# en/en_XX-pl_PL.0001.xml.gz
# pl/en_XX-pl_PL.0001.xml.gz


(src)="1"> Among the desert darkness ,
(trg)="1"> Wśród ciemności pustyni ,

(src)="2"> And caressing his interrupted speech ,
(trg)="2"> I pieszcząc jego przerwane przemówienie ,

(src)="3"> Will begin to resurrect its former , –
(trg)="3"> Rozpocznie się wskrzesić jego dawny , -

(src)="4.1"> When you fast , do not look gloomy like the hypocrites .
(src)="4.2"> They neglect their appearance , so that they may appear to others to be fasting .
(src)="4.3"> Amen , I say to you , they have received their reward .
(trg)="4.1"> Kiedy pościcie , nie bądźcie posępni jak obłudnicy .
(trg)="4.2"> Przybierają oni wygląd ponury , aby pokazać ludziom , że poszczą .
(trg)="4.3"> Zaprawdę , powiadam wam : już odebrali swoją nagrodę .

(src)="5"> 1 ) There is no god except Allah and that
(trg)="5"> 1 ) nie ma boga oprócz Allaha , i

(src)="6"> Thou , in truth , art the All-Knowing , the All-Wise .
(trg)="6"> Tyś zaprawdę jest Wszechwiedzącym , Wszechmądrym .

(src)="7"> And we parted , and the sky wanted ,
(trg)="7"> I rozstaliśmy , a niebo chciał ,

(src)="8"> and similar fields , who seek to :
(trg)="8"> i pokrewnych , którzy chcą :

(src)="9"> And only tears are pleased ,
(trg)="9"> I tylko łzy są zadowoleni ,

(src)="10"> And his house will not know ,
(trg)="10"> A jego dom nie będzie wiedział , ,

(src)="11"> And fire , [ magic ] conversation !
(trg)="11"> i ogień , [ magia ] rozmowa !

(src)="12"> U [ kt ] - wind given in knots [ kt = knots ]
(trg)="12"> U [ kt ] - wiatr podany w węzłach [ kt = knots ] ,

(src)="13"> which is established between you !
(trg)="13"> która została ustanowiona między wami !

(src)="14"> and for those who spend their holidays running ,
(trg)="14"> i dla tych którzy wakacje spędzają biegając ,

(src)="15"> About a sight ( an ax is inserted into it ) ;
(trg)="15"> O obrazie ( do niego włożono siekierę ) ;

(src)="16"> a diuretic ( diuretic ) ;
(trg)="16"> Nasiona kozieradki ( uspokajająco ) ;

(src)="17"> constipation ( if they are caused by a tumor ) ;
(trg)="17"> zaparcia ( jeśli są spowodowane przez guz ) ;

(src)="18"> for people who want relief and respite from rush .
(trg)="18"> dla ludzi pragnących ukojenia i wytchnienia od pośpiechu .

(src)="19"> For those who create
(trg)="19"> Dla tych , którzy tworzą

(src)="20"> When the last one looked away ,
(trg)="20"> Kiedy ostatni wzrok ,

(src)="21"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .
(trg)="21"> Niebo rozerwie sie wtedy - dopelni sie Jego obietnica .

(src)="22"> Then the hillsides woke up : do you hear , though ? –
(trg)="22"> I wtem po zboczach szmer : słyszycie ? –

(src)="23"> = = = = = = = = = = = = END = = = = = = = = =
(trg)="23"> = = = = = = = = = = = = KONIEC = = = = = = = = =

(src)="24.1"> He forgives , because we are human beings , we commit mistakes , we do wrong things , we get tempted , our attention is disturbed – so he forgives us .
(src)="24.2"> He also forgives us when we spoil our chastity , [ … ]
(trg)="24.1"> On przebacza , ponieważ jesteśmy ludźmi , popełniamy błędy , robimy złe rzeczy , ulegamy pokusom , nasza uwaga jest zakłócona , a więc On nam przebacza .
(trg)="24.2"> On również przebacza nam , kiedy kalamy naszą czystość , robimy niemoralne rzeczy , kiedy kradniemy i kiedy robimy rzeczy , [ … ]

(src)="25"> Or from ( date ) Number of days
(trg)="25"> Albo od dnia Liczba dni

(src)="26"> from the day of purchase
(trg)="26"> Mail od dnia zakupu

(src)="27"> And the moon , straining every nerve ,
(trg)="27"> I księżyc , wytężając każdy nerw ,

(src)="28"> MMO Anode For Water Treament
(trg)="28"> Anoda MMO dla wody Treament

(src)="29"> About whom , about what are [ O ] BŁĘDY ?
(trg)="29"> O kim , o czym są [ O ] BŁĘDY ?

(src)="30"> and we wish you the best of luck .
(trg)="30"> Życzymy Państwu wszystkiego dobrego .

(src)="31"> To God be the Glory — Great Things He hath Done !
(trg)="31"> Chwała Bogu - wielkie rzeczy , które On uczynił !

(src)="32"> And they will approach one another , inquiring of each other .
(trg)="32"> Będą się zwracać jedni do drugich ; zadając sobie pytania .

(src)="33"> Woe to every sinful liar
(trg)="33"> Biada każdemu kłamcy , grzesznikowi !

(src)="34"> As a [ Role ] , I want [ Feature ] , so that I can [ Reason ] .
(trg)="34"> Jako [ Rola ] , chcę [ Reportaż ] , abym mógł [ Rozum ] .

(src)="35.1"> And the people of Noah before .
(src)="35.2"> Indeed , it was they who were [ even ] more unjust and oppressing .
(trg)="35"> A przedtem lud Noego - ponieważ oni byli najbardziej niesprawiedliwi i byli największymi buntownikami -

(src)="36"> which has no superfluous parts ,
(trg)="36"> co nie ma zbytecznych części ,

(src)="37"> and whether he will be able to transfer it .
(trg)="37"> i czy będzie on w stanie go przenieść .

(src)="38"> are not in the scorching sun ;
(trg)="38"> nie znajdują się w palącym słońcu ;

(src)="39"> And ' Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
(trg)="39"> Lud Ad i Faraon , i bracia Lota ;

(src)="40"> notice at some of its signs ( symptoms ) .
(trg)="40"> zawiadomienia na niektóre z jej znaków ( objawów ) .

(src)="41"> Purified water ;
(trg)="41"> Woda oczyszczona ;

(src)="42"> Little reminder for those who do not know :
(trg)="42"> Małe przypomnienie dla tych , którzy nie wiedzą :

(src)="43"> Which made heaven , and earth , the sea , and all that therein is : which keepeth truth for ever :
(trg)="43.1"> który stworzył niebo i ziemię , i morze ze wszystkim , co w nich istnieje .
(trg)="43.2"> On wiary dochowuje na wieki ,

(src)="44"> AND , who went by the way ,
(trg)="44"> i , który poszedł swoją drogą ,

(src)="45"> And [ We destroyed ] the people of Noah before ; indeed , they were a people defiantly disobedient .
(trg)="45.1"> ... a jeszcze wcześniej o Noem ?
(trg)="45.2"> Zaprawdę , oni byli ludem występnym !

(src)="46"> Not for the earth you created ,
(trg)="46"> Nie po ziemi utworzona ,

(src)="47"> It ’ s a [ DESCRIPTION OF ARTICLE ] that breaks down [ BENEFIT ] .
(trg)="47"> To [ OPIS ARTYKUŁU ] , który psuje [ KORZYŚĆ ] .

(src)="48"> has an Alive and Light Soul ,
(trg)="48"> który posiada Żywą i Światłą Duszę ,

(src)="49"> STABLES AND GARDENS
(trg)="49"> STAJNIE I OGRODY

(src)="50"> From the created of your ribs ,
(trg)="50"> Od stworzony z żebrami ,

(src)="51"> vegetables and fruits ;
(trg)="51"> warzywa i owoce ;

(src)="52"> He said : " Do not stand in front of him , move to “ .
(trg)="52"> Powiedział : “ nie stój przed nim , przemieszczaj się „ .

(src)="53"> He said : " Do not stand in front of him , move to “ .
(trg)="53"> Powiedział : “ nie stój przed nim , przemieszczaj się “ .

(src)="54"> and medium-sized exhibition ,
(trg)="54"> i średniej wielkości wystawa ,

(src)="55"> in the garden and on the farm ;
(trg)="55"> ogród i gospodarstwo ;

(src)="56"> It penetrates deep down into the substrate ,
(trg)="56"> Na podłoża niechłonne ,

(src)="57"> A powerful , secure
(trg)="57"> Potężny , bezpieczny

(src)="58"> Who made [ as equal ] with Allah another deity ; then throw him into the severe punishment . "
(trg)="58.1"> Który umieścił obok Boga innego boga !
(trg)="58.2"> Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej ! "

(src)="59"> And on that , how marvelous to be with God ,
(trg)="59"> I na tym , jak cudownie być z Bogiem ,

(src)="60"> that he gave his one and only Son ,
(trg)="60"> że Syna swego jednorodzonego dał ,

(src)="61"> teach those who do not understand
(trg)="61"> Poucz tych , którzy nie rozumieją ,

(src)="62"> The people of Noah denied before them , and the companions of the well and Thamud
(trg)="62"> A przed nimi zaprzeczali prawdzie : lud Noego i mieszkańcy Ar-Rass , i lud Samud ;

(src)="63"> I pti [ limit ] from [ fruit ] and tender immature ,
(trg)="63"> I PTI [ limit ] z [ owoc ] i delikatny niedojrzały ,

(src)="64"> God did not withdraw himself from man ; let us not withdraw from God , because thus , we would withdraw from ourselves and from life .
(trg)="64"> Bóg nie odsunął się od człowieka ; nie odsuwajmy się od Boga , ponieważ w ten sposób odsunęlibyśmy od siebie samych i od życia .

(src)="65.1"> Hello ?
(src)="65.2"> Is anyone still here ?
(trg)="65.1"> Halo ?
(trg)="65.2"> Czy ktoś tu jeszcze jest ?

(src)="66"> The people of Nineveh fasted and prayed , and God [ spared ] their great city , and [ did not destroy it , but sent a great revival instead ] .
(trg)="66.1"> Mieszkańcy Niniwy pościli i modlili się , aby Bóg [ ocalił ] ich wielkie miasto i [ nie zniszczył ich .
(trg)="66.2"> Zamiast tego zesłał On wielkie przebudzenie ] .

(src)="67"> Thou art verily the Almighty , the Pardoner , the Compassionate .
(trg)="67"> Tyś zaprawdę jest Wszechmogącym , Wybaczającym , Współczującym .

(src)="68"> We see not our signs : there is no more any prophet : neither is there among us any that knoweth how long .
(trg)="68"> Już nie widać naszych znaków i nie ma proroka ; a między nami nie ma , kto by wiedział , jak długo ,

(src)="69"> seafood is placed in them ;
(trg)="69"> owoce morza są umieszczone w nich ;

(src)="70"> or at the boundary portions ;
(trg)="70"> lub w części brzegowych ;

(src)="71"> 17 : 00h17 : 15h17 : 30h17 : 45h18 : 00h18 : 15h18 : 30h18 : 45h19 : 00h19 : 15h19 : 30h19 : 45h20 : 00h20 : 15h20 : 30h20 : 45h21 : 00h21 : 15h21 : 30h21 : 45h22 : 00h TIME
(trg)="71"> 17 : 00h17 : 15h17 : 30h17 : 45h18 : 00h18 : 15h18 : 30h18 : 45h19 : 00h19 : 15h19 : 30h19 : 45h20 : 00h20 : 15h20 : 30h20 : 45h21 : 00h21 : 15h21 : 30h21 : 45h22 : 00h Godzina

(src)="72"> See you next year !
(trg)="72"> Do zobaczenia w przyszłym roku !

(src)="73"> The way of those on whom Thou hast bestowedThy Grace , those whose ( portion ) is not wrath , and who go notastray .
(trg)="73"> droga tych , których obdarzyles dobrodziejstwami ; nie zas tych , na których jestes zagniewany , i nie tych , którzy bladza .

(src)="74"> Teaching of the Quran and prayer
(trg)="74"> Nauczaniu Koranu i modlitwa

(src)="75"> early and frequent calving ;
(trg)="75"> wczesne i częste wycielenie ;

(src)="76"> Thee do we worship , and Thine aid we seek .
(trg)="76"> Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc .

(src)="77"> See you next time !
(trg)="77"> Do zobaczenia następnym razem !

(src)="78"> on smooth surfaces ( tiles , glass ) with suction cups ,
(trg)="78"> na gładkich powierzchniach , jak płytki czy szyby dzięki przyssawkom ,

(src)="79"> And indeed , for those who have wronged is a punishment before that , but most of them do not know .
(trg)="79.1"> I , zaprawdę , tych , którzy byli niesprawiedliwi , czeka jeszcze inna kara !
(trg)="79.2"> Lecz większość z nich nie wie .

(src)="80"> And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea ;
(trg)="80"> i wszyscy byli ochrzczeni w [ imię ] Mojżesza , w obłoku i w morzu ;

(src)="81"> These are verses of the wise Book ,
(trg)="81"> To są znaki Księgi pełnej mądrości :

(src)="82"> if the part is defective , we will send you a new one for free ,
(trg)="82"> jeśli część jest wadliwa , wyślemy ci nową za darmo ,

(src)="83"> and inflamed by the fire of the Holy Spirit ,
(trg)="83"> i rozpaleni ogniem Ducha Świętego ,

(src)="84"> “ O my people , they which lead thee cause thee to err and destroy the way of thy paths . ” [ 36 ]
(trg)="84"> O ludu mój ! ci którzy cię wodzą , zwodzą cię

(src)="85"> Indeed , you are to die , and indeed , they are to die .
(trg)="85"> Zaprawdę , ty jesteś śmiertelny i oni są śmiertelni !

(src)="86"> Who I am and how I do it ?
(trg)="86"> Kim jestem i jak to robię ?

(src)="87"> See you next time ,
(trg)="87"> Do zobaczenia następnym razem ,

(src)="88"> By the clear Book ,
(trg)="88"> Na Księgę jasną !

(src)="89"> and the Angels , the Book , and the messengers .
(trg)="89"> w aniołów , w Księgę i w proroków ;

(src)="90"> it is not recommended to overeat ;
(trg)="90"> nie jest zalecany do przejadania się ;

(src)="91"> And [ We destroyed ] ' Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them .
(trg)="91"> A jeśli chodzi o ludy Ad i Samud i mieszkańców Ar-Rass , i liczne pokolenia między nimi

(src)="92"> That is the Knower of the unseen and the witnessed , the Exalted in Might , the Merciful ,
(trg)="92.1"> To On wie , co skryte i co jawne .
(trg)="92.2"> On jest Potężny , Litościwy !

(src)="93"> Indeed , these [ disbelievers ] are saying ,
(trg)="93"> Zaiste , ci zapewne powiedzą :

(src)="94"> if the part is defective , we will send you a new one for free ,
(trg)="94"> jeśli część jest uszkodzona , wyślemy ci nową za darmo ,

(src)="95"> What characters are accompanied by believers and how to take them ?
(trg)="95"> Jakie znaki towarzyszą wierzącym i jak je wziąć ?

(src)="96"> Inheritance ( decreases ) .
(trg)="96"> prawo spadkowe ( spadki ) ,

(src)="97"> Say , " Wait , for indeed I am , with you , among the waiters . "
(trg)="97.1"> Powiedz : " Oczekujcie !
(trg)="97.2"> Oto ja jestem razem z wami między tymi , którzy oczekują ! "

(src)="98"> who seek to preserve your Purity ,
(trg)="98"> i którzy staracie się zachować swoją Czystość ,

(src)="99"> To whom , when and how is the leave granted
(trg)="99"> Do kogo , kiedy i jak przyznawany jest urlop

(src)="100"> And they say , How doth God know ? and is there knowledge in the most High ?
(trg)="100"> I mówią : Jakże Bóg może widzieć , czyż Najwyższy posiada wiedzę ?