# en/en_XX-tr_TR.0001.xml.gz
# tr/en_XX-tr_TR.0001.xml.gz


(src)="1"> " In the name of Allah , Most Gracious , Most Merciful "
(trg)="1"> " Rahman ve Rahim olan Allah 'ın adıyla "

(src)="2"> " Indeed , Allah is with the patient . " ( 2 / 153 )
(trg)="2"> " Allah sabredenlerle beraberdir . " ( 2 / 153 )

(src)="3"> " Indeed , Allah is with the patient . " ( 2 / 153 )
(trg)="3"> " Allah sabredenlerle beraberdir . " ( 2 / 153 )

(src)="4"> that whoever believes in him should not perish ,
(trg)="4"> Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasin ,

(src)="5"> In the name of Allah , the Beneficent , the Merciful
(trg)="5"> Rahmân ve Rahîm olan Allahın ismiyle e

(src)="6"> The Prophet Muhammad ( peace and blessings be upon him ) said , " whoever dedicates a gift to it , will be as if they have prayed in it " .
(trg)="6"> Resûlullah ( sav ) şöyle buyurmuştur : “ Oraya ( Mescid-i Aksa ) hediye gönderen orada namaz kılmış gibi olur ” .

(src)="7"> “ Give up anything for Allah , but never ever give up Allah for anything . ”
(trg)="7"> “ Allah için bir şey ver , ama hiç bir şey için Allah ver . ”

(src)="8"> And what can make you know what is the night comer ?
(trg)="8"> Tarık 'ın ne olduğunu sen bilir misin ?

(src)="9"> And what can make you know what is sijjeen ?
(trg)="9"> Siccin 'in ne olduğunu sen nerden bilirsin ?

(src)="10"> Nəşr şərtləri :
(trg)="10"> Məqalənin mətni ( Giriş , bölmələr , nəticə )

(src)="11"> Səs müayinəsi xidmətləri _
(trg)="11"> Köynək _ Köynəkdə bir addım öndə

(src)="12"> Say , " I seek refuge in the Lord of the dawn , "
(trg)="12"> De ki , " şafağın Rabbine sığınırım . "

(src)="13"> Is God not the wisest of the wise ?
(trg)="13"> Allah bilgelerin En Bilgesi değil midir ?

(src)="14"> Məqsəd , Vəzifə , Hədəflər və Əsas Dəyərlər
(trg)="14"> Boru Kəməri və Layihələr

(src)="15"> Server / Şəbəkə vəziyyəti
(trg)="15"> Giriş İtirilmiş şifrə yenilənməsi

(src)="16"> In the name of Allah Most Gracious Most Merciful
(trg)="16"> Allah , Rahman esirgeyendir adına

(src)="17"> “ I bear witness that there is no God but Allah and I bear witness that Muhammad is the Messenger of God . ”
(trg)="17"> “ Başka ilah yoktur ve Muhammed Allah 'ın elçisi olduğunu Allah ve ben şahidim ben şahidim . ”

(src)="18.1"> " To Him belongs every being that is in the heavens and on earth . "
(src)="18.2"> [ Rum , 26 ]
(trg)="18"> " Göklerde ve yerde olanlar O 'nundur ; " [ Rum , 26 ]

(src)="19"> Təklif edilən domenlər
(trg)="19"> SƏBƏTƏ ƏLAVƏ EDİN Ödəmə Taken

(src)="20"> Təklif edilən domenlər
(trg)="20"> Əlavə et Added Əldə edilmiş

(src)="21"> In the Name of Allah , the Most Beneficent , the Most Merciful
(trg)="21"> Rahman ve Rahim Olan Allah ’ ın Adıyla

(src)="22.1"> You shall glorify your Lord 's grace , and seek His forgiveness .
(src)="22.2"> He is the Redeemer .
(trg)="22.1"> Rabbini överek yücelt ve ondan bağışlanma dile .
(trg)="22.2"> O , tevbeleri sürekli kabul edendir .

(src)="23.1"> “ You might be far from Allah , but He is close to you !
(src)="23.2"> Turn to Him and you will find Him . ”
(trg)="23.1"> “ Allah uzak olabilirsin , ama sana yakın !
(trg)="23.2"> Ona dön ve Onu bulacaksınız . ”

(src)="24"> Every soul that has sinned , if it possessed all that is on earth , would fain give it in ransom ( Qur 'an 10 : 54 )
(trg)="24"> Zulmetmiş olan herkes bütün yeryüzüne malik olsaydı , azabı gördükleri zaman hepsi içteniçe pişmanlık duyarakkendisini kurtarmakiçin onu feda ederdi ( Kuran-ı Kerim 10 : 54 )

(src)="25"> Tərcümə edəni : Tələt Ələkbərov
(trg)="25"> Məhəbbətin gizli kodu / roman /

(src)="26"> They were like those before you ,
(trg)="26"> Senden öncekiler de böyleydiler ,

(src)="27"> Featured Məhsullar
(trg)="27"> gəliş Məhsullar

(src)="28"> SƏBƏT MƏBLƏĞİ
(trg)="28"> MƏHSUL SƏBƏTİNİZƏ ƏLAVƏ EDİLDİ

(src)="29"> Zəfəranabənzər Levzey
(trg)="29"> DAĞTƏRXUNU ÇİÇƏYİDAZIOTU OTU

(src)="30"> If anyone fulfills his brother 's needs , Allah will fulfill his needs
(trg)="30"> Kim , kardeşinin ihtiyaçlarını yerine getirirse , Allah da onun ihtiyaçlarını yerine getirir

(src)="31"> Əlaqə nömrələri
(trg)="31"> Ödənişli xidmətlər

(src)="32"> and with the function of unique blanking ,
(trg)="32"> ve benzersiz boşluk fonksiyonu ile ,

(src)="33"> And fire , [ magic ] conversation !
(trg)="33"> ve ateş , [ sihirli ] konuşma !

(src)="34"> Tell My servants I am the All-forgiving , the All-compassionate . [ 15 : 49 ]
(trg)="34.1"> ( Resulüm ! )
(trg)="34.2"> Kullarıma , benim , çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver .
(trg)="34.3"> [ 15 : 49 ]

(src)="35"> 5 / Al-Ma 'idah-10 : And those who disbelieve and deny our Verses , they are the companions of the Flame ( Hell-fire ) .
(trg)="35"> 5 / MÂİDE-10 : Ve inkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar , işte onlar alevli ateş ( cehennem ) halkıdır .

(src)="36.1"> Allah - there is no deity except Him .
(src)="36.2"> To Him belong the best names .
(trg)="36"> Allah 'tan başka tanrı yoktur , en güzel isimler O 'nundur .

(src)="37"> Except for what God wills , He knows what is declared and what is hidden .
(trg)="37"> Allah 'ın dilediği hariç ; O açığı da bilir , gizliyi de .

(src)="38"> Featured məhsulları
(trg)="38"> Digər müştəri etmək boru ...

(src)="39"> has the growing hairs ;
(trg)="39"> vardır büyüyen kıllar ;

(src)="40"> And in the vapor and clouds mast ,
(trg)="40"> Ve buhar ve bulutlar direğe içinde ,

(src)="41"> So let them serve the Lord of this sanctuary .
(trg)="41"> Bu evin Rabbine kulluk etsinler .

(src)="42"> “ Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching . ”
(trg)="42"> “ Bilgelik ve güzel vaaz ile Rabbinin yoluna davet . ”

(src)="43"> ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ
(trg)="43"> ƏLAQƏ MƏLUMATLARI

(src)="44"> Həvəskar Pəncənin
(trg)="44"> Həyat yoldaşı hileler ər

(src)="45.1"> 61 / As-Saff-1 : Whatever is in the heavens and in the earth glorified ( and glorifies ) Allah .
(src)="45.2"> And He is the All-Mighty , the All-Wise .
(trg)="45.1"> 61 / SAFF-1 : Göklerde ve yerde olanlar , Allah ’ ı tesbih etti ( ve etmekte ) .
(trg)="45.2"> Ve O ; Azîz ’ dir , Hakîm ’ dir .

(src)="46"> LAYİHƏLƏR
(trg)="46"> Azərbaycan paneldə təmsil ediblər :

(src)="47"> You said : " I will come , –
(trg)="47"> dediniz : " Mən gələcək , -

(src)="48"> Təklif edilən domenlər
(trg)="48"> Əlaqə məlumatı

(src)="49"> To Allah we belong , and to Him we shall return
(trg)="49"> Hepimiz Allah 'tan geldik ve dönüşümüzde onadır .

(src)="50"> The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty thousand years .
(trg)="50"> Melekler ve Cebrail o derecelere , miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler .

(src)="51"> The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter .
(trg)="51"> Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler .

(src)="52"> Not Specified For Sale - Bakı - Binəqədi - Mərkəz
(trg)="52"> Şehir / Semt / Area Bakı / Binəqədi / Mərkəz

(src)="53"> • məhkəmə sənədləri ;
(trg)="53"> • bilavasitə sənəd sahibi tərəfindən ;

(src)="54"> Xidmətlərin ödənilməsi
(trg)="54"> Müştəri xidmətləri şöbəsi

(src)="55"> Dəstək istəkləri - Webfundament
(trg)="55"> Ana səhifə > Müştəri paneli > Dəstək istəkləri

(src)="56"> Yerlər məhduddur !
(trg)="56"> Məkan : YARAT MƏKANI

(src)="57"> For those who wish to listen to a Telvin recording ;
(trg)="57"> Bir Telvin kaydı dinlemek isteyenlere ;

(src)="58"> Müəllif : Nəcəf bəy Vəzirov
(trg)="58"> Nəcəf bəy VəzirovMüsibəti-Fəxrəddin ( seçilmiş əsərləri )

(src)="59"> Əmək nəğmələri :
(trg)="59"> Mərasim nəğmələrı :

(src)="60"> Featured Məhsullar
(trg)="60"> təhlükəsizlik pəncərə ekran

(src)="61.1"> The heavens will shatter with it .
(src)="61.2"> His promise is always delivered .
(trg)="61.1"> Gök bile ondan dolayı yarılır .
(trg)="61.2"> O 'nun sözü gerçekleşir .

(src)="62.1"> " My Lord , make ( this work ) easy not difficult .
(src)="62.2"> My Lord , may the ending be completed in goodness . "
(trg)="62"> " Rabbim , kolaylaştır zorlaştırma ; hayırla tamamına erdir . "

(src)="63"> Server / Şəbəkə vəziyyəti
(trg)="63"> İtirilmiş şifrə yenilənməsi

(src)="64.1"> God has given us eternal life , and this life is in his Son .
(src)="64.2"> Whoever has the Son has life ; whoever does not have the Son of God does not have life .
(trg)="64.1"> “ Tanıklık da şudur : Allah bize sonsuz yaşam verdi , bu yaşam O 'nun Oğlu 'ndadır .
(trg)="64.2"> Kendisinde Allah Oğlu bulunanda yaşam vardır , kendisinde Allah Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur . ”

(src)="65"> God 's messenger said to them : " This is God 's camel , let her drink . "
(trg)="65"> Allah 'ın elçisi , onlara , " Allah 'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın , " demişti .

(src)="66"> That your Lord had inspired her to do so .
(trg)="66"> Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir .

(src)="67"> Therefore , you shall reach out to your Lord , and devote yourself .
(trg)="67"> Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kendini ada / yönel .

(src)="68"> Server / Şəbəkə vəziyyəti
(trg)="68"> Yüklənilənlər

(src)="69"> Featured Məhsullar
(trg)="69"> mantar ba ilə yüksək keyfiyyətli Self-Yapışqanlı mərtəbə ...

(src)="70"> Server / Şəbəkə vəziyyəti
(trg)="70"> Məhsul seçimi : - Bireysel

(src)="71"> Featured məhsulları
(trg)="71"> Dəri ağcaqanad mənfur bilekliği

(src)="72"> They are [ presently ] saying , " Will we indeed be returned to [ our ] former state [ of life ] ?
(trg)="72"> Derler ki : " Biz eski halimize mi döndürüleceğiz ? "

(src)="73.1"> 7 .
(src)="73.2"> Except as Allah wills : for He knoweth what is manifest and what is hidden .
(trg)="73.1"> 7- Yalnız Allah 'ın dilediği başkadır .
(trg)="73.2"> Çünkü o açığı da bilir , gizliyi de .

(src)="74"> Təklif edilən domenlər
(trg)="74"> Əlavə et Əlavə edildi Əldə edilmiş

(src)="75"> Məqaləni təqdim etmək
(trg)="75"> MƏQALƏNİ TƏQDİM ETMƏK

(src)="76"> Ceı at şəxslər
(trg)="76"> Yeniyetmələr Əyləncə

(src)="77"> Əyləncə Equipment Supply
(trg)="77"> Əlaqə məlumatı

(src)="78"> Watch The Creation : The Earth is a Witness
(trg)="78"> Yaratılış 'ı İzleyin : Yeryüzü Bir Tanıktır

(src)="79"> Dəstəklənən dillər :
(trg)="79"> Müəssisə səviyyəsində təhlükəsizlik

(src)="80"> Having good stability when being storied ;
(trg)="80"> katlı olan iyi stabiliteye sahip olan ;

(src)="81"> Bədii Məhsullar
(trg)="81"> Əlaqə məlumatı

(src)="82"> constipation ( if they are caused by a tumor ) ;
(trg)="82"> kabızlık ( bir tümörün sebep olması durumunda ) ;

(src)="83"> Cottage For Rent - Qəbələ - -
(trg)="83"> Şehir / Semt / Area Qəbələ /

(src)="84"> Allah Almighty in The Holy Qur ’ an says : “ [ Mention ] when the youths retreated to the cave and said , “ Our Lord , grant us from Yourself mercy and prepare for us from our affair right guidance . ” ” 1
(trg)="84.1"> Allah Teâlâ Kur ’ an-ı Kerim ’ de şöyle buyuruyor : “ Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da , ‘ Ey Rabbimiz !
(trg)="84.2"> Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluşu ve doğruya ulaşmayı kolaylaştır ’ demişlerdi . ” 1

(src)="85"> when exceeds the regulated cutting stroke ,
(trg)="85"> Düzenlenen kesme vuruşunu aştığında ,

(src)="86"> UNAFFILIATED DIGəR öLKəLəRDə
(trg)="86"> BöLGəLəRDə :

(src)="87"> Do no harm to people ,
(trg)="87"> İnsanlara zarar verilmez ,

(src)="88.1"> Mary : " Peace to you .
(src)="88.2"> Have you seen our son ? "
(trg)="88.1"> Məryəm : " Salam .
(trg)="88.2"> Siz oğlumuzu görməmisiniz ki ? "

(src)="89"> Featured Məhsullar
(trg)="89"> Hot - haddelenmiş ( ES ) qeyri-parçalar

(src)="90"> Server / Şəbəkə vəziyyəti
(trg)="90"> Əlaqə məlumatı

(src)="91.1"> Except what Allah should will .
(src)="91.2"> Indeed , He knows what is declared and what is hidden .
(trg)="91.1"> Allah 'ın dilediği bundan müstesnadır .
(trg)="91.2"> Doğrusu açığı da , gizliyi de bilen O 'dur .

(src)="92"> Məqalələr
(trg)="92"> Bəxti açılmayan Rəqabət Məcəlləsi

(src)="93"> Good advice – with or without Allah ?
(trg)="93"> İyi bir nasihat – Allah 'la mı , Allahsız mı ?

(src)="94"> Server / Şəbəkə vəziyyəti
(trg)="94"> Məhsul seçimi : - Dedicated

(src)="95"> Xətai bələdiyyəsi
(trg)="95"> Bakı - Əmircan qəs .

(src)="96"> Vəndam Bələdiyyəsi
(trg)="96"> Hacıalılı Bələdiyyəsi

(src)="97"> EATS-in əsas xidmətləri
(trg)="97"> Müştəri xidmətləri şöbəsi

(src)="98"> Rəy və təkliflər
(trg)="98"> Mətbuat güzgüsündə

(src)="99"> Qəribə Fetish
(trg)="99"> Təbii Tits Dönen

(src)="100"> Then God will punish him with the great retribution .
(trg)="100"> Allah onu en büyük ceza ile cezalandırır .