<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Haadha</w>
  <w id="1.2">:</w>
  <w id="1.3">"</w>
  <w id="1.4">?</w>
  <w id="1.5">?</w>
  <w id="1.6">?</w>
  <w id="1.7">"</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">Haadha</w>
  <w id="2.2">:</w>
  <w id="2.3">"</w>
  <w id="2.4">?</w>
  <w id="2.5">?</w>
  <w id="2.6">?</w>
  <w id="2.7">"</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">Mootummoota</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">Xəbərlər</w>
  <w id="4.2">-</w>
  <w id="4.3">K</w>
  <w id="4.4">E</w>
  <w id="4.5">S</w>
  <w id="4.6">S</w>
  <w id="4.7">A</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">Waa</w>
  <w id="5.2">'ee</w>
  <w id="5.3">keenya</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">Əlaqə</w>
  <w id="6.2">-</w>
  <w id="6.3">K</w>
  <w id="6.4">E</w>
  <w id="6.5">S</w>
  <w id="6.6">S</w>
  <w id="6.7">A</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">Qaxxaamura</w>
  <w id="7.2">Kiyiboordii</w>
</s>
 <s id="8">
  <w id="8.1">SEENAA</w>
  <w id="8.2">QUR</w>
  <w id="8.3">'AANA</w>
  <w id="8.4">KEESSAA</w>
</s>
 <s id="9">
  <w id="9.1">+</w>
  <w id="9.2">32</w>
  <w id="9.3">486</w>
  <w id="9.4">72</w>
  <w id="9.5">65</w>
  <w id="9.6">29</w>
  <w id="9.7">(</w>
  <w id="9.8">Sitti</w>
  <w id="9.9">)</w>
</s>
 <s id="10">
  <w id="10.1">Muhammad</w>
  <w id="10.2">Ergamaa</w>
  <w id="10.3">Rabbiiti</w>
</s>
 <s id="11">
  <w id="11.1">Ee</w>
  <w id="11.2">Kootil</w>
</s>
 <s id="12">
  <w id="12.1">Waa</w>
  <w id="12.2">'ee</w>
  <w id="12.3">keenya</w>
</s>
 <s id="13">
  <w id="13.1">BAKKA</w>
  <w id="13.2">--</w>
  <w id="13.3">2014-10-28</w>
</s>
 <s id="14">
  <w id="14.1">Waa</w>
  <w id="14.2">'ee</w>
  <w id="14.3">keenya</w>
</s>
 <s id="15">
  <w id="15.1">Oduu</w>
  <w id="15.2">Mootummoota</w>
  <w id="15.3">Waltajii</w>
  <w id="15.4">Barbaadi</w>
</s>
 <s id="16">
  <w id="16.1">Foon</w>
  <w id="16.2">+</w>