<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <p id="p1">
 <s id="1.1">
  <w id="1.1.1">yuud-aen</w>
  <w id="1.1.2">'</w>
  <w id="1.1.3">(</w>
  <w id="1.1.4">cf.</w>
  <w id="1.1.5">yuud</w>
  <w id="1.1.6">)</w>
  <w id="1.1.7">a</w>
  <w id="1.1.8">.</w>
</s>
 <s id="1.2">
  <w id="1.2.1">Falfal-aen</w>
  <w id="1.2.2">'</w>
  <w id="1.2.3">,</w>
  <w id="1.2.4">ni</w>
  <w id="1.2.5">ba</w>
  <w id="1.2.6">chaan</w>
  <w id="1.2.7">ea</w>
  <w id="1.2.8">ba</w>
  <w id="1.2.9">yuud</w>
  <w id="1.2.10">,</w>
  <w id="1.2.11">qaraa</w>
  <w id="1.2.12">maa</w>
  <w id="1.2.13">yib</w>
  <w id="1.2.14">qurngin</w>
  <w id="1.2.15">ni</w>
  <w id="1.2.16">ba</w>
  <w id="1.2.17">qadaag</w>
  <w id="1.2.18">ngaak</w>
  <w id="1.2.19">'</w>
  <w id="1.2.20">.</w>
</s>
 <s id="1.3">
  <w id="1.3.1">Ri</w>
  <w id="1.3.2">ba</w>
  <w id="1.3.3">yuud-aen</w>
  <w id="1.3.4">'</w>
  <w id="1.3.5">ea</w>
  <w id="1.3.6">rea</w>
  <w id="1.3.7">moqon</w>
  <w id="1.3.8">neam</w>
  <w id="1.3.9">.</w>
</s>
 </p>
 <p id="p2">
 <s id="2.1">
  <w id="2.1.1">Setimela</w>
  <w id="2.1.2">se</w>
  <w id="2.1.3">ka</w>
  <w id="2.1.4">kitima</w>
  <w id="2.1.5">ntle</w>
  <w id="2.1.6">le</w>
  <w id="2.1.7">vene</w>
  <w id="2.1.8">ya</w>
  <w id="2.1.9">mohiokomedi</w>
  <w id="2.1.10">.</w>
</s>
 <s id="2.2">
  <w id="2.2.1">Empa</w>
  <w id="2.2.2">,</w>
  <w id="2.2.3">e</w>
  <w id="2.2.4">ka</w>
  <w id="2.2.5">ba</w>
  <w id="2.2.6">ka</w>
  <w id="2.2.7">lefeela</w>
  <w id="2.2.8">go</w>
  <w id="2.2.9">leka</w>
  <w id="2.2.10">go</w>
  <w id="2.2.11">goga</w>
  <w id="2.2.12">terene</w>
  <w id="2.2.13">ka</w>
  <w id="2.2.14">vene</w>
  <w id="2.2.15">ya</w>
  <w id="2.2.16">mohlokomedi</w>
  <w id="2.2.17">.</w>
</s>
 <s id="2.3">
  <w id="2.3.1">Ka</w>
  <w id="2.3.2">tsela</w>
  <w id="2.3.3">e</w>
  <w id="2.3.4">bjalo</w>
  <w id="2.3.5">,</w>
  <w id="2.3.6">rena</w>
  <w id="2.3.7">,</w>
  <w id="2.3.8">bjalo</w>
  <w id="2.3.9">ka</w>
  <w id="2.3.10">baKreste</w>
  <w id="2.3.11">,</w>
  <w id="2.3.12">ga</w>
  <w id="2.3.13">re</w>
  <w id="2.3.14">itshetlege</w>
  <w id="2.3.15">ka</w>
  <w id="2.3.16">maikutlwelo</w>
  <w id="2.3.17">goba</w>
  <w id="2.3.18">khuduego</w>
  <w id="2.3.19">ya</w>
  <w id="2.3.20">moya</w>