<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="0">
  <w id="0.1">texts</w>
  <w id="0.2">de</w>
  <w id="0.3">Jana</w>
  <w id="0.4">Leo</w>
  <w id="0.5">;</w>
  <w id="0.6">ideas</w>
  <w id="0.7">editing</w>
  <w id="0.8">Sony</w>
  <w id="0.9">Devabhaktuni</w>
</s>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Mixx</w>
  <w id="1.2">Award</w>
  <w id="1.3">2016</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">GOKKUSAGI</w>
  <w id="2.2">OY</w>
  <w id="2.3">MALI</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">Ufumbuzi</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">Vilele</w>
  <w id="4.2">65</w>
  <w id="4.3">de</w>
  <w id="4.4">m2</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">ZA</w>
  <w id="5.2">07</w>
  <w id="5.3">/</w>
  <w id="5.4">07</w>
  <w id="5.5">/</w>
  <w id="5.6">2018</w>
  <w id="5.7">(</w>
  <w id="5.8">10</w>
  <w id="5.9">:</w>
  <w id="5.10">00</w>
  <w id="5.11">)</w>
  <w id="5.12">-</w>
  <w id="5.13">VR</w>
  <w id="5.14">31</w>
  <w id="5.15">/</w>
  <w id="5.16">08</w>
  <w id="5.17">/</w>
  <w id="5.18">2018</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">Mbinu</w>
  <w id="6.2">za</w>
  <w id="6.3">utafiti</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">H-V</w>
  <w id="7.2">08</w>
  <w id="7.3">:</w>
  <w id="7.4">00</w>
  <w id="7.5">-</w>
  <w id="7.6">17</w>
  <w id="7.7">:</w>
  <w id="7.8">00</w>
</s>
 <s id="8">
  <w id="8.1">Futanari2490</w>
</s>
 <s id="9">
  <w id="9.1">Nihiwatu</w>
  <w id="9.2">Beach</w>
</s>
 <s id="10">
  <w id="10.1">Tanga</w>
  <w id="10.2">(</w>
  <w id="10.3">2581</w>
  <w id="10.4">)</w>
</s>
 <s id="11">
  <w id="11.1">Kumbukumbu</w>
  <w id="11.2">za</w>
  <w id="11.3">Sudan</w>
  <w id="11.4">Suenee</w>
  <w id="11.5">Ulimwengu</w>
</s>
 <s id="12">
  <w id="12.1">Bali</w>
  <w id="12.2">,</w>
  <w id="12.3">Bali</w>
  <w id="12.4">(</w>
  <w id="12.5">Crete</w>
  <w id="12.6">)</w>
  <w id="12.7">,</w>
  <w id="12.8">Řecko</w>
</s>
 <s id="13">
  <w id="13.1">10</w>
  <w id="13.2">/</w>