# da/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sh/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Berigtigelsesprotokol til den anden tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union , undertegnet i Bruxelles den 24. juli 2007
(trg)="1"> Ispravak Drugog dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica , s jedne strane , i Republike Čilea , s druge strane , kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

(src)="2"> ( Den Europæiske Unions Tidende L 251 af 26. september 2007 )
(trg)="2"> ( Službeni list Europske unije L 251 od 26. rujna 2007 . )

(src)="3"> Denne berigtigelse er gennemført ved en berigtigelsesprotokol , der blev undertegnet i Bruxelles den 18. december 2014 med Rådet som depositar .
(trg)="3"> ( Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11 / sv .

(src)="4"> Side 12 , bilag III , tabel » I. Horisontale forpligtelser « , overskriften :
(trg)="4"> 35 od 2. travnja 2013 . )

(src)="5"> I stedet for :
(trg)="5"> Na stranicama od 148. do 161 . , u Prilogu III . , tablici „ I. Horizontalne obveze ” , u naslovu :

(src)="6"> HORISONTALE FORPLIGTELSER
(trg)="6"> umjesto :

(src)="7"> ALLE SEKTORER I DENNE LISTE «
(trg)="7"> HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="8"> læses :
(trg)="8"> prisutnost fizičkih osoba .

(src)="9"> » Leveringsmåde :
(trg)="9"> treba stajati :

(src)="10"> Grænseoverskridende levering
(trg)="10"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="11"> Forbrug i udlandet
(trg)="11"> prekogranično ;

(src)="12"> Handelsmæssig tilstedeværelse
(trg)="12"> korištenje u inozemstvu ;

(src)="13"> Fysiske personers tilstedeværelse
(trg)="13"> treba stajati :

(src)="14"> Sektor eller undersektor
(trg)="14"> treba stajati :

(src)="15"> Begrænsninger af markedsadgang
(trg)="15"> Sektor ili podsektor

(src)="16"> Begrænsninger af national behandling
(trg)="16"> prekogranično ;

(src)="17"> Yderligere forpligtelser
(trg)="17"> prekogranično ;

(src)="23"> Sektorspecifikke forpligtelser « , overskriften :
(trg)="23"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( prvi dio ) ( 1 ) ”

(src)="33"> I stedet for :
(trg)="33"> FINANCIJSKE USLUGE – SPECIFIČNE OBVEZE ( drugi dio ) ”

(src)="34"> [ ingen tekst ] [ 5 ] læses :
(trg)="34"> „ Načini pružanja usluga :

(src)="41"> Side 115 , bilag IV , tabel » I. Horisontale forpligtelser « , overskriften :
(trg)="41"> Sektor ili podsektor

(src)="43"> [ ingen tekst ] [ 3 ] læses :
(trg)="43"> komercijalna prisutnost ;

# da/22013A0718_01_.xml.gz
# sh/22013A0718_01_.xml.gz


(src)="1"> Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
(trg)="1"> Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

(src)="3"> Det indebærer , at bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning ( EU ) nr. 1142 / 2011 finder anvendelse i forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Danmark .
(trg)="3"> To znači da će se odredbe Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 primjenjivati na odnose Europske unije i Danske .

(src)="4"> I henhold til aftalens artikel 4 , stk. 4 , skaber den danske meddelelse gensidige forpligtelser mellem Danmark og Den Europæiske Union .
(trg)="4"> U skladu s člankom 4. stavkom 4 . Sporazuma , obaviješću Danske stvaraju se uzajamne obveze Danske i Europske unije .

(src)="5"> Gennemførelsesforordning ( EU ) nr. 1142 / 2011 udgør således en ændring af aftalen , for så vidt som den ændrer forordning ( EF ) nr. 44 / 2001 , som ændret ved Rådets forordning ( EF ) nr. 4 / 2009 , og betragtes som et bilag knyttet hertil .
(trg)="5"> Stoga Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 čini izmjenu Sporazuma u onoj mjeri u kojoj izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 kako je izmijenjena Uredbom ( EZ ) br . 4 / 2009 te se smatra njegovim prilogom .

(src)="7"> EUT L 299 af 16.11.2005 , s. 62 .
(trg)="7"> SL L 299 , 16.11.2005 . , str . 62 .

(src)="8"> EUT L 120 af 5.5.2006 , s. 22 .
(trg)="8"> SL L 120 , 5.5.2006 . , str . 22 .

(src)="9"> EFT L 12 af 16.1.2001 , s. 1 .
(trg)="9"> SL L 12 , 16.1.2001 . , str . 1 .

(src)="10"> EUT L 293 af 11.11.2011 , s. 24 .
(trg)="10"> SL L 293 , 11.11.2011 . , str . 24 .

(src)="11"> EUT L 7 af 10.1.2009 , s. 1 .
(trg)="11"> SL L 7 , 10.1.2009 . , str . 1 .

(src)="12"> EUT L 149 af 12.6.2009 , s. 80 .
(trg)="12"> SL L 149 , 12.6.2009 . , str . 80 .

(src)="13"> I henhold til artikel 4 i aftalen af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område [ 1 ] ( i det følgende benævnt » aftalen « ) , som er indgået ved Rådets afgørelse 2006 / 325 / EF [ 2 ] , skal Danmark , når der vedtages gennemførelsesforanstaltninger i henhold til artikel 74 , stk. 2 , i Rådets forordning ( EF ) nr. 44 / 2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område [ 3 ] , give Kommissionen meddelelse om , hvorvidt Danmark vil gennemføre indholdet af sådanne foranstaltninger.Kommissionens gennemførelsesforordning ( EU ) nr. 1142 / 2011 om fastsættelse af bilag X og XI til Rådets forordning ( EF ) nr. 4 / 2009 om kompetence , lovvalg , anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt [ 4 ] blev vedtaget den 10. november 2011 .
(trg)="13"> Sukladno članku 4 . Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 1 ] ( dalje u tekstu „ Sporazum ” ) zaključenog Odlukom Vijeća 2006 / 325 / EZ [ 2 ] , prilikom provedbe mjera donesenih sukladno članku 74. stavku 2 . Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 44 / 2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti , priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [ 3 ] , Danska o svojoj odluci provedbe sadržaja tih mjera obavješćuje Komisiju.Provedbena uredba Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 kojom se utvrđuju prilozi X. i XI . Uredbi Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 o nadležnosti , mjerodavnom pravu , priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja [ 4 ] donesena je 10. studenog 2011 .

(src)="14"> I overensstemmelse med aftalens artikel 3 , stk. 2 , har Danmark allerede ved skrivelse 14. januar 2009 meddelt Kommissionen , at det har besluttet at gennemføre indholdet af Rådets forordning ( EF ) nr. 4 / 2009 [ 5 ] , for så vidt som denne forordning ændrer forordning ( EF ) nr. 44 / 2001 [ 6 ] .I overensstemmelse med aftalens artikel 4 har Danmark ved skrivelse af 11. januar 2012 meddelt Kommissionen , at det har besluttet at gennemføre indholdet af Kommissionens gennemførelsesforordning ( EU ) nr. 1142 / 2011 .
(trg)="14"> U skladu s člankom 3. stavkom 2 . Sporazuma Danska je u dopisu od 14. siječnja 2009. već obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Uredbe Vijeća ( EZ ) br . 4 / 2009 [ 5 ] u onoj mjeri u kojoj ta Uredba izmjenjuje Uredbu ( EZ ) br . 44 / 2001 [ 6 ] .U skladu s člankom 4 . Sporazuma Danska je u dopisu od 11. siječnja 2012. obavijestila Komisiju o svojoj odluci provedbe sadržaja Provedbene uredbe Komisije ( EU ) br . 1142 / 2011 .

(src)="15"> I henhold til aftalens artikel 4 , stk. 3 , kan gennemførelse af gennemførelsesforordning ( EU ) nr. 1142 / 2011 i Danmark ske administrativt i medfør af § 9 i lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen .
(trg)="15"> S obzirom na članak 4. stavak 3 .

(src)="16"> De nødvendige administrative foranstaltninger trådte i kraft den 11. januar 2012 .
(trg)="16"> Sporazuma Provedbena uredba ( EU ) br . 1142 / 2011 može se u Danskoj provesti administrativnim putem sukladno odjeljku 9. danskog zakona br . 1563 od 20. prosinca 2006. o Uredbi Bruxelles I. Potrebne upravne mjere stupile su na snagu 11. siječnja 2012 .

# da/22013A0817_01_.xml.gz
# sh/22013A0817_01_.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> om ændring af Wienkonventionen af 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade
(trg)="2"> o izmjeni Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu iz 1963 .

(src)="3"> DE STATER , SOM ER KONTRAHERENDE PARTER I DENNE PROTOKOL ,
(trg)="3"> DRŽAVE STRANKE OVOG PROTOKOLA ,

(src)="4"> OG SOM TAGER I BETRAGTNING , at det er ønskeligt at ændre Wienkonventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade for at udvide dens anvendelsesområde , øge et nukleart anlægs indehavers økonomiske erstatningsansvar og skabe bedre mulighed for at sikre ofrene en fyldestgørende og rimelig erstatning ,
(trg)="4"> UZIMAJUĆI U OBZIR da je poželjno izmijeniti Bečku konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. kako bi se omogućilo šire područje primjene , povećao iznos odgovornosti operatora nuklearnog postrojenja i unaprijedila sredstva za osiguravanje odgovarajuće i pravedne naknade ,

(src)="5"> ER BLEVET ENIGE om følgende :
(trg)="5"> SPORAZUMJELE su se :

(src)="6"> Artikel 1
(trg)="6"> Članak 1 .

(src)="7"> Den konvention , hvis bestemmelser ændres ved denne protokol , er Wienkonventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade , i det følgende benævnt » Wienkonventionen af 1963 « .
(trg)="7"> Konvencija koja se mijenja odredbama ovog Protokola je Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963 . , u daljnjem tekstu „ Bečka konvencija iz 1963 . ”

(src)="8"> Artikel 2
(trg)="8"> Članak 2 .

(src)="9"> I artikel I i Wienkonventionen af 1963 foretages følgende ændringer :
(trg)="9"> Članak I. Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="10"> I stk. 1 , litra j ) , foretages følgende ændringer :
(trg)="10"> Stavak 1. točka ( j ) mijenja se kako slijedi :

(src)="11"> ordet » og « i slutningen af nr. ii ) slettes og indsættes i slutningen af nr. iii )
(trg)="11"> riječ „ i ” briše se s kraja podstavka ii. i umeće na kraj podstavka iii . ,

(src)="12"> følgende nye nr. iv ) tilføjes :
(trg)="12"> novi podstavak iv. dodaje se kako slijedi :

(src)="13"> andre anlæg , hvori der findes nukleart brændsel eller radioaktive produkter eller radioaktivt affald , som Den Internationale Atomenergiorganisations styrelsesråd fra tid til anden fastlægger . «
(trg)="13"> ostala postrojenja u kojima ima nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda ili otpada što Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju s vremena na vrijeme utvrđuje ; ”

(src)="14"> Stk. 1 , litra k ) , affattes således :
(trg)="14"> Stavak 1. točka ( k ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="15"> » nuklear skade « betyder :
(trg)="15"> ‚ nuklearna šteta ’ znači :

(src)="16"> tab af menneskeliv eller personskade ;
(trg)="16"> i. smrt ili tjelesna ozljeda ;

(src)="17"> tab af eller skade på ejendom .
(trg)="17"> gubitak ili oštećenje imovine ;

(src)="18"> Ved » nuklear skade « forstås endvidere , i det omfang det er fastlagt i lovgivningen i det land , hvor den kompetente domstol har sit sæde :
(trg)="18"> i svaka od dolje navedenih šteta u opsegu koji utvrđuje pravo nadležnog suda –

(src)="19"> økonomiske tab , som skyldes tab eller skade som anført i nr. i ) eller ii ) , men som ikke er omfattet af disse numre , hvis de rammer en person , der har ret til at fremsætte erstatningskrav for sådanne tab eller skader
(trg)="19"> gospodarski gubitak nastao zbog gubitka ili štete navedene u podstavku i. ili ii . , ako nije uključen u navedenim podstavcima , ako ga je pretrpjela osoba koja ima pravo tražiti naknadu zbog takvog gubitka ili štete ;

(src)="20"> udgifter til foranstaltninger til genopretning efter miljøskader , medmindre skaderne er ubetydelige , hvis sådanne foranstaltninger faktisk er eller vil blive truffet , og i det omfang de ikke er omfattet af nr. ii )
(trg)="20"> troškovi mjera za dovođenje zagađenoga okoliša u prvobitno stanje , osim ako je to onečišćenje beznačajno , ako su se takve mjere stvarno poduzele ili se trebaju poduzeti , i ako nisu uključeni u podstavak ii . ;

(src)="21"> indkomsttab , der kan henføres til en økonomisk interesse i anvendelse eller udnyttelse af det pågældende miljø , og som forårsages af en betydelig forringelse af dette miljø , i det omfang tabet ikke er omfattet af nr. ii )
(trg)="21"> v. gubitak prihoda koji proizlazi iz gospodarskoga interesa u bilo kojoj uporabi ili uživanju okoliša , do kojega je došlo zbog znatnog onečišćenja toga okoliša , i ako nije uključen u podstavak ii . ;

(src)="22"> udgifter til forebyggende foranstaltninger og yderligere tab eller skade som følge af sådanne foranstaltninger
(trg)="22"> troškovi preventivnih mjera i bilo kojega gubitka ili štete prouzročene takvim mjerama ;

(src)="23"> ethvert andet økonomisk tab , som ikke skyldes skaden på miljøet , i det omfang det er muligt i henhold til den generelle lovgivning om civilretligt ansvar i det land , hvor den kompetente domstol har sit sæde .
(trg)="23"> bilo koji drugi gospodarski gubitak , osim onog kojeg je uzrokovalo onečišćenje okoliša , ako je dozvoljen općim zakonom o građanskoj odgovornosti nadležnoga suda ,

(src)="24"> For så vidt angår nr. i ) til v ) samt nr. vii ) gælder definitionen i det omfang , at tabet eller skaden opstår af eller fremkommer ved ioniserende stråling , der udsendes fra en strålingskilde i et nukleart anlæg eller udsendes fra nukleart brændsel , nukleare produkter eller nukleart affald i — eller nukleart materiale , der kommer fra , har oprindelse i eller sendes til — et nukleart anlæg , uanset om dette er en følge af stoffets radioaktivitet eller af en kombination af radioaktivitet og giftighed , sprængfarlighed eller andre farlige egenskaber ved stoffet . «
(trg)="24"> što se tiče podstavaka od i. do v. te od vii. nadalje , u slučaju da gubitak ili šteta nastane od ili je posljedica ionizirajućeg zračenja koje potječe od bilo kojeg izvora zračenja u nuklearnom postrojenju , ili potječe od nuklearnoga goriva ili radioaktivnih proizvoda , ili otpada u nuklearnom materijalu ili nuklearnog materijala koji dolazi iz , potječe iz ili se šalje u nuklearno postrojenje , bez obzira na to potječe li od radioaktivnih svojstava takvih tvari ili od kombinacije radioaktivnih svojstava s otrovnim , eksplozivnim ili drugim opasnim svojstvima takve tvari . ”

(src)="25"> Stk. 1 , litra l ) , affattes således :
(trg)="25"> Stavak 1. točka ( l ) zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="26"> » Nuklear ulykke « betyder enhver hændelse eller række af hændelser med samme oprindelse , som forvolder nuklear skade eller , men kun med hensyn til forebyggende foranstaltninger , skaber en alvorlig og overhængende fare for nuklear skade . «
(trg)="26"> ‚ Nuklearna nesreća ’ znači svaki događaj ili skup događaja istog podrijetla koji prouzroči nuklearnu štetu ili , ali samo u odnosu na preventivne mjere , stvara tešku i neposrednu prijetnju nastanku takve štete . ”

(src)="27"> Efter stk. 1 , litra l ) , tilføjes følgende fire nye litraer , litra m ) , litra n ) , litra o ) og litra p ) :
(trg)="27"> Nakon stavka 1. točke ( l ) dodaju se četiri nova stavka , stavak 1. točka ( m ) , stavak 1. točka ( n ) , stavak 1. točka ( o ) i stavak 1. točka ( p ) kako slijedi :

(src)="28"> » Foranstaltninger til genopretning « betyder alle rimelige foranstaltninger , der er godkendt af de kompetente myndigheder i den stat , hvor foranstaltningerne træffes , og som sigter mod at genoprette eller tilbageføre beskadigede eller ødelagte dele af miljøet eller , i tilfælde hvor det er rimeligt , at tilføre miljøet tilsvarende dele .
(trg)="28"> ‚ Mjere za dovođenje u prvobitno stanje ’ znači sve razumne mjere koje su odobrila nadležna tijela države u kojoj su mjere poduzete i kojima je cilj da dovedu u prvobitno stanje oštećene ili uništene sastavnice okoliša ili da uvedu , prema potrebi , jednakovrijedne sastavnice u okoliš .

(src)="29"> Lovgivningen i den stat , hvor skaden er sket , bestemmer , hvem der har ret til at træffe sådanne foranstaltninger .
(trg)="29"> U pravu države koja je pretrpjela štetu određuje se tko ima pravo poduzeti takve mjere .

(src)="30"> » Forebyggende foranstaltninger « betyder alle rimelige foranstaltninger , der træffes af enhver person efter en nuklear ulykke med henblik på at forebygge eller minimere nuklear skade som anført i litra k ) , nr. i ) til v ) eller nr. vii ) , med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse , hvis lovgivningen i den stat , hvor foranstaltningerne er truffet , kræver det .
(trg)="30"> ‚ Preventivne mjere ’ znači sve razumne mjere koje je poduzela bilo koja osoba nakon nuklearne nesreće kako bi se spriječila ili smanjila šteta iz točke ( k ) i do v. ili vii . , podložno bilo kojem odobrenju nadležnih tijela koje se zahtijeva u pravu države u kojoj su se mjere poduzele .

(src)="31"> » Rimelige foranstaltninger « betyder foranstaltninger , som efter lovgivningen i det land , hvor den kompetente domstol har sit sæde , er passende og står i et rimeligt forhold til formålet under hensyntagen til alle omstændigheder , f.eks. :
(trg)="31"> ‚ Razumne mjere ’ mjere su koje se prema pravu nadležnog suda smatraju prikladnim i razmjernim , uzimajući u obzir sve okolnosti , na primjer : –

(src)="32"> arten og omfanget af den lidte skade eller , såfremt der er tale om forebyggende foranstaltninger , arten og omfanget af risikoen for sådan skade
(trg)="32"> i. vrstu i opseg nastale štete ili , u slučaju preventivnih mjera , vrstu i opseg rizika od nastanka takve štete ;

(src)="33"> hvor effektive sådanne foranstaltninger kan forventes at blive på det tidspunkt , hvor de iværksættes , og
(trg)="33"> opseg u kojem su , u vrijeme poduzimanja , takve mjere vjerojatno učinkovite ; i

(src)="34"> relevant teknisk og videnskabelig sagkundskab .
(trg)="34"> odgovarajuću znanstvenu i tehničku stručnost .

(src)="35"> » Særlig trækningsrettighed « ( i det følgende benævnt » SDR « ) betyder den regningsenhed , som Den Internationale Valutafond beregner og anvender i forbindelse med sine egne operationer og transaktioner . «
(trg)="35"> ‚ Posebna prava vučenja ’ , u daljnjem tekstu SDR , znači obračunska jedinica koju Međunarodni monetarni fond definira i koristi za vlastite poslove i transakcije . ”

(src)="36"> Stk. 2 affattes således :
(trg)="36"> Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="37"> En anlægsstat kan i tilfælde , hvor det er forsvarligt på grund af risikoens ringe omfang , udelukke et nukleart anlæg eller mindre mængder nukleart materiale fra konventionens anvendelse , forudsat :
(trg)="37"> Država postrojenja može , ako je to opravdano malim opsegom rizika , izuzeti bilo koje nuklearno postrojenje ili male količine nuklearnog materijala iz primjene ove Konvencije , pod uvjetom da :

(src)="38"> med hensyn til nukleare anlæg , at kriterierne for en sådan udelukkelse er fastsat af Den Internationale Atomenergiorganisations styrelsesråd , og at enhver udelukkelse , som bestemmes af en anlægsstat , opfylder sådanne kriterier ; og
(trg)="38"> u odnosu na nuklearna postrojenja , kriterije za takvo izuzimanje utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako izuzimanje od strane države postrojenja zadovoljava te kriterije ; i

(src)="39"> med hensyn til mindre mængder nukleart materiale , at maksimalgrænserne for udelukkelsen af sådanne mængder er fastsat af Den Internationale Atomenergiorganisations styrelsesråd , og at enhver udelukkelse , som bestemmes af en anlægsstat , ligger inden for de fastsatte grænser .
(trg)="39"> u odnosu na male količine nuklearnog materijala , maksimalna ograničenja za izuzimanje tih količina utvrđuje Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju i svako je izuzimanje od strane države postrojenja u okviru tih utvrđenih ograničenja .

(src)="40"> Kriterierne for udelukkelse af nukleare anlæg og maksimalgrænserne for udelukkelse af mindre mængder nukleart materiale revideres regelmæssigt af styrelsesrådet . «
(trg)="40"> Vijeće guvernera periodično će preispitivati kriterije za izuzimanje nuklearnih postrojenja i maksimalna ograničenja za izuzimanje malih količina nuklearnog materijala . ”

(src)="41"> Artikel 3
(trg)="41"> Članak 3 .

(src)="42"> Efter artikel i i Wienkonventionen af 1963 indsættes følgende to nye artikler , artikel I A og I B :
(trg)="42"> Nakon članka I. Bečke konvencije iz 1963. dodaju se dva nova članka I.A i I.B :

(src)="43"> » Artikel I A
(trg)="43"> „ Članak I.A

(src)="44"> Denne konvention finder anvendelse på nuklear skade , uanset hvor skaden opstår .
(trg)="44"> Ova se Konvencija primjenjuje na nuklearnu štetu , bez obzira gdje je pretrpljena .

(src)="45"> Anlægsstatens lovgivning kan dog udelukke skader fra denne konventions anvendelse , når skaden opstår :
(trg)="45"> Međutim , zakonodavstvo države postrojenja od primjene ove Konvencije može izuzeti štetu pretrpljenu :

(src)="46"> på en ikkekontraherende stats område ; eller
(trg)="46"> na državnom području države koja nije ugovorna stranka ; ili

(src)="47"> i havområder , der er fastlagt af en ikkekontraherende stat i overensstemmelse med international havret .
(trg)="47"> u bilo kojem pomorskom pojasu uspostavljenom od strane države koja nije ugovorna stranka u skladu s međunarodnim pravom mora .

(src)="48"> Udelukkelse i henhold til stk. 2 kan kun finde anvendelse på en ikkekontraherende stat , som på ulykkestidspunktet :
(trg)="48"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. može se primjenjivati samo u odnosu na državu koja nije ugovorna stranka i koja u trenutku nesreće :

(src)="49"> har et nukleart anlæg på sit område eller i et havområde , der er fastlagt af denne stat i overensstemmelse med international havret , og
(trg)="49"> ima nuklearno postrojenje na svom državnom području ili u bilo kojem pomorskom pojasu kojeg je uspostavila u skladu s međunarodnim pravom mora i

(src)="50"> ikke giver tilsvarende gensidige fordele .
(trg)="50"> ne pruža jednakovrijedne obostrane koristi .

(src)="51"> Enhver udelukkelse i henhold til stk. 2 berører ikke de rettigheder , som er omhandlet i artikel IX , stk. 2 , litra a ) , og en udelukkelse i henhold til stk. 2 , litra b ) , omfatter ikke skader om bord på eller på et skib eller et luftfartøj .
(trg)="51"> Svako izuzimanje sukladno ovom članku stavku 2. ne utječe na prava iz članka IX. stavka 2. točke ( a ) i svako izuzimanje sukladno stavku 2. točki ( b ) ovog članka ne proširuje se na štetu unutar broda ili zrakoplova ili na samom brodu ili zrakoplovu .

(src)="52"> Artikel I B
(trg)="52"> Članak I.B

(src)="53"> Denne konvention finder ikke anvendelse på nukleare anlæg , der anvendes til ikkefredelige formål . «
(trg)="53"> Ova Konvencija ne primjenjuje se na nuklearna postrojenja koja se ne koriste u mirnodopske svrhe . ”

(src)="54"> Artikel 4
(trg)="54"> Članak 4 .

(src)="55"> I artikel II i Wienkonventionen af 1963 foretages følgende ændringer :
(trg)="55"> Članak II . Bečke konvencije iz 1963. mijenja se kako slijedi :

(src)="56"> I slutningen af stk. 3 , litra a ) , tilføjes følgende tekst :
(trg)="56"> Na kraju stavka 3. točke ( a ) dodaje se sljedeći tekst :

(src)="57"> » Anlægsstaten kan begrænse størrelsen af de offentlige midler , der stilles til rådighed ved en enkelt ulykke , til den eventuelle forskel mellem de fastsatte beløb og det beløb , der fastsættes i henhold til artikel V , stk. 1 . «
(trg)="57"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos javnih sredstava dostupnih po nesreći na razliku , ako postoji , između ovdje utvrđenog iznosa i iznosa utvrđenog sukladno članku V. stavku 1 . ”

(src)="58"> I slutningen af stk. 4 tilføjes følgende tekst :
(trg)="58"> Na kraju stavka 4. dodaje se sljedeći tekst :

(src)="59"> » Anlægsstaten kan begrænse størrelsen af de offentlige midler , der stilles til rådighed i henhold til stk. 3 , litra a ) . «
(trg)="59"> „ Država postrojenja može ograničiti iznos dostupnih javnih sredstava u skladu s ovim člankom stavkom 3. točkom ( a ) . ”

(src)="60"> Stk. 6 affattes således :
(trg)="60"> Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim tekstom :

(src)="61"> Ingen skal være ansvarlig for tab eller skade , som ikke er nuklear skade i henhold til artikel i , stk. 1 , litra k ) , men som kunne være blevet fastlagt som sådan i henhold til nævnte litra . «
(trg)="61"> Nijedna osoba nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije nuklearna šteta sukladno članku I. stavku 1. podstavku ( k ) , ali koja se mogla odrediti kao takva sukladno odredbama tog podstavka . ”

(src)="62"> Artikel 5
(trg)="62"> Članak 5 .