# da/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Berigtigelsesprotokol til konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område , undertegnet i Lugano den 30. oktober 2007
(trg)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007

(src)="2"> ( Den Europæiske Unions Tidende L 147 af 10. juni 2009 )
(trg)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )

(src)="3"> Denne berigtigelse er gennemført ved en berigtigelsesprotokol , der blev undertegnet i Bern den 20. oktober 2011 med Det Schweiziske Forbunds udenrigsministerium som depositar .
(trg)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .

(src)="4"> Side 33-34 , bilag I :
(trg)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :

(src)="5"> Oplysningerne for nedennævnte stater ændres som følger :
(trg)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :

(src)="6"> i Bulgarien § 4 , stk. 1 , nr. 2 , i loven om international privatret «
(trg)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,

(src)="7"> i Estland § 86 i civilprocesloven ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) «
(trg)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,

(src)="8"> i Polen § 1103 , stk. 4 , i civilprocesloven ( Kodeks postępowania cywilnego ) «
(trg)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,

(src)="9"> i Portugal § 65 , stk. 1 , litra b ) , i civilprocesloven ( Código de Processo Civil ) , for så vidt det kan betyde anvendelse af reglerne om eksorbitant værneting , f.eks. retterne på det sted , hvor filialen , agenturet eller et andet forretningssted er beliggende ( hvis det er i Portugal ) , når hovedsædet ( beliggende i et andet land ) er den sagsøgte , og artikel 10 i procesloven om arbejdsforhold ( Código de Processo do Trabalho ) , for så vidt som det kan betyde anvendelse af reglerne om eksorbitant værneting , f.eks. retterne på det sted , hvor sagsøger har bopæl , i sager vedrørende individuelle arbejdsaftaler , hvor arbejdstager har anlagt sag mod arbejdsgiveren «
(trg)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,

(src)="10"> i Schweiz § 4 i forbundsloven om international privatret ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) «
(trg)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,

(src)="11"> i Finland retsplejelovens kapitel 10 , afsnit 18.1 , stk. 1 og 2 ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) « .
(trg)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;

(src)="12"> Side 35-36 , bilag II :
(trg)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :

(src)="13"> i Bulgarien » окръжният съд « «
(trg)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,

(src)="14"> i Schweiz » kantonales Vollstreckungsgericht « / » tribunal cantonal de l ’ exécution « / » giudice cantonale dell ’ esecuzione « «
(trg)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,

(src)="15"> i Det Forenede Kongerige ( … )
(trg)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )

(src)="16"> i Skotland : » Court of Session « eller i tilfælde af en retsafgørelse om underholdspligt » Sheriff Court « ved fremsendelse gennem » Scottish Ministers «
(trg)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;

(src)="18"> Side 37-38 , bilag III :
(trg)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :

(src)="19"> i Spanien » Juzgado de Primera Instancia « , som afsagde den afgørelse , der gøres indsigelse mod , for at » Audiencia Provincial « kan udtale sig om appellen «
(trg)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,

(src)="20"> i Schweiz » den højeste kantonale domstol « « .
(trg)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;

(src)="21"> Side 43 , bilag IX , erstattes af følgende tekst :
(trg)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :

(src)="22"> » BILAG IX
(trg)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX

(src)="23"> De stater og regler , der henvises til i artikel II i protokol nr. 1 , er følgende :
(trg)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :

(src)="24"> Tyskland : § 68 , 72 , 73 og 74 i civilprocesloven ( Zivilprozessordnung ) vedrørende procesunderretning
(trg)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="25"> Estland § 214 , stk. 3 og 4 , og § 216 i civilprocesloven ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) vedrørende procesunderretning
(trg)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="26"> Letland artikel 78 , 79 , 80 og 81 i civilprocesloven ( Civilprocesa likums ) vedrørende procesunderretning
(trg)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="27"> Litauen artikel 47 i civilprocesloven ( Civilinio proceso kodeksas )
(trg)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> Ungarn artikel 58 , 59 og 60 i civilprocesloven ( Polgári perrendtartás ) vedrørende procesunderretning
(trg)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="29"> Østrig § 21 i civilprocesloven ( Zivilprozessordnung ) vedrørende procesunderretning
(trg)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="30"> Polen artikel 84 og 85 i civilprocesloven ( Kodeks postępowania cywilnego ) vedrørende procesunderretning ( przypozwanie )
(trg)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="31"> Slovenien artikel 204 i civilprocesloven ( Zakon o pravdnem postopku ) vedrørende procesunderretning . «
(trg)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .

# da/22009A0610_01_.xml.gz
# ga/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Konvention
(trg)="1"> Coinbhinsiún

(src)="2"> om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
(trg)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

(src)="3"> PRÆAMBEL
(trg)="3"> BROLLACH

(src)="4"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR
(trg)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,

(src)="5"> I BESTRÆBELSERNE FOR inden for deres område at styrke retsbeskyttelsen for de der bosiddende personer ,
(trg)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,

(src)="6"> UD FRA DEN BETRAGTNING , at det med henblik herpå er nødvendigt at fastlægge deres retters internationale kompetence , at lette anerkendelsen af retsafgørelser og at indføre en hurtig procedure for at sikre fuldbyrdelsen af sådanne afgørelser samt af officielt bekræftede dokumenter og retsforlig ,
(trg)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,

(src)="7"> I ERKENDELSE AF de indbyrdes forbindelser , der på det økonomiske område har fundet udtryk i de frihandelsoverenskomster , som er indgået mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og de stater , der er medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning ,
(trg)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="8"> UNDER HENSYN TIL :
(trg)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :

(src)="9"> Bruxelles-konventionen af 27.  september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager , herunder handelssager , som ændret ved tiltrædelseskonventionerne i forbindelse med de senere udvidelser af Den Europæiske Union ,
(trg)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,

(src)="10"> Lugano-konventionen af 16.  september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager , herunder handelssager , hvorved anvendelsen af bestemmelserne i Bruxelles-konventionen af 1968 udvides til også at omfatte visse medlemsstater i Den Europæiske Frihandelssammenslutning ,
(trg)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="11"> Rådets forordning ( EF ) nr.  44 / 2001 af 22.  december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område , som har erstattet ovennævnte Bruxelles-konvention ,
(trg)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,

(src)="12"> aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område , undertegnet i Bruxelles den 19.  oktober 2005 ,
(trg)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,

(src)="13"> I OVERBEVISNINGEN OM , at en udvidelse af de i nævnte forordning ( EF ) nr.  44 / 2001 nedfældede principper til at omfatte de kontraherende parter til dette instrument , vil styrke samarbejdet på det juridiske og økonomiske område ,
(trg)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,

(src)="14"> I ØNSKET OM at sikre en så ensartet fortolkning som muligt at dette dokument ,
(trg)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,

(src)="15"> i denne ånd VEDTAGET at indgå denne konvention og
(trg)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus

(src)="16"> ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :
(trg)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :

(src)="17"> AFSNIT  I
(trg)="17"> TEIDEAL  I

(src)="18"> ANVENDELSESOMRÅDE
(trg)="18"> RAON FEIDHME

(src)="19"> Artikel  1
(trg)="19"> Airteagal  1

(src)="22"> konkurs , akkord og andre lignende ordninger
(trg)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :

(src)="23"> social sikring
(trg)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;

(src)="24"> voldgift .
(trg)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;

(src)="25"> I denne konvention forstås ved » konventionsstat « enhver stat , som er kontraherende part i denne konvention , eller en medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab .
(trg)="25"> slándáil shóisialta ;

(src)="26"> Det kan også betyde Det Europæiske Fællesskab .
(trg)="26"> eadráin .

(src)="27"> AFSNIT  II
(trg)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .

(src)="28"> KOMPETENCE
(trg)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .

(src)="29"> AFDELING 1
(trg)="29"> TEIDEAL  II

(src)="30"> Almindelige bestemmelser
(trg)="30"> DLÍNSE

(src)="31"> Artikel  2
(trg)="31"> ROINN  1

(src)="32"> Med forbehold af bestemmelserne i denne konvention skal personer , der har bopæl på en konventionsstats område , uanset deres nationalitet , sagsøges ved retterne i denne stat .
(trg)="32"> Forálacha Ginearálta

(src)="33"> Personer , som ikke er statsborgere i den konventionsstat , hvor de har bopæl , er undergivet de kompetenceregler , der gælder for landets egne statsborgere .
(trg)="33"> Airteagal  2

(src)="34"> Artikel  3
(trg)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .

(src)="35"> Personer , der har bopæl på en konventionsstats område , kan kun sagsøges ved retterne i en anden konventionsstat i medfør af de regler , der er fastsat i afdeling  2-7 i dette kapitel .
(trg)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .

(src)="36"> I særdeleshed kan bestemmelserne i bilag  I ikke gøres gældende imod dem .
(trg)="36"> Airteagal  3

(src)="37"> Artikel  4
(trg)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .

(src)="38"> Såfremt sagsøgte ikke har bopæl på en konventionsstats område , afgøres retternes kompetence i hver enkelt konventionsstat efter statens egen lovgivning , dog med forbehold af bestemmelserne i artikel  22 og 23 .
(trg)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .

(src)="39"> Over for en sagsøgt , der ikke har bopæl på en konventionsstats område , kan enhver , der har bopæl på en konventionsstats område , uanset sin nationalitet , i lighed med landets egne statsborgere påberåbe sig de kompetenceregler , som gælder der , herunder navnlig de regler , der er nævnt i bilag  I.
(trg)="39"> Airteagal  4

(src)="40"> AFDELING 2
(trg)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .

(src)="41"> Specielle kompetenceregler
(trg)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.

(src)="42"> Artikel  5
(trg)="42"> ROINN  2

(src)="43"> En person , der har bopæl på en konventionsstats område , kan sagsøges i en anden konventionsstat :
(trg)="43"> Dlínse Speisialta

(src)="44"> i sager om kontraktforhold , ved retten på det sted , hvor den pågældende forpligtelse er opfyldt eller skal opfyldes
(trg)="44"> Airteagal  5

(src)="45"> ved anvendelsen af denne bestemmelse , og medmindre andet er aftalt , er opfyldelsesstedet for den forpligtelse , der ligger til grund for sagen :
(trg)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :

(src)="46"> ved salg af varer , det sted i en konventionsstat , hvor varerne i henhold til aftalen er blevet leveret eller skulle have været leveret
(trg)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;

(src)="47"> ved levering af tjenesteydelser , det sted i en konventionsstat , hvor tjenesteydelserne i henhold til aftalen er blevet leveret eller skulle have været leveret
(trg)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :

(src)="48"> er litra  b ) ikke relevant , finder litra  a ) anvendelse
(trg)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,

(src)="49"> i sager om underholdspligt ,
(trg)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;

(src)="50"> ved krav i forbindelse med en sag om en persons forældreansvar , ved den ret , der efter sin egen lovgivning er kompetent i sagen , medmindre denne kompetence alene støttes på en af parternes nationalitet
(trg)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;

(src)="51"> sager om erstatning uden for kontrakt , ved retten på det sted , hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå
(trg)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,

(src)="54"> i sin egenskab af stifter af en trust , trustee eller begunstiget ved en trust oprettet enten i henhold til loven eller skriftligt eller ved en mundtlig aftale , der er bekræftet skriftligt , ved retterne i den konventionsstat , på hvis område trusten har bopæl
(trg)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;

(src)="55"> i sager om indsigelse mod betaling af den bjærgeløn , der forlanges for bjærgning , som er kommet en skibsladning eller fragt til gode , ved den ret , i hvis retskreds der i den nævnte ladning eller i den dertil knyttede fragt :
(trg)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;

(src)="56"> er gjort arrest for at sikre sådan betaling , eller
(trg)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;

(src)="57"> kunne have været gjort arrest , men hvor der er ydet kaution eller stillet anden sikkerhed ,
(trg)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :

(src)="58"> denne bestemmelse finder kun anvendelse , såfremt det gøres gældende , at sagsøgte har rettigheder i den nævnte skibsladning eller fragt , eller at han på bjærgningstidspunktet havde sådanne rettigheder .
(trg)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;

(src)="59"> Artikel  6
(trg)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .

(src)="61"> såfremt der er flere sagsøgte , ved retten i den retskreds , hvor en af de sagsøgte har bopæl , forudsat at kravene er så snævert forbundne , at det er ønskeligt at behandle og påkende dem samtidig for at undgå uforenelige afgørelser i tilfælde af , at kravene blev påkendt hver for sig
(trg)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :

(src)="62"> når der er tale om krav mod den pågældende som tredjemand , ved den ret , hvor den oprindelige sag er anlagt , medmindre denne kun er anlagt for at unddrage den pågældende det værneting , der ville være kompetent i hans sag
(trg)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;

(src)="63"> når der er tale om et modkrav , der udspringer af den samme aftale eller det samme forhold , som hovedkravet støttes på , ved den ret , hvor sagen om hovedkravet er anlagt
(trg)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;

(src)="64"> i sager om kontraktforhold , såfremt sagen kan forenes med en sag om rettigheder over fast ejendom mod samme sagsøgte , ved retten i den konventionsstat , på hvis område ejendommen er beliggende .
(trg)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;

(src)="65"> Artikel  7
(trg)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .

(src)="66"> Hvis en ret i en konventionsstat i henhold til denne konvention har kompetence til at afgøre sager om ansvar i forbindelse med brugen eller driften af et skib , har denne ret eller enhver anden ret , som i henhold til den interne lovgivning i den pågældende medlemsstat træder i stedet for førstnævnte ret , også kompetence til at afgøre krav om begrænsning af dette ansvar .
(trg)="66"> Airteagal  7

(src)="67"> AFDELING 3
(trg)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .

(src)="68"> Kompetence i forsikringssager
(trg)="68"> ROINN  3

(src)="69"> Artikel  8
(trg)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas

(src)="70"> I forsikringssager afgøres kompetencen efter denne afdeling , jf. dog artikel  4 og artikel  5 , stk.  5 .
(trg)="70"> Airteagal  8

(src)="71"> Artikel  9
(trg)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .

(src)="72"> En forsikringsgiver , der har bopæl på en konventionsstats område , kan sagsøges :
(trg)="72"> Airteagal  9

(src)="73"> ved retterne i den stat , på hvis område han har bopæl , eller
(trg)="73"> Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt :

(src)="74"> i en anden konventionsstat , i tilfælde , hvor sagen anlægges af forsikringstageren , den sikrede eller den begunstigede , ved retten på det sted , hvor sagsøger har bopæl , eller
(trg)="74"> i gcúirteanna an Stáit ina bhfuil sainchónaí air , nó

(src)="75"> såfremt det drejer sig om en coassurandør , ved den ret i en konventionsstat , ved hvilken der er anlagt sag mod den ledende assurandør .
(trg)="75"> i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , i gcás caingne a thionscain sealbhóir an pholasaí , an t-árachaí nó an tairbhí , sna cúirteanna don áit ina bhfuil sainchónaí ar an ngearánaí , nó