<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Milayo</w>
  <w id="1.2">yoṱhe</w>
  <w id="1.3">ye</w>
  <w id="1.4">ya</w>
  <w id="1.5">vha</w>
  <w id="1.6">i</w>
  <w id="1.7">tshi</w>
  <w id="1.8">khou</w>
  <w id="1.9">shuma</w>
  <w id="1.10">musi</w>
  <w id="1.11">Ndayotewa</w>
  <w id="1.12">ntswa</w>
  <w id="1.13">i</w>
  <w id="1.14">saathu</w>
  <w id="1.15">u</w>
  <w id="1.16">thoma</w>
  <w id="1.17">u</w>
  <w id="1.18">shuma</w>
  <w id="1.19">,</w>
  <w id="1.20">i</w>
  <w id="1.21">ḓo</w>
  <w id="1.22">isa</w>
  <w id="1.23">phanḓa</w>
  <w id="1.24">na</w>
  <w id="1.25">u</w>
  <w id="1.26">shuma</w>
  <w id="1.27">u</w>
  <w id="1.28">swikela</w>
  <w id="1.29">musi</w>
  <w id="1.30">—</w>
</s>
 <p id="p2">
 <s id="2.1">
  <w id="2.1.1">Mukumba</w>
  <w id="2.1.2">wayo</w>
  <w id="2.1.3">wo</w>
  <w id="2.1.4">naka</w>
  <w id="2.1.5">nga</w>
  <w id="2.1.6">maanḓa</w>
  <w id="2.1.7">wa</w>
  <w id="2.1.8">vha</w>
  <w id="2.1.9">na</w>
  <w id="2.1.10">mitalo</w>
  <w id="2.1.11">mitshena</w>
  <w id="2.1.12">kha</w>
  <w id="2.1.13">thumbu</w>
  <w id="2.1.14">na</w>
  <w id="2.1.15">mavhala</w>
  <w id="2.1.16">matshena</w>
  <w id="2.1.17">kha</w>
  <w id="2.1.18">thumbu</w>
  <w id="2.1.19">.</w>
</s>
 <s id="2.2">
  <w id="2.2.1">Ya</w>
  <w id="2.2.2">munna</w>
  <w id="2.2.3">I</w>
  <w id="2.2.4">vhonala</w>
  <w id="2.2.5">yo</w>
  <w id="2.2.6">swifhala</w>
  <w id="2.2.7">lwo</w>
  <w id="2.2.8">uya</w>
  <w id="2.2.9">kha</w>
  <w id="2.2.10">buraweni</w>
  <w id="2.2.11">nga</w>
  <w id="2.2.12">muvhala</w>
  <w id="2.2.13">.</w>
</s>
 <s id="2.3">
  <w id="2.3.1">Ya</w>
  <w id="2.3.2">munna</w>
  <w id="2.3.3">ina</w>
  <w id="2.3.4">maṋanga</w>
  <w id="2.3.5">o</w>
  <w id="2.3.6">kombambaho</w>
  <w id="2.3.7">ane</w>
  <w id="2.3.8">vhulapfu</w>
  <w id="2.3.9">ha</w>
  <w id="2.3.10">hone</w>
  <w id="2.3.11">ha</w>
  <w id="2.3.12">vha</w>
  <w id="2.3.13">(</w>
  <w id="2.3.14">650mm</w>
  <w id="2.3.15">)</w>
  <w id="2.3.16">.</w>
</s>
 </p>
 <s id="3">
  <w id="3.1">28</w>
  <w id="3.2">Vhana</w>
  <w id="3.3">Malugana</w>
  <w id="3.4">na</w>
  <w id="3.5">:</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">U</w>
  <w id="4.2">swika</w>