# en/en_XX-vi_VN.0001.xml.gz
# vi/en_XX-vi_VN.0001.xml.gz


(src)="1"> perforation of the cornea ( with keratitis ) ;
(trg)="1"> thủng giác mạc ( với viêm giác mạc ) ;

(src)="2"> Webcams Səs rabitə
(trg)="2"> fəaliyyət tam sərbəstliyə

(src)="3"> Thank you !
(trg)="3"> Xin cảm ơn !

(src)="4"> Al-Quran ( Free )
(trg)="4"> Al-Quran ( miễn phí )

(src)="5"> Equivalent systems include : UY121GS ; UYX121 ; 62X21 ; MY1001 ; SY3510 ; 759 ; 1628 .
(trg)="5"> HỆ THỐNG TƯƠNG ĐƯƠNG : UY121GS ; UYX121 ; 62X21 ; MY1001 ; SY3510 ; 759 ; 1628

(src)="6"> = = = I = = =
(trg)="6"> = = = J = = =

(src)="7"> { : uk }
(trg)="7"> { : } { : ru }

(src)="8"> Hello everyone
(trg)="8"> Xin chào mọi người !

(src)="9"> AV conduction disturbance ;
(trg)="9"> Rối loạn dẫn truyền AV ;

(src)="10"> The Kamânche of Qâjâr Period
(trg)="10"> Qolâm-Hoseyn Bigjekhâni ( Solo Târ )

(src)="11.1"> ( And even if We had opened to them a gateway to heaven and they had ascended , on and on , up to it , they would surely say ( in the evening ) : " Our eyes have been ( as if ) dazzled ( we have not seen any angel or heaven ) .
(src)="11.2"> Nay , we are a people bewitched ! ) ( 15 : 14 )
(trg)="11.1"> Và dù cho TA ( Allah ) có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ lên đó thì họ vẫn lên tiếng bảo : “ ( vì trời tối ) nên bọn ta bị quáng mắt ( không nhìn thấy các Thiên thần hay Thiên Đường ) .
(trg)="11.2"> Không , bọn ta là những người bị tà thuật mê hoặc . ”
(trg)="11.3"> ( Chương 15 - Al-Hijr , câu 14 ) .

(src)="12"> Tuesday , 18 May 2010 22 : 18
(trg)="12"> Thứ ba , 18 Tháng 5 2010 22 : 18

(src)="13"> Can I Help You
(trg)="13"> Tôi Có Thể Giúp Bạn

(src)="14"> -------------------------------------------------------------------- Definitely recommend ! 👍 ------------------------------------------------------
(trg)="14"> -------------------------------------------------------------------- Chắc chắn giới thiệu ! 👍 ------------------------------------------------------

(src)="15"> , " i " : [ 0,1,2,0,2,3,4,7,6,4,6,5,0,4,5,0,5,1,1,5,6,1,6,2,2,6,7,2,7,3,4,0,3,4,3,7 ]
(trg)="15"> , " c " : [ [ 0.8 , 0.8 , 0.8 , 0.5 ] , [ 0.0 , 0.3 , 0.5 , 0.5 ] , [ 0.7 , 0.7 , 0.3 , 0.5 ] , [ 0.7 , 0.3 , 0.7 , 0.5 ] , [ 0.0 , 0.5 , 0.0 , 0.5 ] , [ 0.0 , 0.6 , 0.8 , 0.5 ] ]

(src)="16"> We wish you all the best of luck !
(trg)="16"> Chúng tôi chúc bạn mọi điều may mắn !

(src)="17"> Contact Us
(trg)="17"> Liên lạc với chúng tôi

(src)="18"> Iron ( in the form of fumarata ) ;
(trg)="18"> Kẽm ( ở dạng oxit kẽm ) ;

(src)="19"> What can I do for you ?
(trg)="19"> Tôi có thể giúp gì cho bạn ?

(src)="20"> What can I do for you ?
(trg)="20"> Tôi có thể giúp gì bạn ?

(src)="21"> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AR _ _ _ _ _ _ Dec _ _ _ _ _ _ l ° _ _ _ _ b ° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( ' ) _ _ _ _ _ anys-ll _ _ _ _ _ _ _
(trg)="21"> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RA _ _ _ _ _ _ Dec _ _ _ _ _ _ l � _ _ _ _ b � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( ' ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(src)="22"> Wish you a good day !
(trg)="22"> Chúc bạn một ngày tốt lành !

(src)="23"> Do you still remember how long you didn ’ t say love me ?
(trg)="23"> Bạn có còn nhớ bạn đã không nói yêu tôi bao lâu không ?

(src)="24"> Thank you .
(trg)="24"> Trân trọng cảm ơn

(src)="25"> I don 't know
(trg)="25"> Tôi không biết

(src)="26"> I understand .
(trg)="26"> Tôi hiểu .

(src)="27"> And it seems necessary for me to understand !
(trg)="27"> Và dường như cần thiết cho tôi để hiểu !

(src)="28"> If you have any question , please send message to us !
(trg)="28"> Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào , xin vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi !

(src)="29"> 彗星 [ huì xīng ] comet
(trg)="29"> 日蚀 [ rì shì ] zatmění

(src)="30"> Wish you happiness everyday !
(trg)="30"> Chúc bạn hạnh phúc mỗi ngày !

(src)="31"> Or you can try ... :
(trg)="31"> Hoặc bạn có thể thử ... :

(src)="32.1"> Do it .
(src)="32.2"> Do it right .
(src)="32.3"> Do it right now .
(trg)="32.1"> Hãy làm nào .
(trg)="32.2"> Làm điều đúng .
(trg)="32.3"> Và làm ngay bây giờ .

(src)="33"> What really happened ?
(trg)="33"> Điều gì thực sự xảy ra ?

(src)="34"> Because I can not be a commander !
(trg)="34"> Bởi vì tôi không thể là một chỉ huy !

(src)="35"> Where do you want to go ?
(trg)="35"> Nơi nào bạn muốn đi đâu ?

(src)="36"> Qiymət TRY ( 1 ədədin ) *
(trg)="36"> USD ilə məbləğ

(src)="37"> Wish you a nice day !
(trg)="37"> Chúc bạn một ngày tốt lành !

(src)="38"> Shelly : What can I do for you ?
(trg)="38"> Shelly : Tôi có thể làm gì cho bạn ?

(src)="39.1"> Who are we ?
(src)="39.2"> What is our purpose ?
(trg)="39.1"> Chúng tôi là ai ?
(trg)="39.2"> Mục đích của chúng tôi là gì ?

(src)="40"> Where Are You From ? / Where are you from ?
(trg)="40"> Bạn từ đâu tới ? / Bạn từ đâu ?

(src)="41"> Ying Ying : The harder you work , the luckier you are .
(trg)="41"> Ying Ying : Bạn càng làm việc chăm chỉ , bạn càng may mắn .

(src)="42"> Concerning HCMC ,
(trg)="42"> Concerning Phan Thiet ,

(src)="43"> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PARTNER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(trg)="43"> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐỐITÁC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(src)="44"> What Can I Do for You ?
(trg)="44"> Tôi có thể làm gì cho bạn ?

(src)="45"> See you in a week .
(trg)="45"> Hẹn gặp lại trong một tuần .

(src)="46"> wow , are you seriously ?
(trg)="46"> Wow , bạn có nghiêm trọng không ?

(src)="47"> Tell us and share with your friends !
(trg)="47"> Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn !

(src)="48"> Other languages :
(trg)="48"> Những ngôn ngữ khác :

(src)="49"> So what are you still doing here ?
(trg)="49"> Vậy mình còn làm gì đang làm gì ở đây ?

(src)="50"> 8,9,10,12,14,16,17,19,20,22,24,25,29,31.8,35,38,40,42,45,48,50,50.8,54,55 , 57,60,63,70,76,80,89,100 , 102,108,110,114,116,120,127,133mm or customized
(trg)="50"> 8,9,10,12,14,16,17,19,20,22,24,25,29,31,8,35,38,40,42,45,48,50,50,8,54,55 , 57 , 60,63,70,76,80,89,100 , 102,108,110,114,116,120,127,133mm hoặc tùy chỉnh

(src)="51"> If you have questions or suggestions , please leave us a message , we will reply you as soon as we can !
(trg)="51"> Nếu bạn có câu hỏi hoặc gợi ý , xin vui lòng để lại chúng tôi một tin nhắn , chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt !

(src)="52"> I can not breathe if I do not talk .
(trg)="52"> Tôi không thể thở nếu tôi không nói chuyện .

(src)="53"> Come on , please come to see us .
(trg)="53"> Thôi nào , hãy đến gặp chúng tôi .

(src)="54"> Əlaqə nömrələri
(trg)="54"> CV-lər ( Rezyume ) > Sənət , əyləncələr _ Crete

(src)="55"> Do you really know them ?
(trg)="55"> Bạn có thực sự biết họ ?

(src)="56"> Ailə vəziyyəti
(trg)="56"> " Ailə " loan

(src)="57"> I wish you success !
(trg)="57"> Chúc các bạn thành công nhé !

(src)="58"> nodular ( when small formations resembling nodules are visible ) .
(trg)="58"> xuất huyết ( xuất huyết khi phát hiện xuất huyết ) ;

(src)="59"> Now what ?
(trg)="59"> Bây giờ những gì ?

(src)="60.1"> • Who we are ?
(src)="60.2"> What we do ?
(trg)="60.1"> • Chúng tôi là ai ?
(trg)="60.2"> Chúng tôi làm gì ?

(src)="61"> We look forward to seeing you soon .
(trg)="61"> Chúng tôi mong gặp lại bạn sớm .

(src)="62"> What am I supposed to do ?
(trg)="62"> Tôi phải làm gì đây ?

(src)="63.1"> We are always happy to help you .
(src)="63.2"> Thanks
(trg)="63.1"> chúng tôi luôn vui lòng được giúp bạn .
(trg)="63.2"> Cảm ơn

(src)="64"> How can that happen ?
(trg)="64"> Làm sao mà điều đó có thể xảy ra ?

(src)="65"> Can i help you ?
(trg)="65"> Tôi có thể giúp bạn ?

(src)="66"> Can I help you ? 1
(trg)="66"> Tôi có thể giúp bạn không ? 1

(src)="67"> May you have a good day !
(trg)="67"> Chúc bạn có một ngày tốt lành !

(src)="68"> What in the world are you thinking ?
(trg)="68"> Bạn đang nghĩ gì trên thế giới ?

(src)="69"> See you soon , friends !
(trg)="69"> Hẹn gặp lại , bạn bè !

(src)="70"> Number of steps C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
(trg)="70"> Số bậc C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

(src)="71"> Is this is what you need ?
(trg)="71"> Đây có phải là những gì bạn cần ?

(src)="72"> Every day from 4 in the afternoon you can enjoy it .
(trg)="72"> Mỗi ngày từ 4 giờ chiều bạn có thể thưởng thức nó .

(src)="73"> Wish everybody have an excellent new year !
(trg)="73"> Chúc mọi người có một năm mới tuyệt vời !

(src)="74"> Where would you like to go ?
(trg)="74"> Bạn thích đi đâu ?

(src)="75"> Wish you success .
(trg)="75"> chúc các bạn thành công .

(src)="76"> What do you need to do today ?
(trg)="76"> Bạn cần làm gì hôm nay ?

(src)="77"> Good luck !
(trg)="77"> Chúc may mắn !

(src)="78"> Are you both okay ?
(trg)="78"> Cả hai đều ổn chứ ?

(src)="79"> Hello , Everybody
(trg)="79"> Xin chào mọi người

(src)="80"> Jane : May I help you ?
(trg)="80"> Jane : Tôi có thể giúp bạn ?

(src)="81"> Now , you are ready to go !
(trg)="81"> Nào , bạn sẵn sàng đi rồi !

(src)="82"> = = = = = = = = = = = = END = = = = = = = = =
(trg)="82"> = = = = = = = = = = = = Kết thúc . = = = = = = = = =

(src)="83"> See you Tomorrow
(trg)="83"> Hẹn gặp lại ngày mai

(src)="84"> Let 's do it right next time !
(trg)="84"> Hãy làm vậy ngay lần tới !

(src)="85"> No , it is not .
(trg)="85"> Không , nó không phải .

(src)="86"> sunny : May I help you ?
(trg)="86"> sunny : Tôi có thể giúp gì cho bạn ?

(src)="87"> Welcome to BiYanZu wallet !
(trg)="87"> Chào đón đến với ví BiYanZu

(src)="88"> Any time01 : 0002 : 0003 : 0004 : 0005 : 0006 : 0007 : 0008 : 0009 : 0010 : 0011 : 0012 : 0013 : 0014 : 0015 : 0016 : 0017 : 0018 : 0019 : 0020 : 0021 : 0022 : 0023 : 00
(trg)="88"> Bất cứ lúc nào01 : 0002 : 0003 : 0004 : 0005 : 0006 : 0007 : 0008 : 0009 : 0010 : 0011 : 0012 : 0013 : 0014 : 0015 : 0016 : 0017 : 0018 : 0019 : 0020 : 0021 : 0022 : 0023 : 00

(src)="89"> Is this your first time here ?
(trg)="89"> Đây là lần đầu ở đây ?

(src)="90"> CAN I HELP YOU ?
(trg)="90"> TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN ?

(src)="91"> In the [ Terrain ] Section
(trg)="91"> Trong phần [ Địa hình ]

(src)="92"> What Will You Do ?
(trg)="92"> Bạn sẽ làm gì ?

(src)="93"> wish you success
(trg)="93"> chúc các bạn thành công

(src)="94"> He was 90 years old .
(trg)="94"> Ông đã 90 tuổi .

(src)="95"> from October 31 to November 30 , 2017
(trg)="95"> từ 31 / 10 / 2017 đến 30 / 11 / 2017

(src)="96"> Do you like it ? 0
(trg)="96"> Bạn có thích nó không ? 0

(src)="97"> I 'm at least 13 years old
(trg)="97"> Tôi ít nhất 13 tuổi

(src)="98"> WHAT DO YOU WANT TO MEASURE TODAY ?
(trg)="98"> BẠN MUỐN ĐO GÌ HÔM NAY ?

(src)="99"> What are you searching ?
(trg)="99"> Những gì bạn đang tìm kiếm ?

(src)="100"> I am not very upset and not very happy .
(trg)="100"> Tôi không buồn lắm và không vui lắm .