# en/en_XX-sk_SK.0001.xml.gz
# sk/en_XX-sk_SK.0001.xml.gz


(src)="1"> About a sight ( an ax is inserted into it ) ;
(trg)="1"> O zrak ( do nej je vložená sekera ) ;

(src)="2"> [ Christ speaking ] " I came that they may have life , and have it abundantly " [ that it might be full and meaningful ] .
(trg)="2"> " [ Ježiš povedal ] Ja som prišiel , aby mali život , a to v hojnej miere [ zmysluplný a naplnený život ] . "

(src)="3"> ARE EQUIPPED WITH A STEEL WATER GRATE ,
(trg)="3"> VYBAVENE OCEĽOVÝM VODNÝM ROŠTOM ,

(src)="4"> that he gave his one and only Son ,
(trg)="4"> že dal svojho jediného Syna ,

(src)="5"> aham — I ; hi — surely ; sarva — of all ; yajñānām — sacrifices ; bhoktā — the enjoyer ; ca — and ; prabhuḥ — the Lord ; eva — also ; ca — and ; na — not ; tu — but ; mām — Me ; abhijānanti — they know ; tattvena — in reality ; ataḥ — therefore ; cyavanti — fall down ; te — they .
(trg)="5"> aham — Ja ; hi — zaiste ; sarva — všetkých ; yajñānām — obetí ; bhoktā — užívateľ ; ca — a ; prabhuḥ — pán ; eva — tiež ; ca — a ; na — nie ; tu — ale ; mām — Moju ; abhijānanti — poznajú ; tattvena — v skutočnosti ; ataḥ — preto ; cyavanti — poklesnú ; te — oni .

(src)="6"> Amount Size 24 ; 16,525 ; 1726 ; 17,527 ; 1828 ; 18,529 ; 1929,50 ; 19,530 ; 20
(trg)="6"> Dostupné veľkosti 24 ; 16,5 ⁄ 25 ; 17 ⁄ 26 ; 17,5 ⁄ 27 ; 18 ⁄ 28 ; 18,5 ⁄ 29 ; 19 ⁄ 29,50 ; 19,5 ⁄ 30 ; 20

(src)="7"> collar with a leash and tape measure ,
(trg)="7"> golier s vodítkom a pásikom ,

(src)="8"> atha vā — or ; bahunā — many ; etena — by this kind ; kim — what ; jñātena — by knowing ; tava — your ; arjuna — O Arjuna ; viṣṭabhya — pervading ; aham — I ; idam — this ; kṛtsnam — entire ; eka — by one ; aṁśena — part ; sthitaḥ — am situated ; jagat — universe .
(trg)="8"> atha vā — alebo ; bahunā — mnoho ; etena — tohoto druhu ; kim — čo ; jñātena — poznanie ; tava — tebe ; arjuna — ó , Arjuna ; viṣṭabhya — prenikám ; aham — Ja ; idam — tento ; kṛtsnam — celý ; eka — jedinou ; aṁśena — časťou ; sthitaḥ — udržiavam ; jagat — vesmír .

(src)="9"> What can I help you with ?
(trg)="9"> S čím vám môžem pomôcť ?

(src)="10"> We wish you a lot of success !
(trg)="10"> Želáme Vám veľa úspechov !

(src)="11"> -------------------------------------------------------------------- Definitely recommend ! 👍 ------------------------------------------------------
(trg)="11"> -------------------------------------------------------------------- Určite odporúčam ! 👍 ------------------------------------------------------

(src)="12"> How did it all start ?
(trg)="12"> Ako sa to všetko začalo ?

(src)="13"> See you next week !
(trg)="13"> Uvidíme sa budúci týždeň !

(src)="14"> See you next year !
(trg)="14"> Vidíme sa budúci rok !

(src)="15"> How can we help you ?
(trg)="15"> Ako vám môžeme pomôcť ?

(src)="16"> What can I do for you ?
(trg)="16"> Čo pre vás môžem urobiť ?

(src)="17"> We work from 10 : 00 to 2 : 00
(trg)="17"> Pracujeme od 10 : 00 do 2 : 00

(src)="18"> And on Thursday , seduced by their grub ,
(trg)="18"> A vo štvrtok , zvádzaný ich grubom ,

(src)="19"> We wish you a nice day !
(trg)="19"> Prajeme vám pekný deň !

(src)="20"> Enjoy secure ,
(trg)="20"> Doprajte si bezpečné ,

(src)="21"> What can we do for you ?
(trg)="21"> Čo pre vás môžeme urobiť ?

(src)="22"> What can i do for you ?
(trg)="22"> Čo môžem pre Vás spraviť ?

(src)="23"> Do you like my work ?
(trg)="23"> Páči sa Vám moja práca ?

(src)="24"> See you next time , my friend .
(trg)="24"> Uvidíme sa nabudúce , môj priateľ .

(src)="25"> Where Are You From ? / Where are you from ?
(trg)="25"> Odkiaľ si ? / Kde ste ?

(src)="26"> We wish you a pleasant stay and fun .
(trg)="26"> Želáme Vám príjemné posedenie a zábavu .

(src)="27"> Wax warmers
(trg)="27"> Wax ohrievače

(src)="28"> Tell us and share with your friends !
(trg)="28"> Povedzte nám a zdieľať so svojimi priateľmi !

(src)="29"> a Goraľe ,
(trg)="29"> a Spišaci ,

(src)="30"> Something Is Watching
(trg)="30"> Čosi sa pozerá

(src)="31"> What is your name ?
(trg)="31"> Aké je vaše priezvisko ?

(src)="32"> How many men can woman truly love ?
(trg)="32"> Koľko mužov môže skutočne milovať jedna žena ?

(src)="33"> What can be done ?
(trg)="33"> čo sa dá robiť ?

(src)="34"> - back -
(trg)="34"> - späť -

(src)="35"> We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year .
(trg)="35"> Prajeme vám veselé Vianoce a úspešný nový rok !

(src)="36"> How can we help you today ?
(trg)="36"> Ako Vám dnes môžeme pomôcť ?

(src)="37"> But why we do all this ?
(trg)="37"> Ale prečo to všetko robíme ?

(src)="38"> Please check :
(trg)="38"> Prosím skontrolujte :

(src)="39"> last updated : 11.10.2019
(trg)="39"> posledná aktualizácia : 11.10.2019

(src)="40"> Where have I seen it ?
(trg)="40"> Kde som to videl ?

(src)="41"> Can I Go Out Now ?
(trg)="41"> Môžem teraz ísť von ?

(src)="42"> What are you interested in ?
(trg)="42"> O čo máte záujem ?

(src)="43"> Where did it all begin ?
(trg)="43"> Kde to všetko začalo ?

(src)="44"> Shelly : What can I do for you ?
(trg)="44"> Shelly : Čo môžem urobiť pre vás ?

(src)="45"> DO YOU NEED OUR HELP ?
(trg)="45"> Potrebujete našu pomoc ?

(src)="46"> What can I help you with ?
(trg)="46"> V čom Ti môžeme pomôcť ?

(src)="47"> How Many Legs ?
(trg)="47"> Koľko nôh ?

(src)="48"> ye — those ; hi — certainly ; saṁsparśa-jāḥ — by contact with the material senses ; bhogāḥ — enjoyments ; duḥkha — distress ; yonayaḥ — sources of ; eva — certainly ; te — they are ; ādi — beginning ; anta — end ; vantaḥ — subject to ; kaunteya — O son of Kuntī ; na — never ; teṣu — in those ; ramate — takes delight ; budhaḥ — the intelligent person .
(trg)="48"> ye — oni ; hi — nepochybne ; saṁsparśa-jāḥ — stykom s hmotnými zmyslami ; bhogāḥ — pôžitok ; duḥkha — strasti ; yonayaḥ — zdrojom ; eva — istotne ; te — sú ; ādi — počiatok ; anta — koniec ; vantaḥ — podliehajú ; kaunteya — ó , syn Kuntī ; na — nikdy ; teṣu — v nich ; ramate — nachádza potešenie ; budhaḥ — múdry .

(src)="49"> Good luck to all !
(trg)="49"> Veľa šťastia všetkým !

(src)="50"> Jane : May I help you ?
(trg)="50"> Jane : Môžem vám nejako pomôcť ?

(src)="51"> Who are you married to ?
(trg)="51"> S kým ste zosobášení ?

(src)="52"> We look forward to cooperate with you .
(trg)="52"> Tešíme na spoluprácu s Vami .

(src)="53"> See you in a week .
(trg)="53"> Uvidíme sa za týždeň .

(src)="54"> wow , are you seriously ?
(trg)="54"> Wow , ste vážne ?

(src)="55.1"> Possessive pronouns in the third person ( on – jeho ; ona – jej ; ono – jeho ; oni – ich ; ony - ich ) are not declined !
(src)="55.2"> They remain unchanged in all genders , numbers and cases .
(trg)="55.1"> Privlastňovacie zámená pre tretiu osobu ( on – jeho ; ona – jej ; ono – jeho ; oni – ich ; ony - ich ) sú nesklonné !
(trg)="55.2"> Vo všetkých rodoch , číslach a pádoch zostávajú rovnaké .

(src)="56"> Can you try again ?
(trg)="56"> Možno to skúsite ešte raz ?

(src)="57"> Phone : ( + 36 ) 1 320 26 35
(trg)="57"> Telefón : ( + 36 ) 1 349 67 76

(src)="58"> and served devoutly at the altar ,
(trg)="58"> a slúžil odplatne na oltári ,

(src)="59"> We thank you and look forward to your visit !
(trg)="59"> Ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu !

(src)="60"> Have a nice weekend everyone !
(trg)="60"> Pekný víkend všetkým !

(src)="61"> Want to know more ?
(trg)="61"> Chcete vedieť viac ?

(src)="62"> in a container filled with water ;
(trg)="62"> v nádobe naplnenej vodou ;

(src)="63"> Merry Christmas you !
(trg)="63"> Veselé Vianoce vám !

(src)="64"> We wish a Happy New Year ! ! !
(trg)="64"> Želáme šťastný nový rok ! ! !

(src)="65"> Here 's what I found .
(trg)="65"> Tu je to , čo som našiel .

(src)="66"> Beware of cheap ,
(trg)="66"> Pozor na lacné ,

(src)="67"> 123456789101112131415161718192021222324252627Today Wednesday , 28 September 282930
(trg)="67"> 12345678Dnes Piatok , 9 december 910111213141516171819202122232425262728293031

(src)="68"> Pour the contents of the barrel ;
(trg)="68"> Pour obsah suda ;

(src)="69"> Where do you want to look ?
(trg)="69"> Kam sa chcete pozrieť ?

(src)="70"> What do I have to do ?
(trg)="70"> Čo musím urobiť ?

(src)="71"> What more could you want ?
(trg)="71"> Čo viac môžete chcieť ?

(src)="72"> Only the best is good enough
(trg)="72"> LEN TO NAJLEPŠIE JE DOSŤ DOBRÉ

(src)="73"> What are you waiting for ?
(trg)="73"> Načo čakáte ?

(src)="74"> Day : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Month : JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember Year : 2017201820192020
(trg)="74"> deň : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 mesiac : januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember rok : 2017201820192020

(src)="75"> Phone : ( + 36 ) 1 349 67 76
(trg)="75"> Telefón : ( + 36 ) 1 320 26 35

(src)="76"> We love you since 2016 .
(trg)="76"> Ľúbime Vás , od roku 2016 .

(src)="77.1"> WHO IS SHE ?
(src)="77.2"> WHAT IS HER NAME ? ?
(trg)="77.1"> KTO JE ONA ?
(trg)="77.2"> ČO JE JEJ MENO ? ?

(src)="78.1"> Here !
(src)="78.2"> Good luck for the next !
(trg)="78.1"> Here !
(trg)="78.2"> Veľa šťastia na ďalšie !

(src)="79"> Number of steps C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
(trg)="79"> Počet schodov C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

(src)="80"> Do you like it here ?
(trg)="80"> Páči sa vám tu ?

(src)="81"> important
(trg)="81"> dôležité

(src)="82.1"> Want more ?
(src)="82.2"> Check our friends .
(trg)="82.1"> Chcete viac ?
(trg)="82.2"> Pozrite si našich priateľov .

(src)="83"> Thank you for understanding .
(trg)="83"> Ďakujeme za pochopenie .

(src)="84"> It was opened on 1 May 2006 .
(trg)="84"> Bol otvorený 1 . mája 2006 .

(src)="85"> I wish you a lot of successful projects !
(trg)="85"> Želám Vám veľa úspešných projektov !

(src)="86.1"> If you have any questions , please do not hesitate to contact us .
(src)="86.2"> We are looking forward to work with you .
(trg)="86.1"> V prípade , že máte akékoľvek otázky , neváhajte nás kontaktovať .
(trg)="86.2"> Tešíme sa na našu spoluprácu .

(src)="87"> Have questions ?
(trg)="87"> Máte nejaké otázky ?

(src)="88"> This is not a bad thing in [ … ]
(trg)="88"> To nie je zlá vec [ … ]

(src)="89.1"> DO YOU HAVE ANY QUESTIONS ?
(src)="89.2"> DO YOU WANT TO KNOW MORE ?
(trg)="89.1"> MÁŠ OTÁZKU ?
(trg)="89.2"> CHCEŠ SA DOZVEDIEŤ VIAC ?

(src)="90"> We do not accept new clients by April 2018 .
(trg)="90"> Do apríla 2018 neprijímame nových klientov .

(src)="91"> When / where ?
(trg)="91"> Kde / kedy ?

(src)="92"> How much do you know about these important initiatives ?
(trg)="92"> Koľko toho vieš o týchto dôležitých iniciatívach ?

(src)="93"> facebook where are we ?
(trg)="93"> facebook kde sme ?

(src)="94"> Choose your language :
(trg)="94"> Vyberte Váš jazyk :

(src)="95"> We wish you a lot of success !
(trg)="95"> Prajeme Vám veľa úspechov !

(src)="96"> IMPORTANT
(trg)="96"> DÔLEŽITÉ

(src)="97"> We are here for you already 24 years
(trg)="97"> Sme tu pre vás už 24 rokov

(src)="98"> So , what can you do ?
(trg)="98"> Tak , Čo môžete robiť ?

(src)="99"> We will do our best to be a true partner for our customers !
(trg)="99"> Urobíme , čo bude v našich silách byť skutočným partnerom pre našich zákazníkov !

(src)="100"> And you , what do you think ?
(trg)="100"> A vy , čo si myslíte ?