# en/en_XX-ro_RO.0001.xml.gz
# ro/en_XX-ro_RO.0001.xml.gz


(src)="1"> Thou , truly , art the Almighty , the All-Knowing , the All-Informed .
(trg)="1"> Tu eşti , cu adevărat , Cel Tare , Cel Atotştiutor , Cel Atotcunoscător .

(src)="2"> The Day the Earth nearly disappeared →
(trg)="2"> În ziua când Pământul aproape a dispărut →

(src)="3.1"> “ The sorrows that come to people are the consequences of their sins and misdoings .
(src)="3.2"> If we endure them in prayer , then we will see that the good events will come into our life again ”
(trg)="3.1"> " Întristările ce vin oamenilor sunt urmările păcatelor şi relelor lor .
(trg)="3.2"> Dacă le răbdăm cu rugăciune , atunci vedem că vin iarăşi cele bune . "

(src)="4"> Sourate Ar-Rahman ( The Most Graciouse ) Par Al-Qaria Yassen
(trg)="4"> Sourate Cel Milostiv ( Ar-Rahman )

(src)="5.1"> ( Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were joined together as one united piece , then We parted them ?
(src)="5.2"> And We have made from water every living thing .
(src)="5.3"> Will they not then believe ? ) ( 21 : 30 )
(trg)="5.1"> ( Oare nu văd cei care nu cred că cerurile şi Pământul au fost împreună şi că Noi le-am despărţit şi din apă am făcut tot ce este lucru viu ?
(trg)="5.2"> Şi oare tot nu cred ei ? )
(trg)="5.3"> [ Coran , 21 : 30 ] .

(src)="6"> Sourate Al-Furqan ( The Criterion ) Par Al-Qaria Yassen
(trg)="6"> Sourate Îndreptar ( Al-Furqan )

(src)="7"> to its embracing warmth . ”
(trg)="7"> în caldura ei învăluitoare . ”

(src)="8"> Sourate Ar-Rahman ( The Most Graciouse ) Par Maher Al-Mueaqly
(trg)="8"> Sourate Cel Milostiv ( Ar-Rahman )

(src)="9"> Sourate Al-Mursalat ( Those sent forth )
(trg)="9"> Sourate Cele trimise ( Al-Mursalat ) Par Al-Qaria Yassen

(src)="10"> Sourate An-Nas ( Mankind )
(trg)="10"> Sourate Oamenilor ( An-Nas )

(src)="11"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .
(trg)="11"> Cerul se va despica atunci , iar făgăduiala se va împlini .

(src)="12"> Sourate Az-Zukhruf ( The Gold Adornment ) Par Al-Qaria Yassen
(trg)="12"> Sourate Podoabelor de aur ( Az-Zukhruf ) Par Al-Qaria Yassen

(src)="13"> pour boiling water just above their level ;
(trg)="13"> se toarna apa fiarta chiar deasupra nivelului lor ;

(src)="14.1"> O my Lord !
(src)="14.2"> Ordain for them a plenteous share , a destined recompense and sure reward .
(trg)="14.1"> O , Doamne !
(trg)="14.2"> Hărăzeşte-le din plin partea ce li se cuvine şi orânduieşte-le o răsplată sigură .

(src)="15"> A meter ( to measure your waistline ) ;
(trg)="15"> Un metru ( pentru ati masura talia ) ;

(src)="16"> Sourate At-Takathur ( The piling Up ) Par Al-Qaria Yassen
(trg)="16"> Sourate Înmulțirii ( At-Takathur )

(src)="17"> A HUMAN BEING WAS CREATED TWICE
(trg)="17"> OMUL A FOST CREAT DE DOUĂ ORI

(src)="18"> With Resurrection blessings ,
(trg)="18"> Cu urari pascale ,

(src)="19"> And ' Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
(trg)="19"> adiţii , Faraon , fraţii lui Lot ,

(src)="20"> In order to face all [ … ]
(trg)="20"> Iar pentru a face faţă tuturor [ … ]

(src)="21"> you handover your worries to Allah and Allah handsover his blessings to you .
(trg)="21"> vă predarea grijile lui Allah și Allah handsover binecuvântările Sale pentru tine .

(src)="22"> These are verses of the wise Book ,
(trg)="22"> Acestea sunt versetele Cărţii înţelepte ,

(src)="23.1"> ( And verily !
(src)="23.2"> In the cattle , there is a lesson for you .
(src)="23.3"> We give you to drink of that which is in their bodies , from between the undigested food and blood , pure milk ; palatable to the drinkers . ) ( 16 : 66 )
(trg)="23.1"> ( Aveţi voi o pildă şi la vite .
(trg)="23.2"> Noi vă dăm să beţi din ceea ce se află în burţile lor , între murdărie şi sânge : un lapte curat , ce place celor care-l beau . )
(trg)="23.3"> [ Coran , 16 : 66 ] .

(src)="24"> And the people of Abraham and the people of Lot
(trg)="24"> poporul lui Abraham , poporul lui Lot ,

(src)="25"> Thank You !
(trg)="25"> Va multumim !

(src)="26"> legs for when semitrailer is detached ;
(trg)="26"> cardane cu articulatie ;

(src)="27"> Sourate Al-Mursalat ( Those sent forth )
(trg)="27"> Sourate Cele trimise ( Al-Mursalat ) Par Maher Al-Mueaqly

(src)="28"> [ Christ speaking ] " I came that they may have life , and have it abundantly " [ that it might be full and meaningful ] .
(trg)="28"> " [ Iisus a spus ] " Eu am venit ca oile să aibă viață și s-o aibă din belșug " [ o viață plină de sens , o viață împlinită ] . "

(src)="29"> This they will never share ,
(trg)="29"> Acest lucru ei nu vor împărtăși ,

(src)="30"> Can someone help ?
(trg)="30"> Ma poate ajuta cineva ?

(src)="31"> Say , " Wait , for indeed I am , with you , among the waiters . "
(trg)="31.1"> Spune : “ Aşteptaţi !
(trg)="31.2"> Eu sunt cu voi printre cei care aşteaptă ! ”

(src)="32"> Make the light and the hope rise in the hearts of those who are expecting a helping hand from you , knowing that above every hand there is God ’ s hand who receives everything you offer !
(trg)="32"> Fă să răsară lumina şi speranţa în inimile celor care aşteaptă o mână întinsă de la tine , ştiut fiind că deasupra fiecărei mâini se află mâna lui Dumnezeu , care primeşte ceea ce tu ai oferit !

(src)="33"> The secrets of God 's heart are exposed , God is disclosed , teaches , [ … ]
(trg)="33"> Secretele inimii lui Dumnezeu sunt expuse , Dumnezeu este descris , învață , [ … ]

(src)="34"> At the foot of Tâmpa ,
(trg)="34"> La poalele Tâmpei ,

(src)="35"> We wish you peace – peace from God , turning to you the words of our Lord and Savior .
(trg)="35"> Noi vă dorim pace – pace de la Dumnezeu , adresându-vă cuvintele Domnului și Mântuitorului nostru .

(src)="36"> vegetables and fruits ;
(trg)="36"> legume și fructe ;

(src)="37"> And recite to them the news of Abraham ,
(trg)="37"> Istoriseşte-le povestea lui Abraham !

(src)="38"> I testify that there ’ s no god , but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah .
(trg)="38"> Mărturisesc că nu există nici un Dumnezeu decat Allah si ca Muhammad este mesagerul lui Allah .

(src)="39"> [ 4 ] Allah is the one who speaks here .
(trg)="39"> [ 4 ] Allah este cel care vorbește aici .

(src)="40"> Sourate Al-Qari 'ah ( The Striking Hour ) Par Al-Qaria Yassen
(trg)="40"> Sourate Celei care lovește ( Al-Qari 'ah ) Par Al-Qaria Yassen

(src)="41"> Belief in Allah - God the Creator of all things
(trg)="41"> Credința în Allah - Dumnezeu Creatorul tuturor lucrurilor

(src)="42"> He who has faith endures until the end and is saved
(trg)="42"> Cel care are credință rabdă până la sfârșit și este mântuit .

(src)="43"> And if they deny you , [ O Muhammad ] - so , before them , did the people of Noah and ' Aad and Thamud deny [ their prophets ] ,
(trg)="43"> Dacă ei te socot mincinos , atunci să ştii că înaintea lor , poporul lui Noe , adiţii , tamudiţii

(src)="44"> God will reward all the benefactors .
(trg)="44"> Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi binefăcătorii .

(src)="45"> And [ We destroyed ] the people of Noah before ; indeed , they were a people defiantly disobedient .
(trg)="45"> Aşa a fost şi cu poporul lui Noe : Era un popor de desfrânaţi .

(src)="46"> Good Luck to everyone !
(trg)="46"> Mult succes tuturor !

(src)="47"> Sourate Al-Qiyamah ( The Resurrection ) Par Idrees Abkar
(trg)="47"> Sourate Învierii ( Al-Qiyamah )

(src)="48"> You , [ O Muhammad ] , are not but a warner .
(trg)="48"> Tu nu eşti decât un predicator .

(src)="49"> And indeed , for those who have wronged is a punishment before that , but most of them do not know .
(trg)="49"> Ticăloşii vor avea parte de o osândă înaintea acesteia , însă cei mai mulţi dintre ei nu vor şti nimic .

(src)="50"> Alətin səslənməsi
(trg)="50"> BƏRBƏT Mündəricat

(src)="51"> The Quran and Modern Science
(trg)="51"> Coranul şi ştiinţa modernă

(src)="52"> Sourate Al- 'An 'am ( The Cattle )
(trg)="52"> Sourate Vitelor ( Al- 'An 'am ) Par Al-Qaria Yassen

(src)="53"> Greater is God than every great one !
(trg)="53"> Mai Măreţ este Dumnezeu decât toţi cei măreţi !

(src)="54"> NUTRITECH əlavələr
(trg)="54"> maddələr : Qoyunqıran ( Hypericum perforatum )

(src)="55"> No God is there but Thee , the Almighty , the All-Wise .
(trg)="55"> Nu există alt Dumnezeu afară de Tine , Cel Atotputernic , Cel Atotînţelept .

(src)="56"> Then how [ will it be ] when the angels take them in death , striking their faces and their backs ?
(trg)="56"> Cum va fi când îngerii îi vor lua la ei lovindu-le feţele şi spatele ?

(src)="57"> Sourate At-Tariq ( The Night-Comer ) Par Al-Qaria Yassen
(trg)="57"> Sourate Celui care vine noaptea ( At-Tariq )

(src)="58"> Of life and death . ”
(trg)="58"> De-a viaţa şi de-a moartea . ”

(src)="59"> Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi
(trg)="59"> Dubai Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi ( DIAC )

(src)="60"> And already had those before them denied , and how [ terrible ] was My reproach .
(trg)="60.1"> Cei dinaintea lor au hulit .
(trg)="60.2"> Şi cum a fost mustrarea Mea !

(src)="61"> And there certainly came to the people of Pharaoh warning .
(trg)="61"> Prevenirile au ajuns şi la oamenii lui Faraon ,

(src)="62"> [ 3 ] In Islam , the latter are called ârifûn .
(trg)="62"> [ 3 ] În Islam , acestea din urmă sunt numite ârifûn .

(src)="63"> Call us now : 0722433332 ; 0728878942
(trg)="63"> Sunați-ne acum : 0722433332 ; 0728878942

(src)="64"> when your eyes are over-stressed ;
(trg)="64"> atunci când ochii sunt supra-stresați ;

(src)="65.1"> Indeed , we used to supplicate Him before .
(src)="65.2"> Indeed , it is He who is the Beneficent , the Merciful . "
(trg)="65"> Noi L-am chemat şi mai înainte , căci El este Blândul , Milostivul ”

(src)="66"> Do you want to know more about us ?
(trg)="66"> Vrei să afli mai multe despre noi ?

(src)="67"> That is the Knower of the unseen and the witnessed , the Exalted in Might , the Merciful ,
(trg)="67.1"> El cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul .
(trg)="67.2"> El este Puternicul , Milostivul

(src)="68"> NUTRITECH əlavələr
(trg)="68"> -sursă əhəmiyyətli vitamin ;

(src)="69"> And they will approach one another , inquiring of each other .
(trg)="69"> Ei se vor întoarce unii către alţii întrebându-se .

(src)="70"> Sourate At-Takathur ( The piling Up ) Par Maher Al-Mueaqly
(trg)="70"> Sourate Înmulțirii ( At-Takathur )

(src)="71"> The people of Noah denied before them , and the companions of the well and Thamud
(trg)="71"> Şi alţii înaintea lor au hulit : poporul lui Noe , oamenii din Ar-Rass , tamudiţii ,

(src)="72"> Thou , in truth , art the All-Knowing , the All-Wise .
(trg)="72"> Tu eşti cu adevărat Cel Atotştiutor , Cel Atotînţelept .

(src)="73"> Server / Şəbəkə vəziyyəti
(trg)="73"> Məlumat bazası - Cătălin Corozanu

(src)="74"> with atony of the bladder ;
(trg)="74"> femeile care alăptează ;

(src)="75"> And made the moon therein a [ reflected ] light and made the sun a burning lamp ?
(trg)="75"> Şi a făcut luna în ele precum o lumină şi soarele precum un opaiţ .

(src)="76"> See you soon ,
(trg)="76"> Ne vedem în curând ,

(src)="77"> Thou art verily the Almighty , the Pardoner , the Compassionate .
(trg)="77"> Tu eşti cu adevărat Cel Tare , Cel Îngăduitor , Cel Plin de Compasiune .

(src)="78"> When the two receivers receive , seated on the right and on the left .
(trg)="78"> Când cei doi trimişi la întâlnire se aşează de-a dreapta şi de-a stânga Sa ,

(src)="79"> Əskər Həsənov
(trg)="79"> Təchizat Heyəti

(src)="80"> Congratulations to everyone !
(trg)="80"> Felicitari tuturor !

(src)="81"> Beloved believers ,
(trg)="81"> Iubiţi credincioşi ,

(src)="82"> The people of Noah denied before them , and [ the tribe of ] ' Aad and Pharaoh , the owner of stakes ,
(trg)="82"> Înaintea lor au hulit poporul lui Noe , adiţii şi Faraon — stăpânul stâlpilor ,

(src)="83.1"> ( Allah does not forbid you from those who do not fight you because of religion and do not expel you from your homes - from being righteous toward them and acting justly toward them .
(src)="83.2"> Indeed , Allah loves those who act justly ) . ( 60 : 8 )
(trg)="83.1"> Allah nu vă opreşte să faceşi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră , din pricina Religiei şi nu v-au alungat din căminele voastre , [ ba din contră ] să fiţi foarte buni şi drepţi , căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi .
(trg)="83.2"> [ Coran , 60 : 8 ] .

(src)="84"> God is not counting the sins of men .
(trg)="84"> Dumnezeu nu este de numărare păcatele oamenilor .

(src)="85"> the chances of the Heavens and the Earth being
(trg)="85"> cugetă la facerea cerurilor și a pământului ,

(src)="86"> Ən-nail ölkə müalicə ( MFN ) ;
(trg)="86"> Dubai Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi ( DIAC )

(src)="87"> The depth of the groundwater ;
(trg)="87"> Adâncimea apelor subterane ;

(src)="88"> severe sore throat ;
(trg)="88"> durere în gât severă ;

(src)="89"> Then let them produce a statement like it , if they should be truthful .
(trg)="89"> Să aducă o spusă asemenea lui , dacă spun adevărul !

(src)="90"> [ Allah will say ] , " Throw into Hell every obstinate disbeliever ,
(trg)="90"> Aruncaţi-l , amândoi , în Gheenă pe fiece tăgăduitor încăpăţânat ,

(src)="91"> And We had certainly given Moses the Scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant .
(trg)="91"> Noi i-am dăruit Cartea lui Moise şi l-am pus lângă el pe fratele său Aaron ca sfetnic .

(src)="92"> Server / Şəbəkə vəziyyəti
(trg)="92"> Sorğunu təsdiqlə - Cătălin Corozanu

(src)="93.1"> Alif , Lam , Ra .
(src)="93.2"> These are the verses of the clear Book .
(trg)="93.1"> Alif .
(trg)="93.2"> Lam .
(trg)="93.3"> Ra .
(trg)="93.4"> Acestea sunt versetele Cărţii desluşite

(src)="94"> -Select- 18192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
(trg)="94"> -Selectează- 18192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

(src)="95"> Blue Handle mai shimfiɗa buɗewa
(trg)="95"> M PE Matriyar fim ɗin PE

(src)="96"> And food that chokes and a painful punishment -
(trg)="96"> şi mâncare înecătoare şi osândă dureroasă

(src)="97"> Hidden guest gardens
(trg)="97"> Grădini de vară ascunse

(src)="98"> These are the verses of the clear Book .
(trg)="98"> Acestea sunt versetele Cărţii desluşite .

(src)="99"> Sourate An-Nas ( Mankind )
(trg)="99"> Sourate Oamenilor ( An-Nas ) Par Al-Qaria Yassen

(src)="100"> The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="100"> Pogorârea Cărţii este de la Dumnezeu , Puternicul , Înţeleptul .