# en/en_XX-ti_ET.0001.xml.gz
# ti/en_XX-ti_ET.0001.xml.gz


(src)="1"> Restoring Family Links _ Legal information
(trg)="1"> ኣገልግሎት ' Restoring Family Links ' ( ዳግመ-ምምላስ ርክባት ስድራ-ቤታት ) /

(src)="2"> What shall we do with a drunken sailor ,
(trg)="2"> ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል

(src)="3"> Restoring Family Links _ Historical studies and surveys
(trg)="3"> ኣገልግሎት ' Restoring Family Links ' ( ዳግመ-ምምላስ ርክባት ስድራ-ቤታት ) /

(src)="4"> became the canvas for its drawing
(trg)="4"> ምዕባለታት ድሕሪ ኣክርያ

(src)="5"> Home > English > Health > Health insurance
(trg)="5"> Home > ትግርኛ > ጥዕና > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ

(src)="6"> Home > English > Health > Illness
(trg)="6"> Home > ትግርኛ > ጥዕና > ሕማም

(src)="7"> In the resurrection of the righteous to eternal life and the resurrection of the unrighteous to eternal damnation .
(trg)="7"> ኣምላኽነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ፥ ካብ ድንግል ምውላዱ ፥ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ፥ ፍጹም ሓጥያት ኣልቦ ህይወቱ ፥ ኣን ክንዳና ሞቱ ምእንቲ መስዋእቲ ስለ ሓጥያትና ፥ ዕርገቱ ናብ ኣቦን ፥ ንቕዱሳኑ ክወስድ ዳግም ከም ዝምለስ ንኣምን ።

(src)="8.1"> Do you want to write a blog once ?
(src)="8.2"> Let us know !
(src)="8.3"> Mail to info @ refugeetalenthub.com
(trg)="8"> ንስኻ ባዕልኻ ከኣ ብሎግ ክትጽሕፍ ደሊኻ ፧ ንዓና ኣፍልጠና ። ኢሜይል ስደድ ናብinfo @ refugeetalenthub.com

(src)="9"> Home > English > Health > Illness > Children ’ s services
(trg)="9"> Home > ትግርኛ > ጥዕና > ሕማም > ናይ ቆልዑት ኣገልግሎታት

(src)="10"> Date of interview : 10 August 2017 _ Last modified : 10 August 2017
(trg)="10"> ዕለተ ቃለመሕትት : 10 August 2017 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 26 October 2018

(src)="11"> _ icl _ current _ language , _ icl _ visitor _ lang _ js , wpml _ referer _ url
(trg)="11"> ንዝበለፀ ሓበሬታ ናብ ኢሜል ይፅሓፉልና info @ allesrechtens.de

(src)="12"> Road Traffic Licensing Department of the Canton of GrisonsRingstrasse 27001 Chur081 257 80 00www.stva.gr.ch
(trg)="12"> ናይ Graubünden ካንቶን ናይ መንገዲ ትራፊክ ፍቓድ ዝህብ ዲፓርትመንትRingstrasse 27001 Chur081 257 80 00www.stva.gr.ch

(src)="13"> Date of interview : 29 June 2016 _ Last modified : 29 June 2016 _
(trg)="13"> ዕለተ ቃለመሕትት : 29 June 2016 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 1 December 2016 _

(src)="14"> Home > English > Work > Work permit
(trg)="14"> Home > ትግርኛ > ስራሕ > ናይ ስራሕ ፍቓድ

(src)="15"> Home Abelo 2016-04-26T14 : 10 : 58 + 00 : 00
(trg)="15"> ቀዳማይ ገጽ Abelo 2016-04-26T14 : 16 : 52 + 00 : 00

(src)="16"> Download this page as PDF
(trg)="16"> እዛ ገጽ ከም PDF ኣውርዳ

(src)="17"> Date of interview : 1 December 2016 _ Last modified : 1 December 2016 _
(trg)="17"> ዕለተ ቃለመሕትት : 1 December 2016 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 1 December 2016 _

(src)="18"> Home > English > Children and adolescents > Different cultures
(trg)="18"> Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ዝተፈላለዩ ባህሊታት

(src)="19"> Gardens and courtyards
(trg)="19"> ምድፋእ ወይ ምልዕዓል ጭቆና ንምክያድ

(src)="20"> A guardian is appointed if your parents are dead or if they are unable to look after you ( because they have not come with you to Sweden , for example ) .
(trg)="20"> ብፍላይ እተመደበ ናባዪ ድልየታትካ ንኺፍጸመልካ ሓላፍነት ይወስድ ። እቲ ሰብ ንኣኻ ዚምችእ ንኣብነት ዚከናኸን ውሕስነት ዚህብን ጽቡቕ ዘዕብን ኪኸውን ይግባእ ። እቲ ናባዪ ኣብቲ ንኣኻ ዚምልከት ጉዳያት ንምውሳን መሰልን ግዴታን ኣለዎ ። ንስኻ ድማ ዝመስለካ ክትዛረብን ክትስማዕን መሰል ኣሎካ ።

(src)="21"> a pregnant women ,
(trg)="21"> ናይ መግቢ ሰሌዳን መንበርን ( ብመቀበሊ ማእከል ዝተዳለወ )

(src)="22"> Home > English > Social security > Health insurance
(trg)="22"> Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ

(src)="23"> Home > English > Health > Family planning > Preparing for birth
(trg)="23"> Home > ትግርኛ > ጥዕና > ምዕቓን ስድራ ቤት > ንሕርሲ ምድላው

(src)="24"> – Or visit us on Thursdays from 2 : 00 to 6 : 00 PM at our office : rue de la Navigation 36 , Genève ( Pâquis ) .
(trg)="24"> rue de la Navigation 36 , Genève ( Pâquis ) ብምምጻአ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም ።

(src)="25"> Date of interview : 29 June 2016 _ Last modified : 29 June 2016 _
(trg)="25"> ዕለተ ቃለመሕትት : 29 June 2016 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 29 June 2016 _

(src)="26"> Home > English > Children and adolescents > Support for school children > Homework
(trg)="26"> Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ንተምሃሮ ዝግበር ሓገዝ > ናይ ገዛ ስራሕ

(src)="27"> Date of interview : 8 September 2015 _ Last modified : 28 May 2016 _
(trg)="27"> ዕለተ ቃለመሕትት : 8 September 2015 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 15 April 2016 _

(src)="28"> For questions concerning the campaign , please contact info @ rettilligestilling.dk
(trg)="28"> ንወፈራ ዝምልከት ሕቶ ኣብ ዝህሉ ትራኸቦ – info @ rettilligestilling.dk .

(src)="29"> In this section : Work , Accommodation , Residence Permits , Family Reunion , Marriage , Education and Training , Health
(trg)="29"> ወረቐት ፍቓድ F ዝሓዙ ሰባት ሰለስተ ፡ ዓመት ድሕሪ ምጽባይ ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ናይቲ ዝቕመጥሉ ካንቶን ሕቶ ምጥርናፍ ስድራ ቤታት ኪሓቱ ይኽእሉ ።

(src)="30"> Restoring Family Links _ Requests relating to matters for the police
(trg)="30"> Restoring Family Links _ ምስ ጉዳያት ፖሊስ ዝተኣሳሰሩ ጠለባት

(src)="31"> Or join our mailing list .
(trg)="31"> ኣድለይቲ ዝኾኑ መራኸብታት ( link )

(src)="32"> Gardens and courtyards
(trg)="32"> ምኽልካል ጽቆና ኣንጻር ህጻናትን ሳዕቤናቱን

(src)="33"> You can reach the hotline at 0180 / 655 3000 .
(trg)="33"> እዚ ናይ ሆት ላይን ቁጽሪ 0180 / 655 3000 .

(src)="34"> Date of interview : 14 October 2016 _ Last modified : 14 October 2016 _
(trg)="34"> ዕለተ ቃለመሕትት : 14 October 2016 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 3 January 2017 _

(src)="35"> As of : January 2018
(trg)="35"> ቅዳሕ : ጥሪ 2018

(src)="36"> Home > English > Language and integration > Discrimination
(trg)="36"> Home > ትግርኛ > ቋንቋን ምውህሃድን > ኣፈላላይ ምግባር

(src)="37"> South Sudan
(trg)="37"> መራሒት ጀርመን

(src)="38"> Practise German
(trg)="38"> መጀመሪ / መእተዊ

(src)="39"> Trainer , Coach , Facilitator , Therapist , Artist , Photographer
(trg)="39"> Art / ስፖርት / ድራር / ቡና ስተዩ / ምሳሕ / ከተማ ዑደት / ተወሳኪ ( ማሕበረሰባዊ ) / እንግሊሽ / ጀርመን

(src)="40.1"> © 2020 Telling the real story , UNHCR .
(src)="40.2"> All rights reserved .
(src)="40.3"> About UNHCR .
(src)="40.4"> Contact .
(src)="40.5"> Privacy Policy .
(trg)="40"> © 2020 ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ , UNHCR . ኩሉ መሰል ሕልውዩ . ፖሊሲ ብሕትውና . ብዛዕባ UNHCR . ንኽትረኽቡና .. ፖሊሲ ብሕትውና

(src)="41"> Restoring Family Links _ About family reunification
(trg)="41"> ኣገልግሎት ' Restoring Family Links ' ( ዳግመ-ምምላስ ርክባት ስድራ-ቤታት ) /

(src)="42"> Even when the sperm is swallowed .
(trg)="42"> — ክጽሊ ዝኽእል እንተኾይኑ ፣

(src)="43"> More information can be accessed here : https : / / italychronicles.com / how-to-find-an-apartment-to-rent-in-italy /
(trg)="43"> ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ ምርካብ ይክኣል ፡ https : / / italychronicles.com / how-to-find-an-apartment-to-rent-in-italy /

(src)="44"> Tel : 0344 40 0769 , P.O.Box : 477
(trg)="44"> ስልኪ : 0344 40 0769 , ፖስታ : 477

(src)="45.1"> © 2020 Telling the real story , UNHCR .
(src)="45.2"> All rights reserved .
(src)="45.3"> About UNHCR .
(src)="45.4"> Contact .
(src)="45.5"> Privacy Policy .
(trg)="45"> © 2017 ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ , UNHCR . ኩሉ መሰል ሕልውዩ . ፖሊሲ ብሕትውና . ብዛዕባ UNHCR . ንኽትረኽቡና .. ፖሊሲ ብሕትውና

(src)="46.1"> “ Jesus said to him , ‘ I am the way , the truth , and the life .
(src)="46.2"> No one comes to the Father except through Me . ’ ”
(src)="46.3"> ( John 14 : 6 )
(trg)="46"> እዛ ሰንበት ፡ ለካቲት 18 , 2018 ካልኣይ ሰንበት ኣብዚ ኣቲናዮ ዘሎና ናይ ዓብይ ጾም እዋን እያ ። ‘ ቅድስት ’ ተባሂላ ድማ ትጽዋዕ ። ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ትምህርትና ድማ ንቅድስና ዝምልኸት ትምህርቲ ክንከታተል ኢና ።

(src)="47"> Last changed 17.10.2017
(trg)="47"> መወዳእታ ዝተቐየረ 17.10.2017

(src)="48"> Railway Police emergency number 0800 117 117
(trg)="48"> ንናይ መገዲ ባቡር ህጹጽ ጉዳያት ዝምልከት 0800 117 117 ተጠቀሙ ።

(src)="49"> Swissuniversities.ch / more information
(trg)="49"> Swissuniversities.ch / ተወሳኺሓ ሓሓበሬታ

(src)="50"> Date of interview : 11 August 2017 _ Last modified : 11 August 2017 _
(trg)="50"> ዕለተ ቃለመሕትት : 11 August 2017 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 30 October 2018 _

(src)="51"> Video Spot - Tigrinya - Telling the real story
(trg)="51"> Video Spot - Tigrinya - ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ

(src)="52"> Martin Luther , to all faithful and godly pastors and preachers : grace , mercy , and peace be yours in Jesus Christ , our Lord .
(trg)="52"> እዚ እንታይ ማለት እዩ ? ንእግዚኣብሄር ፈሪህናን ኣፍቂርናን ፡ ብቓልናን ብግብርናን ተጠንቂቕና ፡ ኣብ ጾታዊ ህይወትና ብንጽህናን ብርዝነትን ኽንነብር ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኪዳን ድማ ንሓድሕዶም ኪፋቐሩን ኪከባበሩን ይእዝዘና ።

(src)="53"> Date of interview : 22 September 2016 _ Last modified : 22 September 2016 _
(trg)="53"> ዕለተ ቃለመሕትት : 22 September 2016 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 1 December 2016 _

(src)="54.1"> The Swedish school system has changed a lot since the middle of the 20th century .
(src)="54.2"> In the past , there were strict rules in school .
(src)="54.3"> Teachers were allowed to hit their pupils .
(src)="54.4"> This has been banned since 1958 .
(trg)="54"> ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ፡ ካብ መፋርቕ 20 ክፍለ ዘመንኣትሒዙ ኣዝዩ ብዙሕ ለውጢ ኣርእዩ ' ዩ ። ቀደም ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፡ ጽኑዓት መምርሒታት ነይሮም ። መምህር ፡ ንተማሃሮ ክሃርም መሰል ነይሩዎ ። እዚ ኸኣ ፡ ' ምቕጻዕ ' ይብሃል ። ክሳብ 1958 ዓ .ም ድማ ፡ ይስርሓሉ ነይሩ ። ድሕሪ ' ዚ ዓመት ' ዚ ግን ከም ዝኽልከል ተገይሩ ።

(src)="55"> Home > English > Social security > Unemployment insurance
(trg)="55"> Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ስራሕ ኣልቦነት ( ALV )

(src)="56"> World War II : 1939 / 1940-1945
(trg)="56"> 2 ይ ውግእ ዓለም 1939 / 1940 – 1945

(src)="57"> Cultural Affairs of PFDJ graduates 83 artists in Film Directing and Light System
(trg)="57"> ልዕሊ 140 ትካላት ከምኡ ’ ውን ውልቀ-ጸሓፍቲ ፍርያቶም ንምርኢት ኣቕሪቦም ከምዘለዉ ኣፍሊጡ ። PDF

(src)="58"> Gardens and courtyards
(trg)="58"> ጎሓፍን ዳግም ምጥቃም ንብረታት

(src)="59"> Participation in work and social life _ Samfunnskunnskap.no
(trg)="59"> ኣብ ስራሕን ሕብረተሰብን ምውሳእ _ Samfunnskunnskap.no

(src)="60"> Something went wrong , try refreshing and submitting the form again .
(trg)="60"> ኣብዚ ኣብ ቀረባኩም ተግንዩና ትክእሉ ኢኩም ፡ ፡

(src)="61"> Healthy living
(trg)="61"> ጥዑይ ናብራ

(src)="62"> Young children
(trg)="62"> ስራሕን ሕፃን ቆልዓን

(src)="63"> pregnant women ,
(trg)="63"> ግዳያት ንግዲ ደቂ ሰብ

(src)="64"> Opening hours : Mo , Tu , Thu & Fr : 09.00-12.00 - 14.30-16.30
(trg)="64"> ሰዓታት ስራሕ : - ሰኑይ ፣ ሰሉስ ፣ ሓሙስ ፣ ዓርቢ - 09.00-12.00 - 14.30-16.30

(src)="65"> Here are some advice centres : https : / / www.hilfeportal-missbrauch.de / nc / adressen / hilfe-in-ihrer-naehe / kartensuche.html ? tx _ nxshelpdesk _ helpdesk % 5binstitutionType % 5d = 21
(trg)="65"> ኣማኸርቲ ትካላቲ ኣብዚ ትረኽቢ : https : / / www.hilfeportal-missbrauch.de / nc / adressen / hilfe-in-ihrer-naehe / kartensuche.html ? tx _ nxshelpdesk _ helpdesk % 5binstitutionType % 5d = 21

(src)="66"> Home - Getting help - Goethe-Institut
(trg)="66"> ቀዳማይ ገጽ - ሓገዝ ምርካብ - Goethe-Institut

(src)="67"> How do I receive forgiveness from God ?
(trg)="67"> ከመይ ገይረ እየ ካብ ኣምላኽ ሕድገት-ሓጢኣት ዝቕበል ? ?

(src)="68"> Director of Wushatena : - + 251-983-118026
(trg)="68"> ስልኪ : + 251-914-722907 _ + 251-983-118026

(src)="69"> Date of interview : 10 April 2017 _ Last modified : 10 August 2017
(trg)="69"> ዕለተ ቃለመሕትት : 10 April 2017 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 10 August 2017

(src)="70"> ANNOUNCEMENTS
(trg)="70"> ርእሰ-ዓንቀጽ

(src)="71"> Create a book
(trg)="71"> ቴክኖሎጂ ( ምዕባለ )

(src)="72"> Дəрhəqа
(trg)="72"> ኣማርኛ

(src)="73"> Home > English > Children and adolescents > Raising children > Agree rules
(trg)="73"> Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ሕጻናት ምዕባይ > ናይ ስምምሪ መደባት

(src)="74"> € 5.818,93 ( for 1 person )
(trg)="74"> 5.818,93 ዩሮ ( ንሓደ ሰብ )

(src)="75.1"> Roma have lived in Sweden since the 16th century .
(src)="75.2"> Between 50,000 and 100,000 Roma currently live in Sweden .
(src)="75.3"> Roma are a mixed group with several linguistic , religious and cultural variations .
(src)="75.4"> Romani is the language of Roma .
(trg)="75"> ሮመራውያን ፡ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሮም ኣብ ሽወደን ይነብሩ ነይሮም ። ኣብዚ እዋን ' ዚ ካብ 50.000-100.000 ዝኾኑ ሮመራውያን ኣብ ሽወደን ይነብሩ ። ሮመራውያን ፡ ናይ ቋንቋ ፡ ሃይማኖትን ባህልን ፍልልያት ዘሎዎም ጒጅለ ኮይኖም ፡ ብሓፈሻ ግን ሮማኒ ቺብ ዝብሃል ቋንቋ ይዛረቡ ።

(src)="76"> So my recommendation is I want to ask kindly to the state of Israel to grant us asylum .
(trg)="76"> ለወባይ እምበኣር መንግስቲ እስራኤል መሰል ዕቑባ ክህበና ብትሕትና ምሕታት ’ ዩ ።

(src)="77"> You can call us from Monday to Friday from 9 a.m. until 12.30 p.m. on + 32 ( 0 ) 15 44 35 22 .
(trg)="77"> ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ፡ ካብ ሰዓት 9 ቅ .ቀ . ክሳብ ሰዓት 12 : 30 ድ .ቀ . ኣብ ዘለዉ ሰዓታት ብቝጽሪ ተሌፎን + 32 ( 0 ) 15 44 35 22 ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ።

(src)="78"> Date of interview : 7 June 2016 _ Last modified : 15 June 2016 _
(trg)="78"> ዕለተ ቃለመሕትት : 7 June 2016 _ መወዳእታ ዝተዓረየሉ : 9 June 2016 _

(src)="79"> Posts navigation
(trg)="79"> ክምዕብል ዝቃለስ

(src)="80"> Restoring Family Links
(trg)="80"> ደሃይ ናይ ዝጠፍኡ ኣባላት ቤተ-ሰብ ምድላይ

(src)="81"> Home > English > Social security > Health insurance > What does the health insurance fund cost ?
(trg)="81"> Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ > ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ዝሸፋኖም እንታይ እዮም

(src)="82"> U.R.O Refugee Centre providing help with the following Services :
(trg)="82"> Tigrinya U.R.O ናይ ስደተኛታት ማእከል ዝስዕብ ኣገልግሎት ይህብ :

(src)="83"> For all other locations : www.solwodi.de
(trg)="83"> ወይ ድማ ኣብ ኢንተርነት : www.solwodi.de

(src)="84"> Thursday 1 pm - 6.30 pm ( with language advice )
(trg)="84"> ሓሙስ : 1pm – 6 : 30pm ( ምስ ናይ ቋንቋ ምኽሪ )

(src)="85"> Exercises for traumatized people ( Kurdisch-Sorani )
(trg)="85"> እዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ( Website ) ብኸመይ ንስደተኛታት ክሕግዝ ይኽእል ?

(src)="86"> Bulky waste ( for instance , furniture , carpets ) and iron
(trg)="86"> ዘይትን ተጓዳእቲ ቅብኣታትን ንኣብነት ሕብሪ ፡ ቫርኒሽ ፡ ሜርኩሪ ወዘተ

(src)="87"> Tuesday 2 pm - 4.30 pm
(trg)="87"> ሰሉስ : 2pm – 4 : 30 pm

(src)="88"> GI-An Appeal to All Justice-Seeking Eritreans Worldwide
(trg)="88"> GI-ህጹጽ መጸዋዕታ ንኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን

(src)="89"> Social studies – skolekassa.no
(trg)="89"> ናይ ሕብረተሰብ ትምህርቲ – skolekassa.no

(src)="90"> Social science – skolekassa.no
(trg)="90"> ማሕበራዊ ኣፍልጦ – skolekassa.no

(src)="91.1"> © 2020 Telling the real story , UNHCR .
(src)="91.2"> All rights reserved .
(src)="91.3"> About UNHCR .
(src)="91.4"> Contact .
(src)="91.5"> Privacy Policy .
(trg)="91"> © 2018 ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ , UNHCR . ኩሉ መሰል ሕልውዩ . ፖሊሲ ብሕትውና . ብዛዕባ UNHCR . ንኽትረኽቡና .. ፖሊሲ ብሕትውና

(src)="92"> Ethiopia has been called a rich cultural mosaic due to its eighty different languages and dialects and as many , if not more , cultural variations .
(trg)="92"> ኢትዩጵያ ናይ ባህሊ ሃብታምን ሕብረት ዘለዋ እናተብሃለት ትፅዋዕ ብምኽንያት 80 ዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ኣብ ሓደ ቦታ ዝዝረቡ ቋንቋታት ከምኡ እውን ብብዙሕ ወይድማ ካብኡ ዝውስኽ ናይ ባህሊ ፍልልይ ኣለዋ ፡ ፡

(src)="93"> VAT identification number : DE 122276373
(trg)="93"> ናይ እቶት ቁጽሪ ቀረጽ መንነት ፦ DE 122276373

(src)="94"> You can find these counselling centers here : https : / / www.hilfeportal-missbrauch.de / nc / adressen / hilfe-in-ihrer-naehe / kartensuche.html
(trg)="94"> እዘን ኣማኸርቲ ኣብዚ ትረኽብዎም : https : / / www.hilfeportal-missbrauch.de / nc / adressen / hilfe-in-ihrer-naehe / kartensuche.html

(src)="95"> Primary responsibilities of the welfare state _ Samfunnskunnskap.no
(trg)="95"> ቀንዲ ዕማማት ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ _ Samfunnskunnskap.no

(src)="96"> ነምልኸካ [ We Worship You - Tigrinya ]
(trg)="96"> ኣብዘን መኽዘናት ይርከብ

(src)="97"> Home > English > Children and adolescents > Support for school children > Help with problems
(trg)="97"> Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ንተምሃሮ ዝግበር ሓገዝ > ኣብ ጸገማት ሓገዝ ምሃብ

(src)="98"> deceased abroad - International Funerals
(trg)="98"> ካብ ሃገሮም ወጺኦም ንዝሞቱ - International Funerals

(src)="99"> Rights and obligations in the welfare state _ Samfunnskunnskap.no
(trg)="99"> መሰላትን ግቡኣትን ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ _ Samfunnskunnskap.no

(src)="100"> Grisons Children ’ s and Youth PsychiatryMasanserstrasse 147000 Chur081 252 90 23www.kjp-gr.ch
(trg)="100"> ናይ Graubünden ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ስነ-ኣእምሮ ) Masanserstrasse 147000 Chur081 252 90 23www.kjp-gr.ch