# bg/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ga/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г . )
(trg)="2"> ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009 ) ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 20 октомври 2011 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí .

(src)="4"> Страници 33 – 34 , приложение I
(trg)="4"> Ar leathanaigh 33-34 , Iarscríbhinn I :

(src)="5"> Вписванията за посочените по-долу държави се поправят , както следва :
(trg)="5"> maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos , ceartaítear iad mar a leanas :

(src)="6"> в България член 4 , параграф 1 , точка 2 от Кодекса на международното частно право , “ ;
(trg)="6"> sa Bhulgáir Airteagal 4 , mír 1 , pointe 2 , de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh , ” ,

(src)="7"> в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;
(trg)="7"> san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,

(src)="8"> в Полша член 1103 , параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ;
(trg)="8"> sa Pholainn Airteagal 1103 ( 4 ) , de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) , ” ,

(src)="9"> в Португалия член 65 , параграф 1 , буква б ) от Гражданския процесуален кодекс ( Código de Processo Civil ) , доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местонахождение на клона , агенцията или друг вид установяване ( ако е в Португалия ) , когато централната администрация ( ако се намира в чужбина ) е страната , на която трябва да се извърши връчване , и член 10 от Трудовия процесуален кодекс ( Código de Processo do Trabalho ) , доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори , заведени от служител срещу работодател , “ ;
(trg)="9"> sa Phortaingéil Airteagal 65 ( 1 ) ( b ) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Código de Processo Civil ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile ( más sa Phortaingéil atá sé ) más é an riarachán lárnach ( más i Stát eachtrach atá sé ) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair ( Código de Processo do Trabalho ) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis , amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair , ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra , ” ,

(src)="10"> в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) , “ ;
(trg)="10"> san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,

(src)="11"> във Финландия глава 10 , раздел 18(1 ) , първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18 ( 1 ) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” ;

(src)="12"> Страници 35 – 36 , приложение II
(trg)="12"> ar leathanaigh 35-36 , Iarscríbhinn II :

(src)="13"> в България окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> sa Bhulgáir an ‘ окръжният съд ’ , ” ,

(src)="14"> в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione , “ ;
(trg)="14"> san Eilvéis ‘ kantonales Vollstreckungsgericht ’ / ‘ tribunal cantonal de l ’ exécution ’ / ‘ giudice cantonale dell ’ esecuzione ’ , ” ,

(src)="15"> в Обединеното кралство ( … )
(trg)="15"> sa Ríocht Aontaithe ( … )

(src)="16"> в Шотландия : Court of Session или , в случай на решение по дела за издръжка : Sheriff Court , препратени от шотландски министри ;
(trg)="16"> in Albain , an Court of Session nó , i gcás breithiúnais chothabhála , an Sheriff Court trí na Scottish Ministers ;

(src)="17"> ( … ) “ .
(trg)="17"> ( … ) ” ;

(src)="18"> Страници 37 – 38 , приложение III
(trg)="18"> ar leathanaigh 37-38 , Iarscríbhinn III :

(src)="19"> в Испания Juzgado de Primera Instancia , който е постановил оспорваното решение , като по обжалването се произнася Audiencia Provincial , “ ;
(trg)="19"> sa Spáinn an ‘ Juzgado de Primera Instancia ’ a d ’ eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘ Audiencia Provincial ’ , ” ,

(src)="20"> в Швейцария висшият кантонален съд , “ .
(trg)="20"> san Eilvéis ardchúirt an chantúin , ” ;

(src)="21"> На страница 43 приложение IX се заменя със следния текст :
(trg)="21"> ar leathanach 43 , cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX :

(src)="22"> „ ПРИЛОЖЕНИЕ IХ
(trg)="22"> “ IARSCRÍBHINN IX

(src)="23"> Държавите и правилата , посочени в член II от протокол 1 , са следните :
(trg)="23"> Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1 :

(src)="24"> Германия членове 68 , 72 , 73 и 74 от Гражданския процесуален кодекс ( Zivilprozessordnung ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="24"> an Ghearmáin Airteagail 68 , 72 , 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="25"> Естония член 214 , параграфи 3 и 4 и член 216 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="25"> an Eastóin Airteagal 214 ( 3 ) agus ( 4 ) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="26"> Латвия членове 78 , 79 , 80 и 81 от Гражданския процесуален закон ( Civilprocesa likums ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="26"> an Laitvia Airteagail 78 , 79 , 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilprocesa likums ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="27"> Литва член 47 от Гражданския процесуален кодекс ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Civilinio proceso kodeksas ) ,

(src)="28"> Унгария членове 58 – 60 от Гражданския процесуален кодекс ( Polgári perrendtartás ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="28"> an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Polgári perrendtartás ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="29"> Австрия член 21 от Гражданския процесуален кодекс ( Zivilprozessordnung ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="29"> an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Zivilprozessordnung ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="30"> Полша членове 84 и 85 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) относно призоваването на трети страни ( przypozwanie ) ,
(trg)="30"> an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta ( Kodeks postępowania cywilnego ) maidir le fógraí tríú páirtí ,

(src)="31"> Словения член 204 от Гражданския процесуален закон ( Zakon o pravdnem postopku ) относно призоваването на трети страни . “
(trg)="31"> an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta ( Zakon o pravdnem postopku ) maidir le fógraí tríú páirtí . ” .

# bg/22009A0610_01_.xml.gz
# ga/22009A0610_01_.xml.gz


(src)="1"> Конвенция
(trg)="1"> Coinbhinsiún

(src)="2"> относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
(trg)="2"> ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

(src)="3"> ПРЕАМБЮЛ
(trg)="3"> BROLLACH

(src)="4"> ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ ,
(trg)="4"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO ,

(src)="5"> РЕШЕНИ да укрепят правната защита на лицата , установени на техните територии ,
(trg)="5"> AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann ,

(src)="6"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД , че за тази цел е необходимо да се определи международната компетентност на съдилищата , да се улесни признаването и да се въведе ускорена процедура за гарантиране на прилагането на съдебни решения , автентични инструменти и съдебни спогодби ,
(trg)="6"> DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh , aithint a éascú , agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais , ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte ,

(src)="7"> КАТО ОСЪЗНАВАТ връзките помежду им , които са утвърдени в икономическата област от споразуменията за свободна търговия , сключени между Европейската общност и определени държави от Европейската асоциация за свободна търговия ,
(trg)="7"> ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu , atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="8"> КАТО ИМАТ ПРЕДВИД :
(trg)="8"> AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS :

(src)="9"> Брюкселската конвенция от 27  септември 1968  г. относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , изменена с конвенциите за присъединяване при последователните разширявания на Европейския съюз ,
(trg)="9"> Coinbhinsiún na Bruiséile an 27  Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile ,

(src)="10"> Конвенцията от Лугано от 16  септември 1988  г. относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , която разширява прилагането на правилата на Брюкселската конвенция от 1968  г. за определени държави членки на Европейската асоциация за свободна търговия ,
(trg)="10"> Coinbhinsiún Lugano an 16  Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ,

(src)="11"> Регламент ( ЕО ) №  44/2001 на Съвета от 22  декември 2000 г. относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , който замени горепосочената Брюкселска конвенция ,
(trg)="11"> Rialachán ( CE ) Uimh .  44 / 2001 an 22  Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite ,

(src)="12"> Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписано в Брюксел на 19  октомври 2005  г. ,
(trg)="12"> an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála , arna shíniú sa Bhruiséil an 19  Deireadh Fómhair 2005 ,

(src)="13"> УБЕДЕНИ , че разширяването на прилагането на принципите , предвидени в Регламент ( ЕО ) №  44/2001 по отношение на договарящите се страни по настоящата конвенция ще задълбочи правното и икономическото сътрудничество ,
(trg)="13"> ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán ( CE ) Uimh 44 / 2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú ,

(src)="14"> В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА гарантират колкото се може по-уеднаквено тълкуване на настоящия инструмент ,
(trg)="14"> ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo ,

(src)="15"> РЕШИХА в този дух да сключат настоящата конвенция , и
(trg)="15"> Den mheon sin , TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích , agus

(src)="16"> СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО :
(trg)="16"> TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS :

(src)="17"> ДЯЛ  I
(trg)="17"> TEIDEAL  I

(src)="18"> ОБХВАТ
(trg)="18"> RAON FEIDHME

(src)="19"> Член  1
(trg)="19"> Airteagal  1

(src)="20"> Настоящата конвенция се прилага по отношение на граждански и търговски дела независимо от естеството на съда или правораздавателния орган .
(trg)="20"> Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála , cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist .

(src)="21"> Тя не обхваща данъчни , митнически или административни дела .
(trg)="21"> Eisiatar óna réim , go háirithe , cúrsaí ioncaim , custam agus riaracháin .

(src)="22"> Настоящата конвенция не се прилага по отношение на :
(trg)="22"> Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas :

(src)="23"> гражданското състояние , правоспособността и дееспособността на физическите лица , имуществените права , произтичащи от брачни правоотношения , завещания и наследяване ;
(trg)="23"> stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha , maoin-chearta de bhua cóngais phósta , uachtanna agus comharbais ;

(src)="24"> производствата , свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност , конкордатите и аналогичните производства ;
(trg)="24"> féimheacht , imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach , comhshocraíochtaí breithiúnacha , imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin ;

(src)="25"> социалното осигуряване ;
(trg)="25"> slándáil shóisialta ;

(src)="26"> арбитража .
(trg)="26"> eadráin .

(src)="27"> По смисъла на настоящата конвенция под термина „ държава , обвързана по настоящата конвенция “ се разбира всяка държава , която е договаряща се страна по настоящата конвенция или държава-членка на Европейската общност .
(trg)="27"> Sa Choinbhinsiún seo , ciallóidh an téarma ‘ Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é .

(src)="28"> Това може да означава също и Европейската общност .
(trg)="28"> D ' fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin .

(src)="29"> ДЯЛ  II
(trg)="29"> TEIDEAL  II

(src)="30"> КОМПЕТЕНТНОСТ
(trg)="30"> DLÍNSE

(src)="31"> РАЗДЕЛ 1
(trg)="31"> ROINN  1

(src)="32"> Общи разпоредби
(trg)="32"> Forálacha Ginearálta

(src)="33"> Член  2
(trg)="33"> Airteagal  2

(src)="34"> При спазване на разпоредбите на настоящата конвенция исковете срещу лицата , които имат местоживеене в държава , обвързана по настоящата конвенция , независимо от тяхното гражданство , се предявяват пред съдилищата на тази държава .
(trg)="34"> Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo , beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha , cibé náisiúntacht atá acu , i gcúirteanna an Stáit sin .

(src)="35"> Лица , които не са граждани на държава , обвързана по настоящата конвенция , в която имат местоживеене , се подчиняват на правилата за компетентност , които са приложими по отношение на гражданите на тази държава .
(trg)="35"> Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin .

(src)="36"> Член  3
(trg)="36"> Airteagal  3

(src)="37"> Срещу лица , които имат местоживеене в държава , обвързана по настоящата конвенция , могат да бъдат предявявани искове в съдилищата на друга държава , обвързана по настоящата конвенция , само по силата на правилата , установени в раздели от 2 до 7 от настоящия дял .
(trg)="37"> Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo .

(src)="38"> По-специално правилата за национална компетентност , установени в приложение  I , няма да се прилагат в техен ущърб .
(trg)="38"> Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn  I infheidhme ina gcoinne .

(src)="39"> Член  4
(trg)="39"> Airteagal  4

(src)="40"> Ако ответникът няма местоживеене в държава , обвързана по настоящата конвенция , компетентността на съдилищата на всяка държава , обвързана по настоящата конвенция , при спазване на разпоредбите на членове 22 и 23 , ще се определя от правото на тази държава .
(trg)="40"> Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir , rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin , faoi réir fhorálacha Airteagal  22 agus Airteagal  23 .

(src)="41"> По отношение на такъв ответник всяко лице , което има местоживеене в държава , обвързана по настоящата конвенция , може независимо от неговото гражданство да се ползва в тази държава от действащите там правила за компетентност , и по-специално от тези , уточнени в приложение  I , по същия начин както гражданите на тази държава .
(trg)="41"> Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , cibé náisiúntacht atá aige , féadfaidh sé , ar nós náisiúnaigh an Stáit sin , leas a bhaint sa Stát sin , i gcoinne an chosantóra sin , as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn  I.

(src)="42"> РАЗДЕЛ 2
(trg)="42"> ROINN  2

(src)="43"> Специална компетентност
(trg)="43"> Dlínse Speisialta

(src)="44"> Член  5
(trg)="44"> Airteagal  5

(src)="45"> Срещу лице , което има местоживеене в държава , обвързана по настоящата конвенция , може да бъде предявен иск в друга държава , обвързана по настоящата конвенция :
(trg)="45"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo :

(src)="46"> по дела , свързани с договор : в съдилищата по мястото на изпълнение на въпросното задължение ;
(trg)="46"> in ábhair a bhaineann le conradh , sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe ;

(src)="47"> за целите на настоящата разпоредба и освен ако не е договорено друго , мястото на изпълнение на въпросното задължение е :
(trg)="47"> chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é , is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe :

(src)="48"> в случая на продажба на стоки , мястото в държава , обвързана по настоящата конвенция , където стоките са доставени или е следвало да бъдат доставени съгласно договора ;
(trg)="48"> i gcás earraí a dhíol , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta ,

(src)="49"> в случая на предоставяне на услуги , мястото в държава , обвързана по настоящата конвенция , където услугите са били предоставени или е трябвало да бъдат предоставени съгласно договора ;
(trg)="49"> i gcás seirbhísí a sholáthar , an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh , faoin gconradh , na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe ;

(src)="50"> aко не се прилага буква б ) , се прилага буква а ) ;
(trg)="50"> mura mbeidh feidhm ag fomhír ( b ) , beidh feidhm ag fomhír ( a ) ;

(src)="51"> по дела за издръжка :
(trg)="51"> in ábhair a bhaineann le cothabháil ,

(src)="54"> в съда , който според правото на съда е компетентен да разглежда производства относно родителска отговорност , ако делото за издръжка е свързано с това производство , освен ако тази компетентност не се основава единствено на гражданството на една от страните ;
(trg)="54"> i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla , sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid , sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta ;

(src)="55"> по дела относно гражданска отговорност , delict или quasi delict , в съдилищата на мястото , където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие ;
(trg)="55"> i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse , gníomhaireachta nó bunaíochta eile , sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse , an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile ;

(src)="56"> по отношение на граждански иск за вреди или реституция вследствие на деяние , което води до наказателно производство , в съда , сезиран с това производство , доколкото този съд , съгласно своето право , е компетентен да разглежда граждански искове ;
(trg)="56"> mar shocraitheoir , mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn , i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann ;

(src)="57"> по отношение на спорове , произтичащи от дейността на клон , агенция или друг вид представителство в съдилищата на мястото , където се намират клонът , агенцията или представителството ;
(trg)="57"> i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil , sa chúirt ar faoina húdarás :

(src)="58"> в качеството на учредител , доверителен собственик ( trustee ) или бенефициер на доверителна собственост ( trust ) , създадена по силата на закон или писмен документ , или устно и доказана писмено в съдилищата на държава , обвързана по настоящата конвенция , където се намира доверителната собственост ( trust ) ;
(trg)="58"> a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh , ach gur tugadh bannaí nó urrús eile ;

(src)="59"> по отношение на спор относно плащане на възнаграждение , искано във връзка със спасяване на товар или навло , в съда , в обсега на чиято компетентност :
(trg)="59"> ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála .

(src)="61"> е могъл да бъде задържан , но е дадена гаранция или друго обезпечение ,
(trg)="61"> Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo , féadfar é a agairt freisin :

(src)="62"> при условие че настоящата разпоредба се прилага само ако се претендира , че ответникът има права върху товара или навлото или е имал такива права по време на спасяването им .
(trg)="62"> más duine de líon cosantóirí é , sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh , ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint ;

(src)="63"> Член 6
(trg)="63"> mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí , sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh , mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d ' aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás ;

(src)="64"> Срещу лице с местоживеене в държава , обвързана по настоящата конвенция , може също така да бъде предявен иск :
(trg)="64"> i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh , sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh ;

(src)="65"> когато то е един от множество ответници в съдилищата по местоживеене на всеки от тях , при условие че исковете са в такава тясна връзка , че е целесъобразно те да бъдат разгледани и разрешени заедно , за да се избегне рискът от постановяване на противоречиви съдебни решения , постановени в отделни производства ;
(trg)="65"> i gcás ábhar a bhaineann le conradh , más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe , i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin .

(src)="66"> като трета страна по дело за поръчителство или гаранция или в друго производство на трета страна в съда , сезиран с първоначалното дело , освен ако това дело е заведено единствено с цел това лице да бъде отклонено от компетентността на съда , който би бил компетентен по неговото дело ;
(trg)="66"> Airteagal  7

(src)="67"> по насрещен иск , произтичащ от същия договор или факти , на които се основава първоначалният иск , в съда , пред който е висящо първоначалното дело ;
(trg)="67"> Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge , beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin , nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin , i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú .

(src)="68"> по дела във връзка с договор , ако процедурата може да се съчетае с процедура срещу същия ответник , по дела относно вещни права върху недвижими вещи в съда на държава , обвързана по настоящата конвенция , където е разположен имотът .
(trg)="68"> ROINN  3

(src)="69"> Член 7
(trg)="69"> Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas

(src)="70"> Когато по силата на настоящата конвенция съд в държава , обвързана по настоящата конвенция , е компетентен за действия във връзка с отговорност , произтичаща от използването или дейността на кораб , този съд или който и да е друг съд , който по силата на националното право на тази държава е заместен за тази цел , също така ще е компетентен по отношение на искове за ограничаване на тази отговорност .
(trg)="70"> Airteagal  8

(src)="71"> РАЗДЕЛ 3
(trg)="71"> In ábhair a bhaineann le hárachas , cinnfear dlínse de réir na Roinne seo , gan dochar d ' fhorálacha Airteagail  4 agus 5 ( 5 ) .

(src)="72"> Компетентност по дела във връзка със застраховане
(trg)="72"> Airteagal  9