# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# hu/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

# bg/22004D0038.xml.gz
# hu/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

# bg/22004D0053.xml.gz
# hu/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> ( 2004. április 23 . )

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> az EGT-megállapodás XXI. mellékletének ( Statisztika ) módosításáról — a Bizottság 1670 / 2003 / EK rendelete ( strukturális üzleti statisztika )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé , az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg .

# bg/22004D0055.xml.gz
# hu/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> ( 2004. április 23 . )

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> az EGT-megállapodás XXI. mellékletének ( Statisztika ) módosításáról — az EP és a Tanács 2150 / 2002 / EK rendelete ( hulladék-statisztika )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé , az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg .

# bg/22004D0057.xml.gz
# hu/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

# bg/22005A0204_02_.xml.gz
# hu/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ ,
(trg)="3"> A Közösség aláírta az Egyesült Nemzetek 1982. december  10-i tengerjogi egyezményében foglalt , a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló és a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló megállapodást ( „ az 1995. évi ENSZ halállományi megállapodás ” ) .

(src)="4"> РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване , по-специално за производство на човешка храна , на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан за настоящите и бъдещите поколения ,
(trg)="4"> 1. cikk

(src)="5"> КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ съотносимите разпоредби на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. и споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ,
(trg)="5"> „ 1982 Convention ” means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;

(src)="16"> Член 1
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> „ Конвенцията от 1982  г. “ означава Конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. ;
(trg)="19"> ( 2004. április  26 . )

(src)="20"> „ споразумението “ означава Споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ;
(trg)="20"> a Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról

(src)="21"> „ комисията “ означава Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан , създадена в съответствие с настоящата конвенция ;
(trg)="21"> AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ,

(src)="22"> „ риболов “ означава :
(trg)="22"> tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37.  cikkére , összefüggésben 300.  cikke ( 2 )  bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300.  cikke ( 3 )  bekezdésének második albekezdésével ,

(src)="29"> „ риболовен плавателен съд “ означава всеки плавателен съд , използван или предназначен за употреба за риболовни цели , включително плавателни съдове за помощни операции , плавателни съдове-носачи и всякакъв друг вид съдове , използвани при такива риболовни операции ;
(trg)="29"> Az egyezmény hatálya alá tartozó területen közösségi halászok is tevékenykednek .

(src)="30"> „ далекомигриращи рибни запаси “ означава всички рибни запаси от видовете , изброени в приложение 1 от Конвенцията от 1982  г. , които се срещат в района в обхвата на действие на конвенцията , и други видове риби , които може комисията да определи ;
(trg)="30"> Így tehát a Közösségnek érdekében áll , hogy a nemzetközi tengerjog szerinti kötelezettségeinek megfelelően teljes jogú tagjává váljon az egyezmény alapján létrehozandó regionális halászati szervezetnek .

(src)="31"> „ регионална организация за икономическа интеграция “ означава регионална организация за икономическа интеграция , на която държавите-членки са прехвърлили компетентност по въпроси от приложното поле на настоящата конвенция , включително правомощието да вземат решения , обвързващи членуващите в нея държави относно тези въпроси ;
(trg)="31"> A Közösségnek ezért csatlakoznia kell ehhez az egyezményhez ,

(src)="32"> „ трансбордиране “ означава разтоварването на цялото или на част от количеството риба , намиращо се на борда на риболовен съд , и предаването му на борда на друг риболовен съд в открито море или в пристанище .
(trg)="32"> A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT :

(src)="33"> Член 2
(trg)="33"> A Tanács az Európai Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozását jóváhagyja .

(src)="38"> По силата на член 4 , районът на компетентност на комисията ( наричан по-долу „ район на действие на конвенцията “ ) обхваща всички води на Тихия океан , обградени от юг и от изток със следната линия :
(trg)="38"> az elnök

# bg/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# hu/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния , подписан в Брюксел на 24 юли 2007 г.
(trg)="1"> Helyesbítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai , másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából elfogadott második kiegészítő jegyzőkönyvhöz , amelyet Brüsszelben , 2007. július 24-én írtak alá

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 26 септември 2007 г. )
(trg)="2"> ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 251 . , 2007. szeptember 26 . )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Брюксел на 18 декември 2014 г. , чийто депозитар е Съветът .
(trg)="3"> Ez a helyesbítés a Brüsszelben 2014. december 18-án aláírt , a Tanácsnál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre .

(src)="4"> 1 .
(trg)="4"> A 12. oldalon , a III. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :

(src)="5"> Заглавната страница и страница 2 , заглавието на Втория допълнителен протокол вместо : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния [ 1 ] “ да се чете : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга страна , за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз “
(trg)="5"> a következő szövegrész :

(src)="6"> Страница 12 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="6"> HORIZONTÁLIS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

(src)="7"> вместо :
(trg)="7"> E JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ VALAMENNYI ÁGAZAT ”

(src)="8"> ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="8"> helyesen :

(src)="9"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="9"> „ Az ellátás módja :

(src)="10"> да се чете :
(trg)="10"> határokon átnyúló

(src)="11"> „ Начини на доставка :
(trg)="11"> külföldi fogyasztás

(src)="12"> Трансгранична доставка
(trg)="12"> kereskedelmi jelenlét

(src)="13"> Потребление в чужбина
(trg)="13"> természetes személyek jelenléte

(src)="14"> Търговско присъствие
(trg)="14"> Ágazat vagy alágazat

(src)="15"> Присъствие на физически лица
(trg)="15"> A piacra jutás korlátozásai

(src)="16"> Сектор или подсектор
(trg)="16"> A nemzeti bánásmód korlátozásai

(src)="17"> Ограничения относно достъпа до пазара
(trg)="17"> Kiegészítő korlátozások

(src)="18"> Ограничения относно националното третиране
(trg)="18"> I. HORIZONTÁLIS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

(src)="19"> Допълнителни ангажименти
(trg)="19"> A 13 – 25. oldalon , a III. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :

(src)="20"> I. ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="20"> [ nincs szöveg ] [ 1 ] helyesen :

(src)="21"> Страници 13–25 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="21"> Kiegészítő korlátozások ”

(src)="22"> [ няма текст ] [ 2]да се чете :
(trg)="22"> A 26. oldalon , a III. melléklet „ II .

(src)="23"> Допълнителни ангажименти “
(trg)="23"> Ágazatspecifikus kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :

(src)="24"> Страница 26 , приложение III , таблица „ II .
(trg)="24"> ÁGAZATSPECIFIKUS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ”

(src)="25"> Специфични задължения по сектори “ , заглавието
(trg)="25"> A 27 – 111. oldalon , a III. melléklet „ II .

(src)="32"> ХОРИЗОНТАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ
(trg)="32"> PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SPECIFIKUS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ( második rész ) ”

(src)="33"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="33"> a következő szövegrész :

(src)="34"> да се чете :
(trg)="34"> [ nincs szöveg ] [ 5 ] helyesen :

(src)="38"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) ( 1 ) “ , заглавието вместо :
(trg)="38"> A fejléc nem jelenik meg az aláírt Második kiegészítő jegyzőkönyvben , de – a Kiadóhivatal kiadványszerkesztési stílusával összhangban – a közzétett változatban megjelenik , HL L 251 . , 2007.9.26 . , 116 – 125. o .

(src)="40"> Страници 127–142 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="40"> A fejléc nem jelenik meg az aláírt Második kiegészítő jegyzőkönyvben , de – a Kiadóhivatal kiadványszerkesztési stílusával összhangban – a közzétett változatban megjelenik , HL L 251 . , 2007.9.26 . , 144 – 155. o .

(src)="41"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) “ , заглавието
(trg)="41"> A 115. oldalon , a IV. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :

(src)="42"> [ няма текст ] [ 5]да се чете :
(trg)="42"> A 116 – 125. oldalon , a IV. melléklet „ I. Horizontális kötelezettségvállalások ” című táblázatának fejlécében :

(src)="43"> Страница 143 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="43"> [ nincs szöveg ] [ 3 ] helyesen :

(src)="44"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="44"> [ nincs szöveg ] [ 4 ] helyesen :

(src)="45"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( втора част ) “
(trg)="45"> „ Az ellátás módja :

(src)="46"> Страници 144–155 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="46"> A 143. oldalon , a IV. melléklet „ II.2.

(src)="47"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="47"> Pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó specifikus kötelezettségvállalások ( második rész ) ” című táblázatának fejlécében :

# bg/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# hu/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Helyesbítő jegyzőkönyv a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez , aláírva Luganóban 2007. október 30-án

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 339 от 21 декември 2007 г . )
(trg)="2"> ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 339 . , 2007. december 21 . )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 24 март 2009 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> A következő helyesbítés a Bernben 2009. március 24-én aláírt , a Svájci Konföderáció Szövetségi Külügyi Hivatalánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre .

(src)="4"> На страница 37 в приложение IV четиринадесетото тире
(trg)="4"> A 37. oldalon , a IV. melléklet tizennegyedik pontjában :

(src)="5"> вместо :
(trg)="5"> a következő szövegrész :

(src)="6"> в Норвегия : жалба пред Høyesteretts Ankeutvalg или Høyesterett , “
(trg)="6"> Norvégiában : a » Høyesteretts Ankeutvalg « -hoz vagy a » Høyesterett « -hez benyújtott jogorvoslati kérelem , ”

(src)="7"> да се чете :
(trg)="7"> helyesen :

(src)="8"> в Норвегия : жалба пред Høyesterett , “ .
(trg)="8"> Norvégiában : a » Høyesterett « -hez benyújtott jogorvoslati kérelem , ” .

# bg/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# hu/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. október 30-án Luganóban aláírt , a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról , valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г . )
(trg)="2"> ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 147 . , 2009. június 10 . )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 20 октомври 2011 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Ez a helyesbítés a Bernben 2011. október 20-án aláírt , a Svájci Konföderáció Szövetségi Külügyi Hivatalánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre . 1 . A 6. oldalon , az 5. cikk 1. a ) és b ) pontjában : a következő szövegrész : „ 1. a ) ha az eljárás tárgya szerződés vagy szerződéses igény , akkor a kötelezettség teljesítésének helye szerinti bíróság előtt ; b ) e rendelkezés alkalmazásában , eltérő megállapodás hiányában a kötelezettség teljesítésének helye : ” helyesen : „ 1 .

(src)="5"> Вписванията за посочените по-долу държави се поправят , както следва :
(trg)="5"> az alábbi államokra vonatkozó bejegyzések a következőképpen kerülnek helyesbítésre :

(src)="6"> в България член 4 , параграф 1 , точка 2 от Кодекса на международното частно право , “ ;
(trg)="6"> Bulgáriában a nemzetközi magánjogi törvénykönyv 4. cikke ( 1 ) bekezdésének 2. pontja , ” ;

(src)="7"> в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;
(trg)="7"> Észtországban a polgári perrendtartás ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 86. cikke , ” ;

(src)="8"> в Полша член 1103 , параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ;
(trg)="8"> Lengyelországban a polgári perrendtartás ( Kodeks postępowania cywilnego ) 1103. cikkének ( 4 ) bekezdése , ” ;

(src)="9"> в Португалия член 65 , параграф 1 , буква б ) от Гражданския процесуален кодекс ( Código de Processo Civil ) , доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местонахождение на клона , агенцията или друг вид установяване ( ако е в Португалия ) , когато централната администрация ( ако се намира в чужбина ) е страната , на която трябва да се извърши връчване , и член 10 от Трудовия процесуален кодекс ( Código de Processo do Trabalho ) , доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори , заведени от служител срещу работодател , “ ;
(trg)="9"> Portugáliában a polgári perrendtartás ( Código de Processo Civil ) 65. cikke ( 1 ) bekezdésének b ) pontja , amennyiben olyan exorbitáns joghatósági szabályokat kell figyelembe venni , mint például a fióktelep , a képviselet vagy más intézmény helye ( amennyiben az Portugáliában van ) szerinti joghatóságokat , ha a központi ügyvezetés ( amennyiben az külföldön található ) az alperes , valamint a munkajogi eljárási törvénykönyv ( Código de Processo do Trabalho ) 10. cikke , amennyiben olyan exorbitáns joghatósági szabályokat kell figyelembe venni , mint például a felperes lakóhelye szerinti joghatóságokat a munkavállaló által a munkáltatóval szemben az egyéni munkaszerződéssel kapcsolatosan indított eljárások során , ” ;

(src)="10"> в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) , “ ;
(trg)="10"> Svájcban a nemzetközi magánjogról szóló szövetségi törvény ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) 4. cikke , ” ;

(src)="11"> във Финландия глава 10 , раздел 18(1 ) , първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> Finnországban a bírósági eljárás törvénykönyve ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) 10. fejezete 18 ( 1 ) szakaszának ( 1 ) és ( 2 ) bekezdése , ” .

(src)="12"> Страници 35 – 36 , приложение II
(trg)="12"> A 35 – 36. oldalon , a II. mellékletben :

(src)="13"> в България окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> Bulgáriában az » окръжният съд « , ” ;

(src)="14"> в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione , “ ;
(trg)="14"> Svájcban » kantonales Vollstreckungsgericht « / » tribunal cantonal de l ’ exécution « / » giudice cantonale dell ’ esecuzione « , ” ;

(src)="15"> в Обединеното кралство ( … )
(trg)="15"> az Egyesült Királyságban ( … )

(src)="16"> в Шотландия : Court of Session или , в случай на решение по дела за издръжка : Sheriff Court , препратени от шотландски министри ;
(trg)="16"> Skóciában a » Court of Session « , illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a » Scottish Ministers « áttétele alapján a » Sheriff Court « ;

(src)="17"> ( … ) “ .
(trg)="17"> ( … ) ” .

(src)="18"> Страници 37 – 38 , приложение III
(trg)="18"> A 37 – 38. oldalon , a III. mellékletben :

(src)="19"> в Испания Juzgado de Primera Instancia , който е постановил оспорваното решение , като по обжалването се произнася Audiencia Provincial , “ ;
(trg)="19"> Spanyolországban a megtámadott határozatot kiadó » Juzgado de Primera Instancia « és a fellebbezés elbírálására köteles » Audiencia Provincial « , ” ;

(src)="20"> в Швейцария висшият кантонален съд , “ .
(trg)="20"> Svájcban a felsőbb kantoni bíróság , ” .

(src)="21"> На страница 43 приложение IX се заменя със следния текст :
(trg)="21"> A 43. oldalon , a IX. melléklet helyébe a következő szöveg lép :

(src)="22"> „ ПРИЛОЖЕНИЕ IХ
(trg)="22"> MELLÉKLET

(src)="23"> Държавите и правилата , посочени в член II от протокол 1 , са следните :
(trg)="23"> Az 1. jegyzőkönyv II. cikkében említett államok és szabályok a következők :