<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="0">
  <w id="0.1">Prostora</w>
  <w id="0.2">na</w>
  <w id="0.3">disku</w>
  <w id="0.4">:</w>
  <w id="0.5">20</w>
  <w id="0.6">GB</w>
</s>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Velik</w>
  <w id="1.2">Kurac114471</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">U</w>
  <w id="2.2">Krale</w>
  <w id="2.3">Karla</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">Brineta</w>
  <w id="3.2">(</w>
  <w id="3.3">368</w>
  <w id="3.4">Live</w>
  <w id="3.5">)</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">Nomad</w>
  <w id="4.2">Hostel</w>
  <w id="4.3">Kemang</w>
  <w id="4.4">Cijene</w>
  <w id="4.5">od</w>
  <w id="4.6">IDR</w>
  <w id="4.7">130,980</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">Fetiš965412</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">jad</w>
  <w id="6.2">(</w>
  <w id="6.3">390.58</w>
  <w id="6.4">kB</w>
  <w id="6.5">)</w>
  <w id="6.6">Nokia</w>
  <w id="6.7">,</w>
  <w id="6.8">SE</w>
  <w id="6.9">Eng</w>
  <w id="6.10">(</w>
  <w id="6.11">240x320</w>
  <w id="6.12">)</w>
  <w id="6.13">:</w>
  <w id="6.14">jar</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">hrHrvatski</w>
</s>
 <s id="8">
  <w id="8.1">Brdari</w>
  <w id="8.2">1</w>
  <w id="8.3">Brsecine</w>
  <w id="8.4">,</w>
  <w id="8.5">Dubrovnik</w>
  <w id="8.6">,</w>
  <w id="8.7">Kroatien</w>
</s>
 <s id="9">
  <w id="9.1">Pristižen40612</w>
</s>
 <s id="10">
  <w id="10.1">Vezivanje</w>
  <w id="10.2">(</w>
  <w id="10.3">208</w>
  <w id="10.4">Live</w>
  <w id="10.5">)</w>
</s>
 <s id="11">
  <w id="11.1">Villa</w>
  <w id="11.2">Maruka</w>
  <w id="11.3">:</w>
  <w id="11.4">Mirca</w>
  <w id="11.5">,</w>
  <w id="11.6">Croatia</w>
  <w id="11.7">,</w>
  <w id="11.8">Island</w>
  <w id="11.9">Brac</w>
</s>
 <s id="12">
  <w id="12.1">,</w>
  <w id="12.2">,</w>
  <w id="12.3">Pshikova</w>
  <w id="12.4">O.V.</w>
  <w id="12.5">,</w>
  <w id="12.6">Shaov</w>
  <w id="12.7">M.T.</w>
</s>
 <s id="13">
  <w id="13.1">COWIN</w>
  <w id="13.2">HE16</w>
  <w id="13.3">Slušalice</w>