<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Boima</w>
  <w id="1.2">(</w>
  <w id="1.3">E</w>
  <w id="1.4">tshehadi</w>
  <w id="1.5">)</w>
  <w id="1.6">:</w>
  <w id="1.7">Dikilogerama</w>
  <w id="1.8">tse</w>
  <w id="1.9">4,5</w>
  <w id="1.10">-</w>
  <w id="1.11">14,5</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">dipuo</w>
  <w id="2.2">tsohle</w>
  <w id="2.3">tse</w>
  <w id="2.4">sebediswang</w>
  <w id="2.5">ka</w>
  <w id="2.6">mehla</w>
  <w id="2.7">ka</w>
  <w id="2.8">hara</w>
  <w id="2.9">Afrika</w>
  <w id="2.10">Borwa</w>
  <w id="2.11">,</w>
  <w id="2.12">ho</w>
  <w id="2.13">kenyeletswa</w>
  <w id="2.14">German</w>
  <w id="2.15">,</w>
  <w id="2.16">Greek</w>
  <w id="2.17">,</w>
  <w id="2.18">Gujarati</w>
  <w id="2.19">,</w>
  <w id="2.20">Hindi</w>
  <w id="2.21">,</w>
  <w id="2.22">Portuguese</w>
  <w id="2.23">,</w>
  <w id="2.24">Tamil</w>
  <w id="2.25">,</w>
  <w id="2.26">Telegu</w>
  <w id="2.27">le</w>
  <w id="2.28">Urdu</w>
  <w id="2.29">;</w>
  <w id="2.30">le</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">New</w>
  <w id="3.2">:</w>
  <w id="3.3">Adansonia</w>
  <w id="3.4">(</w>
  <w id="3.5">Madagascar</w>
  <w id="3.6">)</w>
  <w id="3.7">,</w>
  <w id="3.8">Difate</w>
  <w id="3.9">tse</w>
  <w id="3.10">phelang</w>
  <w id="3.11">nako</w>
  <w id="3.12">e</w>
  <w id="3.13">telele</w>
  <w id="3.14">(</w>
  <w id="3.15">Perennials</w>
  <w id="3.16">)</w>
  <w id="3.17">,</w>
  <w id="3.18">Dimela</w>
  <w id="3.19">tse</w>
  <w id="3.20">hlahisang</w>
  <w id="3.21">dikotolana</w>
  <w id="3.22">ka</w>
  <w id="3.23">mobung</w>
  <w id="3.24">(</w>
  <w id="3.25">Bulbs</w>
  <w id="3.26">)</w>
</s>
 <p id="p4">
 <s id="4.1">
  <w id="4.1.1">Dikarolo</w>
  <w id="4.1.2">tsa</w>
  <w id="4.1.3">213</w>
  <w id="4.1.4">,</w>
  <w id="4.1.5">214</w>
  <w id="4.1.6">,</w>
  <w id="4.1.7">215</w>
  <w id="4.1.8">,</w>
  <w id="4.1.9">216</w>
  <w id="4.1.10">,</w>
  <w id="4.1.11">218</w>
  <w id="4.1.12">,</w>
  <w id="4.1.13">226</w>
  <w id="4.1.14">,</w>
  <w id="4.1.15">227</w>
  <w id="4.1.16">,</w>
  <w id="4.1.17">228</w>
  <w id="4.1.18">,</w>
  <w id="4.1.19">229</w>
  <w id="4.1.20">,</w>
  <w id="4.1.21">le</w>
  <w id="4.1.22">230</w>
  <w id="4.1.23">di</w>