulamentul ( CE ) nr .  2700 / 98 al Comisiei ] se adaugă următoarea liniuță :

(src)="13"> Στο σημείο 1α [ κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ .  2700 / 98 της Επιτροπής ] προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση :
(trg)="13"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) . ”

(src)="14"> κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ .  1670 / 2003 της Επιτροπής , της 1ης Σεπτεμβρίου 2003 ( ΕΕ L 244 της 29.9.2003 , σ .  74 ) . »
(trg)="14"> După punctul 1i [ Regulamentul ( CE ) nr .  1669 / 2003 al Comisiei ] se inserează următorul punct :

(src)="15"> Μετά το σημείο 1θ [ κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ .  1669 / 2003 της Επιτροπής ] παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο :
(trg)="15"> Regulamentul ( CE ) nr .  1670 / 2003 al Comisiei din 1  septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului ( CE , Euratom ) nr .  58 / 97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului ( CE ) nr .  2700 / 98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere ( JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 ) .

(src)="16"> κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ .  1670 / 2003 της Επιτροπής , της 1ης Σεπτεμβρίου 2003 , για την εφαρμογή του κανονισμού ( ΕΚ , Ευρατόμ ) αριθ .  58 / 97 του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς των χαρακτηριστικών στις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ .  2700 / 98 για τους ορισμούς των χαρακτηριστικών στις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων ( ΕΕ L 244 της 29.9.2003 , σ .  74 ) .
(trg)="16"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarea adaptare :

(src)="17"> Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας , παρεμβάλλεται στις διατάξεις του κανονισμού η ακόλουθη προσαρμογή :
(trg)="17"> Prezentul regulament nu se aplică Liechtensteinului . ”

(src)="18"> Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν . »
(trg)="18"> Articolul 2

(src)="19"> Άρθρο 2
(trg)="19"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  1670 / 2003 în limbile islandeză și norvegiană , care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="20"> Τα κείμενα του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ .  1670 / 2003 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα , τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι αυθεντικά .
(trg)="20"> Articolul 3

(src)="21"> Άρθρο 3
(trg)="21"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="22"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 24 Απριλίου 2004 , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας .
(trg)="22"> Articolul 4

(src)="23"> Άρθρο 4
(trg)="23"> Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="24"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="24"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="25"> Βρυξέλλες , 23 Απριλίου 2004 .
(trg)="25"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="26"> Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
(trg)="26"> Președintele

(src)="27"> Ο Πρόεδρος
(trg)="27"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .

(src)="28"> ΕΕ L 127 της 29.4.2004 , σ .  144 .
(trg)="28"> JO  L  244 , 29.9.2003 , p .  74 .

(src)="29"> ΕΕ L 244 της 29.9.2003 , σ .  74 .
(trg)="29"> Nu sunt indicate cerințe constituționale .

# el/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> της 23ης Απριλίου 2004
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> για τροποποίηση του παραρτήματος XXI ( στατιστικές ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ,
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , μετά την τροποποίησή της από το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , εφεξής « η συμφωνία » , και ιδίως το άρθρο 98 ,
(trg)="5"> întrucât :

(src)="6"> Εκτιμώντας τα ακόλουθα :
(trg)="6"> Anexa XXI la acord a fost modificată prin Decizia nr .  33 / 2004 a Comitetului mixt al SEE din 19  martie 2004 .

(src)="7"> Το παράρτημα XXI της συμφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ .  33 / 2004 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ , της 19ης Μαρτίου 2004 .
(trg)="7"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile se încorporează în acord ,

(src)="8"> Ο κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ .  2150 / 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 25ης Νοεμβρίου 2002 , για τις στατιστικές των αποβλήτων πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ,
(trg)="8"> DECIDE :

(src)="9"> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :
(trg)="9"> Articolul 1

(src)="10"> Άρθρο 1
(trg)="10"> După punctul 26 ( Directiva 90 / 377 / CEE a Consiliului ) din anexa XXI la acord se inserează următorul punct :

(src)="11"> Το ακόλουθο κείμενο παρεμβάλλεται μετά το σημείο 26 ( οδηγία 90 / 377 / ΕΟΚ του Συμβουλίου ) του παραρτήματος ΧΧΙ της συμφωνίας :
(trg)="11"> „ STATISTICA MEDIULUI

(src)="12"> « ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(trg)="12"> Regulamentul ( CE ) nr .  2150 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25  noiembrie 2002 privind statisticile asupra deșeurilor ( JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 ) .

(src)="13"> κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ .  2150 / 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 25ης Νοεμβρίου 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων ( ΕΕ L 332 της 9.12.2002 , σ .  1 ) .
(trg)="13"> În sensul prezentului acord , dispozițiile regulamentului se interpretează cu următoarele adaptări :

(src)="14"> Οι διατάξεις του κανονισμού υπόκεινται , για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας , στις ακόλουθες προσαρμογές :
(trg)="14"> Liechtenstein este scutit de la obligația furnizării datelor prevăzute de anexa II .

(src)="15"> Το Λιχτενστάιν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης των στοιχείων που απαιτούνται από το παράρτημα ΙΙ .
(trg)="15"> Liechtenstein trebuie să furnizeze date pentru prima oară în 2008 pentru anul de referință 2006 . ”

(src)="16"> Το Λιχτενστάιν υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία για πρώτη φορά το 2008 για το έτος αναφοράς 2006 . »
(trg)="16"> Articolul 2

(src)="17"> Άρθρο 2
(trg)="17"> Textele Regulamentului ( CE ) nr .  2150 / 2002 în limbile islandeză și norvegiană , care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , sunt autentice .

(src)="18"> Τα κείμενα του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ .  2150 / 2002 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα , τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι αυθεντικά .
(trg)="18"> Articolul 3

(src)="19"> Άρθρο 3
(trg)="19"> Prezenta decizie intră în vigoare la 24  aprilie 2004 , cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul ( 1 ) din acord către Comitetul mixt al SEE .

(src)="20"> Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 24 Απριλίου 2004 , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας .
(trg)="20"> Articolul 4

(src)="21"> Άρθρο 4
(trg)="21"> Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

(src)="22"> Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
(trg)="22"> Adoptată la Bruxelles , 23  aprilie 2004 .

(src)="23"> Βρυξέλλες , 23 Απριλίου 2004 .
(trg)="23"> Pentru Comitetul mixt al SEE

(src)="24"> Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
(trg)="24"> Președintele

(src)="25"> Ο Πρόεδρος
(trg)="25"> JO  L  127 , 29.4.2004 , p .  144 .

(src)="26"> ΕΕ L 127 της 29.4.2004 , σ .  144 .
(trg)="26"> JO  L  332 , 9.12.2002 , p .  1 .