# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# mt/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

# bg/22004D0038.xml.gz
# mt/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

# bg/22004D0053.xml.gz
# mt/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> tat-23 ta ' April 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> li temenda l-Anness XXI ( Statistika ) tal-Ftehim ŻEE - Regolament tal-Kummissjoni ( KE ) Nru  1670 / 2003 ( Statistiċi strutturali tan-negozju )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> It-test ta ' dan l-att leġislattiv bil-Malti għandu jiġi pubblikat f ' edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali ta ' l-Unjoni Ewropea li tinkludi testi ta ' l-istituzzjonijiet u tal-Bank Ċentrali Ewropew adottati qabel l-1 ta ' Mejju 2004 .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Il-volumi ta ' l-edizzjoni speċjali għandhom gradwalment ikunu disponibbli bejn l-1 ta ' Mejju u l-aħħar tas-sena 2004 .

# bg/22004D0055.xml.gz
# mt/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> tat-23 ta ' April 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> li temenda l-Anness XXI ( Statistika ) tal-Ftehim ŻEE - Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( KE ) Nru  2150 / 2002 ( Statistiċi ta ' l-iskart )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> It-test ta ' dan l-att leġislattiv bil-Malti għandu jiġi pubblikat f ' edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali ta ' l-Unjoni Ewropea li tinkludi testi ta ' l-istituzzjonijiet u tal-Bank Ċentrali Ewropew adottati qabel l-1 ta ' Mejju 2004 .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Il-volumi ta ' l-edizzjoni speċjali għandhom gradwalment ikunu disponibbli bejn l-1 ta ' Mejju u l-aħħar tas-sena 2004 .

# bg/22004D0057.xml.gz
# mt/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

# bg/22005A0204_02_.xml.gz
# mt/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ ,
(trg)="3"> Il-Komunità ffirmat il-Ftehim dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar ta ' l-10  ta '  Diċembru 1982 dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta ' Stokkijiet ta ' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta ' Ħut Migratorju ( “ Il-Ftehim tan-NU ta ' l-1995 dwar Stokkijiet ta ' Ħut ” ) .

(src)="4"> РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване , по-специално за производство на човешка храна , на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан за настоящите и бъдещите поколения ,
(trg)="4"> Artikolu  1

(src)="5"> КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ съотносимите разпоредби на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. и споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ,
(trg)="5"> “ 1982 Convention ” means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;

(src)="16"> Член 1
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , “ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> „ Конвенцията от 1982  г. “ означава Конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. ;
(trg)="19"> tas-26  ta '  April 2004

(src)="20"> „ споразумението “ означава Споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ;
(trg)="20"> dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta ' Stokkijiet ta ' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent

(src)="21"> „ комисията “ означава Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан , създадена в съответствие с настоящата конвенция ;
(trg)="21"> IL-KUNSILL TA ' L-UNJONI EWROPEA ,

(src)="22"> „ риболов “ означава :
(trg)="22"> Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea , u b ' mod partikolari l-Artikolu  37 flimkien ma ' l-ewwel sentenza ta ' l-ewwel subparagrafu ta ' l-Artikolu  300 ( 2 ) u t-tieni subparagrafu ta ' l-Artikolu  300 ( 3 ) tiegħu ,

(src)="29"> „ риболовен плавателен съд “ означава всеки плавателен съд , използван или предназначен за употреба за риболовни цели , включително плавателни съдове за помощни операции , плавателни съдове-носачи и всякакъв друг вид съдове , използвани при такива риболовни операции ;
(trg)="29"> Is-sajjieda Komunitarji joperaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni .

(src)="30"> „ далекомигриращи рибни запаси “ означава всички рибни запаси от видовете , изброени в приложение 1 от Конвенцията от 1982  г. , които се срещат в района в обхвата на действие на конвенцията , и други видове риби , които може комисията да определи ;
(trg)="30"> Huwa għalhekk fl-interess tal-Komunità li ssir membru sħiħ ta ' l-organizzazzjoni reġjonali tas-sajd li għandha tiġi stabbilita taħt din il-Konvenzjoni konformement ma ' l-obbligi tagħha taħt il-Liġi internazzjonali tal-Baħar .

(src)="31"> „ регионална организация за икономическа интеграция “ означава регионална организация за икономическа интеграция , на която държавите-членки са прехвърлили компетентност по въпроси от приложното поле на настоящата конвенция , включително правомощието да вземат решения , обвързващи членуващите в нея държави относно тези въпроси ;
(trg)="31"> Il-Komunità għandha għalhekk taderixxi ma ' din il-Konvenzjoni ,

(src)="32"> „ трансбордиране “ означава разтоварването на цялото или на част от количеството риба , намиращо се на борда на риболовен съд , и предаването му на борда на друг риболовен съд в открито море или в пристанище .
(trg)="32"> IDDEĊIEDA KIF ĠEJ :

(src)="33"> Член 2
(trg)="33"> Hija b ' dan approvata l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta ' Stokkijiet ta ' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent .

(src)="38"> По силата на член 4 , районът на компетентност на комисията ( наричан по-долу „ район на действие на конвенцията “ ) обхваща всички води на Тихия океан , обградени от юг и от изток със следната линия :
(trg)="38"> Il-President

# bg/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# mt/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния , подписан в Брюксел на 24 юли 2007 г.
(trg)="1"> Verbal ta ' rettifika tat-tieni protokoll addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha , minn naħa waħda , u r-Repubblika taċ-Ċilì , min-naħa l-oħra , sabiex jittieħed kont ta ' l-adeżjoni ma ' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija , iffirmat fi Brussell fl-24 ta ' Lulju 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 26 септември 2007 г. )
(trg)="2"> ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 251 tas-26 ta ' Settembru 2007 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Брюксел на 18 декември 2014 г. , чийто депозитар е Съветът .
(trg)="3"> Din ir-rettifika saret permezz ta ' Procès verbal ta ' Rettifika li ġie ffirmat fi Brussell , fit-18 ta ' Diċembru 2014 , bil-Kunsill bħala depożitarju .

(src)="4"> 1 .
(trg)="4"> Paġna 12 , Anness III , Tabella “ I. Obbligi Orizzontali ” , intestatura

(src)="5"> Заглавната страница и страница 2 , заглавието на Втория допълнителен протокол вместо : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния [ 1 ] “ да се чете : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга страна , за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз “
(trg)="5"> flok :

(src)="6"> Страница 12 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="6"> OBBLIGI ORIZZONTALI

(src)="7"> вместо :
(trg)="7"> IS-SETTURI KOLLHA INKLUŻI F ' DIN L-ISKEDA ”

(src)="8"> ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="8"> aqra :

(src)="9"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="9"> “ Modi ta ' provvista :

(src)="10"> да се чете :
(trg)="10"> Transkonfinali

(src)="11"> „ Начини на доставка :
(trg)="11"> Konsum barrani

(src)="12"> Трансгранична доставка
(trg)="12"> Preżenza kummerċjali

(src)="13"> Потребление в чужбина
(trg)="13"> Preżenza ta ' persuni fiżiċi

(src)="14"> Търговско присъствие
(trg)="14"> Settur jew subsettur

(src)="15"> Присъствие на физически лица
(trg)="15"> Limitazzjonijiet fuq l-aċċess għas-suq

(src)="16"> Сектор или подсектор
(trg)="16"> Limitazzjonijiet għat-trattament nazzjonali

(src)="17"> Ограничения относно достъпа до пазара
(trg)="17"> Impenji addizzjonali

(src)="18"> Ограничения относно националното третиране
(trg)="18"> I. OBBLIGI ORIZZONTALI

(src)="19"> Допълнителни ангажименти
(trg)="19"> Paġni 13-25 , Anness III , Tabella “ I. Obbligi Orizzontali ” , intestatura

(src)="20"> I. ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="20"> [ ebda test ] [ 1 ] aqra :

(src)="21"> Страници 13–25 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="21"> Impenji addizzjonali ”

(src)="22"> [ няма текст ] [ 2]да се чете :
(trg)="22"> Paġna 26 , Anness III , Tabella “ II .

(src)="23"> Допълнителни ангажименти “
(trg)="23"> Obbligi speċifiċi għas-settur ” , intestatura

(src)="24"> Страница 26 , приложение III , таблица „ II .
(trg)="24"> OBBLIGI SPEĊIFIĊI GĦAS-SETTUR ”

(src)="25"> Специфични задължения по сектори “ , заглавието
(trg)="25"> Paġni 27-111 , Anness III , Tabella “ II .

(src)="32"> ХОРИЗОНТАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ
(trg)="32"> Paġni 127-142 , Anness IV , Tabella “ II.1.

(src)="33"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="33"> Obbligi speċifiċi fis-settur tas-servizzi finanzjarji ( l-ewwel parti ) ” , intestatura

(src)="34"> да се чете :
(trg)="34"> [ ebda test ] [ 4 ] aqra :

(src)="35"> „ Начини на доставка :
(trg)="35"> Paġna 143 , Anness IV , Tabella “ II.2.

(src)="36"> [ няма текст ] [ 4]да се чете : „ Начини на доставка : 1 ) Трансгранична доставка 2 ) Потребление в чужбина 3 ) Търговско присъствие 4 ) Присъствие на физически лица Сектор или подсектор
(trg)="36"> Obbligi speċifiċi fis-settur tas-servizzi finanzjarji ( it-tieni parti ) ” , intestatura

(src)="37"> Страница 126 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="37"> OBBLIGI SPEĊIFIĊI FIS-SETTUR TAS-SERVIZZI FINANZJARJI ( it-tieni parti ) ”

(src)="38"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) ( 1 ) “ , заглавието вместо :
(trg)="38"> Paġni 144-155 , Anness IV , Tabella “ II.2.

(src)="39"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( първа част ) ( 1 ) “
(trg)="39"> Obbligi speċifiċi fis-settur tas-servizzi finanzjarji ( it-tieni parti ) ” , intestatura

(src)="40"> Страници 127–142 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="40"> flok :

(src)="41"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) “ , заглавието
(trg)="41"> [ ebda test ] [ 5 ] aqra :

(src)="42"> [ няма текст ] [ 5]да се чете :
(trg)="42"> Impenji addizzjonali ”

(src)="43"> Страница 143 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="43"> L-intestatura ma tidhirx fit-Tieni Protokoll Addizzjonali ffirmat , iżda biex ikun hemm konformità mal-istil tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni , din tidher bil-verżjoni ppubblikat ( ĠU L 251 , 26.9.2007 , p .

(src)="44"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="44"> 13-25 ) .

(src)="45"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( втора част ) “
(trg)="45"> L-intestatura ma tidhirx fit-Tieni Protokoll Addizzjonali ffirmat , iżda biex ikun hemm konformità mal-istil tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni , din tidher bil-verżjoni ppubblikat ( ĠU L 251 , 26.9.2007 , p .

(src)="46"> Страници 144–155 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="46"> 27-111 ) .

(src)="47"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="47"> L-intestatura ma tidhirx fit-Tieni Protokoll Addizzjonali ffirmat , iżda biex ikun hemm konformità mal-istil tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni , din tidher bil-verżjoni ppubblikat ( ĠU L 251 , 26.9.2007 , p .

# bg/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# mt/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Procès – verbal ta ' Rettifika tal-Konvenzjoni dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta ' sentenzi f 'materji ċivili u kummerċjali , iffirmat f 'Lugano fit-30 ta ' Ottubru 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 339 от 21 декември 2007 г . )
(trg)="2"> ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 339 tal-21 ta ' Diċembru 2007 , paġna 3 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 24 март 2009 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Ir-rettifika li ġejja saret permezz ta ' Procès-verbal ta ' Rettifika li ġie ffirmat f 'Berna fl-24 ta ' Marzu 2009 mid-Dipartiment Federali għall-Affarijiet Barranin tal-Konfederazzjoni Żvizzera bħala depożitarju .

(src)="4"> На страница 37 в приложение IV четиринадесетото тире
(trg)="4"> Paġna 37 , Anness IV , l-erbatax-il inċiż

(src)="5"> вместо :
(trg)="5"> Flok :

(src)="6"> в Норвегия : жалба пред Høyesteretts Ankeutvalg или Høyesterett , “
(trg)="6"> fin-Norveġja : appell lill- ‘ Høyesteretts Ankeutvalg ’ jew ‘ Høyesterett ’ , ”

(src)="7"> да се чете :
(trg)="7"> Aqra :

(src)="8"> в Норвегия : жалба пред Høyesterett , “ .
(trg)="8"> fin-Norveġja : appell lill- ‘ Høyesterett ’ , ” .

# bg/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# mt/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Procès – verbal ta ’ Rettifika tal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta ’ sentenzi f ’ materji ċivili u kummerċjali , iffirmat f ’ Lugano fit-30 ta ’ Ottubru 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г . )
(trg)="2"> ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 147 tal-10 ta ’ Ġunju 2009 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 20 октомври 2011 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Din ir-rettifika saret permezz ta ’ Procès-verbal ta ’ Rettifika li ġie ffirmat f ’ Berna , fl-20 ta ’ Ottubru 2011 , mid-Dipartiment Federali għall-Affarijiet Barranin tal-Konfederazzjoni Svizzera bħala depożitarju .

(src)="4"> Страници 33 – 34 , приложение I
(trg)="4"> F ’ paġni 33-34 , Anness I :

(src)="5"> Вписванията за посочените по-долу държави се поправят , както следва :
(trg)="5"> L-entrati għall-Istati hawn taħt elenkati huma rettifikati kif ġej :

(src)="6"> в България член 4 , параграф 1 , точка 2 от Кодекса на международното частно право , “ ;
(trg)="6"> fil-Bulgarija l-Artikolu 4 , paragrafu 1 , punt 2 , tal-Kodiċi tad-Dritt Internazzjonali Privat , ” ;

(src)="7"> в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;
(trg)="7"> fl-Estonja l-Artikolu 86 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ;

(src)="8"> в Полша член 1103 , параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ;
(trg)="8"> fil-Polonja l-Artikolu 1103 , il-paragrafu 4 , tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ċivili ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ;

(src)="9"> в Португалия член 65 , параграф 1 , буква б ) от Гражданския процесуален кодекс ( Código de Processo Civil ) , доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местонахождение на клона , агенцията или друг вид установяване ( ако е в Португалия ) , когато централната администрация ( ако се намира в чужбина ) е страната , на която трябва да се извърши връчване , и член 10 от Трудовия процесуален кодекс ( Código de Processo do Trabalho ) , доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори , заведени от служител срещу работодател , “ ;
(trg)="9"> fil-Portugall l-Artikolu 65 ( 1 ) ( b ) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili ( Código de Processo Civil ) safejn dan jista ’ jinkludi raġunijiet eżorbitanti għal ġurisdizzjoni , bħall-qrati tal-post fejn il-fergħa , l-aġenzija jew stabbiliment ieħor ( jekk ikunu jinsabu fil-Portugall ) meta l-amministrazzjoni ċentrali ( jekk tkun tinsab fi Stat barrani ) tkun il-parti nnotifikata , u l-Artikolu 10 tal-Kodiċi dwar il-Proċedura tax-Xogħol ( Código de Processo do Trabalho ) safejn din tkun tista ’ tinkludi raġunijiet eżorbitanti għal ġurisdizzjoni , bħall-qrati tal-post fejn l-attur ikun domiċiljat fi proċedimenti relatati ma ’ kuntratti individwali ta ’ impjieg li jitressqu mill-impjegat kontra min iħaddmu , ” ;

(src)="10"> в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) , “ ;
(trg)="10"> fl-Isvizzera l-Artikolu 4 tal-Att Federali dwar id-Dritt Internazzjonali Privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ;

(src)="11"> във Финландия глава 10 , раздел 18(1 ) , първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> fil-Finlandja il-paragrafi 1 u 2 tas-Sezzjoni 18 ( 1 ) tal-Kapitolu 10 tal-Kodiċi ta ’ Proċedura Ġudizzjarja ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;

(src)="12"> Страници 35 – 36 , приложение II
(trg)="12"> f ’ paġni 35-36 , Anness II :

(src)="13"> в България окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> fil-Bulgarija il- ‘ окръжният съд ’ , ” ;

(src)="14"> в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione , “ ;
(trg)="14"> fl-Isvizzera ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ;

(src)="15"> в Обединеното кралство ( … )
(trg)="15"> fir-Renju Unit ( … )

(src)="16"> в Шотландия : Court of Session или , в случай на решение по дела за издръжка : Sheriff Court , препратени от шотландски министри ;
(trg)="16"> fl-Iskozja , il- ‘ Court of Session ’ , jew fil-każ ta ’ sentenza dwar il-manteniment , ix- ‘ Sheriff Court ’ wara li tkun mibgħuta lilha mis-Segretarju tal-Istat ,

(src)="17"> ( … ) “ .
(trg)="17"> ( … ) , ” ;

(src)="18"> Страници 37 – 38 , приложение III
(trg)="18"> f ’ paġni 37-38 , Anness III :