<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<letsmt version="1.0">
<head></head>
<body>
<s id="1">
 <w hun="N_N" id="w1.1">Nařízení</w>
 <w hun="N_N" id="w1.2">Komise</w>
 <w hun="Z_:" id="w1.3">(</w>
 <w hun="N_N" id="w1.4">EU</w>
 <w hun="Z_:" id="w1.5">)</w>
 <w hun="N_N" id="w1.6">č</w>
 <w hun="Z_:" id="w1.7">.</w>
 <w hun="C_=" id="w1.8">982</w>
 <w hun="Z_:" id="w1.9">/</w>
 <w hun="C_=" id="w1.10">2012</w>
</s>


<s id="2">
 <w hun="R_V" id="w2.1">ze</w>
 <w hun="N_N" id="w2.2">dne</w>
 <w hun="N_N" id="w2.3">18.</w>
 <w hun="N_N" id="w2.4">října</w>
 <w hun="C_=" id="w2.5">2012</w>
 <w hun="Z_:" id="w2.6">,</w>
</s>


<s id="3">
 <w hun="P_4" id="w3.1">kterým</w>
 <w hun="P_7" id="w3.2">se</w>
 <w hun="V_B" id="w3.3">stanoví</w>
 <w hun="N_N" id="w3.4">zákaz</w>
 <w hun="N_N" id="w3.5">rybolovu</w>
 <w hun="V_p" id="w3.6">makrely</w>
 <w hun="A_A" id="w3.7">obecné</w>
 <w hun="R_R" id="w3.8">v</w>
 <w hun="N_N" id="w3.9">oblastech</w>
 <w hun="N_N" id="w3.10">VIIIc</w>
 <w hun="Z_:" id="w3.11">,</w>
 <w hun="C_}" id="w3.12">IX</w>
 <w hun="J_^" id="w3.13">a</w>
 <w hun="N_N" id="w3.14">X</w>
 <w hun="J_^" id="w3.15">a</w>
 <w hun="R_V" id="w3.16">ve</w>
 <w hun="N_N" id="w3.17">vodách</w>
 <w hun="N_N" id="w3.18">EU</w>
 <w hun="N_N" id="w3.19">oblasti</w>
 <w hun="N_N" id="w3.20">CECAF</w>
 <w hun="C_=" id="w3.21">34.1.1</w>
 <w hun="N_N" id="w3.22">plavidly</w>
 <w hun="A_G" id="w3.23">plujícími</w>
 <w hun="R_R" id="w3.24">pod</w>
 <w hun="N_N" id="w3.25">vlajkou</w>
 <w hun="N_N" id="w3.26">Německa</w>
</s>


<s id="4">
 <w hun="A_A" id="w4.1">EVROPSKÁ</w>
 <w hun="N_N" id="w4.2">KOMISE</w>
 <w hun="Z_:" id="w4.3">,</w>
</s>


<s id="5">
 <w hun="R_R" id="w5.1">s</w>
 <w hun="N_N" id="w5.2">ohledem</w>
 <w hun="R_R" id="w5.3">na</w>
 <w hun="N_N" id="w5.4">Smlouvu</w>
 <w hun="R_R" id="w5.5">o</w>
 <w hun="N_N" id="w5.6">fungování</w>
 <w hun="A_A" id="w5.7">Evropské</w>
 <w hun="N_N" id="w5.8">unie</w>
 <w hun="Z_:" id="w5.9">,</w>
</s>


<s id="6">
 <w hun="R_R" id="w6.1">s</w>
 <w hun="N_N" id="w6.2">ohledem</w>
 <w hun="R_R" id="w6.3">na</w>
 <w hun="N_N" id="w6.4">nařízení</w>
 <w hun="N_N" id="w6.5">Rady</w>
 <w hun="Z_:" id="w6.6">(</w>
 <w hun="N_N" id="w6.7">ES</w>
 <w hun="Z_:" id="w6.8">)</w>
 <w hun="N_N" id="w6.9">č</w>
 <w hun="Z_:" id="w6.10">.</w>
 <w hun="C_=" id="w6.11">1224</w>
 <w hun="Z_:" id="w6.12">/</w>
 <w hun="C_=" id="w6.13">2009</w>
 <w hun="R_V" id="w6.14">ze</w>
 <w hun="N_N" id="w6.15">dne</w>
 <w hun="N_N" id="w6.16">20.</w>
 <w hun="N_N" id="w6.17">listopadu</w>
 <w hun="C_=" id="w6.18">2009</w>
 <w hun="R_R" id="w6.19">o</w>
 <w hun="N_N" id="w6.20">zavedení</w>
 <w hun="A_A" id="w6.21">kontrolního</w>