<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Ku</w>
  <w id="1.2">fika</w>
  <w id="1.3">eka</w>
  <w id="1.4">1</w>
  <w id="1.5">m</w>
  <w id="1.6">.</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">Ku</w>
  <w id="2.2">fika</w>
  <w id="2.3">eka</w>
  <w id="2.4">2</w>
  <w id="2.5">m</w>
  <w id="2.6">,</w>
  <w id="2.7">hixitalo</w>
  <w id="2.8">70</w>
  <w id="2.9">cm</w>
  <w id="2.10">.</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">Kufika</w>
  <w id="3.2">eka</w>
  <w id="3.3">50</w>
  <w id="3.4">cm</w>
  <w id="3.5">,</w>
  <w id="3.6">hintolovelo</w>
  <w id="3.7">18</w>
  <w id="3.8">cm</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">Ku</w>
  <w id="4.2">fika</w>
  <w id="4.3">eka</w>
  <w id="4.4">90</w>
  <w id="4.5">cm</w>
  <w id="4.6">,</w>
  <w id="4.7">hintolovelo</w>
  <w id="4.8">50</w>
  <w id="4.9">cm</w>
  <w id="4.10">.</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">Ku</w>
  <w id="5.2">fika</w>
  <w id="5.3">eka</w>
  <w id="5.4">4</w>
  <w id="5.5">m</w>
  <w id="5.6">.</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">Ku</w>
  <w id="6.2">fika</w>
  <w id="6.3">eka</w>
  <w id="6.4">75</w>
  <w id="6.5">cm</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">Ku</w>
  <w id="7.2">fika</w>
  <w id="7.3">eka</w>
  <w id="7.4">95</w>
  <w id="7.5">cm</w>
  <w id="7.6">,</w>
  <w id="7.7">hintolovelo</w>
  <w id="7.8">30</w>
  <w id="7.9">cm</w>
  <w id="7.10">.</w>
</s>
 <s id="8">
  <w id="8.1">Ku</w>
  <w id="8.2">fika</w>
  <w id="8.3">eka</w>
  <w id="8.4">60</w>
  <w id="8.5">cm</w>
  <w id="8.6">,</w>
  <w id="8.7">hixitalo</w>
  <w id="8.8">30</w>
  <w id="8.9">cm</w>
  <w id="8.10">.</w>
</s>
 <s id="9">
  <w id="9.1">Ku</w>
  <w id="9.2">fika</w>
  <w id="9.3">ka</w>
  <w id="9.4">1m</w>
  <w id="9.5">,</w>
  <w id="9.6">hixitalo</w>
  <w id="9.7">30</w>
  <w id="9.8">cm</w>
  <w id="9.9">.</w>
</s>
 <s id="10">
  <w id="10.1">Ku</w>
  <w id="10.2">fika</w>
  <w id="10.3">eka</w>
  <w id="10.4">7</w>
  <w id="10.5">m</w>